Dr. Michael Laitman

test és lélek

Megkönnyíti az életet a jövőbeli világba vetett hit?

Kérdés: Ha mindenki azt vallaná, hogy a lélek a legfontosabb, a test pedig semmit sem ér, akkor az embereknek más viszonya volna a halálhoz?

Válasz: Ez minden bizonnyal így van.

Kérdés: Akkor miért nem teszik ezt?

Válasz: Először is azért, mert az átlagemberek körében senki nem érzi ezt, másodsorban meg mindez ellentétes az egoizmussal. A vélekedés ellene megy az egoizmusnak, márpedig ki akarna az egoizmus ellenében dolgozni?

Itt szükséges, hogy végig gondoljuk a dolgokat, erőfeszítést tegyünk, cselekedjünk, szervezkedjünk. Mit kapok ettől? Semmit, ami ehhez a világhoz tartozik: semmi kaját, semmi szexet, semmi családot, hírnevet vagy tudást.

Kérdés: Valószínűleg könnyebb valakinek együtt élni azokkal a gondolatokkal, amiket a vallások mondanak egy jövőbeli világ létezéséről. De mennyiben javít a személy pszichés közérzetén annak reménye, hogy valahol van valami?

Válasz: Manapság nincs szükség a vallásra ahhoz, hogy pszichés mankót kapjon valaki.

Látjuk, hogy a vallások jelentősége hogyan halványul el fokozatosan. A közelmúltban számos nem valllásos ember bukkant fel, akik ki nem állhatják a különféle hitrendszereket, mert a vallások nem adnak pontos választ a kérdéseinkre. 

Ha az embernek egy kissé át kell alakítania ezt az életet, ott van neki Hollywood, az internet vagy valami más. Ez elég neki. Bármilyen illuzórikus világot hajlandó kitalálni magának.

Mi van a halál után? Senki nem tudja. A személy többé nem képes hinni. Egója kinőtte a szokásos meséket, és már nem tud hinni, nem akarja feláldozni idejét és intellektusát.

https://laitman.com/2019/09/does-faith-in-the-future-world-make-life-easier/

15 Sze 2019

A ‘lélek’ nevű szerkezetről

Kérdés: Mi a különbség az elérés és a mélyreható tanulás között?

Válasz: Minden tanulás az elme segítségével történik. Tanulhatsz bármit, amit akarsz, mégsem éred el, mivel a kabbalista tudás a minőségek összekapcsolásán alapul.

Nem érzékeljük a spirituális világot, mert nem rendelkezünk a hozzá hasonló minőségekkel. Jól példázzák ezt a körülöttünk lévő rádióhullámok. Nem látjuk, nem érezzük őket, de készíthetünk olyan szerkezetet, ami érzékelhetővé teszi őket.

Hasonlóképpen, létre kell hoznunk a készüléket, amely érzékeli a spirituális világot. Ezt léleknek hívják, és rendelkeznie kell a mi világunkkal teljesen ellentétes, a felső világra jellemző minőségekkel, az adakozással és a kölcsönkapcsolatok kialakításának képességével.

A minőségek ott vannak a csoportban, szigorúan követik a kabbala bölcsességének tanait. Ahogy gyűlik benned az érzékszervi és racionális anyag, úgy érzed meg, amint fokozatosan megformálódnak benned. És tanulsz majd mindenféle spirituális konstellációkról, azok összetételeiről, fajtáiról, szintjeiről, és így tovább.

Vagyis a kabbala tudományának – a felső világ fizikájának – tanulmányozásakor bizonyos érzések, minőségek, érzékelések öltenek testet benned. Modellek épülnek a bensődben: “Ez a Bina, ez a Malchut, ez a Zeir Anpin, ez a Parsa fölött van, ez pedig alatta.”, és így tovább. Ez nem más, mint a lelked fokról fokra történő megformálása.

https://laitman.com/2019/05/a-device-called-the-soul/

12 Sze 2019

Kapcsolatban van a lélek a testtel?

Kérdés: Képes lehet az ebben a világban, a fizikai testében élő ember valamilyen módon hatást gyakorolni a lelkére?

Válasz: A kérdésed lényege, hogy milyen célból rendelkezünk korporális testtel?

A korporális testet azért kaptuk, hogy elkezdhessük az azonosulást a lélekkel, fejlesszük, feltárjuk, és egy bizonyos állapotot elérve, mintegy kilépve a testből, a lélekben fogjunk munkához.

Kérdés: Kabbalistaként továbbra is törődik a testével? Fontos az Ön számára?

Válasz: Természetesen. Abból a tényből kifolyólag, hogy a testemben létezem, el kell érnem, majd fejlesztenem, korrigálnom kell a lelkem. A test azonban mindebben csak indirekt módon vesz részt.

Kérdés: Úgy értsem ezt, hogy a lélek fejlesztése csak abban az állapotban lehetséges, amikor a személy a korporális testében létezik?

Válasz: Igen, de a lélek nem kapcsolódik a testhez, azaz amikor testben élek, ki kell fejlesztenem a lelkemet.

Kérdés: És ezt hogy teszem?

Válasz: A lelkünk azonos a vágyainkkal. A vágyak vagy negatív, egoista jellegűek, vagy altruisták. Azon dolgozunk, hogy az altruista vágyak domináljanak az egoistákhoz képest. Így építjük a lelket.

https://laitman.com/2019/09/does-the-soul-relate-to-the-body/

02 Sze 2019

Hova távozunk a halál után?

Kérdés: A kabbala szerint a halál után a menny vagy a pokol vár minket? És ha bármelyik létezik, Önnek szándékában áll ezek valamelyikébe kerülni a test halála után?

Válasz: A pokol az az állapot, amikor a spirituális magaslatokat elért ember visszahullik az egoizmusba. Ezt nevezzük pokolnak. A személyt égeti az egoizmusa miatti szégyen. Ez a pokol, illetve büntetés tüze.

És amikor ezzel ellentétes módon, felemelkedünk a szeretet és adakozás minőségeihez, azt érezzük, hogy a mi világunknál magasabb szinten állunk. Megtapasztalhatóvá válik az örökkévalóság, tökéletesség és végtelenség. Ez a paradicsom vagy mennyország állapota.

A menny és pokol állapotait a spirituális emelkedések és a mi világunkba történő visszazuhanások során tapasztaljuk meg. Csak a kabbalisták képesek mindkét állapotot érezni. Ezek egyáltalán nem kapcsolódnak a korporális értelemben vett élethez vagy halálhoz.

A testünk csak egy állat, amit kizárólag azért kaptunk, hogy fizikai létezésünk alapjául szolgáljon. Olyan keretet biztosít, ahonnan lehetséges a spirituális fejlődésünk.

A kabbala bölcsessége csak a spirituális fejlődésről beszél. Ha életünk során nem fejlődünk spirituálisan, akkor úgy halunk meg, mint akármelyik állat, és akkor nekünk valóban bevégeztetett.

Nem cél, hogy bárhova is eljussunk a test halálát követően. A halál semmilyen változást nem hoz. De lehetőségünk nyílik rá, hogy életünk során elérjük a felső világot.

A kabbala célja, hogy jelenlegi életünk folyamán elérjük a menny érzékelését. És akkor állati létezésünk többé nem jelent akadályt. Más szavakkal, hiába hal meg a test, mi ekkor már a felső világban létezünk. Pontosan ezt, a lélek fejlesztését kell megcselekednünk.

A mi világunk materiális dimenziójában mindannyiunknak megadatott az állati test. Ugyanakkor rendelkezünk azzal a ponttal, ami a lélek embrionális formájának tekinthető. Ha gyarapítjuk az embriót, képessé válunk rá, hogy ezen keresztül érzékelhessük a spirituális életet. És akkor a testünk halála már nem lényeges. Megkezdődik az univerzum következő szintjének érzékelése a szomszédos dimenzióban.  

Ellenkező esetben, ha nem fejlesztjük a szívben lévő pontot, semmi nem történik a fizikai halál után. A lélek embriója, a szívben lévő pont egy új állati testben születik majd újjá, így új esélyt adva nekünk, hogy a kabbala útján haladjunk.

https://laitman.com/2015/12/where-will-i-go-after-death/

17 aug 2019

Honnan jönnek a vágyak és gondolatok?

Kérdés: A vágyakat és gondolatokat felülről kapjuk?

Válasz: Persze. Képzeld el, hogy hirtelen szeretnél valamit. Honnan jött ez a vágy?

Ha fiziológiai szükségletről van szó (eves, ivás, alvás, stb.), érthető a dolog, hiszen a testnek megvannak a maga speciális, belső törvényei és követelményei.

De ha a gondolatoknak semmi köze nincs az állati testhez, akkor honnan jönnek?

Vágyaid és gondolataid nem a tieid. Te a körülötted cikázó gondolatok és vágyak befogadója vagy. Csak arra kapsz lehetőséget, hogy megfelelő módon bekategorizáld őket, helyes érzékelésre tegyél szert, és elkezdhess dolgozni velük.

Mindannyian a bennünk keletkező vágyakkal és gondolatokkal dolgozunk, és feladatunk, hogy kontrolláljuk ezeket. Ebben segít a megszerzés tudománya, a kabbala bölcsessége. Megkapjuk a vágyakat és gondolatokat, és a kabbala megtanítja, hogyan kezeljük helyesen őket annak érdekében, hogy a legkiválóbb állapotokat érhessük el.

Kérdés: Miben áll a munkánk?

Válasz: A vágyak osztályozásában.

https://laitman.com/2019/08/where-do-desires-and-thoughts-come-from/

11 aug 2019

Hogyan legyünk halhatatlanok?

Kérdés a Facebookról: Ön azt állítja, hogy a személy halhatatlanná válhat, és nem kell meghalnia ahhoz, hogy lássa a Teremtőt. Viszont az ember materiális lény, ameddig él, nem találkozhat a Teremtővel. Ehhez az volna szükséges, hogy elhagyjuk a testünket, és lelkünkkel kapcsolódjunk Hozzá.

Miképp történhet ez meg, ha igaz, amit mond, és a halál nem is szükséges?

Válasz: A helyzet az, hogy az emberi testnek semmi köze nincs ahhoz, ahogy a világot érzékeljük. A világ egy külső látszat, és semmi több. Ezért úgy tűnhet, hogy az öt testi érzékszerven keresztül érzékeljük az anyagi világot.

A felső világ megtapasztalásához öt spirituális érzékszervet kell kifejlesztenünk. A kabbala bölcsessége ennek a fejlődésnek a mikéntjével foglalkozik, és azt is elmagyarázza, hogy a személy hogyan érzékelheti a spirituális világot. Vagyis a halál szükségtelen.

Kérdés: Ön abban az esetben ígér az embereknek halhatatlanságot, ha egységet alkotnak, és fejlesztik a lelküket?

Válasz: Ez kétségkívül így van! Ez nem ígéret, hanem egy valóságba átültethető spirituális technika. Manapság, akár a mi világunkban, találni olyan embereket, akik elérték a felső világot, és a módszer segítségével a világot öröknek és halhatatlannak érzékelik.

https://laitman.com/2019/07/how-to-become-immortal-2/

31 Júl 2019

Mi születik újjá a következő életben?

Kérdés: Ha valakinek nem fejlődött ki a szívben lévő pontja, és ezért nincs lelke, mi az, ami a következő életben újjászületik?

Válasz: Mindenki rendelkezik vággyal. A vágy spirituális struktúra. De vagy készen áll már a korrekcióra, változásra, másokkal történő kapcsolódásra, vagy még nem tart ott.
De elméleti síkon minden ember az egyetlen lélek múlhatatlan részeként foglaltatik a vágyában.

https://laitman.com/2019/04/what-is-reborn-in-the-next-life/

29 máj 2019

Mindent a lélek gyökere határoz meg

Kérdés: Mindig és mindenhol lehatárolom önmagam. Az elszigeteltség érzése megakadályozza, hogy kapcsolódjak a többiekhez. Mit tegyek?

Válasz: Tökéletesen értelek. De nem vagy ezzel egyedül. Tulajdonképpen mindenki így működik.

Vannak, akik könnyen létesítenek kapcsolatot másokkal. Másoknak ez nehézséget jelent, és akadnak olyanok is, akik nem éreznek semmit a többiek iránt. Úgy élnek magukban, mintha nem is emberekkel, hanem növényekkel lennének körbevéve. Így teremtett minket a Teremtő.

Ne hasonlítsd magad másokhoz, mert az csak sérelmekhez vezet. Lelked gyökerétől függesz. Ha a kabbala szerint fejlődsz, rájössz, hogy minden a gyökérből ered. A lélek Reshimoval (spirituális génnel) rendelkezik, amely minden veled kapcsolatos dolgot meghatároz.

Mindannyiunkat saját, specifikus spirituális gén jellemez, amely különbözik a többiekétől. Ez valami, ami csak rám, csak rád, csak rá, stb. jellemző, és ami definiálja helyünket az általános rendszerben, vagy ahogy hívjuk, a közös lélekben, Ádámban.

Ez a hely határozza meg az összes (fizikai, biológiai, genetikai, spirituális, stb.) tulajdonságunkat. Ugyancsak a hely felel sorsunk irányításáért.

Ha ismernénk spirituális génünket, annak helyét, és a közös lelken belüli koordinátáit, minden minket illető dolgot ki tudnánk számítani. Nem volna semmi érthetetlen saját magunkkal, múltunkkal, jelenünkkel, jövőnkkel kapcsolatban.

De ez a tudás jelenleg nem áll rendelkezésünkre. Majd akkor tárul fel számunkra az összes információ, ha az nem gátló, hanem kizárólag segítő szerepet tölt be spirituális fejlődésünkben.

(részlet a 2018. december 9.-I, orosz nyelvű kabbala leckéből)

https://laitman.com/2019/04/everything-depends-on-the-root-of-the-soul/

 

18 ápr 2019

A Lélek felfedezése

Kérdés: Miért kedveljük annyira a Lélekről szóló beszélgetéseket?

Válasz: Azért, mert a Lélek az élet forrása. Lényegünket tartalmazza, azt az esszenciát, amit önmagunkon keresztül sugárzunk. Létezésünk a spirituális térben végtelen. Nagyon közel járunk ahhoz, hogy a mi időnkben kezdetét vegye a Lélek feltárulása.

Kérdés: Milyen részekre osztható a Lélek?

Válasz: A Lélek tíz szfírából áll.  A tízes körben, amikor egymáshoz kapcsolódunk, fokozatosan megmutatkozik a Lélek szerkezete. A csoport tagjai teljes beteljesülést fognak átélni. Ezt Teremtőnek vagy a Lélek fényének nevezzük.

Kérdés: Az emberek gyakran „megtört, megsebzett Lélekről” beszélnek. Ez mit jelent?

Válasz: Beszéljünk inkább arról, hogy mi is az, hogy Lélek. A Lélek a Teremtő része, ami bennünk foglal helyet. Az adakozás és szeretet, valamint az emberek közötti kapcsolat minőségét hordozza.

Az orosz nyelvű Kabbala leckéből, 2018-09-16

https://laitman.com/2019/03/lets-reveal-what-a-soul-is-about/

04 Már 2019

A halálfélelem

Kérdés: Én igazolom a Teremtőt, de az egyetlen dolog amit nem tudok igazolni, az a fizikai test halála. Mit kellene tennem?

Válasz: Ha nem lenne a hálálfélelem, akkor óriási rendetlenség lett volna ebben a világban. Képzeld csak el, mi lenne ha halhatatlanok lennénk. Mennyi kárt tudna okozni az ember maga és mások számára. Aztán minden nap, mint egy Főnix, ismét felemelkedik hamvaiból, és újra folytatja ugyan azt. Ez szörnyű lenne.

A halál megváltás. Ha nem lenne a halálfélelem, az ember nem tenne semmit. Ő nagyon hamar elpusztítaná magát.

A halálfélelem segíti az embert, arra kényszeríti őt, hogy elgondolkodjon az élet értelméről: „Minek?”, „Mit?”, „Miért?”. Milyen elszámolással fejezzem be az életem? Létezik valami más, mint ez?

A legfontosabb kérdés: „Miért  élünk?”.

Megjegyzés: Senki nem kérdez erről egyébként.

Saját megjegyzés: Ez ösztönös, és mindenki csinálja. Még a gyerekek is felteszik ezt a kérdést.

Kérdés: Az oktatással lehetséges lenne elmagyarázni az embereknek, hogy a halál csupán egy átmenet egy másik állapotba?

Válasz: Természetesen. Pszichológiailag bármit át adhatsz az embernek, és ő nem fog félni a haláltól többet.

Az orosz nyelvű Kabbala leckéből 2018-02-09

https://laitman.com/2019/01/the-fear-of-death/

30 jan 2019

90 queries in 0,596 seconds.