Dr. Michael Laitman

vágy

A zuhanásból születnek meg a Tóra betüi

A zuhanásból születnek meg a Tóra betüi

Kérdés:

Hogyan szerzek meg egy olyan erős spirituális vágyat, amely ne engedje hogy az összes többi vágy bekerüljön a testbe?

Válasz:

Mindannyiunkban van 613 vágy, melyet a cél irányába kell irányítani a mi megértésünk és az adakozás fontosságának, a szeretet, a kapcsolat, a kölcsönös felelősségnek megfelelően. Minden ami az én egyéni érdekemen kívül, a bőrömön kívül van, át kell, hogy fordítsam arra, ami fontosabb nekem, mint az egoista vágyak a testemben.

Ha a személy felosztja ilyen formában a külső és a belső vágyat, és irányítja magát kifelé, akkor ez egyelőre elég. Meg kell vizsgálni minden pillanatban újra és újra, és meg kell maradni ebben a gondolatban.

Végül ez szokássá válik, valamint az erőfeszítések által több Fény jön, minél több erőfeszítést tesz annál több Fény érkezik. Ezek a pillanatok kezdik megépíteni őt, mert a személynek nincs más tanácsa, csak, hogy szentesítse életének minden pillanatát, és óvja meg egy nagyobb mértékben, ahogy meg van írva: “Mert a Zionból (“MeZion”) jön ki a Tóra, azaz, éppen a kilépésekből.

Tehát amikor kilépünk a helyes irányba, akkor jelenik meg a hiány, és akkor követeljük a Körbevevő Fényt, amely az úgynevezett “Tóra”. A kimenet az, hogy pontosan a Zionból születik meg a Tóra: nem a felemelkedésekből, hanem a zuhanások által, a helyes kilépésekből.

Tehát folyamatosan újabb és újabb “betűt” adagolunk hozzá, amíg a Tóra minden betűje rajtunk keresztül nem megy.

2o12 október 29, Reggeli lecke, Rábásh irásai 3.-ik kötet a ” Négy Angyal” cimű cikk

BS

02 nov 2012

A legnehezebb dolog segítséget kérni

Báál HáSulám, “A Tóra átadása”: …meg kell hogy értsük, hogy a 612 parancsolat maradék része a Tórában, annak valamennyi interpretációja nem több és nem kevesebb, mint valamifajta kirészletezése az egyébként egyetlen parancsolatba foglalt előírásnak, hogy “szeresd felebarátodat, mint önmagad.”

613 “parancsolat” van, amely 613 cselekedet, ezek a korrekció irányába vezetnek. Meg kell különböztetnünk szándékokat, melyek a megszerzési vággyal kapcsolatosak, azoknak az önzésből, adakozásba való átmenetüket szolgálják. Amikor mi magunk is ebben a szándékban vagyunk, ez jelenti a parancsolat betartását.

A parancsolatok számát az egyéni kapnia akarási vágyak határozzák meg, melyek a lélek edényét körülveszik. Ez két részre osztható:

Felső Galgalta Ve Eynaim (G’E), 248 vágya
Alsó AHP, 365 vágya

A megszerzési szándék a gonosz hajlam, az adakozási szándék a jó hajlam. A művelet önmagában mindig ugyanaz marad. Meg tudunk különböztetni jó vagy rossz cselekedetet, de csak a mögöttük álló szándékok szerint. Így a korrekció folyamat tényszerűen a szándékokat változtatja meg. Ha a szándék önző, akkor a gonosz hajlam megnyilvánulásának tekintendő, ha a felebarátunkra irányul a szándék, akkor pedig a jó hajlaménak.

Végső soron nekünk korrigálni kell a 248 és a 365 vágyat, melyek együtt kiadják a teljes, 613 vágyat. Azonban valójában csak 612 vágyat korrigálunk, mivel az utolsó parancsolat – az egyetlen ami a szeretetről szól – “problémás” marad. Ahogy a Kabbalisták mondják, a 612 vágy fejlődése által, elérjük a szeretetet. Más szavakkal a barátok iránti szeretettől eljutunk a Teremtő iránti szeretethez.

A teljes rendszerben van egy speciális része a vágyaknak, természetesen kölcsönkapcsolatban a többi vággyal, melyeknek önmagukat kell korrigálniuk.  Azonban mihelyt elkezdek a csoporttal dolgozni, összeakarok kapcsolódni velük, és mindent valóságossá akarok tenni, fel fogom fedezni, hogy a természetem mennyire ellentétes mindezzel: “Nem tudom megtenni, képtelen vagyok, nem akarom, nem teszem meg ezt.” Ez a gonosz hajlam megnyilvánulása, nem akarok valójában egységre lépni, és ez nagyon akadályoz engem.

Ezt fogom a bennem lévő gyűlöletnek nevezni, és a barátaimtól ennek a korrekcióját fogom kérni, legyenek ők közel vagy távol, bárhol. Felfedezem, miben rejlik a korrekció, hogyan valósíható meg, hogy kerülhetek túl a saját hajlamomon. Ahogy ezt teszem, megérzem, hogy mennyire szükségem van a Teremtőre.

Ez nem azonnal történik meg. Felsírhatok most, azonban akkor az egoista vágy növekszik és a Teremtő gondolata tarthatatlanná válik. Gyűlölni fogom Őt, kész vagyok lerombolni Őt magamban, bármit megtenni, csak ne kelljen hozzáfordulni. Azt gondolom, hogy egy lehetetlen dolgot kérnek tőlem, ahelyett, hogy az ellenségemet megsemmisíteném, segítenem kell és szeretnem őt. Ez nagyon nehéz. Majd amikor reménytelenséget érzek, de mégis elszeretném érni az adakozást, akkor képes leszek a Teremtőhöz fordulni.

2o12 október 21, Reggeli lecke 4 része, “Mátán Toráh” (A Tóra átadása)

KN

01 nov 2012

Nincsen felesleges vágy

Nincsen felesleges vágy

Ha nincs helyes szándék a Fény nem tud behatolni a vágyba, és a piszokban marad. Csak a szándék képes a “test”-et, a vágyat megtisztítani, és megengedni a Fény behatolását.

A szándék megjelenik, ha a test felismeri hogy szennyezve van, akkor akarja az összetapadást a Teremtővel és végrehajtja a cselekedeteket, hogy vonzza a Reformáló Fényt. Tehát a Tóra Fénye korrigálja őt  az adakozás iránti szándékkal, és majd  beleöltözik.

Először is, fel kell fedeznünk a valódi szándékot. Ez is egy megszerzés saját magunk számára. És így lesz a személynek szüksége  a Fényre, hogy változtassa meg a szándékát az adakozás iránti szándékra.

Kérdés: Ez azt jelenti, hogy a környezet építi meg a helyes szándékot?

Válasz: Nem, csak a Fény képes megadni a szándékot. A környezetet támogatja ebben a folyamatba, így a személy kéri a Fényt, hogy korrigálja őt.

Kérdés: Úgy értem, hogy csak az ima segít?

Válasz: Igen, az ima, a helyes kérés, a helyes kérés a forráshoz – más szóval, a hiány.

Az ima, MAN, ez a hiány, a vágy amely nem tölti meg magát, ez a Nukvától ered, integrálódva a “Biná -ba. Innen a neve – MAN, Méj Nukvin. Az adakozás vágyából a “Biná” megteremti a Nukvát, a női tulajdonságot és a Nukva olyan akar lenni mint a “Biná” a megszerzés vágyában. Ez két lépésből áll: először, amikor a törésbe a “Biná” belefoglaltatik a Nukvába, azaz a “Malchut”- ba, és majd a korrekcióba a “Malchut “belefoglaltatik a “Biná” – ba.

Kérdés: Akkor miért van szükségünk a fizikai cselekedetekre, amelyet teszünk ebben a világban?

Válasz: Ezek nélkül nem tudnánk élni. És ha én hozzáadom a megfelelő szándékot az állati vágyamhoz, hogy éljek és betöltsem magam, én megengedem neki, hogy korrigáljon. Egész életem a korrekcióra irányul.

Kérdés:  Az összes cselekedet  szándékot adhat hozzá?

Válasz: Igen. Még durvább vágyra is. A szándék segítségével minden cselekedet a spiritualitásra irányul. Bármilyen vágyat lehet korrigálni, még a legjelentéktelenebb, a legalacsonyabb, és a legostobábbat is. Mindenkinek a vágyába a Fény megadja az” Érvényességi bizonyítványt”.

2o12 október 3o, Reggeli lecke, “Mátán Tóra” (A Tóra átadása)

(BS)

31 okt 2012

Ameddig a “beszélő” Emberi Lénnyé változik

Ameddig a személy Emberi Lénnyé változik

A Kabbala módszere arra szolgál hogy a “beszélőt” addig változtassa amíg az Ádám-má (emberi lénnyé) nem válik, azaz olyanná aki hasonlóvá (Dome héberül) válik a Teremtőhöz. Minden egyes pillanatban, nap nap után a személynek dolgoznia kell, hogy a módszer fontosságát felemelje, és kitartóan ahhoz tartsa magát. Végül is mi állandóan el vagyunk taszítva a spiritualitástól mintha a Teremtő eltávolítaná magát tőlünk.

Úgy tűnik, hogy állapotunk állandóan változik: közelebb kerülünk a Teremtőhöz, aztán ismét eltávolodunk. De nyilvánvalóan ez csak érzéseinkben történik így. Valójában ezzel, újabb és újabb információs gének ébrednek fel bennünk, és nekünk azokat folyamatosan korrigálnunk kell.

A személynek 613 vágya van a Teremtővel kapcsolatban. Mi nem ezen világ materiális vágyairól beszélünk, hanem kifejezetten a Teremtőre vonatkozó vágyakról. Csakis ezeket a vágyakat kell korrigálni ameddig azok, mind hasonlóvá nem válnak a Teremtő felénk való attitűdjéhez, azaz teljesen arra irányulnak, hogy adakozzanak és elégedettséget adjanak a Teremtőnek.

A Teremtő eredeti gondolata a teremtés alapgondolatában az volt, hogy Ő boldogságot adjon teremtményeinek. A személynek ugyanígy el kell érnie ugyanezt az állapotot, hogy célja kizárólag az, hogy elégedettséget, boldogságot adjon a Teremtőnek. A Teremtő tulajdonságaival való hasonlóság felemeli a személyt a Teremtő szintjére és ő egyesül, összeolvad Ő vele teljesen, elérve ezzel a végső célt.

A cél eléréséhez vezető úton a fejlődés rengeteg stádiuma található. Az első szinten, az emberi történelem több ezer éve során, ahogy a személy számtalan újjászületésen megy keresztül, a személyben kifejlődik a földi élvezetek iránti vágy.  A reinkarnációk cserélik egymást mivel a vágy folyamatosan növekszik, és egyre többet akar, ahogy az információs gének (Resimók) folyamatosan megállás nélkül felfedik magukat a vágyon belül.

Nem érdemes a megszülető és elhalálozó testekre odafigyelni, ehelyett a figyelmet az információs génekre kell összpontosítani, melyek az élvezet iránti vágyon belül megjelennek, azáltal nekünk azt az illúziót adva, hogy mi egy testben létezünk.

A második fejlődési szakaszban megjelenik egy aspiráció arra, hogy felfedezzük a Teremtőt, hogy megtaláljuk az élet értelmét. Ez a vágy megjelenik a kollektív vágy egy részében, azaz bizonyos emberekben.

Az első személy aki felfedezte ezt a vágyat Adam HaRishon (Az Első Ember) volt. Ezért van ő az Első Ember-nek tekintve, akit aztán többen követtek. A követők a Kabbalisták, mivel ők elfogadták, hogy magukra vonják a korrekció módszerét, mely lehetővé teszi számukra azt, hogy felfedezzék a Teremtőt abban a mértékben, mely mértékben tulajdonságaik hasonlóvá válnak a Teremtő tulajdonságaihoz.

A Kabbalisták ugyancsak keresztül mennek számtalan fejlődési stádiumon és újjászületésen, de ezek az újjászületések nagyban különböznek a többiekéitől , mivel ezek az emberek, már a Teremtő, az egész természetet uraló erő egy részének elérésével rendelkeznek.

Azáltal hogy az ember megkapta az első felébresztést a spiritualitás irányába, belép az úgy nevezett felkészülési stádiumba. Ebben a stádiumban különböző állapotokon megyünk keresztül, de ezek az állapotok a módszer mechanizmusának megfelelően történnek, abban a mértékben, amely mértékben az ember megérti a módszert. Bár a módszer rendelkezésünkre áll olvasható anyagok formájában, az még spirituálisan nem fedte fel magát.

Ez az ahogy haladunk előre: csoportot építünk, megpróbálva egymást inspirálni. A legfontosabb munka a módszer fontosságának felerősítése, és magunk átformálása. Ebben a valóságban semmi más nem változtatható meg kivéve az ember maga, az emberi lény az egyetlen megváltoztatható tényező.

Emellett azt is tisztáznunk kell, hogy pontosan mi is az ami megváltoztatható: csakis az ember vágyainak szándéka. A vágyak önmagukban nem változtathatóak meg, tehát hagyjuk azokat békén. Az ember 613 Teremtőre vonatkozó vággyal rendelkezik, és neki meg kell változtatnia ezen vágyak feletti szándékát egoisztikusról altruisztikusra.

Valójában a személy nem érzi azt hogy 613 vággyal rendelkezne, vagy hogy azoknak önző lenne a természete, és azt sem hogy önmaga számára akarja kihasználni a Teremtőt. Egyenlőre az embernek egyáltalán nincs viszonya, vagy kapcsolata a Teremtővel. A Teremtővel való kapcsolat fokozatosan jelenik meg, ezáltal lehetővé téve azt, hogy felfedezhessük gonosz hajlamunkat.

Amennyiben az ember még mindig nyakig el van merülve önzőségében, akkor szüksége van arra a korrekcióra melyet “Tóra”-nak, “fűszer”-nek hívnak. Ennek segítségével az ember képes szándékát megváltoztatni oly módon, hogy annak irányát megváltoztatja saját maga irányából a Felső erő irányába, és a Felső érdekében, ami azt jelenti hogy beteljesítette a parancsolatot (Micva).

Ezáltal azon vágyak sorrendjének megfelelően melyek az emberben megjelennek, ő végrehajtja a 613 parancsolatot (korrekciót), ameddig a teljes edényt (vágyat) korrigálja és megkapja azt a teljes bőséget, melyet a Teremtő előkészített számára – de csakis azzal a szándékkal, hogy az élvezetet azonnal a forrás felé visszafordítja. Ez az ahogy az ember eléri célját.

2o12 szeptember 7., Reggeli lecke 1.rész, Shamati 175

ford: HSZ

lekt: KN

08 okt 2012

A vágyak mely maga alá gyűrik az elmét

A vágyak mely maga alá gyűrik az elmét

Kérdés:

Mit jelent az hogy “Ádám” (Ember)? Ez egy gondolat vagy vizuális kép?

Válasz:

Ádám két részből áll, vágyakból és gondolatokból, mivel mi szívből és értelemből állunk. Fontos azt megérteni, hogy a vágyak az elsődlegesek, és azok irányítják értelmünket. A gondolatok vágyaink minőségének megfelelően alakulnak ki bennünk.

Létezik egy közmondás, “Valaki minél több verés kap, annál bölcsebbé válik”. Mindez azért van mert minél inkább meg akarunk szabadulni a szenvedéstől, annál gyorsabban növekszünk. Mi találékonyabbá és okosabbá válunk amikor keressük hogyan meneküljünk meg a szenvedéstől, és, hogyan kapjuk meg azt a beteljesülést amit nagyon akarunk. Ennél fogva teljesen mindegy mennyire tartjuk nagyra értelmünket, az továbbra is csak egy szolga érzelmeinkhez.

Amennyiben ezzel egyetértünk magasabb vágyakat kell kiváltanunk magunkban. És akkor értelmünk is emelkedni fog, hogy azokat elérhesse.

Mondjuk azt, hogy a csoportban tízen vannak, akkor mi abban a mértékben emelkedünk amekkora mértékben mindannyiunknak ugyanazok a vágyai vannak melyek a testi vágyak fölé emelkednek. Az összes érzékelhető vágyainkat, és földi dolgainkat otthon kell hogy hagyjuk.

Ahogy a csoport belép egy helyre, a stúdióba, az osztályterembe, és így tovább, amit laboratóriumnak hívhatunk – ennyi! Az ajtó bezárul. A külvilág megszűnt létezni. Csak azok számítanak akik a szobában vannak.

Mindez olyan mintha beszálltunk volna egy űrhajóba mely egy ismeretlen helyre utazik meghatározhatatlan időtartamra. Elveszítjük az idő érzékelését, a földi problémák többé nem érintenek minket. Semmi sem számít! A célunk az, hogy elérjünk egy bizonyos struktúrát mely Ádám-nak van nevezve.

Milyen fajta vágyakkal kell rendelkeznünk? Azoknak egyszerűen össze kell olvadniuk egymással, hogy teljes egységgé váljanak.

Ennek megfelelően elkezdjük megérteni, hogy az a struktúra melyet megpróbálunk definiálni hasonló a természethez, mely manapság magát egy integrált, egyesített, teljes organizmusként, élő szervezetként mutatja be. Amennyiben megértjük ezt a tényt, sokkal jobban és könnyedebben érezzük majd magunkat.

A természetet is jobban leszünk képesek megérteni, azt olvasni. Akkor, amennyiben a természetet abból az integrált nézőpontból tekintjük melyet egymás között hoztunk létre, ösztönösen érzékelni és követni fogjuk annak törvényeit. Megértjük majd hogy szükségszerű életünk újrarendezése, még a szokványos, materiális, rutin szinten is.

Hozzunk létre ilyen vágyakat magunkon belül. Aspiráljunk arra, hogy magunk fölé emelkedjünk, függetlenül földi céljainktól és reményeinktől. Fel kell emelnünk és fel kell erősítenünk ezt az integrált “valami”-t közöttünk, és azt a materiális dolgok fölé kell emelnünk. Az a feladatunk, hogy teljességgel támogassuk egymást ebben a feladatban.

2o12. március 2., Beszélgetés az Integrált Oktatásról

(HZS)

20 Sze 2012

A kastély a szívben mely egy lakattal van lezárva

A kastély a szívben mely egy lakattal van lezárva

Kérdés:

Mik a jelei annak, hogy helyesen haladunk a Király palotája felé?

Válasz:

A Király palotája nem valahol távol a hegytetőn van. Nem valami kastély sziluettje, mely minket távolról csalogat, vagy, mint a csodálatos Disneyland jelképe.

A Teremtő palotája az ember szívén belül található, és ez nem az a kép, melyet a személy legszívesebben elképzelne magának. Mindez nem kellemes, mivel nem akarunk arra gondolni, hogyan változtassuk szívünket a Teremtő palotájává. Az azonnal követel a személytől valamit: arra kényszeríti, hogy kellemetlen állapotokon menjen keresztül, hogy magára vegye az adakozás törvényeit, hogy megváltoztassa magát annak érdekében, hogy teljes formaváltozáson menjen keresztül, vágyát átformálja a Teremtő templomává.

(2012 szeptember 10., Reggeli lecke 1.rész, Rabash írásai)

ford: (HZS)

13 Sze 2012

A Teremtő meghallja a nő vágyát

Nukva (a női vágy) mindent Zeir Anpintól (az ő férje) kap meg, beleértve a Korrekció Fényét, mely őt egy edénnyé változtatja éjszaka, és a Beteljesülés Fényét mely megtölti őt amikor megszerzi a felnőtt állapotot és megkapja a Fényt az adakozás érdekében, mely állapotot nappalnak hívunk. A napfény órái különböző állapotok, melyek alkalmával megkapja a Fényt az adakozás érdekében különböző fokokban.

Az idő az illumináció váltakozása a Nukván belül, attól a képességétől függően melyben képes egyesülni a Zeir Anpinnal, és amekkora mértékben a Korrekció Fényét megkapja tőle. Az idő a Nukva korrekciójának lépcsőfokai, melyeken neki fokozatosan át kell haladnia. A Nukva nem határozza meg, hogy mely állapotokon megy keresztül azonban, csakis annak sebességét határozza meg, milyen gyorsan történnek meg ezek a változások.

A reggelt mindig a délután követi, és a délutánt pedig az este, és aztán az éjszaka. Ezt a sorrendet lehetetlen megváltoztatni. Azonban annak sebessége, hogy ezek az állapotok milyen gyorsan jönnek egymás után az ő (Nukva) kéréseitől függ (Hitaruta de-Letata “alulról való felébresztés”). Semmi nem érkezik Felülről, hacsak mi nem vágyunk arra.

Ez a törvény mely a spirituális világban működik, irányítva a viszonyokat a Felső Szint és az alsó szint között, a Teremtő és a teremtés között. És mi ugyanezt figyelhetjük meg mi világunkban. Úgy tűnik számunkra hogy a férfiak uralják a világot, de a valóságban mindent a nő vágya határoz meg. Az nő vágya az mely a világ összes változását okozza.

hzs

30 dec 2009

Ne hagyjuk, hogy legerősebb vágyaink beteljesületlenek maradjanak

Kérdés:

Az egyik Samati cikkben azt láthatjuk, hogy amikor a személy igazából felkiált, felsír a szíve mélyéről, akkor a Teremtő meghallja imáját. Mit jelent mindez?

Válaszom:

A Teremtő csak egyetlen dolgot teremtett: a vágyat. Az összes anyag, beleértve a köveket, fákat, állatokat, embereket és csillagokat, az mind csak a létezés iránti vágy különböző szintjei.

– A kövületi szint megőrzi struktúráját és tulajdonságait,

– a növényi szint, a saját maga megőrzése mellett vágyik a fejlődésre, hasznos anyagokat magába szív, és káros anyagokat kibocsát,

– az állati szinten a vágy kielégülést követel, előre akar haladni, és utódoknak akar életet adni,

– az emberi lény fejlődését állatként kezdi (és igazából minden szintje a vágynak a legelső szintjéről kezd, minden a “porból” indul és oda jut vissza). Azonban miután állatként fejlődött, az emberi lény elkezdi az állati szintet zsugorodottnak, kicsinek érezni, a jelenlegi világ keretein belül. Akkor egy új vágy emelkedik ki, mely arra invitálja őt, hogy kilépjen keretei közül.

Ez az új vágy válik központi pontjává, ez válik a legfontosabb vággyá minden vágy közül. A mi feladatunk az, hogy felfedezzük ezt a vágyat, és felnagyítsuk azt a megfelelő környezet felhasználásával. Meg kell találjuk annak módját, hogyan teljesítsük be ezt a vágyat, megtaláljuk azt, ami értékes – a szívben található pontot, és utána azt a megfelelő ima irányába fókuszáljuk.

Az “ima” azt jelenti, hogy ezt a vágyat tegyük minden felett a legfontosabbá. Akkor az képessé válik arra, hogy a Felső Rendszert, a Teremtőt befolyásolja, és ezáltal választ kapjon. A spirituális növekedésünkkel kapcsolatos összes problémánk abból adódik, hogy ez a növekedés csak saját vágyunk hatására jön létre. Ennél fogva a személynek egy önvizsgálatot kell végeznie, hogy mit is akar igazából szíve, és a személy szívének legfontosabb vágyát a Teremtő, Bina irányába kell irányítania, ahhoz a rendszerhez, mely a spirituális növekedését irányítja.

Azonban a válasz reakció csak akkor érkezik, amennyiben a vágyam egyezik a rendszer vágyával, azon az alapelven nyugodva, hogy: “Tegyük vágyunkat olyanná, mint az Ő vágya, annak érdekében , hogy magunka olyanná tegyük, mint Ő.”

Az igazi ima a személy szívének mélyéről érkezik, a legfontosabb vágyából. Mindegyikünknek több ezer vágya van, és ez a mi problémánk. Mi szétszórjuk erőfeszítéseinket sok különböző cél irányába, és ennek eredményeképpen nem érjük el a legfontosabb dolgot életünkben. Ezáltal életünk csak elmegy mellettünk, de a legfontosabb elemek hiányoznak.

A vágyainkat arra kell fókuszáljuk, hogy az egy, legfontosabb vágyunkat megvalósítsuk. Minden másnak azt kell szolgálnia, azt fókuszba hoznia, és azt kell erősítenie. Igazából ez válik majd imává – a szívünk valódi vágyává.

hzs

29 nov 2009

66 queries in 0,549 seconds.