Dr. Michael Laitman

Szerző arhívuma: Péter Spronz

A Teremtőre irányuló vágy szikrái

Kérdés: Azt állítja, hogy a világ népei természetes gyűlöletet éreznek az egyesítés módszerének hordozói, a zsidók iránt.

Ha bárki a világ népei közül csatlakozik ehhez a közösséghez, automatikusan gyűlöletben fog részesülni?

Válasz: Nem. Manapság minden annyira tompa, körvonalazatlan, hogy minderről senki nem tud, nem látja, nem tűnik fel neki.

Egy teljesen új állapotban vagyunk, amelybe még csak most vezetjük be a világot. De fokozatosan az emberek megérzik, hogy valami nem stimmel ezekkel az egyénekkel. Amerikaiak, britek, európaiak, oroszok. Mindegy, hogy ki. Ránéznek egy ilyen személyre, és azt mondják: „Valami nem stimmel veled.” A zsidóság szikráját pillantják meg benne.

Kérdés: Úgy érti, hogy ez a szikra megjelenik majd a tíz elveszett törzshöz tartozó emberek körében?

Válasz: Nem, ez semmiképp sem szükségszerű. Akármilyen, a világ bármely népéből származó embernél felbukkanhat a mindenkiben benne lakó szívben lévő pont. A szívben lévő pont szándék, ami a világ egységbe foglalását akarja, hogy elérje az egyetlen erőt, a Teremtőt. Ahogy felébred a pont, elkezdi zavarni a személyt. Meg akarja érteni a világ létezését, az egység hollétét, és más ilyeneket. Ez az a szikra, ami zsidóvá teszi az embert.

https://laitman.com/2020/05/sparks-of-aspiration-to-the-creator/

15 máj 2020

Bárkiből lehet zsidó

Megjegyzés: Az antiszemitizmus egyik fő oka, hogy a zsidók támogatják a globalista, kozmopolita nézeteket.

Rav kommentje: Ez a zsidó természet része, mivel a zsidók világhoz való viszonyát mindig az integrális szemlélet jellemezte. A spirituális gyökerükből ered, hogy a világot integrált rendszerként szemlélik, amely minden szintjén kölcsönkapcsolatokból áll.

Megjegyzés: Létezik egy másik érdekes állítás, mely szerint az antiszemitizmus olyan, mintha az emberiség vírusa volna, mint a gyűlöletből képződő felhő, ami árnyékba borítja az emberek tudatát.

Rav kommentje: Amint a babilóniai állam megszerveződött, az emberek elkezdtek közösségekbe tömörülni, és az önzőség megjelent a kapcsolatokban. A korrekció módszere rögtön ekkor bukkant fel. Minden innen indult el.

Az egység megalkotásának módszere a ’kabbala’ nevet viseli. Zsidóknak hívjuk azt a közösséget, amelynek tagjai megállapodnak, hogy kapcsolatot létesítenek egymással. A ’zsidó’ szó héber neve a ’jichud’ (egység) kifejezésből származik. A többiek, akik ellenzik ezt a fajta irányultságot, alkotják a világ nemzeteit.     

Megjegyzés: Gyakran állítja, hogy ennek semmi köze a különböző nemzetekhez.

Rav kommentje: Így igaz. Nincs olyan nemzetség, amit a ’zsidó’ elnevezéssel illethetnénk. Rambam szerint, Ábrahám Babilon minden nemzetségéből verbuválta csoportját.

Kérdés: Tegyük fel, hogy valaki most kíván csatlakozni az egység módszeréhez. Ez a lépés zsidóvá teszi őt?

Válasz: Igen, bárkit azzá tehet. A történelem során különféle nemzetségekhez tartozó emberek csatlakoztak ehhez a csoporthoz, és hatalmas zsidókká lettek. Például Rabbi Akiva, Onkelosz és sokan mások. Még Dávid király nagyanyja is moabita asszony volt.

https://laitman.com/2020/05/anyone-can-become-a-jew/

14 máj 2020

Derítsd fel az egész emberiséget!

Baal HaSzulam, Bevezetés a Zohár könyvébe, 18. szakasz: „És nekünk nem kell a világ többi teremtményén gondolkodnunk, csakis az emberen, mivel ő a teremtés középpontja, ahogy az lentebb (39. szakasz) leírásra kerül. Minden más teremtmény híján van a saját értéknek. Csak olyan mértékben hasznosak, amennyire hozzájárulnak az ember tökéletességének eléréséhez. Ezért emelkednek és zuhannak az emberrel, anélkül, hogy tekintetbe vennék önmagukat.”

Semmilyen teremtmény, annak semmilyen elkülönült része, de még ha külön egyénről is beszélünk, az sem számottevő, csakis amennyiben a mindent átfogó, integrált kép része. Amennyiben valaki megsérti ezt a törvényt, az az egész rendszernek okoz fájdalmat. Ha valaki egyensúlyt ad a rendszernek, akkor ez egy hasznot hozó hozzájárulásnak számít, ami kihat az integrált módon megszervezett természet általános rendszerére.

Kérdés: Ha az emberiség integrált része vagyok, és ez a kapcsolat megbonthatatlan, akkor ha az emberiség beteg, akkor bármit is teszek, az egész részeként én is beteg leszek?

Válasz: Igen. Ezt mondják a források. Ezért a nagy kabbalisták, mialatt még az emberi rendszerhez tartoztak, egész idő alatt imádkoztak a rendszer egyensúlyáért. Az emberiséggel együtt ők is szenvedtek, ahogy a rendszer többi tagja. Sőt, még több kínt kellett kiállniuk, mint másoknak. Baal HaSzulam ír erről a „Bevezetés a Zohár könyvéhez” című műve végén.

https://laitman.com/2020/05/cheer-for-all-of-humanity/

13 máj 2020

Mit eredményez, ha nem vagyunk tisztában a helyes kapcsolattal?

Kérdés: Mit gondol, a jelenlegi világjárvány meg fogja változtatni az emberek értékrendjét? Vagy egy kis idő eltelik, és minden a feledés homályába vész?

Válasz: Azt gondolom, hogy ami most van, nem fog eltűnni két hét vagy két hónap alatt, de hosszú ideig kitart majd. Nézetem szerint legalább hat hónapig vagy akár egy évig is elhúzódhat. A föld kimerül, az emberek is kimerülnek, és ennek következtében az emberi kapcsolatok fokozatosan amortizálódnak. Az élet elválaszt minket múltbeli, egoista interakcióinktól.

Ügyelnünk kell rá, hogy a korábbi viszonyokat valami jóval és szívből jövővel helyettesítsük. Máskülönben az emberek összezavarodnak, és nem fogják tudni, hogyan létesítsenek kapcsolatot egymással.

A múltban önző nyereségünk szempontjából értettük meg, hogy az adott személy megközelíthető, vagy éppen nem, illetve szükség van-e esetleg valami konkrét cselekvésmódra a megközelítésnél. És most, ha az emberek nem folytatják tovább az akár helyesnek megítélt egoista kommunikáció formáit, igen kellemetlen dolgok történhetnek.

Mint a gyerek, aki odamegy valakihez, kikap a kezéből valamit, és nem is tudatosítja, hogy miért és hogy teszi ezt, csak az akaratát, ösztöneit követi – könnyen így kezelhetjük egymást, ha még a kapcsolódás egoista normáinál is mélyebbre süllyedünk.

Őszintén szólva, nagyon tartok az ilyen állapotoktól. Rosszabbak, mint a háborúk, mert mellőzik a kommunikációt. Ha megszűnünk érteni egymást, akkor többé nem figyelünk oda cselekedeteinkre, sem ezeknek más emberekre gyakorolt hatásaira. Ez a gondolat nagyon megrémiszt.

Kérdés: Nem lehet, hogy ellentétben azzal, amit állít, a mostani helyzet egyesíti az embereket? Amikor rossz időket élünk, az emberek tudják, hogyan alkossanak egy csapatot. Ezért kaptuk fentről a jelenlegi szituációt: meg kell, hogy értsük, hogy milyen lényeges, hogy ott legyünk egymásnak. Vagy ön úgy véli, hogy a helyzet éppen hogy megoszt majd bennünket, és a háborúnál is rosszabb állapotot eredményez?

Válasz: Szerintem minden nemzet saját karakterrel, ember- és világképpel rendelkezik. Az oroszokat jól ismerem, és érzem mélyről fakadó vonzalmukat egymás iránt. De az igazság az, hogy ez az egész csak az egoista érzékelés elhanyagolhatóan csekély szintjén működik.

Ha a körülmények rettenetesek, gondoljunk például a koncentrációs táborokra vagy Leningrád ostromára, ez nem mindig működik. Ezért nem reménykedem hasonló kimenetelben.

Hiszek annak szükségességében, hogy minden lehetséges módon magunkra vonjuk a természet pozitív erejét. Létező erőről van szó, noha el van rejtve. A természetben két ellentétes erő különíthető el. A manapság leginkább aktív negatív erővel szembe kell állítani a pozitívat. Csak így biztosíthatunk élhető jövőt önmagunk, gyermekeink és unokáink számára.

https://laitman.com/2020/05/what-is-the-danger-of-not-knowing-the-correct-relationship/  

12 máj 2020

A csoport, mint az energia gyűjtőhelye

Kérdés: Tegyük fel, hogy valaki még nem talált magának csoportot, és egyedül tanul kabbalát. Hogy él így át zuhanást? Valamifajta taszításként, ami a könyvek, a tanár irányából éri?

Válasz: Igen. Fáradtságot, elutasítottságot érez, és látja, hogy nem jut sehova. Így löki őt előre a Teremtő, hogy a zuhanások és deprimált állapotok dacára folytassa a keresést. A világ jelenlegi depresszív állapota annak bizonysága, hogy lökéseket kap a Teremtőtől. Evvel igyekszik a világot közelebb hozni magához.

Kérdés: Hogyan jelenik meg a személy zuhanása a csoporton belül?

Válasz: A barát pozitív erőt fejleszt ki a csoportban, ami előre hajtja őt. Ez a haladás egyetlen módja. Amikor a személy a csoporthoz kapcsolja magát, az előre tolja, és ily módon hozza létre az adakozás és támogatás minőségeit. A tag összekapcsolódik a többiekkel, és a csoport erejét használja ahhoz, hogy állandó mozgásban legyen.

Kérdés: Vagyis a csoportban megjelenő zuhanás abban a jelenségben mutatkozik meg, hogy a barát nem rendelkezik elég energiával, üzemanyaggal, hogy befektessen a csoportba?

Válasz: Nem csupán erről van szó. Ha van is vágyad, hol használod fel? Annak is a csoport a helye.

Tehát a csoport olyan, mint egy gyűjtőhely: leadsz felé, ha extra energiáid vannak, és kapsz tőle, ha híján vagy az energiának.

Kérdés: Vagyis a csoportban valamifajta felgyülemlett energia-készlet van. Mikor az ember emelkedést él át, minden energiáját a csoport felé csatornázza, és mindent megtesz, hogy mindenki átélje a Teremtő nagyságát. Amikor viszont zuhanási szakaszban van, lehív a felgyűlt energia-készletből, és gyakorlatilag semmit nem érez a zuhanásból. Erről van szó?

Válasz: Igen, ez egy oszcillációs kör, aminek a segítségével hullámokat hozunk létre, amikből aztán részesülhetünk is. Ha amennyire csak lehet, befektetek a csoportba anélkül, hogy magamra gondolnék, akkor elvileg az említett zuhanások mindössze pár másodpercig tartanak. Azaz jelen vannak, de szinte az érzékelési küszöb alatt maradnak.

A legfontosabb, amit értenünk kell a következő: ha a megfelelő csoportban, megfelelő közösségben végzem a tanulást, mindez előrefele hajt, támogat, felfogja a zuhanásaimat, ellen tart, kompenzál, kisimítja a negatív hullámokat, és emelkedéssé alakítja őket. Ebben az esetben nem zötyögős, hanem többé-kevésbé sima felületű úton fogok haladni.

Persze itt is lesznek mindenféle változások plusz és mínusz előjellel, fel és le, de nem olyan mértékben, mint annál a személynél, aki nem kapcsolta magát a kabbalához.

Kérdés: Mit jelent, ha valaki egyáltalán nem érzi a zuhanásokat?

Válasz: Azt, hogy nem dolgozik elég keményen önmagán.

A kezdők mennek át ilyenen, még mielőtt kialakították volna az új rutint. Még nem léptek be teljes mértékben a tanulásba. De ezt követően jönnek a zuhanások, és sok ember hátat fordít a csoportnak. Egy idő után azonban visszatérnek, mert nincs más hely, ahova mehetnének.

https://laitman.com/2020/05/the-group-is-an-accumulator-of-energy/

11 máj 2020

Az önismeret fontossága

Kérdés: Ma, a világjárvány időszakában kemény kérdéssel kell szembesülnünk. Hozzászoktunk, hogy ide-oda rohangálunk, néha önmagunk elől is elszaladunk. Félünk leállni, és farkasszemet nézni a félelemmel. Félünk, hogy megismerjük önmagunkat.

Most itt van a nagyszerű alkalom, hogy magunk és félelmeink jobb ismerői legyünk. Mit tanácsol? Véleménye szerint mi pontosan a félelem, és hogyan közelítsünk hozzá?

Válasz: A félelmet az ismeretlen szüli. Honnan máshonnan eredne? Az a személy, aki érti valamilyen jelenségnek a lényegét – még akkor is, ha az borzalmas –, más hozzáállással tud viszonyulni hozzá.

A jelenlegi helyzet nehézsége, hogy az emberek nem tudják, hogy mi és mi okból történik velük. Nincsenek tisztában avval sem, hogy mit hoz számukra a holnap. Sőt, az is a benyomásuk, hogy mindezek a kérdések a levegőben lógnak, valahogy senki sem érinti őket, és senki nem kínál megoldást rájuk.

Kérdés: Ön szerint fontos, hogy az ember megismerje saját félelmeit? Szükséges ez?

Válasz: Abban hiszek, hogy mindenkinek, aki ember módjára szeretne élni, meg kell ismernie, hogy mi okból született, miért került megteremtésre a világunk, mi van a halálon túl, stb. Fel kell tárnunk ezeket a kérdéseket, máskülönben olyan nyugtalanság járja át az életünket, hogy nem gondolkodunk ezeken a mélyebb összefüggéseken.

Kérdés: Két típusú embert látok. Az egyik teljesen elmerül a félelemben, a másik viszont nem veszi komolyan a problémákat. Ön szerint mi a középutas megoldás?

Válasz: Itt nem létezik középút. Az embernek meg kell értenie a vírus terjedésének okát. Át kell látnia, hogyan hat az ő személyes és az emberek közösségi életére, és mindezt miért adta nekünk a természet.

Más szóval, lehetőségünk nyílik rá, hogy előnyt kovácsoljunk a jelenlegi helyzetből. Választ kell találnunk rá, hogy miért élünk, milyen módon érdemeltük ki, hogy a természet ilyen módon büntet minket, és végül, hogy hogyan szabaduljunk meg a vírustól.

A maga teljességében szükséges felhasználni az aktuális helyzetet. Annál is inkább, mert mindenki otthon ül, és nem tudja, mit tegyen. Sem a vezetők, sem az átlagemberek. Most lehetőséget kaptunk, hogy megtaláljuk a választ a minket izgató kérdésekre.

Az állandó futkosás helyett muszáj, hogy megértsük létezésünk okát. Ha ez nem történik meg, belesüllyedünk a tudatlanság és értelmetlenség mocsarába.

https://laitman.com/2020/05/get-to-know-yourself/

10 máj 2020

Hogyan érzi a világ a Teremtő közeledését?

 Kérdés: A lélek növekedése és a fény hatására benne végbe menő változások nagyon belső, absztrakt, idegenektől eldugott jellegű dolgok. Hogyan jelentkeznek ezek a változások az anyagi világban? Esetleg a köztünk lévő jó kapcsolatok feltárulásában?

Válasz: Nem így fogalmaznék. Bár minden, ami a mi világunkban történik az a felső energiamező hatására megy végbe. Folyamatos növekvő nyomást és intenzitást hoz létre, és mindez úgy érződik, mintha a Teremtő egyre közelebb kerülne hozzánk.

Ez egy igen kellemetlen közeledés, mivel a Teremtő egyenlő az adakozás és szeretet minőségeivel, mi pedig korrigálatlan egoisták vagyunk. Hasonló a folyamat ahhoz, amikor szüleink és tanáraink odajönnek hozzánk, és arra kérnek, hogy komolyabban, érettebben viselkedjünk. Ám mi ezt nem akarjuk.

Manapság az egész emberiség fejlődésében tetten érhető ez a folyamat. A Teremtő közeledése generálta a jelenlegi krízist. És ez nem egy jó fajta közeledés, mivel nem váltunk hasonlóvá Hozzá. Ha nem így lenne, ezt a közeledést feltárulásként élnénk meg. Nem a szenvedés, a nehézségek, problémák és mindenféle vírusok, hanem a fény eljöveteleként. Minden tőlünk függ. Ha a spirituális emelkedés terén sikeresek vagyunk, áldást hoz a Teremtő közeledése. Ellenkező esetben a gonosz megnyilvánulásának érezzük.

A Teremtő minden esetben közelebb akar kerülni hozzánk, és ezt lépésről lépésre teszi. Egyelőre azonban az emberiség vég nélküli hanyatlásában érhető tetten az Ő közeledése.

https://laitman.com/2020/05/how-does-the-world-feel-the-approach-of-the-creator/

09 máj 2020

Hogy a Teremtő legyen az otthonunk

Kérdés: Baal HaSzulam a következőt írja: „Az egész világ az ember javulásáért lett teremtve, a Teremtő képének megfelelően. Mivel szükségesek az erőfeszítések, hogy korrigáljuk természetünket, ezért mondva van, hogy az embert a teremtés teljes aktusával együtt fogjuk megalkotni. Ennek oka, hogy az ember megalkotása csak az ő erőfeszítéseivel és az összes teremtmény segítségével teljes. Mindazonáltal, minden egyéb az emberen kívül már a tökéletesség állapotában van.”

Nem kevés erőfeszítésbe telik, hogy az ember javítson az állapotán. Mi a kapcsolat az erőfeszítések és a koronavírus ránk gyakorolt hatása között? Pontosan milyen területeken és milyen erőfeszítéseket kell tennünk?

Válasz: Meg kell találnunk a közöttünk lévő megfelelő kapcsolatot. Ennek a kapcsolatnak jónak, és önző szíveinket felülmúlónak kell lennie. A kölcsönös törekvés segítségével egyesülhetünk a Teremtőben. Magában a Teremtőben.

Ő lesz az otthonunk, a Szentélyünk. Egy közös vágyban, közös szándékban és közös törekvésben találkozunk. Erre kaptuk ezt az életet és lehetőséget.

Vírusok és más hasonló dolgok löknek minket ebbe az irányba. De ezek úgy formálnak minket, hogy közben ne fosztassunk meg a szabad akaratunktól, hiszen csak így találhatunk rá a helyes kapcsolatra egymás között.

https://laitman.com/2020/05/for-the-creator-to-become-our-home/

08 máj 2020

A koronavírus megtisztítja az emberiséget

Kérdés: A koronavírus egyéni célzatú vagy általános jellegű kormányzás a Teremtő részéről?

Válasz: A koronavírus a Teremtő általános kormányzásának megnyilvánulása, mivel beléptünk a fejlődés „utolsó generációnak” nevezett állapotába. Sőt, hogy még pontosabban fogalmazzak, úgy is hívhatnám az állapotot, hogy az „utolsó egoista generáció”, amelynek az egoista szintről az altruistához kell felemelkednie.

Kérdés: A kabbala szerint minden a világon az ember hasznát szolgálja. Ön érzi, hogy a vírus bármilyen módon haszonban részesítette Önt?

Válasz: Én azt érzem, hogy a vírus olyan áldás, amely megtisztítja az emberiség egészét. A világunk a pokolhoz volt hasonlatos, és most esünk keresztül a Purgatóriumon. A következő lépés a Paradicsom, amikor a szerető kapcsolódásoknak köszönhetően már teljes mértékű egység épült ki közöttünk. Ez lesz az emberi létezés végső formája.

Kérdés: Milyen belső változásokat eredményezett a vírus az Ön esetében?

Válasz: Újra kellett strukturálnom a tanítványaimmal történő kommunikációt. Most látom, hogy milyen pozitív változás állt be ebben. Jelenleg egyenlőbb módon kapcsolódom hozzájuk.

Azelőtt 300-400 fizikai tanítványom volt, a többiek pedig a virtuális térben helyezkedtek el. A vírus következtében az összes tanítványom virtuálissá vált. Az irodámból beszélek hozzájuk, és örülök, hogy a következő esztendőkben is ilyen módon vezethetem a leckéket. Szeretnék lehetőséget adni a több millió tanítványomnak, hogy az interneten keresztül hallgassanak.

https://laitman.com/2020/05/coronavirus-is-cleansing-humanity/

07 máj 2020

Miként a fejlődő mag a földben

 Kérdés: Ha az egoizmus állandóan fejlődik, akkor ezzel párhuzamosan a személy szívben lévő pontja is a fejlődés útján jár?

Válasz: Hogyne. A szívben lévő pont kiterjedése nő, és úgy jut tápanyaghoz, akár a földbe ültetett mag. Amennyiben a magnak tápláló a környezete, akkor növekszik, azonban tőlünk függ, hogy a környezet a megfelelő tartalmat is biztosítsa a magnak. Mi biztosítjuk ezt a helyes kapcsolatot a mag és a tápláló környezet között.

A környezet belőlünk, barátainkból és a nagy világcsoportból áll, és ebbe végső soron a teljes emberiség is bele tartozik. Annak megfelelően indul növekedésnek a magunk, amilyen mértékben felállítjuk a rendszert. A mag kis részecskékből áll – ezek vagyunk mi, akikből a tízes összeáll.

https://laitman.com/2020/05/like-a-seed-in-the-ground/

06 máj 2020

82 queries in 0,654 seconds.