Dr. Michael Laitman

Szerző arhívuma: Péter Spronz

Mit adhatunk a Teremtőnek?

.

Kérdés: Mit adhat egy ember a Teremtőnek a barátokon keresztül?

Válasz: Először is, minden barátnak meg kell ezzel a személlyel állapodnia, hogy teljesen alávetik magukat a Teremtőnek.

Ez abból áll, hogy kapcsolódnak egymáshoz, egy edényt alkotnak, ahol megérezhetik Őt, ahol a felső erő beléjük öltözhet.

Nukvává válunk a Teremtő viszonylatában, azaz mi vagyunk a női, Ő pedig a férfi minőség. Azt akarjuk, hogy belénk öltözzön, kitöltsön minket, uralkodjon felettünk. Készen állunk rá, hogy megadjuk magunkat az adakozás erejének.

https://laitman.com/2020/05/what-can-we-give-to-the-creator/

25 máj 2020

Mint a növény eső után

 

A Teremtő nagyságába vetett hit a környezeten múlik. Nagyként viszonyulok Hozzá, ha a környezetem megállás nélkül a Teremtő nagyságáról beszél, közvetíti az érzést, miszerint csak ez az erő létezik. Ez utóbbival meghatározza egész jövőmet, hiszen csakis Ő uralkodik a világban és a teljes valóságunkban.

Amennyiben a környezetem nem közvetíti a fent leírt érzést, képtelen leszek nagyra értékelni a Teremtőt. Csak akkor ébredhetek fel, akkor folytathatom a Teremtő megértésének útját, ha a környezet a Teremtő nagyságának kialakulására ösztönöz, és érzékelteti, mekkora szükség van az Ő feltárulására. A környezetnek mindezeket erőteljesen, a tagokat nagy nyomás alá helyezve kell megtennie.

Egyetlen hiányunk a minket a Teremtő nagyságának képzetével megajándékozó közeg. A közösség feladata a tagok állandó nyomás alá helyezése és felébresztése. A kezdők továbbra is egyéni módon szerzik meg a Teremtő nagyszerűségének érzetét, de a jövőben fokozott módon függünk majd a közösségünktől. Ha a környezetem nem gondoskodik rólam, elhervadok. Ha mindent megtesz értem, növekedésnek indulok, akár a növény az esőt követően.

https://laitman.com/2020/05/like-a-plant-after-rain/

24 máj 2020

Felfordulás a gazdasági rendszerben

Komment: Ön többször is spirituális forradalomról beszélt. De közben tagadhatatlan, hogy evvel egy időben a világméretű gazdasági rendszer tekintetében is forradalmi időket élünk.

Válasz: Hát persze! Sokat is emlegetem ezt. A gazdaság elképzelhetetlen ideológiai háttér nélkül, és az ideológiához szükség van gazdasági alapokra. Mi nem álmodozók vagyunk.

Természetes módon, a mi világunk ember alkotta struktúrájának egész rendszere meg fog változni. Azok a szükségtelen foglalkozások, amik speciálisan arra épülnek, hogy a természetből és másokból hasznot húzzanak, el fognak sorvadni. Csak az marad meg, ami a fennmaradásunk szempontjából alapvető. Világos, hogy nem megyünk vissza a barlangba. De ugyanakkor csak az marad meg, ami szigorú mércével mérve is szükséges az egészséges, normális és tisztességes élethez. Semmi más.

Megértjük majd, hogy mik azok a területek, ahova érdemes koncentrálni az erőinket, és mik azok, amiket figyelmen kívül hagyhatunk. Sok szabad idővel fogunk rendelkezni, és az emberek a természet jobb megértésén keresztül fognak neki az önfejlesztésnek.

Mindezeket kijelentette a kabbala, és mintegy 5000 éve indította el a kivitelezési programját. Ezért nincs semmi félnivalónk a jövővel kapcsolatban. Csak annyi, hogy ne csináljunk szükségtelen dolgokat, ne égessünk hiába üzemanyagot, ne juttassunk káros fűtőanyagokat a légkörbe, és így tovább. Ez mindenki szempontjából káros, mindannyian megszenvedjük, ahogy a környezetünk is. Figyeljük meg, hogy mennyivel tisztábbak lettek jelenleg vizeink és a légkör is, hogy az ember saját akaratán kívül kénytelen volt leállni a természetet pusztító tevékenységével.

https://laitman.com/2020/05/upheaval-in-the-economic-system/

23 máj 2020

Nem létezik egyéni probléma, csak közös

Kérdés: Amikor mások egészségéért imádkozunk, veszteséget hozunk létre magunknak, vagy ellenkezőleg, erőt és energiát kapunk az imához?

Válasz: Ha imádkozom a másik egészségéért, és ha én magam ugyanabba a rendszerbe vagyok foglaltatva, mint ő, akkor hogyan lehet ez számomra veszteség?

Amikor valaki abból a rendszerből, amelyben közvetlen kapcsolatban állunk egymással, megbetegszik, akkor jelzi a többiek felé, hogy az egész rendszerrel van baj. Ő képviseli azt a különlegesen érzékeny részt, ahol a hiba kifejeződik.

A probléma nem hozzá, hanem a közösségünkhöz tartozik. Senki nem felelős magáért, senki nem önmagában betegszik meg vagy viselkedik helytelenül. Mindezek csupán kifejeződések, amelyek azt mutatják, hogy nem tartjuk be az általánosan integrált emberi interakció szabályait.

Mit jelent a kérés vagy az ima? Kapcsolódunk egymáshoz, és megpróbálunk a felső erő felé fordulni. Azt kérjük tőle, hogy állítsa helyre a negatív minőségek, jelenségek miatti egyensúlytalanságot. A kibillentség egy adott személyen keresztül jelenik meg.

De mivel nem az ő egyedi, hanem a mi közös problémánkról van szó, jogunkban áll imádkozni érte. Ilyenkor az történik, hogy kompenzációs folyamatot indítunk el a természet rendszerében, és az jótékony választ ad nekünk. Próbáljátok ki, és meglátjátok, hogyan működik!

Ezért nem maradhatunk közömbösek azzal kapcsolatban, ami körülöttünk történik. „Minket nem érdekel, mi folyik Olaszországban. A lényeg, hogy itt nyugi van.” Az ilyen hozzáállás csak súlyosbítja a helyzetet. Borzalmas reakció!

Gondolkodnunk kell, hogyan reagáljunk a történésekre, különösen manapság, amikor kapcsolataink integrált romlottsága kerül napvilágra.

Kérdés: Az emberek egészségéért vagy a rendszer korrekciójáért imádkozzunk? És hogy csináljuk helyesen, anélkül, hogy előírnánk a Teremtőnek, hogy mit tegyen?

Válasz: Kérnünk kell a Teremtőt, hogy mutassa meg nekünk a helyes kapcsolódást. Semmi másra nincs szükségünk. Akkor fordulunk Hozzá megfelelően, ha hozzátesszük, hogy jól szeretnénk megalkotni az egységet, hogy bennünk, kölcsönkapcsolatainkon keresztül táruljon fel, és ezáltal érjük el célunkat, hogy megelégedettséget szerezzünk az Ő számára.

https://laitman.com/2020/05/there-are-no-individual-problems-but-common-ones/

22 máj 2020

A női vágy természete

 Kérdés: Miért kaptak a nők a Teremtőtől olyan vágyat, ami a változás és a kabbala tanulás felé irányítja őket? Jobb volna, ha családra áhítoznának, és akkor a nő nem azt nézné, miként hallgassa meg a leckéket, hanem inkább azt, hogyan álljon a férje mellett.

Válasz: A nők vágya, hogy elérjék lelkük forrását, vagyis a Teremtőt, egyáltalán nem gyengébb, mint a férfiaké. Noha ezt a vágyat kissé elrejtik a korporális célkitűzések, mint a családalapítás, ettől még nagyon komoly az intenzitása.

Emberi vágynak tekinthető, ha meg akarjuk találni lelkünk forrását, gyökerét, esszenciáját, azaz a Teremtőt. Kizárólag az ember rendelkezik ilyen vággyal. Ha ez a sóvárgás felébred egy nőben – mint ahogy egy férfiban – segítenünk kell őt. Minden feltételt biztosítanunk kell számára, hogy felfedezze, mire hivatott az életben, és ezt képes legyen megvalósítani.

https://laitman.com/2020/05/womans-desire/

21 máj 2020

Az emberiség nagy, átfogó edénye

Kérdés: Szükséges, hogy az emberiség egésze egyetlen edényt alkotva összekapcsolódjon?

Válasz: Természetesen. Minden egyes ember a belsejében hordozza az összetört edény egy cserepét. Emiatt kell összegyűjtenünk az összes darabot, és eljutnunk az abszolút szeretet és összetapadás állapotába.

A sort azoknak kell vezetni, akikben felébredt a szívben lévő pont. Ha benned felébredt, hozzáláthatsz, hogy közelebb kerülj azokhoz, akikben szinten felbukkant. Meglátod, hogy a köztetek lévő kapcsolatban hogyan tárul fel az általános edény.

Amilyen mértékben felfeditek az általános edényt, érezhetővé teszitek azt is, ami a felső fényből jön és kitölti: az örökkévalóság és halhatatlanság érzetét és tudatosságát, ami egyben belépés az eddigitől teljesen eltérő dimenzióba. Hatalmadban áll így tenni. Képes vagy megcselekedni ezt most, a mi világunkban. Csak ne hagyd abba a munkát!

Minden egyes személy a világon, aki a maga egyedi módján részt vesz ebben, segíti a másikat, mivel mindannyian egyetlen törött edény darabjai vagyunk.

https://laitman.com/2020/05/the-general-vessel-of-humanity/

20 máj 2020

Mire fog tanítani bennünket a koronavírus?

Kérdés: A koronavírus miatt elkezdtünk félni egymás közelségétől. Nem vezet ez az emberek közötti nagyobb fokú elkülönüléshez?

Válasz: A vírus nem nagyobb távolságot eredményez közöttünk. Inkább segít megvalósítani annak helyes módját, hogy miként kerüljünk közelebb egymáshoz.

Az utóbbi időkig csak azért kerestük fel egymást, hogy saját előnyünkre használjuk a másikat. Ebből kifolyólag, a vírus eltaszít minket egymástól. A nem túl távoli jövőben a járvány megtanítja majd, hogy hogyan tegyünk szert a helyes szándékra, hogyan végezzünk belső mozgásokat a másik irányába, hogy így a másik károsítása nélkül kerüljünk közel hozzá. Hamarosan látni fogod ezt.

A koronavírus összetett, és több szintű jelenség. Nem pusztán egy vírus, hanem egy igen bölcs program a természet részéről, ami megjelenik bennünk, és újraprogramozza kapcsolatainkat.

Kérdés: Miért most, és miért nem mondjuk egy évvel ezelőtt bukkant fel a vírus?

Válasz: Ezt a kérdést mindennel kapcsolatban fel lehet tenni. Nem tudom, hogy válaszoljak rá. Arról van szó, hogy a természetre gyakorolt hatásunk elér egy küszöböt. Ez az a pont, ahol negatív hatást hozunk a saját fejünkre. A lényeg, hogy nem negatív. Ellenkezőleg. Korrigál bennünket, és tovább mozdít az úton.

https://laitman.com/2020/05/what-the-coronavirus-will-teach-us/

19 máj 2020

Egy dollár vagy ezer dollár?

Komment: Tanára, Rabash a következő példával illusztrálta az értelem feletti hitet. Egy barát kölcsön kér tőled 1000 dollárt, majd odaad egy egydollárost tartalmazó borítékot. Amint ezt megpillantod, a hited erejével azt kell látnod, hogy a teljes összeg ott van a borítékban.

Rav válasza: Ha kinyitod a borítékot, és látod, hogy egy dollárt kaptál, akkor ez megfelel az értelmen belüli hitnek.

Ha ellenőrzöd az összeget, és egy dollárt találsz, de azt 1000 dollárnak tekinted, akkor az értelem feletti hit állapotában vagy.

Ha bízol a barátod szavában, miszerint a teljes összeg a borítékban van, és nem is számolod meg, akkor az értelem alatti hit alapján jártál el.

Az embernek mondanak valamit, amiben hisz, és így éli az életét, imádkozik, és a tanultak szerint cselekszik. Ezt nevezik a parancsolatok „szokás alapú teljesítésének”.

Kérdés: Hívhatjuk ateistáknak az értelmen belüli hit embereit?

Válasz: Igen. Számukra az egész világ a tudáson alapul. Nem fogadnak el semmit a hitük alapján.

Kérdés: A kabbala különálló dolog, mivel segítségével minden kutatható és igazolható. De ehhez axiómaként kell elfogadni tanításait. Igaz ez?

Válasz: Magad ellenőrzöd le, így emelkedsz a tudásodat meghazudtolva egyre magasabbra. Ez a folyamat, amivel a következő, magasabb szinthez kapcsolódhatsz.

Kérdés: Szükségünk van a kabbalában tudásra? Réges régen, a kabbala tanulása előtt, az embereknek kötelező volt a hét tudományágat tanulmányozniuk.

Válasz: Erre azért volt szükség, mert az elmúlt évszázadokban a korábbi generációk képviselőinek lelki rétegei ilyen módon korrigálódtak. Manapság ez már elhanyagolható.

Komment: Látható, hogy Baal HaSzulam mennyit ír pszichológiai és filozófiai tanulmányairól.

Rav válasza: Ez természetes, hiszen a teremtés egészét, ami nem más, mint az élvezetre irányuló vágy, meg kellett valósítani. Így hát különféle módokon kellett viszonyulni a vágyhoz, a teremtés anyagához. Volt egy időszak, amikor az emberek kínozták magukat, hogy az anyag fölé emelkedjenek: a földön aludtak, a legegyszerűbb ételeket fogyasztották, rongyokba öltözködtek, stb.

Általánosságban elmondható, hogy a felső világ megértésének, a vágyak korrekciójának folyamata során a kabbalisták különböző korszakokon mentek keresztül.

https://laitman.com/2020/05/one-dollar-or-a-thousand/

18 máj 2020

Mire irányuljon az ima?

Kérdés: Csak helyes imákra válaszol a Teremtő?

Válasz: Minden imára válaszol.

Kérdés: Vegyük azt az esetet, amikor valaki a banki tartozását szeretné kifizetni. Ekkor szinte öntudatlanul imádkozni kezd. A kabbala szempontjából, a pénzszükség miatt emelt kérés imának számít?

Válasz: Hogyne. Bármilyen vágy megvallása annak számít.

Kérdés: Tegyük fel, hogy fog egy imakönyvet, és elkezd pénzért imádkozni. Lesz pénze?

Válasz: Nem. Ilyen önző kéréseket nem teljesít a Teremtő. Máskülönben a személy azt gondolhatja: „Imádkoztam, és a kérésem teljesült, tehát még többet kell imádkoznom.” Ez mindössze annyit jelent, hogy a Teremtő nem engedi őt el.

És ha az illetőnek úgy tűnik, hogy imája meghallgatásra talált, akkor a Teremtő vágya, hogy a személy így gondolja.

Kérdés: Mi van akkor, ha nem magának, nem egoista módon kér pénzt? Megkaphatja?

Válasz: Nem tudom elképzelni, hogy igen. Egyáltalán nem létezik a mi világunk szükségleteit kitöltő ima.

Kérdés: Mi a helyzet az egészségre vonatkozó imával?

Válasz: Ez egy későbbi fejlemény. Kizárólag azért kell imádkoznunk, hogy közelebb kerüljünk Hozzá. Ez minden vágyunk kitöltését magában foglalja.

https://laitman.com/2020/05/what-do-we-need-to-pray-for/

17 máj 2020

Lehet negatív utóhatása a vírusnak?

Kérdés: Lehet negatív utóhatása a vírusnak? Hogyan reagáljon az emberiség, hogy a következmény ne legyen negatív?

Válasz: Nem lesz semmi rossz a vírus után. Remélem, hogy meggyógyít minket.

Sőt, ahogy Rabash írja, inkább gyógyszer semmint betegség lesz. A vírus kigyógyít minket egoizmusunkból, kissé felemel, megtisztít, és lehetővé teszi, hogy új szemmel nézzünk egymásra, így kevésbé leszünk durvák és egoisták egymással.

Vagyis a vírus utáni élet jóval könnyebb, jóval fejlettebb lesz. Azt hiszem, ezt hamarosan tapasztalhatjuk is. De nem a következő néhány hónapon belül. Ennyire azért nem gyors a folyamat.

https://laitman.com/2020/05/can-the-virus-leave-a-negative-aftereffect/

16 máj 2020

82 queries in 0,664 seconds.