Dr. Michael Laitman

nők

Minden személynek saját magát kell korrigálnia

Kérdés egy nőtől: Hatalmas vágyam van, hogy tökéletessé váljak. Mit tegyek: irányítsam ezt a vágyat a férfiak felé, vagy egyenesen a Teremtőhöz?

Válaszom: Egyik sem. Neked magadat kell korrigálnod. Nem kell a vágyadat “irányítanod” senki felé. Minden egyes személynek magának kell, a vágyát korrigálnia. Mindössze arról van szó, hogy a korrekció eszköze a kölcsönös segítség melyet egymásnak nyújtunk, illetve  a kapcsolatunk is az egymással.

Senki nem képes a te vágyadat korrigálni. Ez elvenné tőled szabad választásodat, függetlenségedet, és azt a képességet hogy elérd azt a szintet melyet el kell, hogy érj, az az  lelked gyökerét.

Csak a a megfelelő formában, csoportban végzett munka, ahol mindenki elvégezi a spirituális munkáját, segíthet minden egyes embert abban, hogy bele foglaltathassa magát a többiekbe lelkiekben, mind a férfiak és nők esetében. Ebben estben érezhetik azt, hogy mindannyian együtt egyetlen edényhez (Kli) tartoznak, egyetlen közös lélekhez,  ahogy az a törés előtt létezett.

kn-

08 ápr 2011

Egyesüljünk, hogy életet adjunk a Teremtőnek

A teremtmény leereszkedik a Végtelen Világ tökéletességéből a mi világunkba, és mielőtt elérné azt, elkezd két részre osztódni: a férfi és női részekre. Ez a két rész, mely korábban teljes harmóniában létezett, megpróbálja megőrizni kölcsönös kapcsolatukat. De az utolsó pillanatban, amikor kapcsolatuk megszakad ők ketté válnak. Mindez a tisztátlan világok rendszerének teremtését eredményezi, mely eltávolította a férfi részt a nőitől.

Ahogy ők végtelen egységben voltak a Végtelen Világban, most ők végtelen távolságba kerültek egymástól a tisztátlan világokban. Ez az ahonnan ők a mi világunkba zuhantak, abba a világba, ahol a férfi és női részek telesen el vannak választva egymástól, és egy minimális kapcsolat szintjén léteznek annak érdekében hogy fenntartsák a kövületi, növényi és állati formáit az anyagnak, és hasonló módon a beszélő szinten.

A kapcsolat ereje bennük nem együttműködésként, és kölcsönösségként jelenik meg, hanem ahogy felemésztik egymást. Ezáltal állapotuk totális ellentéte a spirituális világban létezett helyzetüknek.

A Kabbala tudománya azt állítja, hogy a mi világunk a tökéletes teremtmény, Adam HaRishon megteremtésével jött létre, mely utána két részre oszlott. Azok leváltak egymástól, és megszüntették a kapcsolatot egymással, mégis megőriztek valamilyen formájú kapcsolatot és kölcsönös függőséget. Ez nemzette az életet a mi világunkban, a szenvedéssel teli életet.

Azáltal hogy leszakadtunk a spirituális világból, el kell jutnunk ahhoz a felismeréshez, hogy csakis belső, spirituális egyesülésünk képes egy olyan helyet teremteni, ahol felfedhetjük a Teremtőt. És akkor ez úgy lesz nevezve: “Férj és Feleség, és a Shechina (Istenség) közöttük.”

A számtalan férfi és női rész egyesülése és kölcsönös egymásba foglaltatása, egymást kiegészítve a Teremtő felfedezését eredményezi majd bennük, mely Teremtő az ő kölcsönös, tökéletes részük, ahol a Felső Fény kibomlik.

28 Már 2011

Egyesüljünk, hogy életet adjunk a Teremtőnek

A teremtmény leereszkedik a Végtelen Világ tökéletességéből a mi világunkba, és mielőtt elérné azt, elkezd két részre osztódni: a férfi és női részekre. Ez a két rész, mely korábban teljes harmóniában létezett, megpróbálja megőrizni kölcsönös kapcsolatukat. De az utolsó pillanatban, amikor kapcsolatuk megszakad ők ketté válnak. Mindez a tisztátlan világok rendszerének teremtését eredményezi, mely eltávolította a férfi részt a nőitől.

Ahogy ők végtelen egységben voltak a Végtelen Világban, most ők végtelen távolságba kerültek egymástól a tisztátlan világokban. Ez az ahonnan ők a mi világunkba zuhantak, abba a világba, ahol a férfi és női részek telesen el vannak választva egymástól, és egy minimális kapcsolat szintjén léteznek annak érdekében hogy fenntartsák a kövületi, növényi és állati formáit az anyagnak, és hasonló módon a beszélő szinten.

A kapcsolat ereje bennük nem együttműködésként, és kölcsönösségként jelenik meg, hanem ahogy felemésztik egymást. Ezáltal állapotuk totális ellentéte a spirituális világban létezett helyzetüknek.

A Kabbala tudománya azt állítja, hogy a mi világunk a tökéletes teremtmény, Adam HaRishon megteremtésével jött létre, mely utána két részre oszlott. Azok leváltak egymástól, és megszüntették a kapcsolatot egymással, mégis megőriztek valamilyen formájú kapcsolatot és kölcsönös függőséget. Ez nemzette az életet a mi világunkban, a szenvedéssel teli életet.

Azáltal hogy leszakadtunk a spirituális világból, el kell jutnunk ahhoz a felismeréshez, hogy csakis belső, spirituális egyesülésünk képes egy olyan helyet teremteni, ahol felfedhetjük a Teremtőt. És akkor ez úgy lesz nevezve: “Férj és Feleség, és a Shechina (Istenség) közöttük.”

A számtalan férfi és női rész egyesülése és kölcsönös egymásba foglaltatása, egymást kiegészítve a Teremtő felfedezését eredményezi majd bennük, mely Teremtő az ő kölcsönös, tökéletes részük, ahol a Felső Fény kibomlik.

25 Már 2011

Női erő és férfi gyengeség

Kérdés:

Mit tehetünk azzal kapcsolatban, hogy a férfiak félnek az erős nőktől, és elmenekülnek a felelősségtől és kezdeményezéstől?

Válaszom:

Mindezt mi okoztuk magunknak. Egyetlen nő sem akar erős lenni. Egyetlen nő sem akar szakértővé válni annak érdekében hogy jól keressen, és egyedül nevelje gyermekét. A természete által a nő otthonra vágyik. Gyerekeket akar, és hogy minden természetének megfelelően létezzen. De ha a férfiak nem teljesítik kötelezettségüket, amely rájuk tartozik, akkor abból kifolyólag, hogy nincs más választásuk, a jelenkori nők arra vannak kényszerítve, hogy saját maguk által cselekedjenek. És én megemelem kalapomat előttük.

Ennek eredményeképpen mi azt látjuk, hogy a nők függetlenebbek, és jobban alkalmazkodnak világunkhoz. Emellett ők rendelkeznek egy olyan természetes kitartással, teherbírással, mely erősebb a férfiakánal. Ők erővel és a szellem erejével rendelkeznek, mivel lényegében közelebb állnak a természethez.

Másrészről a férfi egyszerűen a felhőkben lebeg. A férfi olyan mint egy gyermek, aki foglalkozást talált a számítógépekben vagy technológiában, és játszadozik játékaival, mint ahogy gyerekkorában tette. Élvezetet talál mindebben. Végül is a modern társadalom tiszteli ezeket a játékokat, mint a tőzsdét, a munkát, vagy azt hogy a barátokkal lóg munka után, és ez az ahogy az élet eltelik. És ha a férfinek támogatásra van szüksége, hazamegy édesanyjához.

Sajnos minnél tovább haladunk, annál széleskörűbbé, és társadalmilag elfgadottá válik ez a jelenség, valójában ez válik a normává és a divatos viselkedéssé.

08 Már 2011

Hamis egyenlőség

Kérdés:

A modern idők nemek közötti egyenlősége károsítja vajon a férfiak és nők viszonyát?

Válaszom:

Az az “egyenlőség” melyet mi önző érvelésünkön keresztül hozunk létre nem valódi egyenlőség, hanem a természet törvényinek az eltorzítása. A természetben a férfi és női hajlamok nem egyenlőek, hanem épp ellenkezőleg, azok különbözőek, ellentétesek, és távol állnak egymástól a személyiség, életvitel, fiziológia és minden más összes lehetséges belső és külső tulajdonságain keresztül. Azáltal hogy egyenlőséget vonunk közöttük, mi összezúzzuk a természetet, és egy hatalmas szakadást hozunk létre, amely végül senkinek nem használ majd.

Nem kell külön elmagyaráznom mit jelent az, hogy ellenkezünk a természet törvényeivel. Ahelyett hogy a természettől tanulnánk, és mindegyik nemnek a magának megfelelő formát adnánk, mi azt próbáljuk tenni, ami csak eszünkbe jut, egy olyan kiterjedt, mértéktelen módon, amely csak újabb problémáat okoz majd számunkra. Legvégül senki sem lesz boldog ettől az “egyenlőségtől”.

A természet által nekem férfiként kell léteznem, bizonyos tulajdonságokkal, és bizonyos funkciókat elvégezve. Egy olyan meghatározott helyem van amit nekem kell elfoglalnom. Ez az én kielégülésem, korrekcióm, beteljesülésem és tökéletességem helye. Ennél fogva én nem engedhetem meg önzőségemnek hogy az uralkodjon felettem, és az önző erők által olyan cselekedetekre kényszerítsen engem amire csak akar. Semmi kétség, hogy mindez komolyan károsítja a dolgokat.

Reménykedjünk abban, hogy mi valahogy átmegyünk a korrupcióból a korrekcióba. Azonban még nagyon sok probléma vár ránk az úton.

08 Már 2011

Felelőtlen szabadság

Kérdés:

Miért van az, hogy energetikus nők lemásolják az erőszakos férfi viselkedést? Honnan származik mindez?

Válaszom:

Onnan, hogy nincs más választásuk, a nők arra vannak kényszerítve, hogy megoldják életük problémáit annak érdekében, hogy azt nyújtsák önmaguk számára, amit a férfiak nem adnak meg nekik. Ezért van az hogy a nők arra vannak kényszerítve, hogy magas szintű oktatásban vegyenek részt, és keményen dolgozzanak, míg ugyanakkor gondoskodniuk kell az otthonról is és a gyermeknevelésről is egy férj, vagy társ érdembeli részvétele nélkül. Ennek eredményeképpen, ma a nők egyre magasabbra emelkednek a karrier létrán, újabb és újabb pozíciókat elfoglalva.

Mindez azért történik mert a férfiak elmenekülnek a felelősségtől, azoktól a szerepektől, melyeket magukra kellene venniük. A nők elfogadják a modern élet kihívásait, a férfiak viszont nem.

Összességében a modern környezet arra készít fel minket, hogy szabaddá váljunk, azt mondván: “Élj ahogy csak akarsz, senki nem mondhatja meg neked mit tegyél”. Az emberek nem érzik magukat felelősnek a társadalom, a saját országuk, nemzetük vagy a világ helyzetében. Ma a világban jelen van az, hogy tegyél bármit ami eszedbe jut mindaddig amíg nem ölsz, lopsz, vagy nem teszel főben járó bűnöket.

Azonban mindez ellentétes azzal, amit Baal HaSulam adott át nekünk: a spirituális gyökereknek megfelelően, mindegyikünk tartozik a társadalomnak. Ez nem csak arról szól, mit vesz el az ember a társadalomtól és mit vesz magához a társadalomból, hanem arról is hogy mi az amit nem hajlandó annak megadni. Minden egyes embernek dolgoznia kell, és ki kell vennie a részét a közös munkából. Mindegyik embernek magára kell vennie a családalapítás, és a gyereknevelés és az adni akarás terheit.

Azonban a mi társadalmunkban nem számít bűnnek az, ha az ember nem adja bele saját részét a közösségbe. A bűn az, ha többet vett magához, mint ami megengedett. Ebben a helyzetben egyszerűen mi tovább szenvedünk, amíg a nők sem és a férfiak sem találják a társadalomban a helyes szerepüket addig,  ameddig az emberiség egyszer csak nem találja ott magát a “kipusztulás határán”. Lehet, hogy az majd segít a helyes szerepünkbe billenteni bennünket.

KA

08 Már 2011

Az egyenlőség a maximális adakozásban rejlik

Kérdés:

Amennyiben a világot a nők irányítanák akkor minden jobb lenne?

Válaszom:

A világot nem képesek a nők irányítani. Természeténél fogva a nőnek vagy apja, vagy férje tulajdonában kell lennie. Mindez azért van, mert spirituális gyökerének megfelelően ő Malchut, mely csak annak következtében képes cselekedni, amit férjétől kap. Semmivel nem rendelkezik maga által.

Ez a nő szerepe: Azáltal hogy a férfit spirituális munkára inspirálja, ő megkapja a Fényt a férfitől. Meg kell értenünk hogy ez semmilyen lekicsinylést nem jelent. A nő semmivel sem alacsonyabb mint a férfi, hanem épp ellenkezőleg, a nő vágya nélkül, a világ nem lenne képes előre mozdulni. Nem létezne korrekció, és mi nem lennénk képesek elérni az egységet a Teremtővel. Mi pontosan a női vágy által egyesülünk Vele. Ez az ahogy mi megvalósítjuk a férfi erejét.

Nem szabad a különbségekre tekintenünk, vagy az egyiknek a másik feletti előnyét keresnünk. Nem szabad mindezt önzően megítélnünk. Épp ellenkezőleg, megközelítésünknek altruisztikusnak kell lennie: hogyan kapcsoljuk össze a nőt és a férfit a cél elérése érdekében. Végül is a cél elérhetetlen a közöttük levő tökéletes egység nélkül.

Amikor mindketten maximálisan adakoznak, akkor mindketten egyenlőek. Amennyiben a nő önmagát teljesen átadja, és a férfi is magát teljesen átadja, az azt jelenti hogy egyenlőség uralkodik közöttük, és mindketten haladnak a Teremtő felé.

De vajon mindketten ugyanazt cselekszik? Természetesen nem. Ellentétes dolgok erednek belőlük, de ez azt jelenti, hogy ők egyenlőek.

Ez másképpen van a mi világunkban, ahol mind a nők mind a férfiak, ugyanazon kihívásokkal néznek szemben. Lehetséges mindez? Ez a probléma hamarosan megmutatkozik majd egy nagyon erőteljes összeomláson keresztül, hiszen mindezzel elpusztítjuk létezésünk alapjait.

08 Már 2011

Női vágy és a férfi szándék

Gyakorlatilag az összes anyaga a Kabbalah tudományának, a nők ragaszkodásáról szól.  Ennek az oka az, hogy mi a megszerzési vágyainkat, – melyeket női vágyaknak tekintünk – tanuljuk meg korrigálni a Teremtő segítségével, melyeknek férfierőt tulajdonítunk.

Két erő van a valóságban a Teremtő és a teremtés ereje. A férfierő az adakozás és a női erő a megszerzés. Másként kifejezve ez a két vágy – az adakozás és a megszerzés – egyesül bennünk és két egymást kiegészítő formában, azaz két félben nyilvánul meg: nőben és férfiban.

A férfi (Gever – גבר) a valamin való túlkerülés lehetőségét jelenti. (Hitgabrut – התגברות) ami maga a szűrő (Masach). Az edényt férfi, azaz adakozó,  s női azaz megszerző részre osztjuk fel, és ahogy írva vam: “az erő a nő minőségeiben rejlik“.

A mi életünk a spiritualitásnak egy projekciója (kivetülése) és ez teremti meg a nőre és a férfira való elkülönülést. A spiritualitásban az edénynek ezt a két részét egyesítjük, és ezen egységükön belül a vágy vaskossága (Aviut)a női rész, és amin pedig szűrő van, s amelyen keresztül a Visszavert Fény emelhet fel az pedig a férfi rész. Az egység szüli meg az edényt, amely pedig egy új Partzufnak ad életet, amely az adakozás érdekében szerzi meg a fényt, vagy más szóval az egésszé vált két félnek megszületnek a fiai, kiket megértésnek (Avanot – הבנות) is nevezünk. Ennek az oka az, hogy a fiaik mellett mindig ott vannak a lányaik is (Banot – בנות).

A világunkban lévő szerepek felosztása által, világosan láthatjuk, hogy a férfiak szándéka mire irányul és a nők szándéka mire irányul. A nő az otthon, az ő célja ennek a fenntartása, életet adni gyermekeinek, és gondoskodni a családi háztartásról. Másfelől a férfi célja az, hogy elhagyva az otthont, működéséhez előteremtse a hátteret. Ez pontos másolata a spiritualitásnak, ahol a megszerzési vágy a női minőség, miközben a fölötte lévő szűrő, a férfi minőség. Amikor ezek egyetértésben működnek, elérik az egységet a Felső Fénnyel, a Teremtővel  és ennek eredményeképpen  úgy Partzufok emelkednek fel, melyek az adakozás érdekében képesek működni,  melyeket a “fiaiknak” nevezünk.

Írva van: “ Van  a férj és feleség, és közöttük a Szentség a Shechina“ Ami azt jelenti, hogy a Felső Fény pontosan a megszerzési vágy és a szűrő ereje közötti kölcsönhatásban jelenik meg.

Napi Kabbala Lecke a Nőkről 2011.06.03 4–ik rész.

ford: KN

07 Már 2011

Egyenlőségről és elsőbbségről szólva

Ma egy átmeneti állapotban vagyunk. és amikor elkezdjük a korrekciót, a nők teljesen egyenlővé válnak a férfiakkal.

A spirituális úton a nőnek kell felállítania a vágyat, neki kell nyomást helyeznie a férfira, azt előrehaladásra késztetve. Hasonlóan a mi világunkban is a feleség helyezi a férfit nyomás alá, hogy az dolgozzon és keresetét haza hozza. És amikor létezik az otthon, és az annak fenntartására szolgáló kereset, akkor vagyunk képesek gyerekeknek életet adni, és őket felnevelni.

Ugyanígy működik ez a spiritualitásban is: amennyiben mi a lelkek korrekcióján együtt dolgozunk, akkor életet adunk új lelkeknek, új kapcsolatoknak. Írva van ezzel kapcsolatban: “A férj és feleség, és a Shechina (Istenség) közöttük”. A Teremtő felfedezése pontosan közöttünk történik meg, amikor mi együtt vagyunk.

Mind a férfinak és a nőnek bele kell adnia részét ezekbe a cselekedetekbe. Egyik sem nagyobb mint a másik itt. Lehetetlen életet adni a nő nélkül. Egy új lélek, egy új spirituális Parcuf csakis a női vágy erejével nevelhető fel.

A korrekció folyamatában senki sem szerez meg nagyobb jelentőséget. Senki sem kisebb vagy nagyobb. Bármikor amikor valami kevesebb súllyal bír, akkor azt más kiegyenlíti a Fények és Edények ellentétes értékének megfelelően. A női vágy nélkül a férfi erőtlen, és a női vágy a férfi szűrője nélkül ugyancsak erőtlen.

Mindennek ellenére ki az elsődleges akkor? A nő. Mindez azért van, mivel a korrekcióra irányuló vágy az mindig a nőtől származik. Ugyanígy van ez a mi világunkban is. Bár a férfiak úgy gondolják saját képességeik által érnek el sikereket, a valóságban összes cselekedetük csakis a nők számára történik, csakis annak érdekében hogy a nő szemében érjenek el fontosságot. Ez az ahogy fel vagyunk építve.

07 Már 2011

A korrekció tárgya a belső nő

Kérdés:

Létezett-e valaha a Kabbalah történelmében férj és feleség (pár), akik a teremtőt kimondottan az egymás közti kapcsolatukban fedezték fel? Hagytak ők valamilyen forrást maguk után?

Válasz:

A történelem folyamán sok ilyen pár létezett: Ádám és Éva, Ábrahám és Sára,  Izsák, Jákób és Ézsau és az ő feleségeik, és még többen mások. A női oldal mindig „benne van a képben”, mert nélküle nincsen érintkezés, tapadás (Zivug de Hakaa), nincs kapcsolat a Teremtő és teremtmény között.

A bennünk lévő férfi rész egyetlen célja a bennünk lévő nő korrekciója. Emiatt, a teremtés korrekciója szempontjából a női rész az, ami korrekcióra vár. A korrekció tárgya a nő. A korrigáló erő a férfi. A korrekció fénye a férfin keresztül érkezik azzal a céllal, hogy korrigálja a női oldalt. Amikor a női oldal kikorrigálódott, megszüli a férfi oldal következő állapotát.

br

23 feb 2011

62 queries in 0,481 seconds.