Dr. Michael Laitman

nők

Nők, férfiak és a kölcsönös biztosíték

Kérdés:

De igaz, hogy a kölcsönös biztosítéka  nőkre is vonatkozik?

A válasz:

Bizony, férfiak is nők is, nemtől függetlenül el kell érjék a kölcsönös biztosíték szintjét. Azért mondjuk, hogy a férfiak a  Szinaj (Gyűlölet) hegyénél álltak és a nők körbevették őket, mert ez zajlik belül a szellemiségi 8adó) tulajdonságainkban odabent.

A  “nő” jelképezi az örömkapó kéjvágyat, míg a “férfi” a vágy legyőzését jelképezi, az adást. Héberül a “férfi” az “gever”, vagyis a “hit-gaber” azaz “legyőz” igével kapcsolatos. Ez az Adásvágy, ami felfedezi magában az ellenkező vágyat, a Szinaj /gyűlölet/ Hegyét.

Az egység, azaz a kölcsönös biztosíték mindenkire vonatkozik. A nőknek is belsőleg próbálni kell egybetársulni mindenkivel, pont, mint a férfiaknak. Ámbár a  férfiaknak kifelé is ki kell mutatni, a nőknek csak befelé elég.

Ezen túl a nőknek “nyomasztani” kell a férfiakat. EZ azért van, mert a férfi természete szerint a nőre hallgat, a feleségére. A feleség olyan, mint az anyja: így érzékeli a mélyben.

A férfi alapképlete a Zeir Anpin /rövidorrú/ helye két nő közt van, a két Nukva közt van:MalchutBina között. Anyja a  Bina, neje a  Malchut. Hiányait, vágyait a feleség, a  Malchut diktálja, s anyja a Bina odaadja a beteljesedést, kielégülést.

Azaz nem fordulhata   Bina irányába a  Malchut nélkül s ha odafordult, nincs más választása, amit a Bina odaadott, tovább kell adni a Malchut számára. Így működik a férfi. Ezért van, hogy öntudatlanul anyjának érzi a feleségét.

kgy

20 nov 2010

A Teremtő által választott társ számomra

Kérdés:

Van-e különbség a nő és a férfi spirituális fejlődése között, és mi okozza a különbséget?

Válaszom:

Ha mi a történelmi folyamatra tekintünk, mi láthatjuk, hogy ahogy Ábrahám elkezdte felfedni a Kabbala bölcsességét, ő megkapta az utasítást, hogy olvadjon össze női részével: “Halgasd meg amit Sára mond neked.” Mindent a női rész határoz meg. Amit a férfi fedez fel, az számára a nőn belül jelenik meg, azaz a lélek férfi része a lélek női részének belsejében, és a férfi a nőben.

Rabash többször írt és beszélt arról a tényről, hogy a korrigált társadalomban, egy korrigált családban egy férfivel és nővel, a férj és a feleség a Teremtő közöttük való felfedésének folyamatában vesznek részt. A férj feleségét a Teremtőn keresztül érzékeli, és a feleség férjéhez ugyanilyen módon viszonyul. Ők állandóan érzékelik, hogy a Teremtő közöttük lakozik.

Azaz én tudom, hogy feleségemet a Teremtőtől kaptam. És ha én őt (feleségemet) úgy érzékelem, mint azt a részt mely segíthet engem a Teremtő elérésében, akkor én valóban képes vagyok megvalósítani magamat.

Kérdés folytatva:

Más szóval a feleségem társam a spirituális úton?

Válaszom:

Nem csak egy társ. Én úgy látom őt mint egy olyan társat, melyet a Teremtő választott ki. És ha én így voszonyulok hozzá, akkor nem csak hozzá (feleségemhez) fordulok. Én hozzá és a Teremtőhöz fordulok ugyanakkor, és érzem, hogy ő (feleségem) ugyanilyen módon viszonyul hozzám. Ez egy nem természetes kontrasztnak tűnhet, de ez mégis nagyon természetes, és nagyon cél irányos.

Kiderül, hogy életem minden pillanatában, a legintimebb családi helyzetektől a legszokványosbbakig, és meginkább a közösségben és a világban, mi elkezdjük egymást úgy kezelni, mintha a Teremtő közöttünk lakozna. Mi érezzük hogy ennek az Erőnek kell összekötnia minket, annak kell kitöltenie az üres tereket közöttünk, és annak kell korrigálnia a taszítást és gyűlöletet mely kiemelkedik közöttünk.

A Teremtő maga jön, hogy kitöltse ezt a teret, és egyesítsen minket egymással. Mi elkezdjük ennek megvalósítását a családon belül, mely a legközelebbi hely a személy számára, és folytatjuk azt az egész világon keresztül.

hzs

22 okt 2010

A nő szerepe a világban és a spirituális világ.

Kérdés:

Milyen szándéka kell. hogy legyen egy nőnek, miközben a Zohár könyvét tanulmányozza? Meg kell próbálnia megtalálni, hogy a szöveg miről szól benne? Azt kell kívánnia a könyvtől, hogy hasson rá? Gondolkodnia kell arról, hogy összekapcsolódjon másokkal vagy kérnie kell az emberek egyesítését? Vagy egyszerűen csak összpontosítania kell az embereken és a szétosztáson, miután tanulmányozni nem fontos egy nőnek?

Válasz:

A legfontosabb dolog egy nőnek a terjesztés. De hogy ezt megtegye, tudnia kell, hogy mit terjesszen, éreznie kell a terjesztés fontosságát, és kell hogy legyen energiája hozzá. Kétség kívül egy nő számára a terjesztés az egyetlen eszköz az előre haladásra. Különben ő egy olyan nő, aki nem ad életet egy gyereknek.

A ő szerepe a mi világunkon az, hogy életet adjon az ivadékoknak, é a férfi feladata, higy mindent megadjon a nőnek, amire szüksége van, hogy életet adjon. Azaz építenie kell eg házat, és megadni mindent, amire szüksége van, é a célnak megfelel. Ez az ahogy építkezünk és ahogy létezünk. A nő a központ, ami körül minden forog, mert ő ad életet, ami a legfontosabb dolog a földön való létezésünkben

Születés a spiritualitásban a terjesztés, mert ez segíti a spirituális születést. Ezért ez a legfontosabb dolog egy nőnek. Mindazonáltal, azért, hogy terjesszen, részt kell vennie a Zohár tanulmányozásának folyamatában. Mindazonáltal a számára ez kell hogy legyen a terjesztés eszköze.

A férfinek másrészt tanulás, terjesztés, é mint legfontosabb, az egység, az össze eszköz ami kell hogy meglegyen az igazi szándék. Ez az ahogy a teremtés férfi és női oldala kiegészítik egymást.

ft

01 Már 2010

Egy női szervezet felépítése

Kérdés:

Lenne egy kérdésem a női szervezettel kapcsolatban. Attól félek, hogy az lassan egy olyan vállalkozássá fajul, mely a férfiakat és különböző projekt-eket támogat és így tovább. Úgy érzem, hogy a nőknél hiányzik a belső kapcsolat, a vágyaink összeolvadása, mindenféle külső cselekedet nélkül.

Annak érdekében, hogy bármit is képesek legyünk a csoport férfitagjaitól követelni, egy tiszta elképzelésünknek kell lennie arról, hogy pontosan mit is követelünk. Készen kell állnunk arra, amit aztán ők képesek nekünk adni. Tisztánlátásra van szükségünk.

Úgy tűnik nekem, hogy ilyen tisztázásokra van szükség a női szervezeten belül. Meg kell találnunk válaszainkat az eredeti forrásokban . Mindent tisztán meg kell értsünk, látnunk kell az általános, teljes képet, és így tovább.

Válaszom:

Nem mondok már semmit, mivel előzőleg már minden elhangzott. Az egyetlen dolog ami hátravan, az hogy a nők elvégezzék a tisztázást és a megvalósítást.

Az egyetlen tanácsom az, hogy amekkora mértékben az lehetséges vegyék ki személyes önzőségüket a kapcsolataikból, mivel ahogy jelenleg állnak a dolgok egyik nő sem akarja meghallgatni, vagy segíteni a másikat, még a közös siker érdekében sem.

hzs

28 okt 2009

Mire kell a nőknek törekednie?

 Kérdés:

Az egyik lecke alkalmával azt mondta, hogy a nőknek az “adakozás az adakozás érdekében” tulajdonságát, míg a férfiaknak az “elfogadás az adakozás érdekében” tulajdonságát kell elérnie spirituális fejlődése alkalmával. Ez azt jelenti, hogy a nő nem emelkedhet az “adakozás az adakozás érdekében” szintje fölé?

Válaszom:

De emelkedhet, de csak abban az esetben, ha segíti a férfiakat.

Kérdés:

Ön azt mondta, hogy csak a férfiaknak kell elérnie a “Szeresd felebarátodat, mint saját magadat” szintjét a csoporton keresztül. Akkor mit próbálunk mi, a Bnei Baruch női tagjai elérni?

Válaszom:

A nőknek segítenie kell a férfiakat céljuk elérésében. Ezáltal tudnak a nők a saját teljes korrekciójukhoz elérni. Ugyanezt olvashatjuk a Tóra megkapása esetében is: a férfiaknak kell elérnie a kölcsönös garanciát (Arvut), és a nőknek kell őket ebben segítenie.

Kérdés:

Helyesen értem-e, hogy a nők feladata az, hogy irányítsa és segítse a férfiakat abban, hogy állati önzőségükből kiemelkedjenek? És lehet, hogy miután ez megtörtént a férfiak is más szemmel néznek majd ránk nőkre?

Válaszom:

Pontosan így van! Az emberiség női része irányítja igazából a férfi részt.

10 Már 2009

A nők és férfiak másban találják meg kielégülésüket

 Kérdés:

Miért hajlamosabbak a nők a férfiaknál a depresszióra? És ez tényleg így van-e, vagy azért gondoljuk ezt, mert a nők inkább fordulnak pszichológushoz, mint a férfiak? És igaz az, hogy a nőnek szüksége van a férfira?

Válaszom:

A férfiak, mint a gyerekek több lehetőséget találnak a világban, hogy játszadozzanak, mint a nők. Ezért van az, hogy a nők inkább lesznek depressziósok. A férfi inkább elégszik meg a kapcsolatok felületes részeivel, míg a nők inkább érzelmeikben keresik a kielégülést. Ezért aztén a férfiak függetlenebbek is.

A Talmud azt mondja, hogy a nő feladná gazdagságának 9O százalékát, hogy szívbéli kapcsolatot létesítsen egy férfival, míg egy férfi csak 1O százalékot adna fel. Más szóval a nő 9O százalékban érzelmein keresztül keresi kielégülését, míg a férfi 9O százalékban a testén keresztül teszi azt.

25 feb 2009

Melyik nem az erősebb?

 Híradás (a US News and World Report által):

A Cleveland Clinic és Case Western Reserve Egyetem egyik csapata ezer idősebb embert követett 3 Floridai nyugdíjas településen 15 éven keresztül. Azt találták, hogy azok a nők, akiknek magasabb feszültségi szintje volt a tanulmány kezdetekor, tovább éltek, mint a többiek. Ezzel szemben azok a férfiak, akiknek magasabb volt az feszültségi szintje a tanulmány elején hamarabb haltak meg társaiknál. “Kutatásunk azt sugallja, hogy a feszültségi szintnek védő hatása lehet a nők esetében…” mint azt Dr. Jianping Zhang a Cleveland Clinic pszichiátriai és pszichológiai osztályáról azt kijelentette. “Ezzel szemben az idővel növekvő feszültség káros hatást ér el a férfiaknál.”

Kommentárom:

Ez is csak azt mutatja, melyik az erősebb nem! És mind ennek az oka az, hogy a nő természeténél fogva közelebb van a természethez, ő Malhut – mind eredeti természet. A férfi ezzel szemben nem rendelkezik mély gyökerekkel ebben a világban, mivel őneki azt  a Teremtővel való azonosuláson keresztül kell elsajátítania. Csak akkor találja majd meg helyét, és válik erőssé, erősebbé, mint a nő. Így igaz az amit mondanak: Minden sikeres férfi mögött egy nő áll. Mindez tökéletesen igaz a spiritualitás esetében is, ahol az egyén “női” része, a korrigált vágya.

Kérdés:

Mi a véleménye arról, hogy Hillary Clinton várhatóan elfogadja a külügyminiszteri posztot Obama kormányában? A nő az egy számottevő erő,  lehet mindez egy pozitív lépés?

Válaszom:

A mi időnkben, amikor mindenki üresnek érzi magát, és érzi a korrekció szükségét, lehet, hogy ez a legjobb megoldás, mivel a nők óvatosabbak, és reálisabbak, kevésbé ambíciózusabbak, és közelebb állnak a természethez. Azonban egészében véve mindez ellentétes spirituális eredetünkkel, ahol az ember a magában rejlő “férfit” korrigálja először, és utána  a belső “női” részét.

05 jan 2009

A nők esetében a kabbala terjesztése sokkal fontosabb, mint a tanulás

 Kérdés:

Sok olyan nőt ismerek, akik megnézik a reggeli leckék második részét (TES, azaz “A Tíz Szfira Tanulmánya”). Amióta csak, hogy Önökkel tanulok, mindig csak az első és harmadik részt szoktam nézni, és emellett a kabbala terjesztésével foglalkozom a második rész alatt. Hallottam, amint azt mondta, hogy a TES (“A Tíz Szfira Tanulmánya”) tanulása nem segíti a nők lelkének a korrekcióját. De az a tény, hogy más nők hallgatják a TES leckéket megzavar engem. Lehet, hogy nekem is el kellene kezdenem azt tanulni?

Válaszom:

A nők számára a kabbala terjesztése sokkal fontosabb, mint a tanulás. A férfiak az által korrigálják szándékukat, hogy a TES tanulása alatt magukra vonják a Körbevevő Fényt (Or Makif), azaz “megkeresik kenyerüket”, míg a nők terjesztik a kabbalát, azaz “életet adnak”. Ez a nő feladata a világban.

Kérdés:

Az egyik lecke alatt azt mondta, hogy az egyetlen szabad választásunk az, amikor egy férfi választ, hogy egyesül, vagy nem egyesül a többiekkel a csoporton belüli munka során. Minden más a Teremtőn múlik. Mivel a nők nem vesznek részt, és nem is vehetnek részt a csoportos munkában, hol van szabad választásuk?

Válaszom:

Abban, hogy segítik a csoportot.

Kérdés:

Mit keressek jövőbeni férjemben? Nyilvánvalóan fontos, hogy kabbalát tanuljon, de milyen más tulajdonságokkal kell, hogy rendelkezzen?

Válaszom:

A közös érdeklődési körökön kívül, fontos, hogy ne találja taszítónak.

01 jan 2009

Hol a határvonal a spirituális világ és a mi világunk között?

 Kérdés:

Már 2 éve tanulom a kabbalát a Bnej Baruh-on keresztül, és közben közgazdászként is doktorátust szereztem. Ennek ellenére semmilyen vágyat nem érzek, hogy tovább lépjek materiális életemben. A családom aggódik apátiám miatt. Lehetséges a spirituális fejlődést a pénzügyi munkával összeegyeztetni? És hogyan vagyok képes a családomat befolyásolni, amikor folyamatosan azt állítják, hogy egy nőnek úgy kell viselkednie, ahogy azt a társadalom elvárja.

Válaszom:

Tetteivel nem szabad, hogy családját károsítsa, és mindenkinek éreznie kell, hogy teljes jogú tagja a családnak. Csak akkor tanulhat kabbalát, ha minden rendben megy a normális életében, és amennyire azt a szabad ideje engedi.

Kérdés:

A lányom teljesen elmerült a kabbala tanulásában, és a világ többi része semmit sem jelent neki. A kabbalát mindenek előtt tekinti, és semmi mást nem akar csinálni. Nem érdekli az egyetem, vagy a munkába járás, és azt állítja, hogy meg van a joga, hogy életét úgy élje, ahogy akarja, és nem kell a társadalmi normákat követnie. Úgy érzem, elveszítjük lányunkat, és a társadalom is elveszíti egyik tagját. Előtte nagyon sikeres tanuló volt, és most ez az eredmény. Mit tegyek?

Válaszom:

Bárki akit megkérdez bizonyíthatja, hogy minden tanulómat arra serkentem, hogy szerezzenek maguknak állást, alapítsanak családot, és így tovább, mivel az egyetlen módja, hogy valaki kijavítsa magát az és elérje a Felső Világot, hogy ebben a világban “normális ” életet él. Vagy az ön lánya nem érti ezt meg, vagy foglalkozása nem praktikus, olyan, mely nem teszi lehetővé, hogy megélhessen belőle.

Kérdés:

Legyen szíves megmagyarázni a spiritualitás, és korporalitás közötti kapcsolatot. Egyik részről a materiális világ az eredmények világa, de más részről nincs semmi köze a spirituális világhoz. Hol van a határvonal, mely a spiritualitás végét, és a materiális világ kezdetét jelzi, ahol már semmi nyoma nincs a spiritualitásnak?

Válaszom:

A határvonal a két világ közötti résben rejlik, mivel mindkettő a személyen belül érződik. Az egyiket a”saját magam számára” szándékon keresztül, míg a másikat a “Teremtő számára” szándékon keresztül érezzük.

KA

10 dec 2008

A nő a társadalom teljes értékű fele, sőt több is annál

 Kérdés:

Mi a nő szerepe a kabbalában?

Válaszom:

Mind mai világunkban, és a jövő társadalmában is, mely kigyógyul majd az önzőségből, a nő az egy teljes értékű fél, és még több is annál, mivel az emberek kiegészítik egymást az egyetlen rendszerben.

A nő is képes saját tökéletességét és értékét érezni az önkorrekción keresztül, azáltal, hogy az egész világ irányában szeretővé, és adakozóvá válik. Pontosan a korrigált állapoton keresztül képes a közös lélek női fele egyenlővé válni, és azt érezni, sőt mi több akár többé is válni, mint bárki más, mivel a közös lélek női része által jelképezett vágy az oka a Teremtő felfedezésének.

Kérdés:

Amennyiben a Lo Lishma (nem az Ő nevében) állapota nem segít valakit át a Lishma (az Ő nevében) állapotába, akkor a csoportnak kell hatnia rá segítségképen. Hogyan képes a nő hasonló reakciót kiváltani?

Válaszom:

A vágyán keresztül, mivel a Fény megszerzésében a férfi csoportra kell támaszkodnia.

Kérdés:

Szeretnék kinyitni egy könyvet, olvasni és élvezni azt. De amióta elkezdtem a kabbalát tanulni, nem élvezem már az olvasást. Mit tegyek?

Válaszom:

Tanuljon meg élvezetet kapni a Felső Világokból!

KA

02 dec 2008

70 queries in 0,578 seconds.