Dr. Michael Laitman

Izrael

Mit akar mindenki Izrael országától?

Kérdés

Miközben mi terjesztjük  az elképzelésünket arról, hogy az egész világ eléri a teljes kölcsönkapcsolatot, az egész világon rengeteg háború és konfliktus zajlik. Mit tehetünk, hogy ez a kapcsolat az emberek között minél hamarabb, akár most létrejöjjön?

Válasz

Mindenekelőtt a kapcsolatról szóló üzenetet Izrael országán belül kell eljuttatnunk. A korrekcióval áll összefüggésben, hogy bármi történjen is Izrael területén belül, az megtörténik a világban is. Minden probléma, a világ bármely pontján, legyen az Szudán, vagy akár Spanyolország Baszk területe, azonnal megoldódik, amikor Izrael nemzete megoldja a területén belüli problémákat. Ez az a hely, ahol mindennek a gyökere van, és ha ezt mi korrigáljuk, az egész világ megnyugszik.

Ez az oka annak, hogy a világ összes nemzete a zsidókat hibáztatja: “Ti vagytok a hibásak, amiért mi rosszul érezzük magunkat!” Mellesleg igazuk van ebben. Ezáltal megérthetjük, a korrekció abban rejlik, hogy az Izrael Nemzete által magára vont bőséget, a világon keresztül kell, hogy áramoltassa. Ebben az általános rendszerben, a mi nemzetünk a kapcsolat a Fényhez, azonban nem tudjuk önző módon magunkra vonni azt, az egész világ irányába kell ilyen szándékot felmutatnunk. Ilyen módon az egész világ békében fog majd élni.

Másfelől, ameddig Izrael Nemzete nem vonja magára a Fényt, az említett módon, az ellenségeink nem hagynak fel a békétlenséggel, mivel a probléma valójában nem barátok vagy ellenségek definiálásában ragadható meg, hanem abban, hogy a Teremtő milyen módon ébreszti fel az Izraeli népet, a Fény irányába. Amikor ez megtörténik, az egész világ hasonlóvá válik a Teremtőhöz.

Kérdés

Tehát akkor mi hiányzik annak érdekében, hogy elérjük a kapcsolat kívánt fokát?

Válasz

Csak egy kicsit több bölcsesség. Még képtelenek vagyunk megemészteni ezt, nem látjuk,  a rendszert amely a módja lenne a dolog lényegi megértésének, és annak a belátásának, hogy nincs semmilyen más lehetőségünk. Az általános, kölcsönkapcsolat ilyen módon láthatatlan marad.  Például, még mindig felbukkan érv azzal kapcsolatosan, hogy Görögországot le kellene választani az EU pénzügyi Uniójáról, és bár az Európaiak már felfogták, hogy ennek a hatalma, más új problémákat okozna, mégis megpróbálják az egész kérdést pénzügyi problémának tekinteni. Képtelenek figyelembe venni, a valódi bajokat, ahogy az elvárt lehetne.

Egyének, népek és az egész emberiség nem emésztette meg még az általános rendszerben befoglalt kölcsönkapcsolatok globalizációját. Mi, Izrael vagyunk a probléma, mivel nem kezdtük meg a módszer terjesztését helyes módon. Azt gondoljuk, elég, ha egyszerűen csak együtt tanulunk. Közben a belső tűz növekszik, és a robbanás közeli állapotába kerülünk. A globális skálán Izrael helyzete nagyon is agasztó…

2o12 November 20, A Napi Kabbala Lecke 4. részéből, “A Kabbala Bölcsességének lényege.”

KN

23 nov 2012

A terrortámadások és háborúk elleni tabletta

A terrortámadások és háborúk elleni tabletta

Különleges kiadás: Dél-Izraeli események

Barátok! Testvérek! Megoldást kell találnunk problémáinkra. Ehhez meg kell értenünk azok valódi okait. A megoldás a természet törvényéből származhat, amely egy bizonyos irányba tökéletesít minket — az egység felé.

Igazából, ez nagyon egyszerű, habár ez az elhatározás ellentétes saját egoizmusunkkal, és így nem vagyunk képesek azt meglátni. Nem vagyok képes elfogadni azt az elképzelést, hogy nekem szükséges megváltoznom; nem értem azt, hogy mit jelent “szeresd felebarátodat úgy, ahogy magadat”. De az idő fogy, és nekünk egységre kell lépnünk, vagy a legrosszabb esetben a teljes pusztulás fenyegetésével kell szembe néznünk. A definíció szerint, Izrael népének “egy emberként, egy szívvel”  kell egyesülnie. Majd amikor elkezdeni a sorsát Izrael megvalósítani, akkor a bajok áradata visszahúzódik, és a viharok elcsendesednek.

A legfontosabb dolog, hogy ezt elkezdjük. Végtére is az ember, a környezetből merít erőt. Így, ha együtt cselekszünk, mindenki el kezd megváltozni, azáltal, hogy bele van foglaltatva a folyamatba.   Azt tanítjuk a gyermekeinknek, hogy legyenek kedvesek és megértőek; rosszalljuk ellenségeskedésüket és konfliktusaikat. Elérkezett az idő a felnőttek számára is, hogy dolgozzanak magukon. Ez egy nagyon egyszerű megoldás – olyan, mint egy tabletta, melyet könnyű bevenni. Próbáljuk meg és az eredmény azonnali lesz. Miért van szükségünk háborúkra és terrorizmusra? A háború helyett nekünk a közös véleményt és az együttes munkát kell használnunk a Hamas (Palesztin szervezet) félre fog állni.

Mérlegeljük a kölcsönös garanciát – nem az a cél, hogy győzelmet arassunk valamiféle külső ellenség felet, hanem, hogy a bensőnket legyőzzük. A többi önmagától jön. Izrael népének nevezzük azokat, akik elindíthatják ezt a folyamatot, mely az egész világra átterjed.

ford: SzL

KA

23 nov 2012

Izraelnek nincsen jövője az Egység nélkül

Izraelnek nincsen jövője az Egység nélkül

Ma, egy irreális helyzet lett teremtve Izraelben. Lényegében, mi tud segíteni az Izraeli embereknek, hogy maradhassanak életben a földjükön? Semmi. Egy szigeten léteznek egy gyűlölők tengerén, akik készenlétben vannak, hogy “teljesen megsemmisítsék”, hogy még emlék se maradjon róluk.

Például, Egyiptomban elkezdtek beszélni a piramisok lerombolásáról, hasonlóan Afganisztánhoz, ahol két óriás Buddha szobrot leromboltak. A kérdés az, hogy kiknek fontosak a piramisok a mai napkainkban? Ősi kultúráról szól, ami többezer éve létezett. De nem, ez nem állitja meg a pusztitó hajlamokat; az emberek egy nyomot se akarnak hagyni semmiből, csak a hítükről. A buddhizmust ma is követik, de a piramisok egyáltalán nem vallásos jelképek. De ezek mégis nagyon jelentősek és szimbolikusak.

Hogyan tudunk életben maradni ebben a helyzetben? Nincsen semmilyen módszer. Olyan mintha egy felhő leszált volna az Izraelik értelmükre, és azt hiszik hogy folytathatják így az életüket az országukban. De ez lehetetlen. Logikusan nézve, így nincsen esélyük.

De a felső vezetés még mindig támogatja az emberekben a reményt, hogy folytathatnak építkezni ezen a földön. Így az embereknek időt adnak, hogy lelki erőt szerezzenek, és ebböl a helyből be tudják húzni az egész világot a korrigálás felé.

Ez a küldetés ránk van bízva. Mi hívjuk össze az emberiség többi részét az egységhez, ami megfogja javítani a problémáját. És mondják: “Hogyhogy? Hogyan tudunk sikerülni az egységgel? Mi is az, és hogyan függ össze a rakétákkal amik a fejünkre esnek?”

Egy logikával dolgozunk, ami magasabb mint az életük logikája. Egy objektív kilátás tisztán mutatja, hogy itt nincsen jövő. A mi megközelítésünk, “irracionális” az ő szemükbe, racionálisabb és valóságosabb mint az illúzió, amiben él az ország.

Reménykedjünk, hogy emberek megfogják érteni: Valójában, a mostani helyzetnek nincsen más megoldása, mint az Egység.

DH

22 nov 2012

A kölcsönös garancia ereje: próbáld ki és meglátod

A kölcsönös garancia ereje: próbáld ki és meglátod

Minden száműzetés, amelyen eddig Izrael népe keresztülment, a kölcsönös garanciából való száműzetés volt. És minden alkalommal a szenvedés oly mértéket öltött, hogy Ábrahám csoportja újra összekapcsolódott. De egyszer a megszerzés iránti vágy akkorára nőtt, hogy a testvéri szeretet alaptalan gyűlöletté alakult. A Templomot lerombolták, a kölcsönös garancia megtört, és az emberek a legutóbbi száműzetésben találták magukat, mely napjainkig is tart.

Ma, ahogy Báál HáSzulám mondja nekünk, Izrael népe olyan, mint egy zsák mogyoró, ami csak a külső körülmények hatására van együtt. Más nemzetek gyűlölete arra kényszeríti őket, hogy bizonyos mértékben kapcsolódjanak, de ez a kapcsolat nem létezik a belső kapcsolatban, vagy a természetes kapcsolatokban, amelyek más nemzeteknél jellemzőek. Izrael népe között csak a kölcsönös garancia kapcsolata létezett, mikor felismeréseik és megértéseik, és erőfeszítéseik azt célozták, hogy együtt legyenek.

Bármely más nemzet természetes ösztönös erő által egyesül, míg Izrael népének dolgoznia kell kapcsolódásán, máskülönben ezt a munkát a körülöttük lévők gyűlölete végzi el, nem hagyva más esélyt. Ilyen esetben Izrael népe a mozdulatlan természet szintjén kapcsolódik össze; így nem fejlődik és száműzetésben marad, mivel nem saját magától, saját önszántából halad a kapcsolódás felé; nem igyekszik, hogy felfedezze az adakozás és a szeretet minőségét , ami “a Világ Bajnoka” (אלוף); a héber Aleph betű (א) a különbség a száműzetés (גלות – Galut) és a visszafizetés (גאולה – Geula) között.

Izrael gyermekei otthagyják a száműzetést, mikor igyekeznek, hogy felfedezzék az adakozást és a szeretetet a közöttük lévő kapcsolatban. Így hát még ma is száműzetésben élnek, és nem alkotnak még egy nemzetet. Csak a bajok sorozata tartja őket össze, ezért nem szóródnak szét, így képesek betölteni szerepüket és tovább tudják adni az üzenetet az egész világnak, és egyszer majd megelégedést hoznak a Teremtőnek.

Ez a jelenlegi helyzet. Ez azt jelenti, hogy Izrael gyermekeinek, minden erejüket abba kell fektetniük, hogy a külső nyomástól a belső nyomás felé mozduljanak. Ha belső nyomás már erősebben kötelezi őket a kapcsolódásra, mint a rakéták vagy az általános gyűlölet más megnyilvánulása, akkor a külső nyomás leáll. Izrael népének folyamatosan köteleznie kell magát, hogy kapcsolódjon felülemelkedve a külső tényezők nyomásán.

De ma a népek készek kapcsolatról beszélni és ez egyszerűen szégyen. Rossz az a helyzet, melyet a Teremtőt azért idéz elő, hogy összekapcsolja őket a világ nemzetei között lévő ellenségeik által. Ez nem Izrael népének valódi hivatása, és erre nem is lehet büszke. Az emberek nem alakítanak ki jó és kívánatos kapcsolatokat egymás között, a külső erők végzik el ezt a munkát. Mindeközben, nekünk belső erőnket kell fejlesztenünk, azáltal, hogy a kapcsolódásba fektetjük be azt, és akkor a külső nyomás leáll. Egyszerűen eltűnik majd.

Ezt nagyon egyszerű letesztelni, mivel a belső kölcsönös kapcsolódás nem kerül semmibe, nem igényel semmit, csak vágyat és elhatározást. Tehát próbáljuk ki és lássuk milyen hozománya van. Semmi kétség, hogy meggyógyítja a társadalmat, segítségére lesz az országnak és hasznára válik mindenkinek. Az autóbalesetek és a bűncselekmények száma csökkenni fog. Ugyanakkor, folytatjuk majd, hogy lássuk ez segít-e megerősíteni biztonságérzetünket, és hogy hatással van-e ellenségeinkre. Amondó vagyok: teszteljük!

2012 November 16, A Napi Kabbala Lecke 4. részéből, Báál HáSzulám írásai

FG.

21 nov 2012

Miért nem olyan Izrael népe, mint bárki más?

Különkiadás a dél-Izraeli események tükrében

A több ezer éves fejlődés eredményeképpen, az emberiség fordulóponthoz érkezett.  Ma, a világ nem tudja merre menjen, még is egy új szintre kell felemelkednie.

A globális válság egy különleges folyamatot jelez. Ez nem csak gazdasági paradigmaváltás, azon ugyanis nincs mit kicserélni. Senki nem lesz képes kitalálni semmit.  Egy darabig még folytatni fogjuk az élet-halál harcunkat ezen az omladozó alapokon, bár Adam Smith elképzelései, ő volt, aki lerakta a modern kapitalizmus alapjait, az alkalmazhatóságuk végéhez közelednek. Az alapvető áruk elosztásának szocialista elosztási módszere, kicsit elodázhatta az elkerülhetetlent, azonban lényegében a középosztály eltűnt, és a nyugati élet színvonal hamar elérhetetlenné vált.

Nincsenek valódi válaszok. Itt jön a képbe Izrael népe, akiknek a nevében beszélek. Ma beszélnünk kell a világnak a kölcsönös garanciáról, az egységről, és a globális emberiségről egy globális világban. Ez a természetből áramló kényszer, és hosszú ideig tartott, ameddig felismertük, hogy a természet törvényei gúzsba kötnek minket.  Az idő elérkezett azonban, és nálunk van a kulcs. Végül is csak nekünk van meg a kabbala bölcsessége.

Ez nem a mostani, vagy egy jövőbeni katonai művelet sikeréről szól. A probléma gyökeréhez kell eljutni, és a megoldás körül kell egyesülnünk. Ez a mi kezünkben van. Építsük fel magunkat helyesen, és mihelyt mi egységre lépünk, azonnal pozitív eredményekkel szembesülünk. Ez nem csak egyszerűen egy pszichológiai játék, ezáltal egy belső erőt idézünk meg, amely egyébként belénk van épülve. Hirtelen eláraszt minket egy különleges érzés az emberek, az ország, a biztonság és önmagam irányába, és ez egy nagyon hétköznapi, alapvető, előzőleg soha meg nem tapasztalt érzelem.

Izrael népe soha nem lesz képes bármelyik más nemzethez hasonlítani. Lényegtelen mennyiszer próbáltuk meg, semmi jó nem származott belőle. Éppen ellenkezőleg, a hozzánk való közeledés által, a nemzetek maguk demonstrálják hogy mennyire nem vagyunk olyanok, mint ők. Egészében véve két lehetőség van, vagy ők tartanak ellenőrzés alatt minket, vagy mi, őket. Izrael soha nem lesz egyenlően kezelve.

Nézzük a dolgokat egyszerűen, mi a világ ideológiai középpontjába vagyunk befoglaltatva. Mi fektettük le a vallások és az élet megközelítésének az alapjait, amelyek láthatólag példaként szolgáltak a középkori filozófusoknak, akik le is írták, hogy mindent a kabbala bölcsességéből merítettek, a tanításaikhoz. Tudat alatt a világ mindig valamifajta alapon kezelt bennünket. Ez Ábrahámmal kezdődött, bár nem érezzük ezt a történelmi szálat.

Tehát a választás egyszerű:

  • vagy más népek uralkodnak rajtunk , és semmink nem lesz amit odaadjunk
  • vagy felkínáljuk a közös, alap plattformot, az utat és a célt – természetesen csak az ideológiai szférák tekintetében –  és akkor a mi elképzeléseink irányítják a világot.

Ez a szerepe Izrael népének, azt jelenti, hogy a nemzetek átveszik az egység üzenetét, pontosan most, amikor eljött az ideje a korrekció, az egység, és a kölcsönös garancia alkalmazásának az egész világon. “Mindenki ismerni fog engem, a legfiatalabbtól, a legidősebbig. A házam lesz az imaház minden emberért,” “és a nemzetek özönleni fognak abba.” Ma az általános válsággal szembesültünk, és ezért a megoldásnak is univerzálisnak kell lennie. Az igény erre a megoldásra egyre jobban ránk szegeződik.

Ennek megfelelően, ha nem emeljük fel a megoldást mindenki fölé, akkor eljönnek és erővel kikényszerítik azt. Természetesen ez tudattalanul történik majd meg, mint az emberi fejlődés, és a megállíthatatlan evolúció következménye, és senki nem képes a természet folyamatait hiánytalanul megélni. Azonban minden esetre, akár ők köteleznek minket a feladataink betartására, a szenvedések útja által, akár mi fogunk mi magunk emeljük ezt fel és mutatjuk meg mindenkinek, mit kell tennie.

Semmi félnivalónk nincs, mivel pontosan ez az erő vezet minket sikerre.

KN

19 nov 2012

Az egység nélkül nincs jövő

Különkiadás a Dél-Izraeli események miatt

A mi világunk nagyon kicsi. Mi már láthatjuk, hogy a természet minden oldalról nyomás alá helyez bennünket. Senki nem tud elszökni erről a bolygóról. Nem tehetjük többé azt, amit akarunk, elégetve az olajat, hatalmas mennyiségű karbon dioxidot kibocsájtva az atmoszférába.

A természet törvényei megváltoztathatatlanok. Azonban kevés az ismeretünk azokkal a törvényekkel összefüggésben, melyek az emberi szintnek megfelelő fejlődésünkkel kapcsolatosak. Valamennyire értjük a gyermekek fejlődési mechanizmusát, de általában véve az emberi fejlődés minden pillanatban képes minket meglepni. Ma minden fordulattal kiderül, hogy mi egyetlen család vagyunk.

Ezt támogatja a különböző területekhez kapcsolódó oktatás, habár az egyszerű emberek ennek ellenére nem fogják fel mi történik. A világ teljes kölcsönkapcsolatban és kölcsönös függőségben van. Bármelyik ország problémája átterjed az összes többire. Másfelől bármely ország lebénítható szankciókkal, még ha mindene meglenne a tűléléshez.

Így ott van a közös test, közös család törvénye, és nem lehet elszökni. Ezért kell elfogadni a kölcsönös garancia feltételeit globális szinten. Ez az egyetlen út, ahogy harmóniába kerülhetünk a természettel, azaz ha jó viszonyt építünk egymással, Ebben megadja nekünk a természet a szabadságot, hogy önállóan tudjunk növekedni. Ha azonban nem ezt tesszük, csapásokat kapunk, válságot, háborúkat, természeti katasztrófákat.

Nem véletlen, hogy a kapcsolatunk az USÁ-val elhidegült. Ez is nagyon lényeges. A döntés Izrael Nemzetének a kezében van. Nálunk van a kulcs. Nevezetesen képesek vagyunk elérni az Egységet, a kölcsönös garanciát, láthatóan ebből következően. Mi elválasztottak vagyunk egymástól, elutasítjuk egymást, csak a háborúk és nehézségek esetén mutatunk solidaritást.

Rendben itt az ideje, hogy azt mondjuk, elég volt. Senki nem akar velünk megbékélni, ameddig mi nem kötünk békét egymással. Hogyan? Az oktatáson és nevelésen keresztül. Ez az egyszerű üzenet kell, hogy eljusson mindenkihez Izraelben. Meg kell töltenünk a levegőt ezzel az üzenettel, mielőtt folyamatos háborús helyzetbe kerülünk, mivel a helyzet egyre rosszabb.

Tehét kezdjük el. A kezdetekkel lesznek akik megértik és érzik ezt. Meg van a módszerünk a tanításra, tehát alkalmaznunk kell. Az egységet meg kell tanulni, nem történik meg csak úgy magától. A gravitáció törvénye automatikusan működik, azonban az Egységet egy rendszeres munka alkotja meg. Hasonlóan ahhoz, ahogy egy külső erő tudja az embert meggyőzni, hogy ne dohányozzon. Amikor minden oldalról azt hallom, hogy kárt okozok magamnak és másoknak, akkor ez el kezd hatni rám.

Kezdetekben az Egység nem a legkényelmesebb érzés, de fokozatosan az élet folyamává válik, és nem tudjuik az életet menedzselni többé nélküle, nem is értjük, hogy élhettünk eddig nélküle. Először játszunk vele, mint a gyerekek, majd hirtelen elkezdjük érezni, ahogy a viselkedés benne második természetünkké válik, és akkor a játék valóságossá lesz. Egy ponton nem tudok mást tenni, mint jó kapcsolatban lenni mindenkivel. Minden rajtunk múlik.

KN

16 nov 2012

Ha mi végre meg akarunk születni?

Ha mi végre megakarunk születni?

Létezik egy világos terv, amelyet nekünk végre kell hajtanunk lépésről lépésre. De mi nem nagyon sietünk ezt megtenni, mert nehéz és kellemetlen. Sokkal kellemesebb gondolkozni, hogy majd előrehaladunk és minden rendben lesz. Mi szenvedünk egy keveset, nem haladunk elég hamar, és kapunk egy kevés kielégülést, de lehetetlen ezt a   a spirituális születés állapotának nevezni.

Meg kell értenünk, ha mi végül is elakarjuk érni a spirituális születést, akkor szükséges megadnunk magunknak az ítéletet és a számvetést, azzal kapcsolatban, hogy a világ csoport állapota és mindenki közülünk nagyon nagy feszültségben, nehézségben és veszélyes helyzetben van.

Ugyanazt lehet mondani az Izrael nemzetéről Izraelben, ahogy Báál HáSzulám rávilágított. Ő kérte az embereket, hogy kapcsolódjanak össze, annak érdekében, hogy elkerüljék a kínokat, és ez sokat fog segíteni könnyebb így átmenni a bonyolult és nehéz helyzeteken. Ez olyan, mint a szülés, amely a modern kórházban történik, összehasonlítva 100-500 évvel ezelőtt, amikor sok  születés volt, amely halállal végződött a magzat és az anya számára is. Tehát, a szülés nagyon veszélyes cselekedet volt, mivel az emberek mások voltak, bár sokkal közelebb voltak a természethez, ugyanakkor nem volt olyan sok vetélés mint ma.

Az emberek próbálják megédesíteni ezt az átmenetet, ahogyan dolgoznak vele, még mindig nehéz helyzeteken kell, hogy átmenjenek, azért hogy közeledjenek a spirituális születéshez. A személynek nagy nyomásokon kell átmenniük. Áhmánidzsád, Obámá és más gyűlölet segítségével, amely a “Fáraó”-t, jelenti, így haladunk előre.

De a mi csoportunknak, mint “Mózes” kell szerepeljen a nép számára, elmagyarázzuk, mi történik, miért és mit kell tenni. Tehát el kell magyarázni az embereknek, hogy a csapások nem “Izrael”-t érik bennünk, hanem a “Fáráo”- t, amely bennünk rejtőzködik. A csapások a bennünk levő Egyiptomra, “Fáraó”- ra záporoznak. És a bennük levő “Izrael” folytatja életét nagyon jól a Gósen földjén, és nem hiányzik semmije.

A legfontosabb dolog, megérteni, hogy nekünk át kell jussunk ezen a nagyon feszült, veszélyes és nagyon kellemetlen ponton a születés idejében.  Így szükséges, hogy átmenjen Izrael az egész világgal együtt. Mindenki látni fogja magát egy nagyon fenyegető élet és halál közötti állapotba. És anélkül nem születhet meg! Ilyen nyomás nélkül a személy nem képes leválni az egójáról, és megszületni egyik világból a másikba.

Most mindenkinek dolgoznia kell ezen a kritikus ponton, mindenki egyre közelebb kerül ehhez a ponthoz. Mi mintha  egy csőben, haladnánk, amely egyre keskenyebbé és keskenyebbé válik, és végül csak egy pontot találunk. És abban a mértékben ahogyan kapcsolódni tudunk másokkal, és készen állunk összekapcsolódni mindenkivel, akkor behatol az ő szikrájával ezen a vékony csövön keresztül a spirituális világba.

A legrosszabb helyzethez úgy kell viszonyulnunk mint egy jó és kívánt helyzethez. És itt nagyon fontos a környezet hatása, és elmagyaráznunk mindenkinek és az egész világnak, hogy “Nincsen más rajta kívül”, és minden felügyelet egyetlen forrástól érkezik.

Tehát meg kell látnunk, hogy ezek a gyűlölői Izraelnek, mint Áhmánidzsád és Obámá, tényleg segítenek nekünk. Mint ahogy írva van: “A Fáráó hozza el Izráel fiait a Mennyei Atyánkhoz”. De csak akkor, ha mi Izrael gyermekei vagyunk és nem az Egyiptomé. Akkor kezdjük el megérteni a folyamatot,ha aktív módon kezdünk el dolgozni, és látjuk, hogy minden eszköz előttünk áll a munkára.

2012 október 19. Reggeli lecke, Rábásh irásaiból

(BS)

21 okt 2012

A Teremtő körének az önkéntesei

A Teremtő körének az önkéntesei

Kérdés:

Ez a világ hogyan segít megépíteni az adakozás szándékát? Hogyan tudjuk összekötni a napi aggodalmakat, mint a munka, és a család, a spirituális munkával?

Válasz:

Először is, a személynek a csoporthoz kell stabilizálni magát és a családban amennyire lehetséges ezt elrendezni és csak később kell kimenni a világba, amikor már  egy bizonyos stabil alappal rendelkezik.

Itt már el kell gondolnunk, milyen  irányába forduljunk a világ felé, és milyen üzenettel, milyen állapotban van a társaság amikor képes meghallgatni. Mert ma az állapotok drasztikusan változnak egyik napról a másikra, és erre döntést kell hoznunk, és meg kell vizsgálnunk, nem csak meggondolatlanul cselekednünk.

De, először azért aggódnunk, hogy a csoporton belül összegyűljünk. Annak érdekében hogy kilépjünk a világba, és hogy egyesüljünk a külső cselekedet által, amelyet , mint eszköz használunk a kapcsolathoz a barátok között. Bár legelőször  aggódnunk kell a belső cselekedetért, amely a legfontosabb mindennél.

Mondva, hogy Izrael (azok, akik vágyakoznak – “Yáshár Kél” – egyenesen a Teremtőhöz), a legkevesebb az összes nemzetek közül. Meg kell értenünk, hogy “Izrael” egyfajta buboréknak a neve. Azok aki belépnek ebbe a buborékba, ők vannak   “zsidók” vagy “Izrael”- nek nevezve. Mind ezek a nevek magukban hordozzák a spirituális üzenetet. Ha egy személy nem tartozik a spirituális üzenethez, akkor nem hívják “Izrael”, ő egyszerűen egy Babiloni személy.

Nagyon fontos, hogy megértsük ezt. Ha egy személy magára veszi ezt a küldetést, ő lesz Izrael, és ha nem, akkor ő nem lesz Izrael.

2012 október 9, Reggeli lecke, “A közösség célja”

(BS)

12 okt 2012

A Fény adásának ünnepe

Kérdés:

Mit ünneplünk a Shávout ünnepekor?

Válaszom:

A Shávout alkalmával mi a Tóra adását ünnepeljük. Ez az a nap, amikor mindazok, akik “Izrael”-nek számítanak (Izra-El, azaz egyenesen a Teremtőhöz) megkapták a Tórát, a szabad választáson keresztül történő önmegvalósítást, ahelyett, hogy az előre beprogramozott beteljesülés állapotát a Fény nyomásának hatására érjék el.

Épp ellenkezőleg, ők képesek látni saját magukat, a teljes valóságot és magát a Teremtő is ennek hatására. Ahelyett, hogy a Teremtő tegye mindazt, ők (Izrael) képesek eldönteni, hogy ők valóban vágynak ezen cél elérésére, mintha nem a Teremtő lenne az aki ezt a célt felajánlja számukra.

Mi azt ünnepeljük, hogy képesek vagyunk megérteni, érezni és elérni a felső erőt, mely működik bennünk, és képesek vagyunk magunkat azonosítani annak munkájával. Nyilvánvalóan ez a felső erő, a Teremtő működik így is, úgy is. Azonban mi elérjük, megértjük hogyan is működik Ő, mi vágyunk arra, hogy ő dolgozzon rajtunk, és még azelőtt hogy Ő akcióba kezdene mi már megindulunk Ő felé. Ez az ahogy a szeretet lemérhető.

Kérdés:

Szóval csakis a Tóra megadásával értük el a szabad választást, azt a szabadságot, hogy elfogadjuk a módszert, és azt önkéntesen megvalósítsuk, míg korábban nem rendelkeztünk hasonló szabad választással?

Válaszom:

Így van. Ezáltal ezt úgy tekintjük, mint a “szabadulást a halál angyalától”, “szabbaddá válást saját országunkban (vágyunkon belül)”, mint szabadságot. Mit is jelent ez a szabadság? Most már képes vagyok kifejezni saját nézetemet a teremtés céljáról, és útunkról.

Képesek vagyunk egy másik célra váltani? Nem nem vagyunk képesek. Képesek vagyunk egy másik útat választani: Nem. Akkor mi olyan különleges itt? ÉN veszek részt abban, ÉN hozom a döntést, ÉN választom ezt a vágyat, ÉN vagyok jelen a folyamatban. Egyébként ez nem én vagyok. A Teremtő megadta nekünk a lehetőséget a résztvételre. Mindez azt jelenti, hogy én kifejezem saját magamat és függetlenségemet, mely annak a szintnek felel meg amekkora mértékben azonosítom magam a Teremtővel, és hasonlóvá válok Vele. Végül is vagy egy állat vagyuk, vagy egy emberi lény.

07 jún 2011

Az utolsó száműzetés végén

Mi a négy száműzetésból álló időszak végén járunk, a végső, teljes kimenekülés küszöbén. Meg kell találjuk az összes embert a világban, akik felébredt szívben található pontokkal rendelkeznek, és nyújtanunk kell számukra mindazt, amire szükségük van, hogy tanulhassanak, és tovább juthassanak a csoportjaink és aktivitásaink keretein belül.

Mindemellett ki kell lépjünk a külső világba, és terjesztenünk kell a Kabbala tudományát azok számára, akikben még nem ébredt fel a szívben található pont. A világ ma szétrobban a hatalmas vágytól, mely különböző formákban jelenik meg. Az emberek már az élet értelmét kérdezik maguktól, bár még inkább materiális mint spirituális szempontból. Mindennek ellenére elégséges számunkra, ha már most elkezdjük elmagyarázni nekik a valódi beteljesülést, mely csakis a spirituális felemelkedésen keresztül érhető el.

Számunkra a spirituális felemelkedés egy magasabb szint elérését jelenti. Ez az ami felé szívben található pontunk vonz minket. De számukra a spirituális felemelkedés a korporeális szintre vonatkozik, mint szeretet, kölcsönös résztvétel, univerzális egység, adakozás, vagy kompromisszumok az evilági békés élet érdekében. Ez az amit az emberiség spirituális életként elképzel magának. És nekünk vágyaiknak megfelelően kell hozzájuk fordulnunk.

Azonban idővel, azáltal hogy egy rendszerbe egyesülnek velünk, az emberek képesek lesznek majd megragadni a korrekció valós célját. Sőt mi több a Fény jelen lesz majd az emberek közötti új viszonyokban, mely nagyobb megértést, és érzékelést nyújt majd. Legvégül a teljes világ a szívben található pontokkal rendelkező emberekhez kapcsolódik majd, képessé válva a kompromisszumokra, önmaguk elutasítására, és hogy felemelkedjenek Izrael edényével együtt.

06 máj 2011

67 queries in 0,952 seconds.