Dr. Michael Laitman

kabbalisztikus források

A Zohár- mindenkinek.

Mindjárt befejezzük a Zohár könyv feldolgozását, amelyet átforditunk, hogy elérhető legyen  mindenki számára. Az eredeti könyvet aramit nyelven irták, amely forditott a héber nyelvezettel. Ez a két nyelv, amely összeköt. A héber beszél a fényről, és az aramit beszél az edényről (vágyrol). Mikor ők egybeszövődnek, a fényről és az edényről mesélnek.

Azért, hogy átadják a vágyaknak a  korrekció módszerét (az eszközöket), a Zohár mestere aramit nyelven irta, és vannak benne nagy héber részek is, amely beszél a fények szétterjedéséről, és ahol beszél a lélek munkájáról az aramit nyelven van. Ez a két nyelv nincsen szimplán irva .

Amikor dolgoztunk a könyvön, leforditották aramitról héberre, kitőröltünk mindenféle hozzáadásokat, és referenciákat, és olyan hozzaadásokat amelyek, nagyon nehezen olvashatok, azok számára, akik előszőr ismerkednek meg a Zohár könyvével, azért hogy, kihúzza belőle a korrekció fényét.

Mi már dolgozunk rajta egy éve, és én remélem, hogy az év folyamán befejezzük, és mindenki érezni tudhatja ezt a könyvet. Mi leforditjuk ezeket a kész részeket más nyelvekre: angol, orosz, és francia. Remélem, hogy mindenki élvezetet kap ugyanattól a fénytől, amely elvan rejtve a Zohár könyvében.

Egyelőre mi tanulunk minden nap a reggeli leckéknél 45 percet. Rábás-nál olvastunk egy fél órat naponta. Miért? – Azért mert, hogyha az embernek helyes a szandéka a tanulás alatt, akkor elég 30-45 perc, hogy fentartsa a könyvben levő erőt egész napra. Ez az erő miután ránk hat egész napra, folytathatja a korrekcioját, annak a beérkező fény segitségével, amelyett kapott a tanulás alatt.

bs

07 ápr 2011

A könyv.

Vannak könyvek, amelyeket szimpla emberek irtak, amit ők éreznek ebben a világban. És vannak könyvek, amelyeket a Kabbalisták irtak, akik megszerezték a spirituális világot és leirták a spirituális érzékelésüket.

Ezek a könyvek különösek, Szent könyvek. A “Szent” (Kados) jelentése “különös”. A spirituális világ teljesen különos tőlünk, a mi egónktól, ennélfogva a személy, ahogy elképzeli ezt a felső világot az ő érzékelésében, irja a szent könyvet, amely specialis és teljesen különös.

Az összes könyvekből, amelyeket irtak a történelem folyamán a sok ezer ember, akik megszerezték a spiritualitást, létezik egy  különös könyv. Ezeket a Kabbalista forrásokat hivják szimplán ” a köny”, anélkul hogy nevet emlitnének: “irva a könyvbe”, “a könyvben olvastam”.

Ez a könyv azért olyan különös a többi könyvektől, mert egy különös emberi csopot irta, megszereztek az összes Felső Szfirákat a Malchut En Sofból. Mindegyik közülük kompatibil volt egyik a tiz szfiraból a Malchutba. Az ők lelkük olyan különös volt, hogy mindegyik eredett egy Szfira gyökereből  a Malchut En Szofból.

Ez a tiz különös ember gyülekezete történt ezelőtt 2000 évvel. Kilenc tanuló eggyütt a tanárral, Rabbi Simon, elszigetelte magát egy barlangban Israel északi részen,  ahol laktak és tanultak.

Ez egy különös hely. Mikor együtt utaztam Rábás tanárommal, gyakran meglátogattuk ezt a barlangot. Rábás nagyon szeretett ott lenni. Ő ott állt egy pár percet, és ugy nezett ki minha eltünne, mintha kiment volna a testéből. Annyira hogy, összkapcsolodott a tiz Szfira spirituális erejével, a tiz lélekkel, akik felfedezték a EnSof Világát és ebben a barlangban ültek.

Amikor ők egybekapcsolodtak, ők megszerezték az egész 125 spirituális lépcsőt, a mi vilaguntól az EnSof világáig. Báál HáSulám irta a “Zohár bevezető könyvében”, hogy ez csak egyszer történt a történelem folyamán, hogy egy emberi csoport megszerzett egy ilyen magas fokozatot, nekik köszönhetjük, hogy összekapcsolodtak egymással és együtt tanultak.

Csak a korrekció végén szerezzük meg ugyanazt a fokozatot, mint amelyet ők szereztek meg, és eppen ezért ezt megszerezzük, a köztük levő összekapcsolodásban – erről irtak az ők könyvükbe. És ez a Zohár ereje. Nyilvanvaló, hogy ebből a könyvből kaphatjuk meg a nagy erőt. Ezért ez a könyv olyan fontos.

bs

07 ápr 2011

Az igazság pillanata.

Kérdés:

Miért volt elrejtve a Kabbala Bölcselete, olyan sok ezer évig?

Válasz:

A Kabbala Bölcselete el volt rejtve sok ezer évig tőlünk, azért, mert mi kellett fejlődjünk az egonkba egy maximális határig a mi világunkban. Most mi elértünk ehhez az állapothoz, amelyben mindegyik közülünk az önzőség végénél tart, amelyben átlépett a korporális élvezeteken kaja, család, szex, pénz, tisztelet, tudás, és most érezzük, hogy semmiféle korporális élvezetek nem elégitik ki többé.

                                EgóAz igazság pillanata

Az önzőség fejlődésének az problémája, hogy nem számit mennyire fejlődőtt az egoizmusunk, azt érezzük, hogy nem tölt meg. Az önzőségem nem tölt meg, mert, az élvezet miatt, amelyben én probálom kitölteni a vágyamat, és  rögtön kioltsa a vágyat, mert ellentétes erők, mint amikor rövidzárlat van.

A vágy a kitöltés hiánya, a “minusz”. Az élvezet az a megtöltés, a “plusz”. Amikor kapcsolatba jönnek, egyik megsemlegesiti a másikat. Azért azt érezzük, hogy abban a pillanatban mikor megszereztük az élvezetet, mint: kaja, szex, család, pénz, tisztelet, tudás, abban a pillanatban már elhomályosodik.

Mindenesetre szükséges volt megszerezni az összes élvezeteket, mint kaja, szex, család, pénz, tisztelet, hatalom, és tudás, és most olyan állapothoz értünk, amikor mi kötelezve vagyunk  felemelkedni az egoista állapotról a köztünk levő összekapcsolódás fokozatára.

Szóval, minden ember, ebben vagy más mértékben, készen van beismerni, hogy ez az élet nem okoz semmi élvezetet, végerdményként a személy ürességet érez, a “minuszt”. És igy érkezünk a következő lépéshez. Felfedezzük, hogy minden sejt az egész testben, csak ugy létezhet, ha összeköttetésben van a többi sejtekkel. E képpen a Kabbala Bölcselete el volt rejtve ameddig meg nem jelent a szükségesség az egyesülésre.

Ma, az élet minden területén, felfedezzük, hogy egybe vagyunk kapcsolodva, és nincsen hova menekülni ettől a teljes föggősegtől. Egyszer sem érezte az ember a történelem folyamán, hogy ennyire függnek egyik a másiktól. Ezért a Kabbala Bölcselete éppen most fedeződik fel, hogy megadja nekünk a módszert a helyes kapcsolatra.

2011.01.04, A Kongresszus első leckéjéből

BS

05 ápr 2011

A Fény a “Bölcs szívűek” számára

Az egyetlen dolog amit magunkhoz vehetünk tanulásunkból az, hogy azt egy “csodaszerű tulajdonsággá” (Segula) változtatjuk, hogy magunkra vonjuk a “Reformáló Fényt”. Ezért döntünk úgy, hogy azokat a könyveket tanuljuk, melyeket a Kabbalisták javasoltak számunkra, azok az emberek, akik már megvalósították saját korrekciójukat, elérték a Teremtő felfedezését, a Vele való összeolvadást, a felső megrtést, és visszatértek lelkük gyökeréhez.

Mindez azt jelenti, hogy végrehajtották feladatukat, amely jelen van minden egyes személyben ebben a világban, és elérték végső, korrigált állapotukat, a Gmar Tikkunt (Végső Korrekció), a Végtelen Világot, a Teremtővel való egységet. Ezért hallgatunk tanácsaikra, és amit ők javasolnak az, hogy csak a Kabbala könyvekből tanuljunk, mivel azok tartalmazzák a Reformáló Fényt.

A Fény mely más olyan könyvekben található, melyek ugyancsak a spirituális világról beszélnek (mint a Tóra, Mishnah és a Talmud) az nem eléggé erős ahhoz, hogy képes legyen a személyt a forráshoz visszajuttatni.

Ez nem azt jelenti, hogy azok nem rendelkeznek spiritualitással! Azok is hatalmas Kabbalisták által írodtak, akik spirituális elérésben léteztek, de azok a könyvek nem arra lettek szánva, hogy nekünk megadják a korrekció erejét. Ezért azokat csak hozzáadásként használjuk, míg teljes tanulásunk a Zohár Könyvére (Báál HaSzulam kommentárjával) valamint a Talmud Eser Sefirot-ra (Tíz Szfira Tanulmánya) támaszkodik.

Pontosan ezek azok a könyvek, melyek elhozzák számunkra a Körbevevő Fényt, ami legalkalmasabb a mi generációnk lelke számára, és mely rendelkezik azzal az erővel hogy korrigáljon minket. A személy aki ezekből a könyvekből tanul van úgy elnevezve: “egy bölcs tanítványa” (Talmid Hacham), mivel ő a Teremtőtől tanul (egy bölcs) az adakozás tulajdonságáról. Az a személy “bölcs szívű”, mivel ő “szívét” akarja korrigálni, az ő élvezet iránti vágyát annak érdekében, hogy azt a Hochma (Bölcsesség) Fénye számára szolgáló befogadóedénnyé változtassa.

Ez az ahogy tekintenünk kell a tanulásunkra, a csoportra és a tanárra, a Kabbala terjesztésére, és egész életünkre, hogy az mind olyan eszközökké váljon, amely által képesek vagyunk elérni a “csodaszerű erőt” (Segula), a Reformáló Fényt. Ez az egyetlen dolog amire gondolnunk kell reggeltől estig, és estétől reggelig! Végül is a személy teljes sikere ettől a Fénytől függ.

25 feb 2011

Kabbalah: Ábrahámtól a mai napig Február 5, 2011 7:06 pm

Dr. Michael Laitman

Az ősi Babilonban írt könyvek egyike elmondja, hogyan rakta tele Ábrahám a sátrát finomságokkal és minden érdeklődőt meghívott. Akkoriban ezen a módon magyarázta el másoknak tanításait, hiszen akkoriban nem létezek a mai közlési eszközök.

Sokan ottmaradtak és folytatták a tanulást: csoportot alkotott belőlük: Majmonidész (a ‘”: század nagy kabbalistája) azt írja,többezer emberrel hagyta el Ábrahám Babilont:

Végül velük együtt feltárták az Elfogadást (a Kabbalát). Ő volt az első aki vázolta a Kabbalát és ennek megértéséért írta az Alkotás Könyvét. Nagy magasságokat ért el, de a részleteket még nem.

A gond a világok elérésével az, hogy az első Kabbalisták általános szinten érték el a felső világokat, magas szinten, míg mi már részletekben. Akkoriban az önzés még alulfejlett volt, de most már olyan fejlett, hogy lehetővé vált minden finom részletet tanulmányozni önmagamban és rajtam át, az egész szellemi teret. tehát a nemzedékek elérésében az a különbség, hogy ők általánosságban értek el, mi meg részletekben. De az elérés Fénye az ő lelkükön át jut el hozzánk, és nagyobb Fényben tárul fel őbennük.

Vagyis a kabbalát, az elfogadást ők mindig ugyanazon az alapelven át tárták fel: a csoport közös vágyába bevonzani az adás Fényét. Így volt ez Ádám idején és az elfogadók, a kabbalisták 20 nemzedékén át Ábrahámig, akik fel vannak sorolva és ismertek előttünk. És azóta is így folytatódott.

Soha egyetlen Elfogadó (Kabbalista) sem jutott el spirituális (szellemiségi) elérésre egyedül, (csak csoportban) – hirtelen megvilágosodva és felugorva a helyéről, mint mikor Arkhimédész kiugrott a fürdőkádjából, kiabálva, mit fedezett fel. Ez itt lehetetlen. Csak a külsőleges tudományban lehetséges ilyesmi, az Elfogadás (Kabbala) tanában nem.

07 feb 2011

A T.E.Sz. tanulásának hasznos meghatározásai

Kérdés:

Mi is a “Zivug?”

Válasz:

A Zivug” a forma-azonosság szerinti kapcsolódás, a tulajdonság-hasonlóság.A tettek ekkor nem azon alapulnak, amik voltunk korábban, hanem hogy mennyire egyenlőek leszünk a kijavítás után.

Először teljesen ellenségesek voltunk és különállók. Aztán kijavítások történtek, és a mértékük addig nőtt, míg az egységet, a rátapadást, ölelést elértük: ez a “Zivug” .

Kérdés:

Mi  is a “Parsza“?

Válasz:

Parsza” az válaszfal, ami elválasztja a kapó-vágyakat az adó-vágyaktól, a Bina (értelem) erejével. Az embernek vágyni kell egy ilyen szétválasztásra magában. Ezáltal bevonzza a Bina erejét, az adást, a teremtő erőt, s ez azáltal védi meg, hogy elválasztja benne az adást  a kapástól. Ezt nevezik úgy, hogy “elválasztotta a nappalt az éjjeltől, a fényt a sötétségtől.”

kgy

23 jan 2011

Zenélés a Felső Széllel

Létezik egy hatalmas probléma a Kabbalában: ez a tudomány egy allegórikus nyelvezettel van leírva. Egy nagyon nehéz módon van leírva. Furcsa példákat, kifejezéseket használva fordulnak hozzánk és a világ embereihez a Kabbalisták, megpróbálván elmondani nekünk, hogy próbáljunk meg behatolni a Felső Világba. Ők a Felső Világról próbálnak meg nekünk beszélni, azokról a tulajdonságokról, melyekre nekünk aspirálnunk kell.

Ez a nyelvezet abszolút nem könnyű. Nekünk állandóan meg kell próbálnunk azt lefordítani az érzések nyelvezetére, ameddig minden egyes szó a személyen belül a megfelelő érzéssel rezonál. Minden egyes szó egy bizonyos “húrt” kell, hogy megmozgasson bennem, egy belső választ, reakciót kiváltva.

Ameddig ez meg nem történik a szöveg nem tiszta számunkra. Addig az teljesen felületes, és nem érint meg bennünket, és mi nem érzékeljük azt, nem adaptáluk azt magunkon belülre, és nem cselekszünk annak megfelelően. Meg kell találjuk hogyan érezzük azt amit a szerző át akar adni nekünk. Ez a legfontosabb dolog. A Kabbalista szövegek olvasása olyan mint egy zeneszerszám hangolása. Amennyiben mi megfelelően hangoljuk be magunkat, akkor a hangszer magától kezd el játszani.

Írva van, hogy Dávid Király egy hárfát tartott a falon, és éjfélkor, amikor az északi szél átfújt a szobán, a hárfa játszani kezdett. Mi ugyanilyenek vagyunk. Amennyiben mi magunkat megfelelően hangoljuk a külső erőre, akkor elkezdjük érezni annak hatását és vágyát, és azonosulunk annak tulajdonságával, azzal együtt rezonálva, és ugyanúgy “vibrálva”. Ez az amit el kell érnünk.

hzs

18 jan 2011

Igazán érdemes hinni a bölcseknek?

Rabas írja: “Mi az árvíz a munkában” c. cikkében: fel kell vállalni, hogy hiszünk a  bölcseknek…

Tegyük fel, hogy kész vagyok a bölcsesség szavait elfogadni, mit jelent ez? Értem a bölcsek szavát? Értem az üzenetét?

Előszöris nem dolgozunk testekkel a  Kabala tanában. Testek nem léteznek, csak lelkek. A szemünk előtt az agyunkban megjelenő testek képei egy álomvilág árnyai.

Része vagyok egy vágy-rendszernek, aminek sok megjelenése van: ásványi, növényi, állati, s végül beszélő. A “bölcsek23 azok kijavított lelkek, az Ős-Ád-Ám, megtört szerkezetében. Segíthetnek és támogathatnak: szponzoraim, mentoraim lehetnek és tanácsokat adhatnak megtört lelkemnek.

Hát ennek megfelelően kell elfogadni a tanácsukat. Például a Zohár Könyve beszél Simon rabbi csoportjáról és szerepel Elijáhu (Illés) próféta, Mózes, Áron, Dávid és Salamon királyok és sokan mások. de ne tekintsük őket evilági élő embereknek, hanem mint kijavított lelkekre, úgy nézünk rájuk. A megtört lélek részei, amelyik általuk kel új életre majd. Ők már részben kijavultak, s segítenek a részek új összeállításában eggyé.

Amikor a Zohár azt mondja “és Rabbi Simon..vagy Abba rabbi..azt mondta…akkor sem valódi emberek beszélnek, hanem ezek az önzetlenség elérésének más-más fokai, lépcsői. Rajtuk keresztül tanulok a szellemi (önzetlenségi) lépésekről: az egyik így jelenik meg, a másik amúgy. Olyan, minta kabbalisták mondanának valamit, de valójában ők a kapó-hordozó erők elemei.

Mindegyik bölcs egy egotlan (szellemi) fogalom, erő vagy képesség. Ez a “bölcsekben való hit”. Azt az adás-szintet akarom elérni, amit ők, akikről olvasok. A “hit” az maga az adás-vágy.

A lecke tanulása alatt az ember ráhangolódhat erre a gondolatrendszerre és vágyhat arra, hogy ez befolyással legyen rá aznap. nem kell értenem, miről is van épp szó, de a szavak szelemi (egotlan) lényegébe behatolhatok így is. Ez az,amit úgy nevezünk: hiszek a bölcseknek (szenteknek).

kgy

31 dec 2010

A Zohár Könyvének az ereje

Egyszerűen a Zohár olvasása számtalan eredményt hoz, kiváltva különböző jelenségeket és változásokat a személyen belül. A személy nem érti amit olvas, de megpróbálja azt megérteni, természete által hajtva, bár a Kabbala szempontjából ez egyátalán nem fontos. A személy a könyvet esetleg megfelelő szándékkal olvassa, vagy olyannal ami nem annyira helyes.

Minden esetre a könyv dolgozik rajta, őt előre haladásra befolyásolva. A személy nem képes megóvni magát attól hogy érezze a belső változásokat. Neki csak állandóan vissza kell térnie a könyvhöz olyan gyakran amilyen gyakran csak lehetséges, olvasnia kell azt minden lehetséges alkalommal, és azzal valamilyen módon kapcsolatban kell maradnia.

És akkor látni fogja hogy a könyv olyan módon van felépítve hogy az számára egy olyan valóság képét teremti, mely párhuzamos jelenlegi valóságával, és a személy elkezd kis mértékben váltakozni a két kép között. A felületes történet helyett ő elkezd valamit jelenlegi valósága mögött elképzelni. Ez az ahogy a Zohár Könyve dolgozik a személyen, az érzékelés új tulajdonságait megteremtve a személyen belül.

hzs

30 dec 2010

Néhány definíció a Tíz Szfira Tanulmányából

A Tíz Szfira Tanulmánya, 2. Rész, 1. Fejezet, “Kérdések és válaszok táblázata a szavak jelentésével kapcsolatban”:

35. Mi a Keter? (2. Rész, 1. Fejezet. Ohr Pnimi (Belső Fény), 2OO. pont)

A Shoresh-nek (Gyökérnek) a benyomása a szinten Keter-nek (Koronának) van nevezve, Mindez a Machtir (megkoronázás) szóból származik, azaz körbevevő. Mivel az tisztább mint a teljes szint, az a teljes Parcuf körül és felett kering.

29. Mi a Hochma? (2. Rész, 1. Fejezet, Ohr Pnimi, 2OO. pont)

A végső eredmény ismerete minden egyes részletében az egész valóságban van Hocha-nak (bölcsességnek) nevezve.

7. Mi a Bina? (2. Rész, 1. Fejezet, Ohr Pnimi, 2OO. pont)

Azok és okozati összefüggés megfontolása annak érdekében, hogy megvizsgáljuk az összes következményt mely valamiből ered van Bina-nak nevezve.

39. Mi a Malchut? (2. Rész, 1. Fejezet. Ohr Pnimi, 2OO. pont)

Az utolsó Behina (szint) van Malchut-nak nevezve, mivel a fennhatóság, uralkodás mely abból származik az kemény, határozott, és teljes uralomban van, mint a Király iránti félelemben.

A Tíz Szfira Tanulmánya, 2. Rész, “Belső elmélkedés”:

24. Mi a Zeir Anpin? (2. Rész, Histaklut Pnimit (Belső Elmélkedés) 13. pont)

Zeir Anpin “Kis Arc”-ot jelent. Az Ohr Hochma (Hochma, Bölcselet Fénye) van Ohr Panim-nak (az Arc Fényének) nevezve, ahogy azt mondja: “Az ember bölcsessége arcát ragyogóvá teszi”. Ezért van az, hogy a Keter általános Parcuf-át az Acilut Világában Arich Anpin-nak, azaz “Nagy Arc”-nak nevezzük, mivel az elsősorban a Hochma Fényéből áll.

Ennál fogva a Behina Gimel (Harmadik Szint, Fázis), melynek esszenciája csak a Hasszadim (Kegyelet, Adakozás) Fénye, mely a Bina-ból terjed ki, de amelyben ugyancsak megtalálható He’arat Hochma (Hochma Ragyogása), bár esszenciája nem Hochma, az van “Lecsökkentet Arc”-nak, vagy “Kis Arc”-nak nevezve. Más szóval az Zeir Anpin-nak van nevezve, mivel a Panim Fénye le van csökkentve és az kisebbé vált az Első Fázishoz (Behina Alef) képest.

hzs

28 dec 2010

69 queries in 0,846 seconds.