Dr. Michael Laitman

Szerző arhívuma: svetaauthor

A pokol tüze

Jul. 11, 2011 1:21 pm
Zohár, “Truma (Adomány),” 443: A Pokol ítéleteinek célja a gonoszok megbüntetése. Miért vannak a Pokol ítéletére bízva? A Pokol éjjel-nappal égő tűz,akik a gnosz ösztön tüzének melegénél melegedve hágják át a Tan szavait. Az, ahogy melegednek, az mutatja a Pokol tüzét bennük.

A Pokol az az állapot, ahogy az egoizmusról feltárul, hogy gonoszság, ahol az ember csak kapó s zért a szégyen tüze égeti. Ez a tűz indít arra, hogy a felépülést, javulást keressük.

Ez a Pokol, amikor az embernek mindene megvan, kivéve az adás késztése, s ezért szenvedünk. Mindenem megvan, az egoizmusom vágya beteljesül, de nem kívánom már, adűsra vágyom, mert ez közelít a Teremtőhöz. nem akarok kapó-gép lenni. Ez a Pokol. .
[47526]
From the 2nd part of the Daily Kabbalah Lesson 7/9/2011, The Zohar

12 Júl 2011

A megtört szív ajándéka

Dr. Michael LaitmanKéptelenek vagyunk az “adásért” /Lisma-névért/ szándékot felfogni, mert mindig kapni akarunk örömöt, ami az adás ellentéte. Ami az evilágban adásnak érződik, az is mindig kapni-akarás indirekt módon, csak az egó adást játszik.

Ezért nem érthetjük a Lisma adást egós haszon nélkül. A  Bál HáSzulám azt írja a  Sámáti No. 5 -ben (a “Lisma a feni ébredés és miért kell hozzá lenti ébredés is”) hogy itt a világban az emberi agy nem tudja felfogni, hogy lehetséges ilyesmi, mint az adás cserebere nélkül.


Amikor az ember a csoportban elkezd dolgozni a szolgálaton, az adáson, rájön, mennyire képtelenség ez a cél. Hogy is tudná leállítani, hogy magára gondoljon, hogy egy gondolata is legyen “kifelé” a másik felé, anélkül, hogy cserébe akarna magának valamit?  Tórát és Micvát, a tant és a kijelölt parancsot megérti, mert ezek azt ígérik, hogy kap cserébe valamit a tanulásért és a végrehajtásért: elérést tudásban. Enélkül nem képes az ember semmit tenni.

Tehát fentről kapjuk ezt az illúziót, s aki ezt megízleli (megkapja fentről) az tudja megértei, mit is kapott. AEnélkül nem lehet megérteni a Lisma szintű adás-vágyat.


Írva van “Ízleld és lásd, hogy a Teremtő jó.” Tehát ízlelni kell, vagyis érezni, s csak akkor lehet megérteni.

Akkor miért kell erőfeszítéseket tenni az Elfogadás – kabbala – tana szerint, ha semmi se segít, amíg a Teremtő nem adja oda nekünk ezt az adás-késztést? Nem elég várni, míg megkapjuk?

A válasz: “Nem neked kell befejezned, de nem lustálkodhatsz”. Vagyis kell a lenti ébredés, ezt tekintik imának. Az ima az a közös vágyunka  gyógyulásra, a vágy, e hiány nélkül nincs teljesülés. Ezért kell megszerezni a hiányt,a  vágyat, s azután kaphatjuk meg a a jó adás,  a józás késztését. Hogy kérhetek valamit, amit nem tapasztaltam? Ezért kell fáradozni, hogy a közös vágy legyen a Hordozója a teremtőtől érkező ajándéknak, az adásnak.


Ha a szív mélyéből kérünk, az az igazi ima. Amikor 100%-ig biztos vagyunk, hogy csak a teremtő maga tud segíteni. Mi mást tehetnénk, meg kell teremtenünk magunkban s ehhez a megtört szív segít hozzá. Csak a kétségbeesett padlófogás után tudjuk igazán látni, hogy csak a Teremtő segíthet, s akkor a teremtő meghallja az imánkat: megteremtjük a saját elképzelésünket róla.


Rengeteg erőfeszítés kell, lépésről lépésre s lassan jutunk el a mélyebb megértésig, hogy mennyire képtelen vagyok ezt megtenni! Egyre mélyebben érzem a szívem vágyát, és végül megteremtem az igazi imát.

[47215]
From the 1st part of the Daily Kabbalah Lesson 7/5/2011Shamati #5

10 Júl 2011

Legyünk élők!

Jul. 8, 2011  12:09 pm

Dr. Michael LaitmanA Zohár,  “Truma (Adomány)fejezete, 432: …a világban minden ember meghal, porrá lesz, ezért sokan megtérnek s a Gazdájukhoz fordulnak e félelem miatt. Félnek a bűntől Miatta.
Kérdés: Ha meghalunk, akkor mi lesz? ?
Válasz: “Halál” és “élet” csak a vágyak szintjén érthető.  A Zohár szerint “élni” az egyenlő az adás késztetéssel, és a “halál” azonos a rosszazós kapás késztéssel.
Hiszen a spiritualitásban, lelkiségben nincs téridő, tehát nincs élet és halál sem. A mi világunkban beszélünk életről és halálról, mert ezt a létformát érzékeljük csak és ez látszólag aztán eltűnik előlünk. Azt hisszük, hogy az élet az a tst lélegzése és a halál a lélegzés megszűnés.
De ha valaki elkezdi megérezni a spiritualitást, az adást, a lelkiséget, akkor ez fura megkülönböztetés lesz. Hogy is lenne lehetséges, hogy a lét és a nemlét közt az élet és halál szerint tegyünk különbséget? Ha a lét egy új szintjét kezdjük sejteni, akkor a földi – kapásszintű – élet-halál fogalom eltűnik.
Amikor arra a szintre érünk , ahol az adás az élet és a kapás vágya a halál, akkor ezzel az állati lét fölé emelkedünk az emberi szintre és atttól kezdve az e közös gyógyulási vágya lesz az emberi, az élet szintje és az állati létszint a halál lesz a szemében. Attól kezdve az állati test élete vagy halála már másodlagos lesz.
Az állati teste lassan elveszti a jelentőségét az élet-halál meghatározásában. Még ha meg is hal a teste, addigra már a vágyak és érzések egy új szintjére érkezett a személy a lelkiség szintjén s ezzel az új közös énnel egyesül.
Tehát az evilági tapasztalat megtörése nem okoz törést a lélek fejlődésének folyamatában.
From the 2nd part of the Daily Kabbalah Lesson 7/8/11The Zohar

09 Júl 2011

A lelki lelkesítés

Dr. Michael LaitmanA  Zohár leírja, hogy  125 fokozat van /12 szint/ a végnélküli Világhoz, ahol a teljes felépülést elérjük, a teljes egyenlővé olvadást az Adó-teremtéssel. Fura, de bármilyen ellentétben vagyunk e teljes gyógyulás vágyával, szinte nincs is közös pontunk vele eleinte, mégis épp ez az eltérés, ez a távolság ad egy isnpirációt, nyomást, hogy erőfeszítést tegyünk a jó irányba. Épp a távolság válik előnyünkre.

Hiszen nem én teremtettem ezt a távolságot, a teremtő, akihez közelítek, ő hozta létre épp így. Ezért az egy grammos erőfeszítés  a Teremtőhöz közelíteni 125-szörösére növekszik. Tehát a távolság fokai az erőfeszítéseimet támogatják.

Olyan, mint ahogy mindent megteszünk neki, mikor a csecsemő sír. De a két-három éves gyerek sírását már kevésbé vesszük komolyan.

Tehát a maximális távolság az erőfeszítéseink hatását erősíti a fokozatok létráján. Ezért kell a mostani helyzetünket nagyra értékelni, s minél erősebben vágyni a teljes gyógyulás-felépülés közös elérésére. Ez teszi erőfeszítéseinket naggyá. 

[47218]
From the 2nd part of the Daily Kabbalah Lesson 7/5/2011, The Zohar

07 Júl 2011

Fejezzük be, amit Ábrahám elkezdett

Dr. Michael LaitmanTalán nekünk kell befejezni, amit elkezdett Ábrahám tanítván a fiainak és ágyasainak sokféle lelki technikát, melyek meg kell előzzék az igazi adó-szándékot, a lelki – spirituális munkát. Hiszen elhelyezte bennük a sokféle hitrendszer alapját, elküldte őket Keletre, majd ez a munka az anyagi szinten megjelent az Ízráél földjén, ahol aztán e nép a Templom lerombolásánál lezuhant a lelkiség magas önzetlen szintjéről és így kialakultak a mai vallások.

A vallások mindegyike Ábrahám “Ízráél” technikáinak változatai. Többek közt a judaizmus, a kersezsténység és az iszlám mind az egónál nagyobb adó-teremtőhöz közelítés tanait akarja elvinni az emberekhez. Enélkül barbárok maradtak volna.

Ma, sokezer évvel később, nehéz elképzelni olyan embert, aki nem töpreng néha az olyan fogalmakon, mint a Jövő világa, a teremtő, a Jó és a Rossz. Ha nem volnának a vallások, nem lenne kultúra, nevelés, és mai modern társadalom és emberi értelem sem létezne. Nem vagyunk tudatában annak, milyen szerepe volt e vallásoknak az emberi haladásban. Az egyetemek e vallások tanítására jöttek létre. A vallás terjesztésének vágya vezette az embereket új földrészek felfedezésére és ezáltal kezdtek remélni egy jobb jövőt..

Így aztán ez a lelki üzenet még az egoista kapni-akaró világot is áthatja, noha a többség nem vágyik a saját teremtésű Teremtő elképzelésére, mert ez a pont a szívében hiányzik. De valami halvány ösztön és valami félelem a jövőtől és a túlvilági büntetéstől azért sokakban megvan.

Érzik, hogy van az egónál nagyobb erő és előre sejtenek dolgokat. Bár képzeletükben testi képek jelennek meg, s ez bálványozásnak számít, mégis, mintha a “magasabb állati” szintnél feljebb emelkednének, az emberi szintre. Már olyasmire is gondolnak, amire az állatok nem.

Sokáig az emberek nem gondoltak azon túl, amit a zárt evilági vágyak jelentettek: bevétel, étel, családi szaporodás, és halál. Ez is mutatja, milyen nagy adomány a vallás az emberi kultúra és művészet világában.

Azonban ma egy új fázis kezdődik, s a globális krízis, mely az egész emberiséget szorongatja, ennek jele. A vallás nem okoz gondot ebben. Egyszerűen nem lehet tovább fenntartani az egós kapni-akarásra alapuló fogyasztói társadalmat, amelyben a fő erő az önközpontúság.

Az egoizmusban megjelent egy nem-fizikai elem. A pénz “lelki, spirituális érték” lett azok számára, akik “buborékokat” árultak a virtuális biznisz terében.

Talán épp ez vezet el minket a változás vágyához. És talán egyre többen eljutnak az egyéni fogyasztás, megszerzés, kapás ösztöne helyett az odaadó, szolgáló szándékú közösségi szellem munkájához.
[47011]
From the Daily Kabbalah Lesson 5/13/2011, Ramchal’s “The Wisdom Article”

06 Júl 2011

A világot mindig csak a vágyak prizmáján át látjuk

Jul. 5, 2011  10:58 am
Dr. Michael LaitmanKérdés: Hogyan hat a világra a  mi Zohár-olvasás közbeni egyesülési vágyunk? Milyen változásokat okoz?
Válasz: Ténylegesen nem létezik magában a világ. A mi erőfeszítéseink építik fel a világunkat. Most épp úgy néz ki, ahogy látjuk. Az erőfeszítéseink a társulásra mértékében  teremtődik egy másik valóság. Amilyen módon gondolkozunk, érzünk, olyanra vetítődik a világ.
A lelkiség, a spiritualitás nem képekben jelentkezik. Semmilyen képben nem látszik, csakis a vágyaink kivetülése, s akkor jön létre, ha a társulásra törekszünk. .
Ezen minél többet kéne töprengenünk, hogy hozzászokjunk a valóság ilyen látásához. Ez nem a lelkiségi elérésről szól. Azt állítom, hogy akárki ebben a világban, ha nem is ért el a spiritualitás, a lelkiség, az adás szintjére, mégis dönthet úgy, hogy így néz a valóságra és emiatt az érzékelése megváltozhat.
Kérdés: Bizonyára valahogy a társulási vágyaink a leg nyersebb szinten is hatnak, amikor még nem vágyunk a társulásra, nem? Mert nekem úgy tűnik, hogy a legmélyebb szinten nincsen bennem semmi vágy a társulásra, a csoportos gyűlésekre.
Válasz: Igen, hát rengeteg féle vágyból állok össze, sok vastagsági -áviut – szinten, beleértve olyan vágyakat, melyek csaka  végső gyógyulás idején tűnnek majd el.Rengeteg féle variációban bukkannak fel a vágyaim, s nem én rendezem ezt.
A képességeim legjavát használva olyan adó-lelkiségi- spirituális – alakba kell őket formálnom, amelyben egyesülnek olan vágyaimmal, amelyeket megvetek, elutasítok s amikhez nem akarom, hogy közöm legyen. “Kik ezek végülis? Miért kéne nekem ezekkel egyesülnöm? “
Le kell gyüznöm ezt a neheztelést ls egyesülnöm kell velük akkor, ha bennük is megvan a közös vágy a gyógyulásra, a spiritualitásra. Most éppen velük kell társulnom. Ha mind igyekszünk a kölcsönös ellenérzés fölé emelkedni, ezáltal egy belsőbb fokra lépve építjük fel a feltárulás “helyét”.
Kérdés: Néha úgy érzem, hogy egy fal választ el a társaktól, és bármennyire szeretném áttörni, nem mozdul. Mit tegyek akkor?
Válasz: A társaktól kell segítséget kérned ehhez….
[46596]
From the 2nd part of the Daily Kabbalah Lesson 6/27/2011The Zohar

06 Júl 2011

Sokat kell keresni a vörös tehenet és a kutat a vízzel

Dr. Michael LaitmanKabbalista bejegyzések ugyancsak sokféle nyelven említik a Malkut és a Bina – a birtoklás és az értelem – kapcsolatát. Fő hasonlatuk a kút, mely hol teli, hol üres. Az üres Malkut-birtoklás-ego mindent felszív és elfogyaszt, mégis üres. A teli kút jelképezi a helyes összekapcsolását a Malkut-nak a Binával-értelemmel. Másképp: a Malkut vágy felemelkedik a Bina értelemhez- a mennybe – s vizet talál ott. Ezért esik az eső.

A másik jelképes leírása a Malkut-Bina /Birtoklás és Értelem/ társulásnak a “vörös tehén” a múlt heti szakaszban , ez a tisztító szertartás, melynek a hamuja tisztítja a tisztátalant – önzőt – és fordítva tisztátalanná teszi a tisztát. Ez mind arra utal, ahogy egymásba társul a Malkut és a Bina, a birtoklás és értelem. Aszerint, hogy a Bina társul a Malkutba vagy a Malkut a Binába s melyik uralkodik, aszerint eredményez tisztaságot vagy fordítva, tisztátalanságot a kapcsolatuk.

A “tehén” szimbolizálja a Bina erejét tehát aza dás hullámhosszát, mely tejet ad /az együttérző irgalom megvilágító Fényét, Haszadimot/. Bina vörös (Aduma), mert a Föld – a szilárdság – Edom – , hat , amikor társul a kapó Malkuttal. Ha az adás és a kapás hullámhosszai társulnak, akkor az  tőlünk függ, mi lesz az eredmény.

Ha az ember gyógyítani, javítani akarja a vágyait s ezért az adás-szolgálatra akar eljutni, akkor ebből a kapcsolatból – a vörös tehén erőivel – jut el az adáshoz, mely tisztává teszi. De ha már épp tiszta, önzetlen volt, akkor ugyanekkor egy tisztátalan, egpista vágy jelenik meg benne és ha nem tud vele mit kezdeni, tisztátalan lesz.

A Tan-ban részletes utasítások vannak a vörös-tehén találása és égetése kapcsán s a hamu használatával. Ezek bonyolult akciók, hisz ez nem az evilágban zajlik, hiába is keresik a tudósok a vörös teheten, mely valaha létezett, de mára eltűnt.

A  Templom, idején az egész nemzet az adás lelki fokán volt az Elfogadás bölcsessége miatt, ahogy olvassuk: ” Minden kamasz ismerte a tiszta és tisztátalan kapcsán az utasításokat” , azaz az adás és kapás közti eltérést. Vagyis a Bina és Malkut társult bennük, s ez volt a “vörös tehén”, mert akkor értették a Tóra, a Tan belső jelentését. Hiszen az egész Tan ennek a gyógyító javító belső munkának a tanítása /Hora/,a lélek gyógyításának javaslatai.

[46960]
From the Lesson on Weekly Torah Portion 6/27/2011

05 Júl 2011

Tényleg itt a sötétség gyökere

Jul. 3, 2011  10:17

Dr. Michael LaitmanBál HáSzulám, Tíz Szféra Tana 1, “Szómagyarázatok kérdések, válaszok”: 17. kérdés: Micsoda a Sötétség.

Behina Dalet (az adás-kapás negyedik fázisa) a Vágyban, ami nem kapja meg a Felső Fényt, Or Eljon -t a megszorítás /cimcum/ miatt. Ezt tekintjük a sötétség gyökerének, Soresének.
Tehát annak ellenére így van ez, hogy a Cimcum /megszorítás/ a negyedik fázisban saját akaratából jött létre. A negyedik fázis legyőzte saját vágyát a kapásra és azt akarta, olyan legyen, mint a Teremtő, szabad akaratából adó.

Persze a nagy szenvedés miatt mégsem teljesen szabad döntés volt ez. Nem azért volt ez, mert nem volt meg neki a Fény; az egész Végnélküli Fényt megkaphatta. De  akapás miatt rosz érzés járt ezzel.

Tehát a negyedik kapás-fázisban a megvilágítással való betöltődés megmutatja a teljes sötétséget. Innentől ezt jelenti a sötétség szó. Tehát ezt a fázist, amiben a Gazda, a Teremtő adását magamnak elfogadom s érzem magamban a kapást. És élvezem a szeretetét és a jóságát és megkapom, elfogadom ezt a jóságot is meg ennek örömét is – hisz különben az első fázisban maradnánk – , és mégis ezt teljes sötétségként élem meg.
A valóságban semmi nem változik. Mondják, távozik a megvilágítás, a Fény, pedig nem megy sehová. Csak ttól függ minden, hogy tekintek e helyzetre, látom-e a sötétségét.
Egy perccel előbb a legjobb állapotban voltam, boldog voltam a Gazda és ajándékai, táplálékai miatt. örömet kaptam a Teremtő közelségétől és minden általa adott örömmel élni tudtam. Hirtelen épp ebben a helyzetben felfedezem azt, mennyire ellentétesek vagyunk, vagyis megértem végre, hogy ellentétes a formánk, van egy forma-ellentét köztünk, ő csak ad és nem kap, én meg csak kapok és nem adok.Ezért  ismerem fel, hogy ez maga a sötétség és ennél nincsen rosszabb. .
Innen lehet várni, hogy a Nagyobb fokozat lejöjjön az alsóhoz s a sötétség forrása ez a mi világunkban. A sötétség az az érzés, hogy én ellentétes vagyok a Teremtővel, én csak kapok, vevő vagyok, ő csak adó. .
[46729] /geocosmo/
From the 3rd part of the Daily Kabbalah Lesson 6/20/2011, Talmud Eser Sefirotényl

04 Júl 2011

Tisztánlátások párosan

Jul 1, 2011  1:00 pm
Dr. Michael LaitmanSámáti (Halottam), No. 166, “Tisztánlátások párosan”: Tisztánlátás kettő van: 1) a Világok fentről lefelé; 2) lentről felfelé.
Első tisztánlátás: “A teremtő teremt és létrehoz.” Ez azt jelenti, hogy a teremtő készített helyet a munkára. A második tisztánlátás: amikor elkezdünk lentről felfelé beleöltözni. De gy lépés megtétele előtt semmiben sem lehetünk biztosak. Ezért mondják: tanulj előbb, s csak azután értheted meg”.
A kisgyerek, aki elkezd már kenyeret enni, még nem tud semmit, csak a kenyeret ismeri. És később, amikor nőni kezd, akkor érti meg, miért is evett kenyeret, mi okozza a kenyér alakját …
Talán eljut odáig, hogy megtudja, búza /vagy zab/  magvakat helyeznek el a talajban. Amíg ezt nem tudja, csak elvesz a kenyérből, csökkenti így a kenyér mennyiségét a világban. De mikor megtudja az ültetést, már tudja, hogyan adhat hozzá.
Ha veszek egy darab kenyeret és enni kezdem, érzem az örömöt, ami felöltözteti a vágyat – semmi mást. Aztán eltöprengek, miből lesz a kenyér. Ez egy előző állapot. Ide el kell érnem.
Ez az állapot megelőzte a kenyeret, mikor még tészta volt. Haladni azt jelenti, tanulok az előzményekről. Vagyis magam fölé emelkedem, a kenyértől a tésztáig  s megtudom, mi történt Odafent, a tésztától a kenyérig.
Aztán még feljebb jutok, a tésztától a lisztig és vízig, s megtudom, miből lett a tészta. Még magasabb szinten megtudom, hogy a liszt az magokból lett. És mag miből áll? Feljebb érve elérem a forrást,  tehát elérek a gyökérhez s tudom, hogy a szintek a gyökértől hullámoztak lefelé hozzám és a “kenyérig”.
A “kenyér”  örömöt, vágyat ad. Mindig megvizsgálom a vágyam: öröm vagy annak hiánya és mi az ok,a  a hiánynak s hogy érjem el az örömöt. Másra nem kell kiváncsinak lennem. Mindenekörül forog az életünkben.
Akcióimon át elérem ezt a gyökér-okot, ahonnan Fentről elér engem ez az ösvény, és ha akarok, felfelé is elindulhatok rajta. A gyökér az igazság állapota. A korábbi szintek – ahogy feltártam a Fentieket lentről – mind arra szolgáltak, hogy elérjem ezt az egyetlen létező szintet, a vágy okát.
[46652]
From the 1st part of the Daily Kabbalah Lesson 6/27/2011Shamati #166

02 Júl 2011

Remény a testi vagy lelki feltámadásban?

Dr. Michael LaitmanKérdés: Itt  az van írva, hogy annyira éreznünk kell az önzetlen szellemiséget, hogy a “csontok beszélnek”. De ha valaki meghalt és nincsenek csontjai már, hogy érezheti e szellemet?

Válasz: Talán érdemes emlékezni, hogy az ember szellemi adó-vevő készülékei az “agy-csont-ín-hús-bőr” hasonlattal kifejezhetőek, mint öt szellemi fokozat az adás-kapásban. Erre utal az a szellemi /lelki, spirituális/ állapot, hogy “minden csont beszélni fog”.

Ez a lelki adó-vevő , a belső vágyhordó a “csont” erős feltárulkozása, ez a Bölcsesség Fénye – hohma – ami hordozza a Velőt – a bölcs megvilágító fényt –  “Minden csont beszélni fog” vagyis a lelki vágyhordó,adó-vevő, a “csont” benne a Bölcs megvilágító Fénnyel feltárja ezt az “inaknak” /ami a Bina, az értelem/ , egy még külsőbb adó-vevő szintnek.

Mindenkinek kívánom ezt a szintű feltárulást, revelációt. A testi csontok miatt ne aggódjunk, hisz tudjuk, hogy végzik.

Érdemes igyekezni az anyagi területről jövő szavak olvasásakor az autentikus hiteles lelki fordítást elvégezni.Mi nem a testről, hanem a  lélekről – vágyakról – beszélő könyveket tanulunk. A test itt csak az “anyag” /mert a hmr szó szamarat és anyago is jelent/ s a test sorsa, mint minden állat sorsa: élnek és meghalnak..

De miközben még élünk, fel kell támasztanunk a lelki testünket: feltámasztani a halálból, az egóból. Ha most épp halott vágyaid vannak, támadj fel! Vonzzad be a megvilágító Fényt és az életet – altruizmust, csoport szolgálatot  – lehel beléd. .
[46341]
From the 3rd part of the Daily Kabbalah World 6/24/2011, General Introduction to the Book, Panim Meirot uMasbirot

30 jún 2011

62 queries in 0,681 seconds.