Dr. Michael Laitman

egészség

A természet leckéje az ember számára

Kérdés: Most van itt a pillanat, hogy a kapcsolatunkon keresztül lehetőséget kapjunk, hogy tudatos módon az egész világért imádkozzunk. Igaz ez?

Válasz: Az embereknek úgy tűnhet, hogy ha személyként szólítjuk meg a Teremtőt, minden rendbe fog jönni. Nos, ez nem így van.

Valójában a természet rendszeréhez szólunk. Minden egyes személy mikrorendszerének egyesítésével akarunk részévé válni ennek a nagy rendszernek. Azáltal, hogy benne foglaltatunk, és törekszünk rá, hogy harmóniába kerüljünk vele, pozitív hatást gyakorlunk rá. Ez a pozitív kapcsolat teremti meg az egész rendszer egyensúlyát.

Tulajdonképpen az imánk az, ami kihat a rendszerre. Egymásért, mindenkiért imádkoznunk kell, mert a világban manapság az óriási és egyetemes egyensúlyi állapot megsértése miatt nagyon erősen függünk egymástól.

Azok az emberek, akiket a koronavírusnak nevezett zavar többé vagy kevésbé befolyásol, annyit tehetnek, hogy segítik egymást. A zavar mindannyiunkat érint. A rendszer mindannyiunkat magában foglal. Mindannyian a részei vagyunk. Ezért tudatosítanunk kell, hogy milyen mértékben befolyásoljuk egymást, milyen mértékben függünk egymástól. A rendszer komoly leckét ad nekünk: egyetlen apró organizmust alkotunk egy apró, Földnek nevezett bolygón. Gondolnunk kell minderre, és gondoskodnunk egymásról.

https://laitman.com/2020/05/nature-is-beginning-to-teach-us/

03 máj 2020

Ajándék a természettől

Megjegyzés: Állandóan belsőleg szeparált állapotban vagyunk egymáshoz képest, senki nincs tekintettel a másikra, stb. Most mindezt külső manifesztáció formájában mutatja be nekünk a természet, és arra kényszerít minket, hogy otthon maradjunk.

Rav kommentje: Mintha ezt mondaná a természet: „Ha nem vagytok képesek megfelelő módon kapcsolódni, akkor inkább maradjatok távol egymástól, mindenki vonuljon vissza.”

Azt gondolom, hogy egy nagy ajándékot kaptunk a természettől. Korábban az erőfeszítéseink nyolcvan százalékát arra fordítottuk, hogy leigázzuk a természetet, folyamatosan rontsunk az emberek, az országok és társadalmak sorsán. Egyfolytában folyt a fegyvergyártás, a természeti erőforrások pusztítása. Így most átérezzük, micsoda örömteli következményei vannak, ha az emberek nem tesznek mást, csak otthon maradnak.

Megjegyzés: Erre még nem gondoltam, de szinte mindenhol szünetelnek a katonai konfliktusok. Nincsenek pontos adataim, de szerintem, valóban ez a helyzet.

Rav kommentje: Mi van, amiért érdemes harcolni? Képzeld el, hogy elfoglaltál egy másik országot. Most mihez kezdesz? Ezek mind csak játszadozások, amikkel egy kicsit melegen tartjuk az emberi egoizmust.

https://laitman.com/2020/05/gift-from-nature/

01 máj 2020

Koronavírus és a sötétben tapogatózó emberiség

Kérdés: Lesznek a koronavírusnak spirituális következményei? Jelen pillanatban az emberiség szenved, félelem járja át, és mindezidáig nem jutott messze menő következtetésekig.

Válasz: Az ember még mindig a sötétben tapogatózik. Hol fogok dolgozni? Hova járnak tanulni a gyerekeim? Hogy javul majd a helyzet? Meddig kell még itthon maradnom? És sok kérdés merül fel. Mi a helyzet a feleségemmel, a gyerekeimmel? Alig látom őket, de most végre megismerhetem őket.

Mindez nem könnyű. Még néhány hónapot így kell töltenünk, és ha nem folytatunk komoly tanító munkát a lakosság körében, akkor a családok fel fognak bomlani.

Megjegyzés: Ezek nem túl jó előrejelzések.

Rav kommentje: Ez van. Amikor az emberek hirtelen kis helyen egyesülnek, akkor az egoizmus különféle oldalaival ismertetik meg egymást. Ezzel nem könnyű megbirkózni.

De több féle leckét és szemináriumot szeretnék lefolytatni a jövőben, feltenni mindent a weboldalunkra, ami lehetséges. Ez megakadályozza a tragédiát.

Kérdés: Hogyan nem akarják majd az emberek meggyilkolni egymást a karantén alatt?

Válasz: Pont ellenkezőleg. Megtanítjuk az embereknek, hogy a köztünk lévő fizikai távolság egy belső, szívet melengető, spirituális kapcsolathoz vezet, és megérezhetik a Teremtőnek nevezett újfajta erő megjelenését.

Azt írja a Tóra: „Férj és feleség, és kettejük között a Teremtő.” Ily módon találhatunk rá a Teremtőre, akár még férj és feleség között is. Minden a közöttünk lévő térben helyezkedik el.

https://laitman.com/2020/04/coronavirus-humanity-at-a-loss/

24 ápr 2020

A természet elkülöníti az egoistákat

Kérdés: Manapság mindenki mindent tud arról, hogy mi zajlik a világban. Korábban ez nem így volt. 30-40 évvel ezelőtt nem állt módunkban a legkisebb részletekbe menően tisztában lenni vele, hogy mi történik a többi országban.

Mindezeken túl, soha nem létezett az univerzális karantén jelensége. Most mindenki otthon ül, vagy ha nem most, akkor a közeli jövőben fog így tenni. Vannak olyan országok, ahol az embereknek tilos utcára menni, ha megteszik, megbírságolják őket.

Miért tekinthető különlegesnek, hogy a természet ennyire elkülönít minket egymástól?

Válasz: Nagyon jó, hogy így van. A természet megszünteti az egoisták közötti kapcsolatot, hogy elszeparálja őket egymástól. Így szoktunk általában egy tinikből álló csoportot feloszlatni, akik megzavarják a közrendet, mivel együtt csak feltüzelik, felbújtják egymást. Hangoskodnak, és mindenféle hülyeséget követnek el. Viszont lenyugszanak, ha külön választják őket.

Ugyanez a helyzet itt is: a világ összetartása csökken, az egoisták erőnek erejével távolítják el magukat egymástól, és ennek következtében megnyugszanak a kedélyek. A környezetünkben is látjuk annak hatását, ami manapság a világban történik. A levegő kitisztul, minden megnyugszik, kisimulnak a dolgok. A természet megszabadul az emberi behatástól. Az emberek a legocsmányabb egoisták, a harmónia megrontói. Ha szeparáljuk őket, minden szép és jó lesz.

https://laitman.com/2020/04/nature-separates-egoists/

22 ápr 2020

Orvosság, nem csapások

Kérdés: Pészach ünnepe az egyiptomi kivonulás szimbóluma. Egyiptom testesíti meg egoizmusunkat, a világ fogyasztói beállítottságú szemléletét. Kimondhatjuk, hogy az egyiptomi tíz csapás küszöbén állunk? Tegyük fel, hogy az első ezek közül a koronavírus. Várnak még ránk további csapások?

Válasz: Nagyon remélem, hogy igen.

Kérdés: Miért teszi mindig olyan boldoggá, ha csapásokat kell elszenvednünk?

Válasz: Mert orvosságként, és nem csapásként tekintek rájuk.

Kérdés: Meg tudja tanítani nekünk, hogy ugyanígy szemléljük őket?

Válasz: Kezdjetek Kabbalát tanulni, és meglátjátok, hogy minden sorscsapás azt célozza, hogy kigyógyítson minket az egoizmusból. És akkor még a mi világunkban képesek leszünk egyesülni, felemelkedni, más, magasabb világokat látni. Képesek leszünk érezni, hogy örökké létezünk, a felső világ hatalmas térségeiben.

Az ember végzete az Édenkert megtapasztalása. Meg kell értenünk, miben áll, hogy még a mi világunkban meglássuk azt a világot.

Remélem, hogy ezeket a vírusokat nem követik újabbak. És bár lesznek még hasonló nehézségek, egyre többen, mind tisztábban hordozzák magukban azt a célt, hogy megváltoztassák az embert.

Kérdés: Úgy gondolja, hogy további csapások várnak ránk?

Válasz: Ez csak rajtunk áll. Ha nem tanulunk az első vírusból, jön a második, harmadik, hasonlóan az egyiptomi kivonulás tíz csapásához.

https://laitman.com/2020/04/healing-not-plagues/

19 ápr 2020

Koronavírus: a jövő hírnöke

A koronavírus segít minket, amikor arra kötelez, hogy még jobban kapcsolódjunk egymáshoz. Ez paradoxonnak tűnik, hiszen látjuk, hogy azokat a közösségeket sújtotta leginkább, ahol közeli kapcsolat állt fent az emberek között. Hogyan segíthet a vírus a kapcsolódásban, miközben elválaszt minket egymástól?

Mindez azért történt, mert egyesülésünk alapjául az egoista vágyak szolgáltak. De ha kizárólag abból a célból kapcsolódunk, hogy segítsük egymást, hogy megtapasztaljuk a közös elmét, közös érzést, megértést és elérést, akkor a vírus fölé kerekedünk majd.

A Természet nem avval a feladattal látta el a vírust, hogy megosszon minket. Csak azért választ el minket, mert egoisták vagyunk, és ártani akarunk egymásnak. De ha kapcsolódni kívánunk, a vírus nem gördít akadályokat elénk. Másképp működik. A vírus a természet általános törvényének szülötte. Eszerint az ellentétes természeti erők összekapcsolódva egy egészet alkotnak. Ennek részét képezik az egy személyként összekapcsolódott emberek.

Olyan, mintha a koronavírus a jövőből látogatna el hozzánk. Egy fejlettebb állapotunkból. A holnap irányába, az egység állapotába terel minket. Megérteti velünk, hogy egyazon természethez tartozunk, és kötelez minket, hogy egy emberré váljunk egy szívvel. Kétség sem fér hozzá, hogy a vírus beteljesíti majd a küldetését.

https://laitman.com/2020/04/coronavirus-%d1%81omes-from-the-future/

18 ápr 2020

Mikor szabadulunk meg a koronavírustól?

Mi az oka a koronavírus terjedésének? Meg kell értsük, hogy ez a természet reakciója. Kényszerít minket, hogy belássuk: egy integrált rendszer tagjai vagyunk.

Ha nem engedelmeskedünk az integrált rendszer törvényeinek, és fő előírásának, a kölcsönös felelősségnek, amely a rendszer összes tagját összekapcsolja, akkor a rendszer csapásokkal válaszol.

Még csak a koronavírus-járvány kezdetén járunk. Ezt és a még ezután életre kapó vírusokat jeleknek kell tekintenünk, amik azt kommunikálják, hogy helytelenül kapcsolódunk egymáshoz.

Meg kell tanulnunk, hogy a természet integrált rendszerében létezünk, ahol minden egyes rész kapcsolódik az összes többivel, és csak egyetlen bomlasztó erő van a teljes rendszerben – az ember.

Korrigálni kell magunkat, mert a természet nyomást helyez ránk, hogy javítsuk egymás iránti kapcsolatunkat. A vírus akkor fog eltűnni, ha ezek a kapcsolatok megfelelőek lesznek.

https://laitman.com/2020/03/when-will-coronavirus-disappear/

21 Már 2020

Hogyan értelmezzük a világméretű koronavírus pánikot?

 „Lélegzetvisszafojtva” figyeljük a globális légzőszervi betegség, a koronavírus gyors terjedését. Viszont lehetőséget adhat, hogy oxigénhez juttassunk egy új világot.

Közismert, hogy az ember nem értékeli azt, amije van, ameddig nem vesztette el. Nagy hasznot tennénk a világnak, ha megszabadítanánk attól, amit most veszt el: dühödt és önző életstílusát.

Lehet, hogy már feltettük magunknak a kérdést: milyen lesz a koronavírus-járvány utáni életünk? Erre persze elképzelhető, hogy hónapokat kell várnunk. Az biztos, hogy a korábbi életformánkhoz már soha nem fogunk visszatérni. Sok üzlet bezár. A vendéglők, színházak, mozik – a szórakoztatás színhelyei – nehéz idők elé néznek: vissza kell nyerniük az emberek érdeklődését annyira, hogy életben maradhassanak.

A betegeskedő világ meggyógyítása

Eddig az egészségügyi szakértők ajánlásainak követése jelentette a túlélésünket, de fokozatosan valami vonzóbb fog feltűnni a mindenétől megfosztott életünk zord egén. Megjön a kedv, hogy eljussunk a létezés egyszerűbb és mélyebb formáiig. És ez komoly ellentétben lesz az anyagi kielégülés kimerítő és vég nélküli hajszolásával, ami eddig jellemezte az emberiséget. Tudjuk, hova vezetett: erősödő ürességérzéshez és a valódi kielégülés hiányához. Új érzékszervek kezdenek kialakulni, amivel önvizsgálatot tartunk majd, és azt találjuk, hogy a vírus valójában szíveinkben és elménkben pusztít, és hatására alakítunk ki ártalmas kapcsolati módokat.

Ahogy Aszklépiosz botján a kígyó – az egészségügy és orvostudomány szimbóluma –, a koronavírus is felemeli fejét, és rákényszerít minket, hogy feltegyük az élet értelmére vonatkozó kérdést. A vírus valójában az emberiség vénájába bekötött infúzió. Segít neki kigyógyulni pusztító egoista természetéből, ami minden szenvedésnek, konfliktusnak és elkülönülésnek a gyökere. Nézhetjük ezt a krízist, mint csapást és értelmetlen fájdalmat. De tekinthetünk rá lehetőségként is, amelyet felülről kapunk, hogy visszataláljunk a helyes útra, és a harmonikus létezés felé navigáljuk magunkat. A gyógyulás annak függvénye lesz, hogy milyen módon reagálunk a természet általi kihívásra.

A krízis bizonyos értelemben új magasságokba emelheti az emberiséget, az élet újfajta megközelítését eredményezheti, és ennyiben hasznát vehetjük. A természet jelzi, hogy helyteleníti azt az életmódot, amit kialakítottunk a szennyezéssel, szemeteléssel és elővigyázatlan ipari fejlesztésekkel. Az így előálló körülmények pusztító módon hatnak a bolygó integrális rendszerének összes szintjére, az ásványira, növényire, állatira és emberire egyaránt. El kell hárítanunk az általunk okozott kárt. És a korrekciónak pontosan az emberi kapcsolatok szintjén kell bekövetkeznie. Ha a kölcsönös figyelem és felelősségvállalás eszközeit bevetve egy egészségesebb világot szervezünk, visszaállíthatjuk az elvesztett egyensúlyt.

Az egyén és a közösség egy és ugyanaz

Minden egyén és mindannyian együtt felelősek vagyunk azért, hogy azt, ami most történik az emberi társadalomban jobbá tegyük. Ennek oka, hogy a természet integrális rendszerében az egyén és a közösség egy és ugyanaz.

Az emberiség története egyet jelent a megosztottsággal és önpusztítással. A vírus megmutatja, hogy kapcsolatunk helytelensége a probléma mélyen fekvő oka. Ez a tudatosítás segít, hogy elképzeljük, hogy mindenki az emberiség egyetlen közös testéhez tartozik. Segít, hogy a világot egyetlen univerzális állapotba juttassuk, és napvilágra hozzuk, hogy igazából véve egy olyan rendszer tagjai vagyunk, amelyben mindenki függ a másiktól.

https://www.kabbalah.info/net/how-to-make-sense-of-the-global-coronavirus-shock/

18 Már 2020

Mire tanít minket a koronavírus?

Még mindig nem értjük, mi közeledik.

A COVID-19 vagy másik nevén koronavírus éppen felforgatja az életünket, és még nem látjuk tisztán a következményeket. A maszkok, a karantén, de leginkább a félelem azt sugallják, hogy létezésünk új szakasza kezd kibontakozni.

Tehát minél előbb látjuk át a helyzetet, annál jobb lesz mindenkinek.

Képzeljük el a következő szituációt!

Otthon ülünk egész nap, nem mehetünk dolgozni, mivel a munkáltatónk csődbe ment, nem vásárolhatunk élelmiszert, mert a boltok mind kifogytak, és nincsenek tartalékok, amikkel újra fel lehetne tölteni a polcokat, hiszen a szállítás teljesen leállt. De a gyermekeinket etetni kell. Mit teszünk? Még az iskolai menzára sem küldhetjük őket, hiszen a vírus miatt az összes iskolát bezárták.

Mit tegyünk? Termesszünk zöldséget a fürdőkádban?

Azért hangzik őrült elképzelésnek, mert valóban az. De csak hónapok kérdése, és ez a forgatókönyv amerikaiak tízmillióinak valósága lehet. Sőt, Európában és az egész világon is realitássá válhat.

De a jelenlegi valóságunk az, hogy külső ellátás nélkül nem tudunk élni, és a koronavírus megtizedeli ezt az ellátást. Ha nem találunk rá megoldást, hogyan leheljünk életet a félelem miatt lebénult ellátási hálózatba, annyi embermennyiséget érhet utol az éhezés, ami elpusztítja társadalmunkat, és emberek tízmillióinak az életét követelheti – olyanokét, akiket nem a vírus támadott meg.  

A sikeres újjáépítés titka

Miért történik mindez?

Mert figyelmen kívül hagyunk egy egyszerű természeti törvényt, a kölcsönös függőséget. A fogalom azt jelenti, hogy a természetben minden mindennel összekapcsolt, ezért minden elem függ az összes többitől.

Most úgy tűnik, hogy először, de bizonyára nem utoljára, a természet azt mondja: „Elég!”. A realitás azt követeli, hogy érett, felelős módon gondolkodjunk, de legfőképp figyeljünk oda egymásra és a környezetünkre.

Most felszólítanak minket arra, hogy nyissuk ki a szemünket, lássuk meg a körülöttünk lévő világot, és inkább „mi”, és kevésbé az „én” kategóriáiban gondolkodjunk. Így működik az egész természet, és ugyanezt követeli tőlünk is.

Inkább a természetre, mint az emberre hasonlítsunk

Annak érdekében, hogy elkezdjük helyrebillenteni a valósághoz fűződő viszonyunkat, inkább a természethez, és kevésbé az emberekhez hasonlóan kell működnünk, vagy legalábbis kevésbé hasonlítva azokhoz az emberekhez, akik a COVID-19 kitöréséig voltunk. Ehhez más érdekeket is bele kell foglalni a gondolatainkba. Amit az állatok és növények ösztönösen csinálnak, nekünk azt tudatosan kell tennünk.

Noha nekünk sokkal nehezebb, mint az állatoknak és növényeknek, ez egy különleges jutalommal, a természet egészének fokozott érzékelésével jár. Minél több valóságot foglalunk bele tudatosságunkba, annál szélesebb körűvé válik valóságfelfogásunk. Ez egy végtelen növekedési folyamat, végtelen jutalmakkal. Az elért eredmény kizárólag igyekezetünktől függ.

Ahogy a természet összekapcsolódik, így válhatunk mi is ilyenné, ha elménket és szívünket erre hangoljuk. Ebben az értelemben a koronavírus példátlan lehetőség a növekedéshez, és szörnyű hiba lenne, ha nem élnénk vele.

Az ellátási láncok ellehetetlenítésével a vírus emlékeztet bennünket, hogy elválaszthatatlanul kapcsolódunk egymáshoz. Az összekapcsoltságra és annak felénk támasztott követelményeire fókuszálva nemcsak a COVID-19-et győzhetjük le, hanem azokat a „vírusokat” is, amelyek megsemmisítik társadalmunkat, beszennyezik az elméket, és arra késztetnek minket, hogy elpusztítsuk egymást és a körülöttünk lévő világot.

Ebben az értelemben a koronavírus védőoltás, nem kórokozó, és minél hamarabb megtanuljuk ezt a leckét, annál hamarabb gyógyulunk a kórból.

https://laitman.com/2020/03/sooner-we-learn-coronavirus-lesson-sooner-well-heal-newsmax/

14 Már 2020

Mi a koronavírus elleni orvosság?

Nagyon mélyenszántónak tűnhet, és nem is feltétlenül olyan válasznak, amire az emberek számítanak, de a helyzet az, hogy a pozitív emberi kapcsolatok jelentik a végső megoldást nem csak a koronavírusra, hanem minden, személyes, társadalmi, globális és ökológiai jellegű problémánkra is.

A koronavírus megmutatja, hogy veszély esetén mindannyian egyenlőek vagyunk, és senki számára nem létezik menekülési útvonal.

A kabbala tudománya, amelyet több, mint negyven éve tanulmányozok és tanítok, azt vallja, hogy nincs semmi erőteljesebb a pozitív emberi kapcsolatnál.

Hogy a koronavírus fényében egy gyakorlati példát hozzunk a pozitív emberi kapcsolat hatalmas erejére, hadd említsük meg az általunk rendezett, tel avivi Kabbala Világkongresszust, amely azt követően történt, hogy a pánik több országot, köztük Izraelt is elérte.

Az első három napon 78 ország 5000 állampolgára vett részt, akik egy térben tanultak, ettek, énekeltek, táncoltak és ölelkeztek. Sőt, nem kevés résztvevő egy fedél alatt talált szállást. A helyszínen jelen volt egy orvosi csapat, akik nem tudósítottak arról, hogy a kongresszus teljes ideje alatt bárki megbetegedett volna.

Az elv nagyon egyszerű: Nincs mitől félnünk, ha egységre törekszünk.

Pozitív kapcsolatunk a „fertőtlenítőszer” és a betegségek valódi ellenszere, mert a kapcsolat révén közelebb kerülünk a természet összekapcsolódott formájához, és így bizonyos fokig egyensúlyt élünk meg vele. Minden betegség a természettel való egyensúlyhiányból származik, és ezért csak azt kell megtanulnunk, hogyan kell használni a kapcsolat eszközét, hogy még inkább egyensúlyba kerüljünk a természettel, és ennek eredményeként pozitív eredményeket érjünk el.

Ha pozitív gondolatokkal és attitűddel viszonyulunk egymáshoz, kölcsönösen figyelemben és gondoskodásban részesítjük egymást, akkor védettséget érünk el a káros erőkkel szemben. Amikor egyetlen gondolattal és céllal kapcsolódunk egymáshoz, „mint egy ember egy szívvel”, felépítjük a szeretet mezőjét, és megszerezzük az erőt bármilyen betegség kezelésére.

https://laitman.com/2020/03/is-there-a-treatment-for-the-coronavirus-quora/

14 Már 2020

81 queries in 0,679 seconds.