Dr. Michael Laitman

oktatás

A szeretet és jóság erőtere

Shamati 1: Írva van: “Nincsen más Rajta kívül”. Ez azt jelenti, hogy nincsen más erő a világban mely képes lenne ellenállni Neki.

Egyetlen Felső Erő uralkodik az egész Univerzumban. És amit az ember lát, hogy vannak olyan dolgok a világban, melyek tagadják a Felső Irányítást… másszóval úgy tűnik számunkra hogy több fajta ellentétes erők léteznek a világban melyek győzedelmeskednek egymás felett, és lehetséges segítséget kapni a másik ellenében, felhasználva ezt a “többszörös erőt”. ..az oka ennek az, hogy mindez az Ő akarata.

Ez az egyetlen Erő, mely totális hatalommal rendelkezik, azt akarja, hogy mi annyira összezavarodjunk az erők, vágyak, fajták és tulajdonságok sokasága által, hogy ebből a káoszból mi magunk elkezdjük összegyűjteni ezt az egy Erőt. Úgy tűnik nekünk, hogy ez az élet több arcú, és bonyolult, de mindezt nekünk egy vágyhoz, egy célhoz és egy működő Erőhőz kell levezessük.

Ez hasonló ahhoz, ahogy mi a gyerekeket tanítjuk azáltal, hogy feladatokat adunk ahol nekik össze kell rakniuk, és meg kell javítaniuk valamit, ami összetört, ami nincs kész, vagy nem teljes. Nekik kell azt korrigálniuk, és nekik kell azt teljessé tenniük saját maguk által. Ez az ahogy cselekednünk kell életünk minden egyes pillanatában.

Úgy tűnik nekünk hogy nagyon nehéz keményen dolgoznunk életünkben, és erőfeszítéseket tennünk, de ha mi csak egy dolgot tennénk mindezen materiális cselekedetek mögött – hogyha mi teljessé tennénk a Felső Erőt annak érdekében, hogy meglássuk azt, hogy csakis Ő az az aki cselekszik, akkor nem lenne szükségeünk semmilyen más cselekedetre!

Mi a materiális világban dolgozunk annak érdekében, hogy sok fajta dolgot hozzunk létre, de valójában csak egyszerűen elmenekülünk attól, hogy megoldjuk az egyetlen, apró problémát: hogy felfedezzük, hogy mindezen problémák, részletek, gondolatok és különbségek mögött egyetlen Erő áll velem szemben. Létezik Ő és én, és közöttünk Ő felépítette mindezeket a dekorációkat melyek megzavarnak engem, hogy azokon keresztül megtaláljam útamat Őhozzá, és érezzem, hogy mindazok Tőle jönnek! Ezt hívjuk tisztázásnak.

Amennyiben életem minden egyes pillanatában, teljesen mindegy mit is teszek, akár valaki mással beszélek, vagy valaki engem támad, vagy ellenkezőleg valaki engem jószándékkal közelít meg, vagy valami történik az egészségemmel, pénzemmel, munkahelyi helyzetemmel vagy akár a családomban, amennyiben minden egyes történés, esemény mögött én megpróbálom felfedezni a Teremtőt, akkor én elkezdek mindent egyetlen hálózatba tömöríteni, mintha szövést végeznék. Akkor elkezdem látni, és feldeni a kapcsolatok eme rendszerét: az Ő programját, és velem való attitűdjét mindezen embereken keresztül, és az összes lehetséges élethelyzeten keresztül.

Akkor én hirtelen elkezdem megérteni mi is történt a múltban és elkezdem látni, hogy mit tesz majd Ő velem a jövőben. Ő kissé elkezdi láttatni velem minek kell megtörténnie különböző problémák esetén kisgyerekként tanítva engem. El kell fogadnom ezt az életet mint csak egy kutatást Irányában – hogy megkeressük és megtaláljuk Őt! Mindazon erőfeszítések után melyeket megtettünk, állandóan azt kell lássam, hogy “Nincsen más Rajta kívül”, és minden csak Tőle jön!

Ennek olyan mértékben kell megtörténnie, hogy amikor én a legnehezebb és legkellemetlenebb helyzetben vagyok, amikor teljes kimerültséget és tehetetlenséget érek el, és teljesen képtelenné válok arra, hogy a Teremtőhöz kapcsolódjak, mindennek ellenére én a Teremtő irányába fordulok, és keresem az okot, hogy ez miért érkezett hozzám ebben a formában és honnan is jön mindez. És akkor én felfedezem mennyire csodálatos is mindez…

Én elkezdem az általános kép összes alkotóelemét megfelelő sorrendbe tenni és hirtelen felfedezem hogy Ő állított mindent fel, és mindezt csakis az én érdekemben tette, hogy segítsen engem új felfedezéseket tennem! Előbb utóbb én felfedem, hogy körülöttem minden az irányomban való Ő attitűdjének az összefüggő hálózata a teljes Univerzumon és a Felső Világokon keresztül. Én körbe vagyok véve az Ő szeretetének erőterével, és én annak központjában vagyok. Ezt nevezzük úgy, hogy a Teremtő felfedezése teremtményei számára.

hzs

21 nov 2010

A Jó-adó titkos ügynöke az iskolában

Kérdés:

Milyennek kéne lenni egy gyerek környezetének?

A válasz:

A gyerek mindig olyan lesz, mint a környezete. Ezért van az, hogy a környezetről gondoskodni azonos a gyerekről való gondoskodással.

Gondoljunk bele, hogyan hat a környezet indirekt kontrollja, a név-adásban, a játék-vételben, a könyvek által, a videókban, amiket a szülők ajándékoznak, és felkeltik érdeklődésüket általuk. Meg kell tanítani a gyerekeket a rossztól megvédeni magukat, a külső befolyásnak meg kell mutatni az ellenállás módjait, és legyen erejük az elveik mellett kitartani. Az értékrendek mind a jó és rossz ellentétén alapulnak.

Nincs gond jó környezet kialakításával, ha  a szülők rendezik el ezt. Játékokkal és édességgel könnyen le lehet fizetni egy gyereket, hogy a megfelelő környezetet válassza. És majd az hatni fog rá.

A tanárnak fontos az a képessége, hogy a gyerekek szintjére leereszkedjen, s a gyerek ne érezze, hogy a tanár a nagyobb. le kell üljön velük játszani, s beszélgetni. A gyerek környezetét titkos ügynökként be kell hálóznia. Akkor át tudja adni neki a szellemiségét és felemelheti fokozatosan. Ha nagyobb  agyereknél, akkor bútordarabnak nézik a gyerekek. Rohangálnak a nagyok lábai közt és odébb löködik őket, hogy hagyjanak nekik békét. A saját világukban jól megvannak.

Más szóval mindent egyetlen cél elérése érdekében kell elrendezni: hogy a gyerekek szeressék a társaikat s ezáltal a Jó_Adó teremtő szeretetéhez eljussanak. Ennek a szándéknak kell áthatni a gyerek kiskorát, és minden tettet. Fiatal korban ez különösen könnyű és lehetséges. Ha szeretet tanítunk a gyereknek kiskorától, biztonság és siker kíséri majd nagykorában.

kgy

17 okt 2010

A gyerekek saját maguk legjobb tanárai

Miután már 200 éve fennállnak, a modern iskolák mély válságon mennek keresztül, mely egyre fokozódott az elmúlt néhány évtized alatt. Az iskoláknak olyan helyekké kell válnia, ahol a környezet olyan élvezetes, mint a múltban volt. Az “iskola” szó görögül kényelmeset/kellemeset jelent, amely igen megfelelő módja az időtöltésnek.

A személy nem képes elnyomásra alapuló környezetben fejlődni, mivel ez azt okozza, hogy összezsugorodjon, és elzárja magát a többiektől. Pontosan ilyen környezetet nyújtanak az iskolák a tanulóknak manapság. A gyerekeknek szükségük van a szabadságra ahhoz, hogy kinyíljanak, megtalálják saját helyüket és céljukat a világban, hogy képesek legyenek a fontos választásokat és döntéseket független módon megtenni.

Ezért szükséges az, hogy segítsük gyermekeinket mindenféle korlátozás nélkül fejlődni. Mindegyiküknek belsőleg teljesen szabadnak kell lennie, és a társadalomnak kell őket oktatnia. A gyerekek természetszerűen nevelik egymást azon a csoporton belül ahová tartoznak, és a csoport gondoskodik saját tagjairól. A tanárok szerepe a csoportok megszervezése. A társadalom követi figyelemmel a csoportokat, mivel a társadalom teremti a rendet, és nem enged semmilyen személyt vagy csoportot, hogy azt tegye amit csak akar, mivel minden egyes egyén tagja akar lenni a társadalomnak.

A Kabbala tudománya szerint ez a legmegfelelőbb módja a társadali rendeződésnek, mely kifejezetten alkalmas a megfelelő emberi fejlődéshez. Ilyen körülmények között a szülők, tanárok és más felnőttek jelenléte észrevétlenül kell, hogy történjen, a gyerekek által nem felfedezve. Ez a módszer adja meg minden gyereknek a legjobb lehetőséget arra, hogy képességeinek megfelelően a legjobb mértékben fejlődjön.

18 jún 2009

Iskolai tűnődés: hogyan segítsük egy ember kifejlődését

 Kérdés:

A mai iskolásokat is tanítjuk arra, hogy osztozzanak, és járuljanak hozzá a közöshöz, de ahogy kilépnek a világba, különböző, és másfajta értékrend kezdi őket befolyásolni. Mit kellene a jelenlegi oktatási rendszerhez hozzáadnunk, hogy egy személyt formáljunk, és ne egy “szakembert”?

Válaszom:

Egy manapság általános modern iskola nem képes személyt nevelni, és arra sem képes, hogy a tanulókba öltse a többiekkel szembeni megfelelő hozzáállást. Ennek az egyetlen módja az, hogy megfelelő környezetet (társadalmat) építsünk ki, melyet először is ki kell alakítsunk a tanulók körül.

Egyetlen manapság létező iskola sem tűz ki ilyen jellegű célokat maga elé. A viágon mindenhol a gyerekeket arra tanítjuk, hogy sikeresek legyenek különböző tesztek írásában, hogy megnyerjenek különböző versengő feladatokat, és hogy túltegyenek a többieken. Az iránytűjűk arra van beállítva, hogy minden áron sikeresek legyenek, hogy egy a legnagyobb profittal járó foglalkozásra tegyenek szert.

Ez a rendszer működött a versengő társadalomban. Azonban most egy integrált társadalomban találjuk magunkat, mely a a következő alapelv alapján működik: “nem a legerősebb (a mások kárára) jár legjobban, hanem az, aki képes a többiekkel egységre lépni (mindannyian együtt)”. Ezért egy másfajta ember formálására van szükség: nem mindenki ellenségére, hanem mindenki barátjára.

Egy ilyenfajta ember formálása önző természetünkkel ellenkezik. Ezért egy speciális módszerre van szükségünk (A Kabbala tudományára) és annak eszközére (a Korrigáló Fényre). Másképp az emberek megint eltorzítják az egység gondolatát, és ismét a “világ proletárjait akarják majd egyesíteni”, és ismét elkezdenek majd szocializmust, vagy a kibbuc rendszert építeni. Önzőségünk semmi jobbal nem képes előállni.

Ennél fogva a megfelelő nevelés a társadalom legnagyobb, első számú problémája. Amennyiben ezt nem oldjuk meg, a társadalom nem lesz képes saját magát a Természet követeléseinek megfelelően reformálni. Ilyenfajta reformot csakis a Kabbalisztikus alapelvek alkalmazásával vagyunk képesek elérni.

14 jún 2009

Mire taníthatjuk gyermekeinket?

Az igazi tanító előre tudja mi történik az út során, és nem engedi, hogy az emberek rossz útra térjenek. Így kellene a világon minden egyes tanárnak tanítania. Matematika, fizika és más pragmatikus tantárgyak tanárai azért képesek diákjaikat sikeresen oktatni, mert olyan valódi törvényeket tanítanak nekik, melyek a Természetben léteznek. A saját tudásukat és tapasztalatukat adják át. Így a precíz és természetes tudományok tanárai jól működnek – nem hazudnak a tanítványaiknak.

Azonban azok a tanárok, akik azt akarják megtanítani diákjaiknak, hogyan viselkedjenek életükben nem képesek korrekt és reális információt átadni. Először is ők sem élnek megfelelő módon, nem tudják mi várható a jövőben, és képtelenek elképzelni mi történik mahd az adott gyerekekkel, mivel ők soha sem tették meg ugyanazt az útat. Így amikor az iskoláról van szó, az iskolai tanároknak csakis matematikát, fizikát és a precíz tudományokat szabadna tanítania.

Azonban amikor az igaz nevelésről van szó, csak azok képesek tanítani, akik már eljutottak a spirituális létra bizonyos szintjeire, és pár fokkal magasabbra jutottak a gyerekeknél. Az nem érdekes, hogy a tanítványok kis gyerekek, vagy nagyok – egy tanítvány akár 60-70 éves is lehet.

Ezért van ennyi probléma szülők és gyermekeik között. A szülők továbbra is az önző vágyaik szintjén vannak, egy olyan világban mely már tovább mozdult. Olyanok mint a dinoszauruszok, melyek egy új világba pottyantak! Továbbra is tanítani akarják gyerekeiket, de gyerekeiknek új szintű vágyaik vannak, és új tanárokra van szükségük. Így kétszeres hiba történik! A szülő mely az elmúlt századból való, akarja tanítani gyermekét ebből a századból, akinek olyan tanárra lenne szüksége, mely a következő századból való! Két szintű szakadék van közöttünk, és még így is csak azt hajtogatjuk, hogy van mit tanítanunk gyermekeinknek.

Nem illünk gyermekeinkhez ami a vágyaikat és azok kielégítését illeti. Így nem megelepő hogy sikertelenek vagyunk oktatásunkban. manapság egy mindenki között jelentkező globális kapcsolat kerül felfedezésre, és mi, az egész világ értetlenül állunk ez előtt.

Szóval, ha arról beszélünk, higyan segítsük az egyéneket emberi lénnyé válni, őket az életre felkészíteni, akkor csak az lehet tanár aki már pár fokkal magasabra jutott. Ez nem lehet olyan valaki, aki most fejezte be a főiskolát vagy egyetemet. Végül is, hogyan lenne egy ilyen személy arra alkalmas, hogy a gyermeket az életre tanítsa, ha maga sem érti mi is történik az életben?

(Egy a Báál HaSzulam “Egy Törvény” című cikkéről szóló lecke alapján, 2009 ,árcius 18.-án)

03 ápr 2009

Az oktatás célja a tökéletesség, és a Természettel való hasonlóság kell, hogy legyen

 Kérdés:

Robert Kiyosaki már válaszolt az oktatással kapcsolatos kérdésre “Ha gazdag, és boldog akarsz lenni, ne menj iskolába” című könyvében. Azt írja, hogy egy szabályozatlan osztályos társadalom kezd kialakulni, amikor a tanár arra kényszerítí a tanulókat, hogy egyénileg oldják meg problémáikat, anélkül, hogy adna nekik lehetőséget arra, hogy a gyengébb tanulókat segítsék, főként, hogy azt kockáztatják, hogy büntetést kapnak a segítésért. A gyerekek valójában akarják egymást segíteni, és ezért támogatást érdemelnek, de ehelyett büntetést kapnak érte.

Az iskolák teljes történelme azt mutatja, hogy a gyerekeket önzőknek és individualistáknak nevelik, osztályzatokat, versengést használva, hogy megmutassák ki a jobb, és így tovább. Amennyiben az iskolák arra tanítanák a gyerekeket, hogyan dolgozzanak csapatosan, ha a gyerekeknek együttesen kellene problémákat megoldaniuk, egy teljesen más fajta generációt lennénk képesek kinevelni. Ennél fogva az összes önző hibát a saját iskoláinkban neveljük gyermekeinkbe.

Válaszom:

Egyetértek önnel. Megpróbáljuk kijavítani ezeket a hibákat az újonnak készülő oktatási rendszerünkkel. Ennek a rendszernek a legfontosabb célja, hogy egy olyan környezetet hozzon létre, amely mindenkinek azt a vágyat adja, hogy együtt működjenek.

Az iskola legelső, és legfontosabb sorban a gyerekek megfelelően szervezett társadalma, mely a gyerekeket egy bizonyos módon fejleszti ki. A társadalom mutatja be a példákat, az értékeket, és a célokat, mely minden minden diákot segít abban, hogy különleges személyekké váljanak. Egyenlőre semmilyen hasonló nem létezik világunkban, még a privát iskolákban sem. És mindez azért van, mert az iskolák nem tűzik ki céljuknak a tökéletességet, és a Természettel való hasonlóságot. És így nem is tlálhatjuk meg ott a Körbevevő Fényt (Or Makif).

A tény az, hogy a Fény, és nem a környezet az, ami az embert korrigálja. A környezet csak segít a Fény vonzásában. Ebből kifolyólag semmilyen rendszer, vagy módszer nem képes ily módon működni, kizárólag a kabbalisztikus, mivel csak az képes a Korekció Fényét és Erejét a személyhez vonzani.

06 Már 2009

Képes 1OO milliárd dollár jobbá tenni az oktatási rendszert?

 Híradás: (a The New York Times által):

” A legnagyobb nemzeti szégyenünk”. A legfontosabb prioritásunknak az oktatásnak kellene lennie. Ez teszi az új pénzügyi stimulus csomagot mérföldkővé, mivel az 1OO milliárd dollárt jelöl ki az oktatás számára. Az oktatási miniszter Arne Duncan azzal érvel: “Egy jobb gazdaság irányába kell oktassuk magunkat, ez az egyetlen hosszútávú terv mely sikerhez vezethet”

Kommentárom:

Nagy kár lenne, ha ez a hatalmas summa nem hozna eredményt. És az esélyek azt mutatják, hogy nem fog, mivel ahhoz, hogy egy jobb oktatási rendszert hozzunk létre, az is kell, hogy megfelelő környezetet alkossunk a tanulók számára – egy olyan környezetet, mely új altruisztikus tulajdonságokat fejleszt ki bennük (mint ahogy azt a “Szabadság” című cikkben olvashatjuk). Más szóval az iskoláknak egész napos iskolai oktatást kellene nyújtania, és a gyerekeknek csak este kellene hazamenniük, hogy a szüleikkel időt töltsenek, és aludjanak. Emellett a gyerekek közötti interakciókat egy új integrális program szerint kellene megszervezni, amely azt tanítja meg nekik, hogyan kapcsolódjanak a társadalomhoz, és hogyan vegyék a társadalom minden tagját figyelembe.

Azonban a fenti esetben a pénz olyan oktatásra lesz költve, ahol a gyerekeket mindenféle specialistává neveli, miközben a probléma a nevelés: hogyan neveljünk gyermekeinkből Emberi Lényt.

27 feb 2009

A Ritalin veszélyesebb, mint a Kokain

 Híradás: (a National Institute of Drug Abuse által):

“Hasonlóságok, és különbségek derültek ki a Ritalin és a Kokain összehasonlítása során”. Kutatók, akiket a National Institute on Drug Abuse támogatott, azt találták, hogy a Ritalin, melyet gyakran írnak fel a figyelem hiányos hiperaktív gyerekek kezelésére (ADHD) az idegsejtekben fizikai változásokat okozhat – néhány esetben ezek a változások hasontalosak a kokain által okozott változásokra.

Kommetárom:

A természetben minden egy beteljesülésre váró vágynak felel meg. Az emberekben ez a vágy állandó változáson megy keresztül, és meghatároza fejlődésünket.

Gyermekeinknek új, globális vágyaik vannak, melyeket mi elnyomunk, mivel nem tudjuk mit kezdjünk velük, vagy hogy hogyan segítsük ezek kifejlődését. Ennek eredményeképpen egy olyan generáció képződik, melyet megcsonkítottunk, akiknek az élete szenvedéssel van tele, és akik erősen hajlamosak a kábítószer fogyasztásra.

A megoldás az, hogy egy globális kabbalisztikus oktatást vezetünk be korai gyermekkortól. Ez az oktatás kifejezetten a mi gyermekeinknél jelentkező globális igényeknek felel meg. Mi a Bnei Baruch-nál már évek óta dolgozunk hasonló módon gyermekeinkkel, és csodálatos eredményeket veszünk észre ezzel az oktatással kapcsolatban. A jövő évvel kezdődően megnyitjuk az első saját iskolánkat 4OO gyermek számára.

A fiatalabbik lányom (aki a képen látható mellettem) kabbalisztikus oktatási módszerrel nevelkedett, és később PhD-t szerzett Filózófia és Kabbala témában. Az idősebbik lányom PhD- szerzett Biológiából és Genetikából. A fiam könyvkiadó.

A gyerekeket a természet törvényeire nevelve, nekik kabbalisztikus oktatást adva, mely ezeket a törvényeket bemutatja, segítjük őket abban, hogy olyan felnőttekké váljanak, akik harmóniában vannak a természettel.

23 feb 2009

Az iskoláknak azt kellene a gyerekeknek tanítania, hogyan legyenek emberi lények

 Híradás (A BBC News által):

Egy az Egyesült Királyság tanácsadójától, Sir Jim Rose-tól származó ajánlás szerint a gyerekeknek inkább a jólétről, boldogságról és egészséges életmódról kellene tanulniuk. Sir Jim nagyobb figyelmet szentelne élettel kapcsolatos képességeknek, például leckéket javasol az érzelmi jólétről, szociális képességekről, melyeknek a kötelező oktatási anyagokban kellene szerepelniük…

Kommentárom:

Egyetlen modern oktatási rendszer sem képes emberi lényeket kovácsolni a gyerekekből. A tanárok és szülők azt sem értik, hogyan kellene ezt elérniük a növekvő nemzedéknél. Amennyiben egy gyermeket az erdőben felejtenénk, állatként nőne fel. Hasonló módon, amennyiben csak tudással tömjük őket, szerencsétlen robotokká válnak.

A nevelés azt jelenti, hogy megtanítjuk a gyerekeknek, mit is jelent emberi lénynek lenni. Héberül az emberi lényt Ádámnak nevezzük, a “Domeh” szóból származtatva, ami a Teremtőhöz való hasonlóságot jelent. Írva van, hogy Ádám a Teremtőhöz hasonlóvá lett teremtve, de utána bűnt követett el, mivel önzővé vált és ezzel ellentétes lett a Teremtővel szemben. Most azonban az embernek meg kell találnia azt az utat mely korrigálja őt, és ezáltal ismét hasonlóvá válik a Teremtőhöz – az adakozás és szeretet tulajdonságai által, melyek a Teremtő kizárólagos tulajdonságai.

Kérdés:

A kérdésem az általánok oktatással kapcsolatos. Otthon tanulunk fiammal, mivel teljesen elégedetlenek vagyunk az iskolák módszereivel. De lehet, hogy még jobb lenne fiamnak egyátalán nem tanulnia és csak spontánul felnőnie? És később, amikor középiskolai életkorba lép, eldönthetné milyen irányba akar tovább tanulni?

Válaszom:

Szükség van arra, hogy a gyermeknek a világról szóló információkat adjunk, és megadjuk neki azt az alapoktatást, hogy képes legyen később választott szakmáját kitanulni. A Tóra azt mondja: “Az aki nem tanít fiának egy szakmát, tolvajnak, bagy banditának neveli azt”. Emellett szükséges a belső fejlődésével is foglalkoznunk, hogy emberi lénnyé neveljük őt.

KA

29 dec 2008

Válság ide vagy oda, tovább kell folytassuk a kabbala terjesztését!

 Kérdés:

Annak fontosságát ecsetelte, hogy folytassuk a kabbala terjesztését a kongresszusokon és minden más rendelkezésre álló eszközön keresztül. Úgy tűnik, minden erőfeszítésük erre irányul. Lehet, hogy ennek a megnövekedett sürgősségnek és erőfeszítésnek az az oka, hogy valami személyes tudomása van arról, hogy valamilyen nagy csapások vagy tragédiák következhetnek be, melyeket el akar hárítani, de nekünk nem akar még róluk szólni?

Válaszom:

Én nem találok ki semmit a magam által. Csak azt adom át, amit nagyszerű tanáraimtól, Baal Hasulamtól és annak legidősebb fiától Rabashtól hallottam. Minden amit mondok, csak ismétlése annak, amit ők írtak, melyeket minden nap tanulmányozunk.

Még akkor is, ha nem éppen egy válságot élnénk át, és az emberek nem érdeklődnének a kabbala iránt, továbbra is kötelességem lenne a kabbala terjesztése, a tanáraimtól kapott utasítások alapján. Minden amint magunk körül látunk csak arra szolgál, hogy segítse a terjesztést, hogy megmutassa a legjobb, legmegfelelőbb módját annak.

Kérdés:

Amerikában élek. Az elmúlt fél évben minden erőmet a kabbala tudományának próbáltam szentelni. A pénzügyi világban dolgozom. Az amerikaiak kezdenek felébredni és válaszok után kutatni. Hogyan adhatok nekik válaszokat anélkül, hogy a Teremtőt, vagy a kabbalát megemlítsem, mivel ezek említésétől elriadnak? Helyette használhatok általános gondolatokat, mint a “természet törvényei” és hasonlók?

Válaszom:

Pontosan ez az, amivel próbálkozunk. Vegye fel a kapcsolatot a angol nyelvű osztályunkkal, hogy többet megtudhasson az Amerikában történő részvételről és disszeminációról. A 2009 februárjában rendezendő kongresszus után tervezzük ismét New York meglátogatását, hogy egy a tömegmédiával történő találkozás-sorozatot vezessünk be.

Kérdés:

Minden eszköz elfogadható a kabbala terjesztésére? Például használhatunk-e tömeges emaileket, mint spam, amely nem teljesen jogszerű néhány országban?

Válaszom:

Nem igazán van tudomásom arról, mennyire hatásos ez a módszer. Azonban amikor valaki kritikus állapotban van, nincs más választásunk, mint minden alkalmat kihasználni megmentésére. Végül is mi nem vagyunk üzleti vállalkozás! Amennyiben valami hasznos, akkor használnunk kell.

Azonban az összes ezzel kapcsolatos döntést a központban kell meghoznunk. Úgyhogy legyen szíves lépjen kapcsolatba a marketing osztály vezetőjével.

Természetesen személyesen a legális módszerek használatát támogatom, mivel a törvény azt jelképezi, amit a Teremtő az adott helyzetben akar.

KA

26 dec 2008

66 queries in 0,592 seconds.