Dr. Michael Laitman

oktatás

A jó és rossz környezetről

Kérdés: Milyen a rossz környezet?

Válasz: A rossz környezet azt erősíti bennem, hogy ne akarjak mindenkihez pozitív módon kapcsolódni. A rossz környezet megszilárdítja az egyén ellenséges viszonyulását a társadalom felé.

A jó környezet ezzel szemben úgy befolyásol, hogy alapjaiban akarjam megváltoztatni a társadalmat, annak érdekében, hogy a legrosszabb közösségből is a testvériség köztársaságát hozzam létre.

Részlet a Kab Tv “Beszélgetések Michael Laitmannal” című műsorának 2013. december 12.-I adásából

https://laitman.com/2014/04/a-good-and-bad-environment/

23 ápr 2019

Fizikai világ érzékelése

laitman_069_01

Mit jelent a Teremtés befejezése, és mi fog történni a fizikai világgal, ha ez elérkezik?
A Teremtés lezárásakor, befejezésekor, az emberek egyre szorosabb, összeolvadás szerű kapcsolatra lépnek egymással.
Ezáltal elkezdjük érezni a Felső Világot egyre kiterjedtebb formában, egészen addig az állapotig, amikor az összes vágyunkat önmagunkon belül leszünk képesek  hordozni, és az a kicsiny része a megszerzési vágyunknak, ami ezt a torzított, fizikai valóságot érzékeli, egyszerűen korrigálódik, és elmozdul a valódi világ érzékelése felé, amely valóban rajtunk kívül létezik, és nem belülről vetül ki, mint a jelenlegi világérzékelésünk. Ekkor ez a világ valóban egyetlen pontba omlik össze, ezért nevezzük ezt „képzetes világnak.”

Reggeli lecke 2017.01.14

KA

21 jan 2017

Azt amivel belül rendelkezel, kapod meg kívül

Kérdés:

Hogyan tudjuk átadni a globális világ gondolatát egy gyermeknek?

Válaszom:

Lehetséges egy tiszta példát adni idősebb gyerekeknek, azáltal, hogy őket kisebb gyerekekhez visszük. Például vigyük el tíz éves gyerekek csoportját öt évesek közé. Miután egy kis időt töltenek együtt, meglátják majd, hogy a fiatalabb gyerekek a világot egy teljesen más szinten, teljesen másképp látják.

Mi mindannyian önzőek vagyunk, és még ha fel is növünk, és bölcsebbé válunk, mi továbbra is egy önző rendszerben létezünk, amely a prozma melyen keresztül a világra tekintünk. Egy öt éves a világot saját korának megfelelően látja. Ugyanilyen módon, önzőségünknek megfelelően mi nem látjuk a valós világot, hanem csak egy önző világot látunk.

Ennél fogva, amikor mi a világot globálisnak, és integráltnak hívjuk, mi ezeknek a szavaknak is önző jelentést adunk. Amennyiben “mindenki össze van kapcsolódva egymással” az azt jelenti, hogy nekünk ezt a helyzetet saját hasznunkra kell felhasználnunk.

Mi nem értjük azt, hogy meg kell változnunk, és ugyanezt a globális és integrált rendszert kell megteremtsük magunkon belül. Ez azt jelenti, hogy az összes emberekből, lelkekből, és a közöttük levő összes kapcsolatból én megépítem az egész világ modelljét magamon belül. Nekem az egész világot magamon belülre kell vetítenem, annak érdekében hogy megtartsam azzal a megfelelő kapcsolatot.

Amennyiben az egész világ rajtam kívül altruisztikus törvények alapján él, amennyiben annak összes alkotóeleme egyetlen cél irányában egyesül, a közös harmónia érdekében, akkor magamon belül nekem állandóan készen kell állnom arra, hogy magamba foglaljam az összes vágyakat, lelkeket – mindent amire csak képes vagyok, az altruizmus törvénye alapján. Ezen a rendszeren keresztül, mely az én lelkem, kell nekem a világhoz fordulnom.

Lehetséges-e a világgal egy nem működő műszeren keresztül kapcsolatot létesíteni, nem a forma azonosság törvénye alapján? Ebben az esetben mi nem értjük meg a világot, és az nem képes keresztül jutni hozzám.

Ezeken a példákon keresztül mutathatunk példákat a gyerekeknek: minden korosztályban másképpen látjuk a világot, és ugyanígy, annak érdekében, hogy egy globális, integrált világot lássunk, nekem is globálissá, és integrálttá kell válnom magamon belül.

A Kabbala tudománya képes nekünk megadni ezt a korrekciót. Ezért jelenik az meg napjainkban, és azzal szemben a globális világ ugyancsak nyilvánvalóvá válik. Szükséges ennek a módszernek a terjesztése, mely lehetővé teszi számunkra, hogy elérjük a harmóniát a modern világgal.

Egyébként tovább szenvedünk.


18 Már 2011

Ne kívánj semmilyen kárt másoknak

Kérdés:

Tapasztalatból tudom, hogy az emberek nem értik milyen fajta egységről beszélünk. Hogyan lehetünk képesek ezt nekik legalább megközelítően elmagyarázni?

Válaszom:

Az egység nem azt jelenti, hogy én közös szobában lakom valakivel, vagy mindenkit ismerek. gyakorlati értelemben mindez azt jelenti, hogy először is meg kell találjam a módját annak, hogy korrigáljam magamat, hogy ne kívánjak semmilyen kárt senkinek. Ez az első lépés.

Mi nem kapcsolódunk össze a tömegtájékoztatáson, SMS üzeneteken, vagy az Interneten keresztül. Ezek egyszerűen csak külső megjelenései annak a rendszernek amelyben létezünk, azok csak eszközök melyek lehetővé teszik számunkra, hogy érezhessük mennyire össze is vagyunk kapcsolódva. Az Internet nem hoz majd egységet az emberek számára, az csak elmagyarázza, bemutatja nekünk mennyire össze vagyunk forrasztva, de egy negatív formában. Végül is, én az edényemet (Kli) kizárólag a saját hasznomra használom fel, és valószínűleg mások károsítására.

Ezáltal az első korrekció arra vonatkozik, hogy megszüntessem azt a vágyamat, hogy bármilyen kárt kívánjak embertársaimnak. Én elkezdem érezni, hogy mi integrált részekként vagyunk összekapcsolódva egymással. Nekem fel kell fedeznem ezt a rendszert, mivel egyébként a természet megmutatja nekem ugyanazt egy nagyon kellemetlen formában. Az lecsap rám egy bizonyos helyen, és utána valami szerencsétlenség ér engem egy látszólag teljesen más, nem kapcsolódó helyen.

Azonban mindez a te részed, és neked kell a csapást saját magadon érezned. Amennyiben még mindig nem érzed amit mások éreznek, az azt jelenti, hogy te még nem létezel ugyanazon szervezeten, rendszeren belül velük együtt. Akkor még további korrekciókat kell, hogy kapjál: vagy arra vágysz, hogy elfogadd azokat, vagy a természet kényszerít majd téged ugyanarra.

Egyenlőre azt látjuk, hogy az emberek mekkora boldogságot éreznek mások szomorúságán, minden egyes alkalommal, amikor valaki rosszul érzi magát. Ez a mi alaptermészetünk. Manapság ez egyre nyilvánvalóbbi válik, és ezzel egyidőben nekünk végre kell hajtanunk a korrekciót.

Minek a segítségével? A Kabbalisták azt mondják, hogy a környezet hatása, véleménye által. Nekünk művi módon össze kell állítanunk magunk körül egy olyan környezetet, mely arra késztet minket, hogy másképp kezdjünk el gondolkozni, és az majd megtanít minket.

17 Már 2011

A jövő generációjának nevelése

Kérdés:

Mi a legjobb módja a gyereknevelésnek annak érdekében, hogy felkészítsük a gyerekeket a spirituális világ érzékelésére?

Válaszom:

Meg kell adjuk a gyermeknek a képességet arra, hogy azzal az erővel dolgozhasson melyet szeretetnek hívunk, amely csakis a megfelelő környezeten belül kapható meg. Ez az egyetlen dolog melyre a személynek szüksége van.

Szükségszerű a gyermeket a megfelelő környezetbe helyezni. Amennyiben ő elkezdi érezni mi a szeretet és gyűlölet egy másik emberi lény vonatkozásában, ez az érzés segítheti őt abban, hogy függetlenül megoldhassa problémáit. Az érzékenység egy másik emberi lény iránti szeretettel és gyűlölettel kapcsolatban határozza meg az embert bennünk.

Mindaz amit a gyermek lát és hall keresztül megy érzékelésén, és lehetővé teszi számára hogy mindent megfelelően interpretáljon. Nem lesz szükség arra, hogy őt kioktassuk vagy erőltessük bármibe is. A gyermeknek csak egy olyan társadalomra van szüksége, mely állandóan benne foglalja őt a szeretet vagy konfrontáció viszonyaiban, mind a spirituális cél érdekében. Egy ilyen társadalom megfelelő oktatók, Kabbalisták által kell hogy legyen irányítva.

A gyermeknek nem kell semmi többet tudnia, semmilyen különleges bölcsességre nincs szüksége, vagy az “égben található angyalok számára”. Nekünk csak azt a képességet kell megadnunk neki, hogy érezze a többieket, és ezáltal mi megoldjuk összes problémáit. Akkor a gyermek elkezdi látni az igazi valóságot, mivel ez az egyetlen módja annak, hogy az megjelenjen. Ő látni fogja, hogy az emberek össze vannak kapcsolódva, és megérti majd a kapcsolatokat közöttük.

Ezek nem pszichológiai viszonyok: a gyermek felfedezi majd a felső erőt elrejtve a viszonyokon belül, és a teremtés alapprogramját, melynek megfelelően mi mindannyian teljesen össze vagyunk kapcsolódva.

14 feb 2011

Érzékelés újraindítás

Kérdés:

A spiritualitásban miért kell nekünk egy vágyat formálnunk minden új élvezet iránt?

Válaszom:

Mindez azért van, mivel a spiritualitásban nincsen élvezet vágy nélkül. Anélkül, hogy vágynánk valamire, nem érünk el semmit. És a vágynak újnak kell lennie minden egyes alkalommal. Ezek nem azok a vágyak melyekkel megszülettünk ebbe a világba.

Amikor mi itt megszületünk, érzékszerveink nem működnek még. Az újszülött gyakorlatilag nem érzékel semmit. Nem lát, nem hall semmit. Csak néhány reakciója van az állati szinten. És akkor mi elkezdjük őt hirtelen felpumpálni és megtölteni a mi érzékelési programunkkal.

Amennyiben mi ezt a teremtményt, mely épp hogy csak kikerült az anyaméhből más programmal látnánk el, akkor képesek lennénk azt valami teljesen mássá formálni. Akkor képesek lennénk őt spirituálisan felépíteni. Mindez az oktatáson múlik, a neveltetésen és a fejlődés módszerén.

Attitűdünkkel az első naptól kezdve, mi gyermekünket önzőnek neveljük. Ennek ellenére a kisbaba az nyitott bármire: képes másként látni, hallani, képes a világot egy ellentétes módon érzékelni. Legvégül minden a környezeten múlik.

Most, a környezet segítségével, ugyanezen alapelven nekünk át kell változtatnunk világnézetünket, érzékelésünket, az élettel való attitűdünket.

hzs

02 feb 2011

Egy új típusú emberiség mindössze 15 éven belül

Amennyiben a világ megfelelő nevelést nyújtana a ma felnövő generációnak, akkor 15-2O éven belül új emberek között, egy új emberiségen belül élnénk. Nem kellene aggódnunk azzal kapcsolatban mit tegyünk a felnőttekkel. 3-4 éves kortól kezdve módszeres módon oktatnánk a gyermekeket hogy új érzékeléshez jussanak, és az adakozásra aspiráljanak.

Egészen az Első Templom lerombolásáig, Izrael teljes népe ezen az alapon lett felnevelve, és ez által élték életüket. Írva van, hogy egészen Dan-tól északon Beer Sheba-ig délen, azaz az egész országon keresztül nem létezett egyetlen gyermek sem, aki ne tudta volna mi jelent a “megszerzés érdekében” és “adakozás érdekében”. Azokban az időkben ők az Ábrahámtól kapott módszert követték, melyet ő Babilonból való távozása után vezetett be.

Nekünk ugyanezt kell elérnünk idővel, de a lehetőség már most előttünk áll. Végül mi megtanítjuk majd gyermekeinket, hogyan boldoguljanak egymással, hogyan hozzanak létre kapcsolatokat, hogyan váljanak barátokká, viselkedjenek egymással, szeressék egymást.

A jelenlegi körülmények között nagyon nehéz mindez, mivel gyermekeink a modern oktatási rendszernek, és annak összes problémáinak vannak kitéve. Mégis mi megpróbáljuk elmagyarázni gyermekeinknek hogy a “szeresd a másikat mint saját magadat” a természet univerzális törvénye. Nincs módunk ettől elmenekülni. Ellenállhatunk, vagy kűzdhetünk ez ellen amennyire csak akarunk, de végül csak magunkat károsítjuk. A történelem bemutatja nekünk hogyan dőltek meg birodalmak, és győzedelmes nemzetek, melyek minden hódításuk ellenére a csatornában találták magukat.

A szemellenzős önzőségünk azt gondolja, hogy a versengésekben szerzett siker profitot, trófeákat és erőt hoz: “Nézd hogyan válok hőssé!”. Azonban a messziségbe, vagy akár közelebb is tekintve az derül ki, hogy ez az attitűd nem kifizetődő. Mi kötve vagyunk a természet által, és nekünk erre kölcsönösen reagálnunk kell.

Ezért van az hogy nekünk a modern professzionális oktatáshoz hozzá kell adjuk a “szeresd felebarátodat, mint magadat” szabályát. Hogy mindezt elérhessük, mi különböző formákat használhatunk fel ennek bemutatására, mint játékokat, dalokat, előadásokat, vitákat és beszélgetéseket annak érdekében, hogy gyermekeinket a valóság újfajta érzékeléséhez vezessük.

Mi utazásunk legelején találjuk magunkat. Reménykedjünk, hogy ebben az évben mi képesek leszünk egy nemzetközö oktatási hálózatot szervezni, amely magába foglalja a világ minden részén található csoportjainkat. Mi filmeket, könyveket és oktatási füzetkéket produkálunk majd, együtt dolgozunk majd pszichológusokkal, és más szakértőkkel, és akkor egy-két éven belül megláthatjuk hogyan nyernek mindebből gyermekeink.

Ma egyszerűen alapvetően szükséges az egészséges nevelés kifejlesztése, és kibővítése, hogy gyermekeink nem a dzsungel törvényei szerint nőjenek fel, és ne váljanak embergyűlölővé mint jelenleg. Miközben felnőnek gyermekeink sikeresek lesznek minden területen, mint a tudományokban, professzionális felkészülésben, viselkedésben és a társadalommal és a világgal szembeni attitűdjükben.

Mindez azért történik majd meg, mert belsőleg azonossá válnak a Teremtővel.

hzs

21 dec 2010

Nevelést a karrier-tanácsok helyett

Talán nem világos, de nem az a baj, ha megtörjük egy ember jellemét és ezzel valami evilágit elrontunk.Rosszabb történik: ha nem figyelünk az egyéni jellegére valakinek, akkor egyes részeket kihagyunk a közös javítási folyamatból, s akkor nem lehet tökéletes a rendszer egésze majd.

A szellemiségben végül minden tökéletes lesz. Tehát baj, ha egyetlen sejt is hiányzik.Mindenkinek mindenkivel egyesülni kell majd és tartalmazzuk egymást.

tehát amíg egyetlen valaki nem javult ki, addig mindenki javítatlan. Az egész rendszer érzi az egyetlen hibás részét. Ezért minden hiba sokszorozódik s a kölcsönös egymás-tartalmazás által szétárad mindenkibe.

Ezért a kabbalisták ha védik az egyéni szabadságot, akkor nem csak az emberek közti jó kapcsolata  céljuk, hanem az egész teremtés elejétől-végéig így tud kijavulni csak: így juthatunk el a Gmar Tikunig, a teljes Javuláshoz, tehát nem tehetjük mindig, amihez kedvünk van – emiatt.

E teljes javulás miatt mindenkire gondunk kell legyen, odafigyelve személyes tulajdonságaira, mint pótolhatatlan közös kincsünkre. Persze segítenünk kell egymást a társulás során. Így kell társuljon majd az egész társadalom.

Segítsünk, hogy mindenkivel ösze-társuljon mindenki. Nem kell ehhez egyénileg kifejlődni egyéni egoista sikerekkel és különbözőséggel. A mai iskola erre tanít. Ezért csak “hivatás-irányítást” végeznek, karrier-tanácsadást.

Pedig a személy társadalomhoz való viszonyának kéne hangsúlyt kapni. Ezáltal a természetes képességek jobban kifejlődnének, mert a veleszületett tulajdonságok (gének, hormonok) mind a többiekhez való társulást célozzák. Enélkül láthatatlanok lennénk – azért látjuk mindezt, mert a közös lélek megtört. A mai egyéni képességek mind a közös-lélek megtörésén alapulnak és csak a társulással lehet ezt kijavítani.

Tehát nincs senkinek más dolga, mint társulni. Ezáltal fejlődnek ki a személyes tulajdonságaink és természetes hajlamaink a legjobban. Ez garantálja a lélek és az érzelmek kivirágzását.

Ráadásul a másokkal való társulás során mindenkinek plusz képességei támadnak, benyomások, érzések, s minden, ami kell neki. Egymást tápláljuk majd, s ezzel az egész rendszer kijavul s az egyéni harmóniánk is teljes lesz.

kgy

17 dec 2010

Miért esszenciális az egyéni szabadság?

Báál HaSzulam, “A Szabadság”: Tudd, hogy ez (személyes tendeciák, tulajdonságok) az egyén egyetlen valódi tulajdona, mely nem károsítható, vágy változtatható…Ezáltal bárki aki kitöröl egy tendenciát az egyénből, és kiszakítja azt, annak a magasztos, és csodálatos koncepciónak az elvesztését okozza a világból, amely arra volt hivatott, hogy kiemelkedjen a láncolat végén, mivel ez a tendencia soha többé nem jelenik meg egy másik testben.

Pontosan ezek az alapelvek, melyre az oktatás rendszerét építeni kell. A gyerekeket úgy kell kezeljük mint felnőtteket, nem szabad, hogy őket valami olyanná változtassuk amit mi akarunk, mintha ők valami gyurma, vagy massza lennének, amelyből mi bármilyen formát létrehozhatunk saját vágyainknak megfelelően.

A személynek olyan behatást kell adnunk, mely megengedi számára, hogy kifejlessze saját személyes tulajdonságait. Ezért van az hogy az oktatásban elnyomás az elfogadhatatlan.

A Kabbalisták írnak erről, és meg kell értsük annak okát, hogy miért. A személyes szabadság védelme az egy kötelező törvény, mivel végül is mi nem befolyásoljuk, vagy korrigáljuk egyikőnket sem. Mi egyszerűen kijavítjuk a kapcsolatokat, kötelékeket magunk között.

Mi mindannyian, én, te és ő össze kell, hogy kapcsolódjunk egymással, a megfelelő kötelékekkel. És akkor ezen kötelékeken belül mi felfedezzük majd a Fényt, mint rezisztorok, ellenállások egy elektromos hálózatban, vagy a villanykörte spiráljában. A kapcsolatok melyek megjelennek közöttünk lesznek majd a spirituális világnak, vagy Teremtőnek nevezve, és mindaz nem tartozik majd egyénileg egyikőnkhöz sem.

Ami hozzám személyesen tartozik nem vonatkozik a spirituális világra. Ezért van az hogy mindenki személyes tulajdonságainak meg kell maradnia. Ha én elrontok bármilyen tulajdonságot magamban vagy másban, akkor a közöttünk levő kapcsolat nem válhat megfelelővé többé, mivel ehhez a kapcsolathoz szükséges a “híd” az én, és a másik eredendő természete, tulajdonságai között.

Ezért van az, hogy a személyes szabadság védelmezésének törvénye az nem egy helyes “demokrácia” szükséglete. Az a korrekció elérésnek a szükséglete.

Ebből nyilvánvaló mennyire hibás oktatási rendszerünk: az állandó nyomást eröltet a gyermekekre, és banális egyéneket gyárt egy elfogadott standard mintájára. A neveléssel és oktatással kapcsolatos attitűdöt radikálisan meg kell változtatnunk.

hzs

14 dec 2010

Engedjük, hogy a Felső Fény legyen a tanárunk

Miért kellene nekünk másokkal jól bánnunk? Csakis annak érdekében, hogy elérhessük a Teremtővel való összeolvadást. Miért jövök a csoporthoz? Csakis a Teremtő kedvéért.

Ha bármi más okból teszem mindezt akkor ugyanolyan vagyok, mint az orosz Kommunisták, akik a jövő társadalmát saját céljaikra építették. Ezért van az, hogy még ma is a következményekkel birkóznak. Az egyetlen módja korrekciójuknak a “tűz a tűz által”, azaz a megfelelő formájú kommunizmussal – a Kabbalával.

A Teremtő kell hogy legyen a célunk! Egyébként hatalmas csapások várnak ránk. Mindennek a példája Oroszország, mely hatalmas erőfeszítéseket, eszközöket, pénzt fektetett be, és a témát mindenhol nyomta: a TV-ben, a rádióban, az óvodákban, iskolákban, dalokban, játékokban és mindenben amit az emberek cselekedtek. Minden csak egy dologra invitált mindenkit: Egyesüljünk, legyünk barátok!

De nézzük mi is történt. Az ember semmit nem fogadott el mindebből, és minden azonnal önzőséggé változott, bár elsőre úgy tűnt, hogy az egy jó, megfelelő oktatás volt mely mindenkinek azt tanította: Éljünk békében egymással mint egy család.

Amennyiben a Teremtő nem áll mindennek a fejénél, a Fény forrásaként mely megváltoztatja a személyt, akkor mi a haszna az üres szavaknak? Azok nem egyeznek a valós tényekkel!

Ennek eredményeképpen szükségessé válik hogy az embereket követésre kényszerítsük büntetéssel, elnyomással és erővel. Nekünk ebből le kell vonnunk a következtetéseket, hogy mi is a helyes oktatás, és azt hogyan kell alkalmazni a legkisebb részletekig.

At egyetlen módja az oktatásnak mindenki számára az a példamutatáson keresztül történik. Én mi nem csak saját személyes példánkat mutatjuk, mivel ha a gyermek azt tanulja meg hogyan viselkedjen ahogy mi magunk viselkedünk, akkor az nem nem lesz belső korrekció, ő egyszerűen csak lemásol minket. Holnap majd lát egy rossz példát és akkor azt is lemásolja.

Másrészről hogy ha ő magát korrigálta és meg is értette mit és miért tett, akkor ő már védve van addig a szintig.

hzs

30 nov 2010

75 queries in 1,134 seconds.