Dr. Michael Laitman

globalizmus

Ajándék a természettől

Megjegyzés: Állandóan belsőleg szeparált állapotban vagyunk egymáshoz képest, senki nincs tekintettel a másikra, stb. Most mindezt külső manifesztáció formájában mutatja be nekünk a természet, és arra kényszerít minket, hogy otthon maradjunk.

Rav kommentje: Mintha ezt mondaná a természet: „Ha nem vagytok képesek megfelelő módon kapcsolódni, akkor inkább maradjatok távol egymástól, mindenki vonuljon vissza.”

Azt gondolom, hogy egy nagy ajándékot kaptunk a természettől. Korábban az erőfeszítéseink nyolcvan százalékát arra fordítottuk, hogy leigázzuk a természetet, folyamatosan rontsunk az emberek, az országok és társadalmak sorsán. Egyfolytában folyt a fegyvergyártás, a természeti erőforrások pusztítása. Így most átérezzük, micsoda örömteli következményei vannak, ha az emberek nem tesznek mást, csak otthon maradnak.

Megjegyzés: Erre még nem gondoltam, de szinte mindenhol szünetelnek a katonai konfliktusok. Nincsenek pontos adataim, de szerintem, valóban ez a helyzet.

Rav kommentje: Mi van, amiért érdemes harcolni? Képzeld el, hogy elfoglaltál egy másik országot. Most mihez kezdesz? Ezek mind csak játszadozások, amikkel egy kicsit melegen tartjuk az emberi egoizmust.

https://laitman.com/2020/05/gift-from-nature/

01 máj 2020

Koronavírus és a sötétben tapogatózó emberiség

Kérdés: Lesznek a koronavírusnak spirituális következményei? Jelen pillanatban az emberiség szenved, félelem járja át, és mindezidáig nem jutott messze menő következtetésekig.

Válasz: Az ember még mindig a sötétben tapogatózik. Hol fogok dolgozni? Hova járnak tanulni a gyerekeim? Hogy javul majd a helyzet? Meddig kell még itthon maradnom? És sok kérdés merül fel. Mi a helyzet a feleségemmel, a gyerekeimmel? Alig látom őket, de most végre megismerhetem őket.

Mindez nem könnyű. Még néhány hónapot így kell töltenünk, és ha nem folytatunk komoly tanító munkát a lakosság körében, akkor a családok fel fognak bomlani.

Megjegyzés: Ezek nem túl jó előrejelzések.

Rav kommentje: Ez van. Amikor az emberek hirtelen kis helyen egyesülnek, akkor az egoizmus különféle oldalaival ismertetik meg egymást. Ezzel nem könnyű megbirkózni.

De több féle leckét és szemináriumot szeretnék lefolytatni a jövőben, feltenni mindent a weboldalunkra, ami lehetséges. Ez megakadályozza a tragédiát.

Kérdés: Hogyan nem akarják majd az emberek meggyilkolni egymást a karantén alatt?

Válasz: Pont ellenkezőleg. Megtanítjuk az embereknek, hogy a köztünk lévő fizikai távolság egy belső, szívet melengető, spirituális kapcsolathoz vezet, és megérezhetik a Teremtőnek nevezett újfajta erő megjelenését.

Azt írja a Tóra: „Férj és feleség, és kettejük között a Teremtő.” Ily módon találhatunk rá a Teremtőre, akár még férj és feleség között is. Minden a közöttünk lévő térben helyezkedik el.

https://laitman.com/2020/04/coronavirus-humanity-at-a-loss/

24 ápr 2020

A természet elkülöníti az egoistákat

Kérdés: Manapság mindenki mindent tud arról, hogy mi zajlik a világban. Korábban ez nem így volt. 30-40 évvel ezelőtt nem állt módunkban a legkisebb részletekbe menően tisztában lenni vele, hogy mi történik a többi országban.

Mindezeken túl, soha nem létezett az univerzális karantén jelensége. Most mindenki otthon ül, vagy ha nem most, akkor a közeli jövőben fog így tenni. Vannak olyan országok, ahol az embereknek tilos utcára menni, ha megteszik, megbírságolják őket.

Miért tekinthető különlegesnek, hogy a természet ennyire elkülönít minket egymástól?

Válasz: Nagyon jó, hogy így van. A természet megszünteti az egoisták közötti kapcsolatot, hogy elszeparálja őket egymástól. Így szoktunk általában egy tinikből álló csoportot feloszlatni, akik megzavarják a közrendet, mivel együtt csak feltüzelik, felbújtják egymást. Hangoskodnak, és mindenféle hülyeséget követnek el. Viszont lenyugszanak, ha külön választják őket.

Ugyanez a helyzet itt is: a világ összetartása csökken, az egoisták erőnek erejével távolítják el magukat egymástól, és ennek következtében megnyugszanak a kedélyek. A környezetünkben is látjuk annak hatását, ami manapság a világban történik. A levegő kitisztul, minden megnyugszik, kisimulnak a dolgok. A természet megszabadul az emberi behatástól. Az emberek a legocsmányabb egoisták, a harmónia megrontói. Ha szeparáljuk őket, minden szép és jó lesz.

https://laitman.com/2020/04/nature-separates-egoists/

22 ápr 2020

Orvosság, nem csapások

Kérdés: Pészach ünnepe az egyiptomi kivonulás szimbóluma. Egyiptom testesíti meg egoizmusunkat, a világ fogyasztói beállítottságú szemléletét. Kimondhatjuk, hogy az egyiptomi tíz csapás küszöbén állunk? Tegyük fel, hogy az első ezek közül a koronavírus. Várnak még ránk további csapások?

Válasz: Nagyon remélem, hogy igen.

Kérdés: Miért teszi mindig olyan boldoggá, ha csapásokat kell elszenvednünk?

Válasz: Mert orvosságként, és nem csapásként tekintek rájuk.

Kérdés: Meg tudja tanítani nekünk, hogy ugyanígy szemléljük őket?

Válasz: Kezdjetek Kabbalát tanulni, és meglátjátok, hogy minden sorscsapás azt célozza, hogy kigyógyítson minket az egoizmusból. És akkor még a mi világunkban képesek leszünk egyesülni, felemelkedni, más, magasabb világokat látni. Képesek leszünk érezni, hogy örökké létezünk, a felső világ hatalmas térségeiben.

Az ember végzete az Édenkert megtapasztalása. Meg kell értenünk, miben áll, hogy még a mi világunkban meglássuk azt a világot.

Remélem, hogy ezeket a vírusokat nem követik újabbak. És bár lesznek még hasonló nehézségek, egyre többen, mind tisztábban hordozzák magukban azt a célt, hogy megváltoztassák az embert.

Kérdés: Úgy gondolja, hogy további csapások várnak ránk?

Válasz: Ez csak rajtunk áll. Ha nem tanulunk az első vírusból, jön a második, harmadik, hasonlóan az egyiptomi kivonulás tíz csapásához.

https://laitman.com/2020/04/healing-not-plagues/

19 ápr 2020

Koronavírus: a jövő hírnöke

A koronavírus segít minket, amikor arra kötelez, hogy még jobban kapcsolódjunk egymáshoz. Ez paradoxonnak tűnik, hiszen látjuk, hogy azokat a közösségeket sújtotta leginkább, ahol közeli kapcsolat állt fent az emberek között. Hogyan segíthet a vírus a kapcsolódásban, miközben elválaszt minket egymástól?

Mindez azért történt, mert egyesülésünk alapjául az egoista vágyak szolgáltak. De ha kizárólag abból a célból kapcsolódunk, hogy segítsük egymást, hogy megtapasztaljuk a közös elmét, közös érzést, megértést és elérést, akkor a vírus fölé kerekedünk majd.

A Természet nem avval a feladattal látta el a vírust, hogy megosszon minket. Csak azért választ el minket, mert egoisták vagyunk, és ártani akarunk egymásnak. De ha kapcsolódni kívánunk, a vírus nem gördít akadályokat elénk. Másképp működik. A vírus a természet általános törvényének szülötte. Eszerint az ellentétes természeti erők összekapcsolódva egy egészet alkotnak. Ennek részét képezik az egy személyként összekapcsolódott emberek.

Olyan, mintha a koronavírus a jövőből látogatna el hozzánk. Egy fejlettebb állapotunkból. A holnap irányába, az egység állapotába terel minket. Megérteti velünk, hogy egyazon természethez tartozunk, és kötelez minket, hogy egy emberré váljunk egy szívvel. Kétség sem fér hozzá, hogy a vírus beteljesíti majd a küldetését.

https://laitman.com/2020/04/coronavirus-%d1%81omes-from-the-future/

18 ápr 2020

Mikor szabadulunk meg a koronavírustól?

Mi az oka a koronavírus terjedésének? Meg kell értsük, hogy ez a természet reakciója. Kényszerít minket, hogy belássuk: egy integrált rendszer tagjai vagyunk.

Ha nem engedelmeskedünk az integrált rendszer törvényeinek, és fő előírásának, a kölcsönös felelősségnek, amely a rendszer összes tagját összekapcsolja, akkor a rendszer csapásokkal válaszol.

Még csak a koronavírus-járvány kezdetén járunk. Ezt és a még ezután életre kapó vírusokat jeleknek kell tekintenünk, amik azt kommunikálják, hogy helytelenül kapcsolódunk egymáshoz.

Meg kell tanulnunk, hogy a természet integrált rendszerében létezünk, ahol minden egyes rész kapcsolódik az összes többivel, és csak egyetlen bomlasztó erő van a teljes rendszerben – az ember.

Korrigálni kell magunkat, mert a természet nyomást helyez ránk, hogy javítsuk egymás iránti kapcsolatunkat. A vírus akkor fog eltűnni, ha ezek a kapcsolatok megfelelőek lesznek.

https://laitman.com/2020/03/when-will-coronavirus-disappear/

21 Már 2020

Háború – a kapcsolat keresése

Kérdés: A háború valójában az emberek közötti kapcsolat keresése?

Válasz: Amikor az emberek nem tudnak egyezségre jutni, nem csak eltávolodnak egymástól, hanem mindenféle konfliktust is kezdeményeznek egymás között. Azaz, a jó kapcsolat hiányában, a kapcsolat megromlik.

Tehát mind a polgárháborúk, mind a nemzetek közötti háborúk tulajdonképpen tapogatózások valami fajta kapcsolat irányába, legyen az jó vagy rossz. De mindannyian egoisták vagyunk. Nem tudjuk lefektetni a köztünk lévő kapcsolat általános szabályait, a kapcsolódás képletét. És a háború ebben segít.

Az a tény, hogy a huszadik században a háborúk nemzetközivé váltak, azt jelzi, hogy az egész világ keresi az egységet, mivel vissza kell nyúlni a a gyökerekhez, a globális állapothoz.

Kérdés: Az emberiség éppen mindennek ellenkezőjét véli, nevezetesen, hogy a háború megbontja a kapcsolatot.

Válasz: Nem így van. Inkább a rend meghatározott módon történő átalakulása következik be. Mi, zsidók, sajnos olyannyira egoisták vagyunk, hogy még mindig nem állunk rá készen, hogy egyből váltsunk az egóból az egységre.

Munkánk eredményeként tekinthetünk az egymással konfliktusban álló népek közötti kapcsolatra. Amennyiben Izrael népe nem mutat példát egységből és kapcsolódásból, akkor csak egyetlen út marad, a háború. Akkor mindenki minket, zsidókat fog a világ háborúi miatt felelőssé tenni. És igazuk van, mivel nem tesszük lehetővé, hogy ők egységre lépjenek egymás között. Ez azért van, mert az a habarcs, az adakozás és szeretet azon minősége, ami összetapasztja az emberiség egészét, csakis nálunk található.

https://laitman.com/2015/08/war-a-search-for-connection/

25 nov 2019

Morzsák a kabbala bölcsességéből

Kérdés: Hogyan segíthet a helyes környezet az erős és stabil családi kötelékek megteremtésében? Illetve, hogyan képesek a családi kötelékek erősíteni a környezetet?

Válasz: Ezt meg kell tanulnunk. Sok beszélgetést folytattunk erről a témáról: hogy viselkedjünk a családon belül, hogyan hozzuk egyensúlyba a családi kapcsolatokat? Minden megtalálható és tanulmányozható az archívumunkban.

Kérdés: Azt állítja, hogy a jövő elviselhetetlen lesz. Hogy értsük ezt?

Válasz: Ez nem igaz. Azt állítom, hogy elviselhetetlenné válhat, de normális is lehet, ha megértjük a fejlődésünk dinamikáját, és a módot, ahogy korrigálhatjuk magunkat.

Kérdés: Milyen szakmákra és hivatásokra lesz kereslet a jövő évben?

Válasz: Idén szinte minden hivatásra ugyanúgy lesz kereslet, mint korábban, de idővel egy komoly újrarendeződés fog bekövetkezni.

Kérdés: Drogok legalizálása, sport, okostelefon – ezek jelentenek kielégülést a tömegeknek. Hogyan kerüljük ki ezeket a csapdákat? Milyen változások várhatók idén?

Válasz: Nem tudom. Lehetetlen valamit megváltoztatni a társadalomban, valamilyen pont felé terelni a fejlődést, anélkül, hogy ne tanítanánk meg a teljes rendszert. Nem fog működni.

Kérdés: Nem találja úgy, hogy az emberiség túl sokat játszik az interneten és más számítógépes technológiák segítségével? Meddig fejleszthetők még ezek az eszközök?

Válasz: Örvendetes, hogy az emberiség “lecövekelt” az internet elé. Ez az egymás közötti kommunikációs lehetőségek megértésének kezdete. Nagyon remélem, hogy a jövőben ez a rendszer a köztünk lévő általános kapcsolatot kezdi majd szolgálni.

Kérdés: A legtöbb ember biztos benne, hogy nagyszerű kapcsolatot ápol a többiekkel, és mindenki más a hibás. Hogyan lehetséges elmagyarázni, hogy mi a helyes kapcsolat?

Válasz: Nincs mit tenned, el kell magyaráznod. Annyi ember — gyakorlatilag mindannyiunkra igaz ez — igazolja saját magát, és elhiteti magával, hogy igaza van. Át kell gondolnunk, hogyan magyarázzuk el, hogy létezik egy hatalmasabb igazság.

https://laitman.com/2019/06/blitz-of-kabbalah-tips-11319/

29 aug 2019

Abszolút mértékű kölcsönkapcsolat

Kérdés: Az a tiszta belső felismerés hozott a Kabbalához, hogy az ember összes gondolata felülről, a Teremtőtől jön. Megpróbálom ezt gyakorlatba helyezni, amikor egy személyre, rokonra vagy ismerősre gondolok, és ekkor a gondolatot igyekszem rögtön tudatosítani.

Ezt úgy értem, hogy az illetőt felhívom, és megkérdezem, mit csinál, ezután kiderül, hogy ugyanabban a pillanatban épp rám gondolt vagy valamilyen nehézséggel küzdött.

Az ilyen gondolatok az egoista vagy a felső világokból jönnek?

Válasz: Semmi nem jelenik meg magától. Gondolatainkon és vágyainkon keresztül mindannyian kapcsolatban állunk egymással. Nem azt mondom, hogy folyton telefonálni kell a másiknak, és érdeklődni, hogy éppen mi a helyzet vele. De bármilyen felbukkanó vágy vagy gondolat annak a globális lelki horizontnak a függvénye, amellyel teljes mértékben összeköttetésben vagyunk.

Semmi, még a legkisebb gondolat vagy vágy sem független ebben a világban. Minden teljes mértékű kölcsönkapcsolatban létezik, és a kölcsönös meghatározottság eredménye. Mindannyian meghatározzuk egymás végzetét.

https://laitman.com/2019/08/absolute-interconnection/

26 aug 2019

A szelfi-generációról

Megjegyzés: A mi nemzedékünket “szelfi-generációnak” hívják. Miközben meg akarják a pillanatot örökíteni, az emberek balesetet szenvednek, hidakról és sziklákról esnek le.

Kommentem: Sok ember dolgozik a halálért. A halál létezésünk kitüntetett pontja, amikor reméljük, hogy hagyunk valamit magunk után, ami a nevünkkel kapcsolódik össze, hogy így érezhessük meg az örök létezést.

Kérdés: Mihez vezet ez a nárcisztikus viselkedés?

Válasz: Annak megértéséhez, hogy mindennek nincs semmi értéke, fontossága.

Kérdés: Mi történik, amikor ezt felismerjük?

Válasz: Megértjük, hogy a világunk csupa üresség. Nagyon rossz lesz! Ekkor kezdjük el keresni az élet valódi kitöltését: az örök, tökéletes, és a mostani létezés keretein túlmutató létezést a halált megelőzően, vagy azt követően.

Via – Laitman Blog

19 Júl 2019

88 queries in 0,693 seconds.