Dr. Michael Laitman

csoport

Miért kell nekem a csoport?

Kérdés:

Miért kell nekem a csoport és az egyesülés?

Válasz:

A teremtő nem érezhető másképp, mint az általa teremtett vágyban ami a kezdeti kapó-állapota ellenére hasonul majd hozzá. Amit a terem,tőnek hívunk az nem Ö maga (az acmutó-ja, az önnön lényege), hanem csak a róla alkotott saját észlelésünk, mely a Hozzá való hasonlóságon alapul.

Kérdés:

Honnan tudom, hogy a saját észlelésem Róla és Ő maga azonosak?

Válasz:

Mi érezni csak  1) matériát/anyagot/ és 2) a formát a  matériábas tudjuk, de nem a 3) formát a matérián kívül 4) s nem a lényeget/esszenciát/. Tehát csaka rról tudunk beszélni, ami belénk öltözik és érezhető az elv szerint, hogy  “Én megismerlek Téged a Tetteidből /magamon/.”

kgy

22 Sze 2010

A Teremtés egyszerű sémája

A valóságban az összes világ a személy “felebarátjában” létezik. A “felebarát” (vagy csoport) nem más mint Malchut de Ein Sof (a Végtelen Világ Malchut-ja). Én azon kívül létezem.

Először a földi, korporeális megszerzés iránti vágy kifejlődik bennem számtalan generáción keresztül. Utána a mi időnkben (lelkünk jelenlegi inkarnációjában) egy “pont”, egy spirituális vágy kezd el kifejlődni bennem. Amikor én kísérleteket teszek hogy közelebb kerüljek a csoporthoz, elkezdem érezni alaptermészetemet mint önzőséget, és gonoszt, azaz tudatára ébredek saját gonosz hajlamomnak.

Amikor én a csoporton belül Kabbalát tanulok, akkor amekkora mértékben én felismerem önzőségemet, mint valódi gonoszt, elkezdek korrekciót követelni a Reformáló Fény által, mely engem hasonlóvá tesz a Teremtővel. Mindez akkor történik meg, amikor én még mindig nem kapcsolódtam össze a másikkal (a “felebaráttal”).

Amikor elérkezem ahhoz a döntéshez hogy nekem kötelességem elérni a másikkal való kapcsolatot, az olyan, mintha a csoporttal kapcsolatba kerültem volna kívülről. És akkor én elkezdek a csoporthoz kapcsolódni, abba “belépni” a Reformáló Fény (Ohr Makif, Körbevevő Fény) segítségével, mely rám ragyog belülről, a Malchut de Ein Sof központjából.

Mindezek a szintjei a csoporttal való kapcsolatomnak, és a közöttünk levő kapcsolat mértéke adja meg az 5 spirituális világ: Asszija (A), Yetzira (Y), Beria (B), Acilut (A) és Adam Kadmon (AK) 125 szintjét. Amikor a kapcsolatom a “másikkal” valóban közelivé, és törhetetlenné vált azáltal, hogy én ennek a “másiknak” a “közepébe” kerültem azáltal, hogy összeolvadtam vele, ez az állapot számít a “Végtelenség Világának”.

hzs

21 Sze 2010

Egy erőmű végtelen energiával

Kérdés:

Honnan kapjuk az energiát a belső munkához, ha a Teremtőt állandóan el kell lepleznünk magunktól?

Válaszom:

Az energia a Teremtőtől érkezik a csoporton keresztül. Nincsen más energia forrás a Teremtőn kívül, és a csoport az azt vezető csatorna.

A csoporton belül a Fény energiája az egység, vagy a Teremtőhöz való hasonlóság által jut kifejezésre. A Teremtő a barátok egységén belül van jelen.

Amennyiben munkánkat megfelelően szervezzük meg, akkor megértjük, hogy a Teremtő és a csoport az egyet jelent. A csoport az a modell mely lehetővé teszi számunkra hogy felfedezzük az abban található belső erőt, melyet Teremtőnek hívunk.

Létezik az erő forrása, de nekünk abba bele kell kapcsolódnunk. Az energia csakis egy olyan kapcsolón, aljzaton keresztül jelenhet meg, mely hasonló és egyben ellentétes. Az energia folyamának ereje a csoporton belüli kapcsolat vastagságától függ.

A csoporton keresztül én példákat kapok a Teremtőtől. Elkezdem a csoportot és annak szerkezetét úgy látni, mint a világok rendszerét. És azon belül felfedezem a lelkek hálozatát a Felső Világokban.

A csoport belső ereje, mely azt életre kelti, és fenntartja azt az maga a Teremtő, a Felső Fény.

hzs

17 Sze 2010

Az Ösvény a Teremtő Palotájához

Kérdés:

Mit jelent az, hogy értékelnünk kell a spirituális felemelkedést?

Válaszom:

A felemelkedés az az állapot, ahol képes vagyok igazolni bármit ami velem történik, képes vagyok igazolni, elismerni a barátokat, a csoportot azáltal, hogy angyaloknak látom őket, melyek segítenek nekem szabad választásom és célom elérésének megvalósításában. Ezen állapot elemeiből képes vagyok összerakni magamat, és viszonyomat a Teremtővel, aki egy ilyen állapotban jelenik meg.

A csoport, otthonom, munkám, tanulmányaim, egészségem és így tovább alkotják az állapotom komponenseit. Nekem meg kell határoznom, hogy mindezek csak másodlagosak a csoporthoz viszonyítva. Össze kell gyűjtsek mindent a csoporton kívül, és be kell hatoljak a csoportba velük együtt, még akkor is, ha a csoport is csak egy elem a többi között. A csoportban ugyancsak meg kell különböztetnem a számtalan komponenst, ameddig azokból egyet választok ki: a Teremtő elérésére, megértésére vonatkozó vágyat.

Egyre mélyebbre hatolok ebben a munkában, és ezekben a részletekben egészen annak központjába. Mint hogyha a Király Palotájába igyekeznék távolról, amíg azt el nem érem. Én leszűkítem, és koncentrálom fókuszomat, meghatározva az utat, amíg el nem érkezek a célhoz.

Először úgy érzem hogy egy egész világ van körülöttem. Hamarosan látom, hogy csakis a csoport létezik, és a különböző helyzetek a csoporton belül. Mindez így marad mindaddig, amíg elérkezem egy nagyon egyszerű séma felismeréshez: minden körülöttem egyszerűen csak angyalokból áll, olyan erőkből melyek engem a Teremtő felé irányítanak, segítve engem a Teremtő elérésében.

Mi is a csoport? Vajon ez a helyi csoportot jelenti, mely a legközelebb van hozzám, vagy a világcsoportot? A csoport az az összes lelket jelenti. Mi az egész világgal kezdünk, és fokozatosan egy körré zsugorodunk.

A csoport számomra a fizikai testekkel kezdődik, azokkal az emberekkel akiket a világból ismerek, akikhez kapcsolatban érzem magam a közös célon keresztül. Ezek azok az emberek akik megértenek és érzékelnek engem annak ellenére, hogy személyesen igazán nem ismerem őket. Azonban a spirituális világban mi egyetlen kollektív rendszerben létezünk. Ebben a világban lehet, hogy nem találkoztunk még, de a spirituális valóságban együtt vagyunk.

Mindez kétségtelenül egy lehetőség a megmenekülésre, mivel mi össze vagyunk kapcsolódva, támogatjuk egymást, és függünk egymástól. Ez nem csak a saját generációmat jelenti, akik ma a Teremtőhöz hasonlatos állapotban léteznek, hanem az összes Kabbalistát a múltból is Ádámmal kezdve, aki legelsőként fedezte fel a Teremtőt 5771 évvel ezelőtt, és ezáltal megvalósította szabad választását.

Attól a pillanattól fogva a megteremtett lény, a vágy pontja elkezdte utazását hogy elérje azonosságát a Teremtővel. Azóta és mind a mai napig az összes Kabbalista aki ehhez a célhoz kapcsolódott egyetlen rendszerhez tartozik, függetlenül attól, hogy a spirituális létra melyik fokán álltak, állnak. Azokra vonatkozólag, akik még nem dolgoznak a rendszeren belül, azok ugyancsak bele tartoznak, de nekünk kell felébresztenünk őket.

hzs

13 Sze 2010

A spirituális célzó berendezés

A csoport a munkám anyaga. Ez a helye, a laboratóriuma, a végrehajtott akcióimnak. Ez tényszerűen egy célzó berendezés, amely segít nekem a cél irányában maradni. Különben nem lennék képes látni ezt.

Tegyük fel, önnek lőnie kell egy ágyúval egy célpontra. Hogy fogja eltalálni, ha nem is látja? Mi segíthet helyesen megcélozni a pontot? Szükség lehet, egy külső megfigyelőre, aki mindent oldalról lát, mint egy harmadik erő amely önre irányul.

MI ez a harmadik erő, a mi esetünkben? A  Teremtő el van rejtve előlem, és messze vagyok Tőle. Ezért egy megfigyelő torony, vagy célzó berendezés, amit „csoportnak” nevezünk, lett a számomra felépítve. Ha egyesülök ezzel, és a cél felé irányulok a csoporton belülről.  Feltétlenül el fogom találni a célt.

Több feltételt figyelembe kell vennem, úgy mint „távolság”, „szél”,  és így tovább. Ezt mind megtalálom a csoportban. Elég nehéz eltalálni a célt az anyagi világban, de még nehezebb a spirituális világban, ahol végtelen számú feltétel van, amelyről nem is tudok.

Az egész rendszer el van rejtve előlem. Később, rájövök, hogy egy nagyon komplex, és óriási rendszerrel vagyok összekapcsolódva, mint egy csecsemő, aki sírva fakad, bárki, bármit tesz körülötte, és egész üzemeket tartanak fent, pelenka és bébiétel gyártására.

Mi a környezettel vagyunk kapcsolatban azonos módon, anélkül, hogy felismernénk, hogy ezt tesszük. A Teremtővel való kapcsolatom törött, azonban a környezetemmel való kapcsolatépítés által, el fogom Őt találni, minden probléma nélkül, mivel Ő maga kerül felfedezésre a környezetemmel való kapcsolatban.

kn

22 aug 2010

67 queries in 0,670 seconds.