Dr. Michael Laitman

A kabbala a harci művészetekről, a rákos betegségekről, a Dávid csillagról, és másról

 Kérdés:

Lehet azt mondani, hogy a kabbalisták Isten ügynökei ezen a világon?

Válaszom:

Ez nem lenne nagyon szerény, de így igaz!

Kérdés:

Azt tervezi a Bnej Baruch, hogy egy virtuális társadalmat hoz létre?

Válaszom:

Pontosan ez az, amin a Bnej Baruch dolgozik: hogy korrigáljuk magunkat, és tanítsuk a világot.

Kérdés:

Én katolikus vagyok. Meg kell, hogy változtassam a vallásomat ahhoz, hogy kabbalát tanulhassak?

Válaszom:

Nem.

Kérdés:

Van-e valami jelentése, ha valaki Dávid csillagot hord a nyaka körül?

Válaszom:

Nincsen spirituális jelentősége.

Kérdés:

Mit tegyen az, akinek rákos betegsége van, szörnyű fájdalmakkal kűzd, és öngyilkosságot akar elkövetni?

Válaszom:

Meg kell kapnia a megfelelő gyógyszeres kezelést.

Kérdés:

Mi a véleménye az önvédelemről, és harci művészetekről? Van a személynek joga megvédenie magát erőszakkal szemben? És van nemzeteknek joga ugyanehhez, azaz vannak “jogos háborúk”?

Válaszom:

Igen.

04 jan 2009

A hit és tudomány nem egyeztethető össze

 Híradás (a Science Daily által):

Az az Illionis Egyetemi Jesse Preston professzor és és Chicago Egyetemi kollégája, Nicholas Epley által vezetett új kutatás szerint az emberek tudat alatti viszonya a tudományokhoz és Istenhez valószínűleg alapvetően ellentétes egymással. Azok, akiket arra kértek, hogy különböző jelenségeket végérvényesen Istennel magyarázzák meg, pozitívabb viszonnyal rendelkeztek Istennel, és negatívabb viszonnyal a todományal szemben, mint azok akiket arra kértek, hogy más dolgokkal magyarázzák meg Istent. A kutatók legnyilvánvalóbb következtetése az volt, hogy ” ahhoz, hogy a tudomány és a vallás kompatibilisek legyenek egymással, mindkettőnek meg kell maradnia a saját területén belül, saját magyarázataikkal”. Azonban mint azt Preston is kijelentette: “a vallás és a tudomány soha nem voltak erre képesek…”.

Kommentárom:

A hit ellentétes a tudománnyal, mivel a tudomány az megalapozott tényeken alapul, és nem fogad el be nem bizonyított adatokat. Az Isten hit egy olyan elméletben való hit, melyet mások állítanak. A tényekhez való hozzáállása alapján a kabbala tudománynak számít: a egyén egy új valóságot fedez fel, és azután azt tudományosan (kísérleteken keresztül) kutatja. Adatokat gyűjt, és utána azt másoknak átadja, akik ugyanazt a valóságot fedezik fel ezáltal, és maguk is kutatni kezdik azt. Az eredményeket évezredeken keresztül hasonlítják össze – és ebből áll a kabbala tudománya.

A kabbala és a vallás közötti ellenállás több ezer éve nyilnánvaló. A vallásos emberek gyűlölik a kabbalát, és át akarják annak szerepét venni elméleteikkel, hogy megzavarják az embereket minden lehetséges módszerrel, hogy saját kitalálmányaikat adhassák el nekik a kabbala neve alatt (áldások, gyógyítások, különböző magyarázatok). Érthető, hogy a kabbala miért teszi a vallásos embereket idegessé: mivel a kabbala átveheti a vallások szerepét, azzal, hogy felfedezi a Teremtőt – mely a kabbala tudományának az alanya definíció szerint. Így a kabbala megszünteti a vallást, mindazt egyszerű társadalmi és családi tradíció szintjére csökkentve.

04 jan 2009

A keserű tormánkon kívül egy fantasztikus világ létezik

Báál Haszulam “Bevezetés a Zohár Könyvéhez” írásának 4o.-ik pontjából:

“És tudom, hogy mindez teljesen elfogadhatatlan néhány filozófus szemében. Nem képesek azzal egyetérteni, hogy az ember, melyet ők alacsonynak és értéktelennek tartanak, a csodálatos teremtés központja lehet. De ők olyanok, mint a féreg, mely egy keserű tormában született, és azt gondolják, hogy a Teremtő világa is olyan keserű és sötét, mint a torma belseje melyben születtek. De abban a pillanatban, hogy a torma kérge (önzőségünk) megreped, és kijutnak a tormából (elhagyják önzőségüket, a “saját maguk számára való” szándékból, és belépnek az adakozás tulajdonságába, a mások iránti szeretetbe) elcsodálkoznak (a feltárult Felső Világ láttán) és azt mondják: “Azt hittem, hogy az egész világ akkora volt, mint a torma, de most megláttam, hogy a világ az hatalmas, gyönyörű és csodálatos!”

03 jan 2009

A válság végéig bekövetkező stádiumok a közgazdászok és kabbalisták által elmagyarázva

 Kérdés:

Milyen stádiumokon kell keresztül mennünk a válság befejezéséig?

Válaszom:

1. A közgazdászok és termelők úgy tűnik azt gondolják, hogy szükségünk van a válságra ahhoz, hogy a világ megváltozzon: hogy megszabaduljunk a fölösleges előállító üzemektől, hogy új technológiákat és termelési módokat  fejlesszünk ki, hogy tovább fejlesszük a fogyasztók képességeit az újabb formájú termékek és szolgáltatások elfogadásához. Ezért van az, hogy a válságnak azokon a stádiumokon kell keresztül mennie, melyeket most látunk: a termelés visszafogása, az vállalkozások optimalizálása, új technológiák bevezetése, a fizikailag és morálisan elavult termékek eliminálása, óvatos növekedés, és új termékek elfogadása.

2. A kabbala azt mondja, hogy a válság megváltoztatja majd társadalmunkat: minden egyén felsimeri és elfoglalja majd objektív és megfelelő helyét az összefüggő emberi társadalomban. Ez annak alapján történik majd meg, hogy mindenki csak annyit vesz el magának, amire apalvetően szüksége van, és minden mást a közösnek ad. A személyek élvezni fogják majd a társadalom jólétét, és a kielégülés Felső Forrásának – a Teremtőnek – a felismerését, melyet majd a “felebarát iránti szeretet” elvén keresztül fedezünk fel. Ez az út lehet hosszú és nehéz, háborúkon és éhinségen keresztül (mely a dolgok természetes lefolyása), vagy gyors és kellemes, a Teremtő és tervének felfedezése alapján, és azáltal, hogy közelebb kerülünk Hozzá (a kabbalisztikus fejlődés által)

02 jan 2009

A gondolat a legerősebb erő a világban

 Kérdés:

Azoknak az embereknek a gondolatai, akik haladnak előre spirituális útjukon jobban befolyásolja a világot, mint azoké, akikben még nem ébredt fel a szívükben levő pont?

Válaszom:

Önző vágyainknak és gondolatainknak (szívünk és lelkünk) semmi befolyása sincsen a világra, mivel azok teljesen felülről vannak irányítva. Akkor miért van az leírva, hogy az emberek vágyai és gondolatai hatnak a világra? Ez azért van, mivel a világot a korrigáltságunk hiánya, azaz a bennünk megjelenő resimómal (emlékpont, spirituális DNS) szemben való kiegyensúlyozatlanságunk befolyásolja. Azonban a világra nincsen hatással személyes érdekünk, szándékunk.

Más szóval amikor valakinek korrigálatlan vágyai és gondolatai vannak, ezzel a hiányosságunkkal befolyásoljuk a világot. Azonban az egyetlen tudatos és közvetlen hatás amit elérhetünk csakis egy a resimót pontosan követő vággyal lehetséges, vagyis a fejlődésünk irányával. Azaz csakis a resimó helyes használatával vagyunk képesek bármi hatást gyakorolni.

Valóban minden a szűrőnk (masach) erejétől függ, az adakozás tulajdonságától, csakis ez hathat a világra. A gondolat a legerősebb erő a világon. És általában minél erősebb egy erő, annál jobban el van előlünk rejtve. Amikor valaki spirituálisan halad előre, gondoltainak ereje fokozatosan növekszik. A fizikai erők csakis a mi világunkban, az idő, tér és mozgás dimenzióiban működnek, míg a spirituális világban az erők nincsenek korlátozva az idő és tér által.

02 jan 2009

Kezdjük el a válságot a valóság tükrében látni

 Kérdés:

Mi a véleménye arról, ahogy az amerikaiak a válságra reagálnak?

Válaszom:

Két kommentárom van erről:

1. Az amerikaiak abban reménykednek, hogy kivárják a válság végét, és majd minden szépen lezajlik magától.

2. Nagy reményeket fűznek Obamához. A lakosság abban reménykedik, hogy ahogy kormányzáshoz jut, minden 1-2 hónapon belül ki lesz javítva.

De sajnos egyik lehetőség sem fog bekövetkezni! Lehet, hogy lesznek rövid javulási időszakok, de azokat majd újabb csapások követik! Mind emellett a válság még mindig nem jeletkezett több oldalú formában, az emberek még mindig nem látják, hogy minden mindennel összefügg, beleértve a magas válási arányokat, depressziót, a klímát, természeti katasztrófákat, hatalmas éhséget a fertőzések és erőszak pusztítását, amely világszerte történik. Csak azért reagálunk most, mert a legutóbbi probléma a pénztárcánkat érinti. Azonban a tudományt, nevelést, családot és mást érintő válságok már régóta zajlanak! De mint igazi egoisták csaak akkor reagálunk, amikor a pénzünkkel történik valami! Azonban most végre éreznünk kell az élet más oldalait érintő problémákat is, melyekre eddig nem reagáltunk.

02 jan 2009

Jövőnk biztonsága a kabbala tudományának tejesztésén múlik

 Kérdés:

Azt említette, hogy a világ irányító gondolatának meg kell változnia a: “Szeresd barátodat, mint saját magadat” alapelvre, hogy egy emberként egy szívvel éljünk. Miért nem kezdi mindezt el Ön csoportjával együtt, hogy egy azonos alapelven működő rendszert hozzon létre, mely jelzőfényként, és inspirációként szolgálhatna az emberiségnek? Könynyebb lenne kis méretekben mindezt elkezdeni, mint nagyobban.

Válaszom:

A jelenlegi időszaknak és körülményeknek köszönhetően nem zárhatjuk el magunkat, hanem minden energiánkat a kabbala világméretű disszeminációjának kell szentelnünk, mivel ez az egyetlen módja annak megakadályozására, hogy a világ egy Harmadik Világháborúba zuhanjon.

Kérdés:

Mit ért az alatt, hogy most biblikus időkbe lépünk?

Válaszom:

Azt értettem ez alatt, hogy el kell kezdjük követni a biblikus paracsolatot: “Szeresd felebarátodat, mint saját magadat”.

Kérdés:

Egy korábbi blog írásra reagálva remélem, hogy nem arról beszél, hogy egy új világrendszert kell kialakítanunk egy kormánnyal, egy bankrendszerrel, egy valutával, ahol mindenki  egy számítógép csippel a testében lesz megfigyelve.

Válaszom:

Az egész emberiség egy összefüggő élőlény. Így mindenkinek alá kell vetnie magát a teljes együttműködés törvényének, minden a cselekedeteinket jellemző szinten. Mindez azt jelenti, ahogy azt Báál Haszulam “Az Utolsó Generáció” című cikkében leírja, hogy előbb utóbb egy spirituális kormányzás áll majd fel, mely a világ lakosságának minden cselekedetét irányítani fogja majd.

02 jan 2009

A nők esetében a kabbala terjesztése sokkal fontosabb, mint a tanulás

 Kérdés:

Sok olyan nőt ismerek, akik megnézik a reggeli leckék második részét (TES, azaz “A Tíz Szfira Tanulmánya”). Amióta csak, hogy Önökkel tanulok, mindig csak az első és harmadik részt szoktam nézni, és emellett a kabbala terjesztésével foglalkozom a második rész alatt. Hallottam, amint azt mondta, hogy a TES (“A Tíz Szfira Tanulmánya”) tanulása nem segíti a nők lelkének a korrekcióját. De az a tény, hogy más nők hallgatják a TES leckéket megzavar engem. Lehet, hogy nekem is el kellene kezdenem azt tanulni?

Válaszom:

A nők számára a kabbala terjesztése sokkal fontosabb, mint a tanulás. A férfiak az által korrigálják szándékukat, hogy a TES tanulása alatt magukra vonják a Körbevevő Fényt (Or Makif), azaz “megkeresik kenyerüket”, míg a nők terjesztik a kabbalát, azaz “életet adnak”. Ez a nő feladata a világban.

Kérdés:

Az egyik lecke alatt azt mondta, hogy az egyetlen szabad választásunk az, amikor egy férfi választ, hogy egyesül, vagy nem egyesül a többiekkel a csoporton belüli munka során. Minden más a Teremtőn múlik. Mivel a nők nem vesznek részt, és nem is vehetnek részt a csoportos munkában, hol van szabad választásuk?

Válaszom:

Abban, hogy segítik a csoportot.

Kérdés:

Mit keressek jövőbeni férjemben? Nyilvánvalóan fontos, hogy kabbalát tanuljon, de milyen más tulajdonságokkal kell, hogy rendelkezzen?

Válaszom:

A közös érdeklődési körökön kívül, fontos, hogy ne találja taszítónak.

01 jan 2009

Az nem számít, hogy mit kapunk, az számít, hogy kitől kapunk

 Híradás (a Pszichológiai Tudomány által):

(Kurt Gray és Daniel M. Wegner által a Harward Egyetemről) Amikor valaki szándékosan a lábujjadra lép, az jobban fáj, mint amikor valaki ugyanazt véletlenül teszi. A sérülés fizikai paraméterei lehet, hogy ugyanazok – a lábujjunk lelapult mindkét esetben – de a fájdalom pszichológiai érzékelése az mégis más. A szándékos fájdalom okozása egy másik személy által előre megtervezett, és az a pontos célja, hogy fájdalmat okozzon. Bizonyos értelemben a szándékos károkozás egy olyan esemény, ahol valakinek az elméje egy káros okot akar átadni egy másik személynek, és ez meghatározhatja a fogadó élményét.

Kommentárom:

Mindez a Teremtővel való kapcsolatunk gyökeréből származik: amennyiben úgy akarunk Tőle kapni, hogy nem törődünk Vele, az Adakozóval, akkor amit kapunk az itteni világban érzékeljük – keserű, nehéz, és átmeneti élményként. Azonban amennyiben az a vágyunk, hogy a kapott dologgal együtt az Adakozót is érzékelni akarjuk, akkor képesek vagyunk a Felső Világot is érzékelni, mely örökkévaló és tökéletes. Így amikor a mai világunk eltűnik (amikor testünk meghal) érzékelésünk – a megismert Adakozó érzékelése – velünk marad örökké, mint ahogy magunk és Ö maga is.

Például tegyük fel, hogy kapunk egy ajándékot. Élvezem azt. De előbb utóbb elkezdem érzékelni, hogy az ajándék hibás. Ez segít abban, hogy az Adakozóra gondoljak. Önzőségem nem tudja abbahagyni, hogy az Adakozóra gondoljon, és azt kérdezze: “Miért nem tökéletes az ajándék?”. Amint az Adakozó tettére gondolok, elkezdem ezt a tettet elemezni (mely a teremtés alapgondolata). Megvizsgálom: mi történik velem attól a pillanattól kezdve, hogy elkezdtem észlelni, hogy valamit kaptam Tőle, és hogy mi lehet az Ő célja ezzel az ajándékkal?

Amint felfedezem az Ő viselkedését, elkezdem Őt megérteni, és látom, hogy Ő jó, kedves, és szerető. Elkezdek valami újat érezni: Elfeledkezem (és elvesztem az érzékelését) az ajándékról magáról – világunkról, és életünkről. Mindössze Ő és én (az ajándék nélkül) maradunk, valamint a köztünk levő kapcsolat, a Felső Élet érzete, mely az ajándék által jelent meg. De már nincs szükségünk az ajándékra többé.

01 jan 2009

Akár Amerikáról, vagy más nemzetekről van szó, a válság a bizalomról szól

 Híradás (a CNSNews által):

“Hová tűnt a kisegítő pénz? A bankok vagy nem tudják, vagy nem akarják megmondani.” Azok után, hogy több milliárd dollárt kaptak a USA adófizetőitől, a nemzet legnagyobb bankjai azt mondják, hogy nem tudják pontosan elmondani hogyan is költik ezt a pénzt, vagy egyszerűen megtagadják, hogy mindezt elmagyarázzák…Az Associated Press 21 bankkal lépett kapcsolatba, mely bankok legalább fejenként 1 milliárd dollár kormányzati pénzösszeget kaptak, és négy kérdést tettek fel: Mennyi pénzt költöttek el? Mire költötték azt? Mennyit tartanak meg tartaléknak? És mit terveznek a maradékkal tenni? Egyetlen bank sem nyújtott pontos válaszokat…egyetlen bank sem nyújtott még alapvető kimutatásokat sem a kormányzati pénzekről…Garrett, egy New Jersey beli képviselő azt mondta, hogy az amerikai nemzet talán soha nem fogja megtudni, hogy a több milliárd dolláros összeg hová tűnt.

A Gazeta.ru orosz weboldal azt jelenti, hogy Oroszországban a helyzet nagyon hasonlatos: Vladimir Putin elnök azt jelentette ki, hogy a pénzügyi szektor 5 trillió rubeles segélyt kapott, azonban a pénz legnagyobb része soha nem érkezett el a gazdasághoz.

Kommentárom:

Valójában ezek mind természetes reakciói az önzőségnek. Azok az emberek akik ezekhez a pénzekhez jutottak, képtelenek attól megválni. A megfelelő megoldás az, hogy azonnal egy teljesen új kapcsolatrendszert kell kialakítani. Mindennek egy globális oktatási rendszerrel, és neveléssel kell kezdődnie. Egyenlőre egy széles körű társadalmi szabályzást kellene bevezetni, mint azt Báál Haszulam az “Utolsó Generáció” (ami az utolsó önző generációt jelenti) című cikkében kifejtette

01 jan 2009

58 queries in 0,513 seconds.