Dr. Michael Laitman

The Financial Times: “Az emberi kapcsolatok minősége a boldogság legfontosabb forrása”

 Híradás (a The Financial Times által):

“Most van itt az idő a kevésbé önző kapitalizmusnak” Mi a fejlődés? A The Organization for Economic Co-operation and Development már jó ideje feltette ezt a kérdést, és a jelenlegi válság még sürgetőbbé teszi, hogy megtaláljuk a választ. Az Anglo-Saxon Enlightenment szerint, a fejlődés a szenvedés csökkenését és a boldogság növekedését jelenti. Mindez nem jelenti a gazdagság felhalmozását, vagy innovációt, melyek sokszor hasznos eszközök, de nem a végcél.

Szóval abba kell hagyjuk a pénz istenítését, és egy humánusabb társadalmat kell építsünk ahol az emberek életélménye a a legfontosabb. Feltéve, hogy a termelésünkkel egyenes arányban fizetünk magunknak, megválaszthatjuk az életminőségünkhöz legközelebb álló életstílust. És mindez mit jelent?

Legelőször is annak ellenére, hogy hatalmas vagyont halmoztak fel, a boldogság nem fokozódott az 5O-es évek óta sem Amerikában, Nagy Britanniában vagy Németországban. Egyetlen kutató sem kérdőjelezi meg ezt a tényt. Szóval a felgyorsult gazdasági növekedés nem a végcél, amiért hatalmas áldozatokat kellene hoznunk. Legfőképpen nem szabadna feláldoznunk a boldogság legfontosabb forrását, mely az emberi kapcsolatok minősége – otthon, a munkahelyen és a közösségben. Már eddig is túl sokat feláldoztunk ebből a hatékonyság és termelési növekedés érdekében.

15 Már 2009

Miért van az, hogy a kabbalista írásokból lehet bevonzani a fényt,és nem pedig a piros karkötőtől, vagy áldások mormolásától

 

Kérdés:

Ön azt javasolta, hogy nézzük a Kabbala TV adó adásait, mivel az segíti a Felső Fény bevonzását. Azt is mondta, hogy: “Ameddig nem értük el a tökéletes szintet, a Fény mely arra hivatott, hogy kitöltse lelkünket, mint Körbevevő Fény lesz jelen csak körülöttünk. Így amikor valaki a Kabbala tanulásába fog, ez a Fény azonnal ráragyog bizonyos mértékben, közelebb hozva a tökéletesség elérését”. Hogyan különbözik mindez attól, amit más a kabbala magyarázásával foglalkozó iskolák tesznek, mint a piros karkötő a csuklónkra, vagy áldások, és imák mormolása tárgyakra, és vízre?

Válaszom:

A Felső Világ egy törvényekkel teli világ, nem pedig misztikum. A Felső Világban a vágyunk a hajtóerő, feltéve, hogy az a következő szint felé irányul. Amikor Kabbalisztikus írásokat olvasunk és a tanítótól tanulunk ezekről, akkor az előző Kabbalisták által már megélt korrigált állapotokhoz kapcsolódunk. Amennyiben igyekszünk ezen korrigált állapotok felé irányulni, akkor a vágyunk képes minket előre hajtani a Fény terén keresztül, a Felső Szint felé. Mindez úgy működik ahogy egy darab fém, egy mágneses térben, mely a forrás felé vonzódik.

KA

15 Már 2009

A világon minden mindenkié

 Híradás: (a The World Bank által):

“A gazdasági földrajz átszabása” A World Development Report 2OO9-es kiadásához fűzött bevezetőjében Robert B. Zoellick a Világbank elnöke azt mondta: “A termelés a nagyvárosokba, vezető megyékbe, és a gazdag országokba koncentrálódik…a világ földterületének 1.5%-ra. De a gazdasági növekedés a polpuláció nagy részét érintetlenül hagyja, és körülbelül egy milliárd embernek a világ gazdagságának 2%-ból kell túlélnie.

Kommentárom:

Az egész világ egyetlen nagy család. Amennyiben elfogadjuk ezt tényként, mindenki jól fog járni, amennyiben nem fogadjuk el, mindenki vesztes lesz. Mielőtt a világ globálissá vált, mindenki megtehette, hogy egyedül élt. De ma a globalizált világban minden döntésnek globálisnak kell lennie. Minden, beleértve természeti forrásokat, és a termelést mindenkihez tartozik. És a válságnak nem lesz vége, amíg meg nem tanuljuk a Természetnek ezt a törvényét.

15 Már 2009

A pénzügyi előrejelzés nem fogja megoldani a válságot

 Híradás: (a The Financial Times által):

“Hogyan képes a tudomány megakadályozni a következő buborékot” Sokan beszéltek már arról, hogy egy pénzügyi előrejelző intézetet kellene létrehozni. Egy javaslatot terjesztettek be egy független intézet létrehozására, mely az Internet és grid számítástechnika kihasználásával képes lenne elég figyelmeztetést adni, hogy mikor kezdődik a legközelebbi pénzügyi vihar. Mélyebbre kell ásnunk, és figyelemmel kísérnünk a pénzügyi piacokon folyó interakciók komplex természetét azáltal, összegyűjtjük, és kielemezzük a naprakész adatokat, melyeket a piacok adnak ki magukból pillanatról pillanatra. Ez egy korai figyelmeztető jelzést adhat, amennyiben veszélyes egyenlőtlenségek lépnének fel az árak, és rizikó biztosítások között.

Kommentárom:

Az emberek még mindig nem értik, hogy a válság gyökere a nem megfelelő, individuális, önző viselkedésünk egy olyan világban, mely globális, integrált, egyesült is teljesen egymástól függő. Nem segíthet minket ha több adatot ismerünk meg arról, hogy mi történik kötrülöttünk, mivel mi magunk vagyunk azok, akiknek azonosulnunk kell azzal a világgal, melyben élünk.

A világ körülbelül 1OO éve kezdett azzá válni amivé mára lett. Igazából már 7O éve Báál HaSzulam azt írta, hogy az emberiség már akkkora egy családdá vált. Ma, pontosan ahogy a gyermekeinket arra tanítjuk, hogyan éljék életüket, nekünk magunknak is meg kell tanuljuk, hogyan éljünk az új körülmények között, amikor teljesen egymástól függ életünk.

14 Már 2009

Történelmünk során először lehetőségünk van arra, hogy használhatjuk szabad választásunkat

 Kérdés:

Amennyiben “Nincs más Rajta kívül” és mindannyian robotként vagyunk irányítva, hogyan hibáztathatjuk a világot, ahogy azt Ön is teszi? Hogyan mondhatja azt, hogy az embereknek ezt meg azt kellene csinálniuk, ha mindent a Teremtő tesz?

Válaszom:

Egy fejlesztő energia – Fény – érkezik hozzánk a Teremtőtől, és folyamatosan új Resimókat (emlékkép) ébreszt fel bennünk, melyek, mint önző vágyak jelentkeznek az emberben. Amennyiben a személy ezeket nem korrigálja, azok fokozatosan felgyűlnek, a személyt és a társadalmat válságba sodorva.

A személy számára rendelkezésre álló egyetlen szabad tett az a Resimó korrigálása a megfelelő környezet segítségével. A személy nem más, mint egy robot minden tekintetben. A Kabbala megtanítja nekünk, hogyan végezhetjük egyetlen szabad tettünket, és ezért van az, hogy a Kabbala most került napfényre, amikor az emberi társadalom globálissá, és egymástól függővé vált. Most már minden személy mindenki mástól függ, és mindenki más minden egyes személytől függ. Ilyen körülmények között lehetőségünk válik a szabad tett végrehajtására. A múltban, amikor az emberiségnek nem volt meg erre a lehetősége, a Kabbala rejtve maradt, mivel a Kabbala tudománya arra szolgál, hogy a Teremtő felfedje az emberiségnek a felebarát iránti szeretet tulajdonságán belül.

14 Már 2009

Obama “Stimulus Tervének” a kudarca csak egy újabb emlékeztető arra, hogy egy csónakban evezünk

 Híradás: (a The Guardian által):

“Hogyan valljunk kudarcot a gazdaság helyreállításában” A politikusok rövidlátó lépései – akik azt remélik, hogy sikert érhetnek el olyan tervekkel, amely elég kicsi ahhoz, hogy ne aggassza az adófizetőket, de elég nagy ahhoz, hogy kielégítse a bankokat – csak tovább halogatják és rontják a helyzetet. A pénzforrás lehet, hogy lassan kiszárad, és ezzel együtt Amerika legendás optimizmusa és reménye is.

Kommentárom:

Obama “Stimulus Terve” nem működik, és nem is működhet a Természet törvényei alapján. Ez már akkor nyilvánvaló volt, amikor azt elfogadták. Semelyik politikus, vagy gazdasági szakember nem érti, milyen típusú világban élünk.

De ahelyett, hogy őket hibáztassuk, saját magunkat kell, hogy hibáztassuk azért, higy nem vagyunk képesek üzenetünket nekik átadni. Mindenki arra kérek, hogy fáradhatatlanul kopogtassunk az ajtókon, és írjunk mindenfelé a válság okairól és megoldásáról, mivel az igazság az, hogy mindannyian egy csónakban evezünk!

13 Már 2009

A spiritualitás arról szól, hogy egy jobb jövőt alkothassunk

 Kérdés:

Hogyan találjak tanárt, és csoportot magamnak? Elvégeztem az Internetes tanfolyamot, de nagyon úgy érzem, hogy szükségem van egy tanárra. Érzem, hogy szükségem van segítségre a spirituális utamon.

Válaszom:

A legfontosabb az, hogy mindenben együtt vegyen részt a többi tanulóval. Szerényen kell viselkednie, mint ha egy gyermek csoport tagja lenne, és legyen olyan, mint mindenki más. Amikor elkezdi megérteni a többieket, az ő tudásuk át fog folyni magába is. Csakis a velük való közösségen keresztül lesz képes azt megérteni, hogy hogyan lehetséges a Teremtőt felfedezni, mivel a Teremtő csakis az emberek vágyainak egyesülésében fedezhető fel.

Kérdés:

Hogyan válhatok egy Kabbalát tanuló csoport tagjává, mint a Bnei Baruch?

Válaszom:

A weboldalunk minden információt tartalmaz ezzel, és csoportunkkal kapcsolatban. Örömmel látjuk magunk között!

Kérdés:

Amikor felfedeztem a Kabbalát, úgy éreztem végre felfedeztem a spiritualitást. Ez egy mindent elsöprő boldog érzésként jelentkezett, mely semmi máshoz nem volt hasonlítható. Ez az érzés sarkallt arra, hogy folytassam Kabbala tanulmányaimat, és gondolataimban folyamatosan visszatérek ahhoz az érzéshez. Tudom, hogy tilos visszafordulni a múltba, de mit tehetek, ha amikor a spiritualitásra gondolok, mindig visszatérek ahhoz a “földöntúli” érzéshez?

Válaszom:

Keresse a jöbb jövőt, ahelyett, hogy a múltba tekintene.

13 Már 2009

Túljut-e Európa a válságon?

 Híradás (a The New York Times által):

A növekvő gazdasági válság fenyegeti az Egyesült Európa álomképét” Az Európai Unió küszködik a válság elkerülhetetlen nehézségeivel, melyet a 27 ország egyenlőtlen fejlettsége okozott. A “szolidaritás” tardícionális elképzelése foszlóban van. Egy sürgős, Magyarország által kiadott felhívás arra vonatkozóan, hogy az újonnan csatlakozott keleti államok nagy kisegítőcsomagot kapjanak, gondolkodás nélkül vissza lett utasítva Németország által, és nem kapott sok támogatást más országok részéről sem.

Kommentárom:

Mindez csak segíti a válság felgyorsulását, és ezzel segíti az embereket abban, hogy hamarabb túljussanak rajta, mivel az Öreg Európa önzőségéről hamarabb leesik a lepel, és így az Új Európa hamarabb jöhet létre.

Híradás: (a BBC News által):

Az Egyesült Királyság kamatlábait O.5%-ra csökkentették” A Bank of England azt jelentette be, hogy a pénzkészletet a rendszerben 15O milliárd fontra növelik. A bank különböző értékcsomagokat vásárol majd fel, mint kormányzati biztosítékokat, és kötvényeket…Ian McCafferty, a CBI vezető gazdasági szakembere azt mondta, hogy a folyamatos kamatláb csökkentések “egyre kevésbé lesznek hatékonyak a gazdaság stimulálására”

Kommentárom:

Most márvan több “papír”, de kevesebb a kenyér. Nemrég egy magasan elismert szakembertől azt hallottam, hogy “az Armageddon következik…”Ez a keserű tréfa csak jelzi, ahogy az emberek általában érzik magukat, hogy mennyire tehetetlennek érzik magukat amikor a jövőre gondolnak, és mindez azért van, mivel nem képesek felismerni a válság egy, és egyetlen megoldását, ami igazából nagyon egyszerű!

13 Már 2009

A Teremtő – a Természet általános Ereje – közöttünk van.

 Kérdés:

Nem vettem részt a Kongresszuson, de meghallgattam az előadásokat az Interneten keresztül. Már néhány éve tanulom a Kabbalát, de ez az első alkalom, hogy azt hallottam Öntől, hogy annak érdekében, hogy az önzőségünk fölé tudjunk emelkedni, minden percünket a két alaptétel: a “Nincsen más Rajta kívül” és “Ő jó, és csak jót tesz” között kell eltöltsük. Kipróbáltam, és működik! A kérdésem az: El kell azt higgyem, hogy a Teremtő máris közöttünk van, a csoporton belül, és Ön ezért javasolta ezt a megközelítést?

Válaszom:

Természetesen. A Teremtő közöttünk van, mivel Ő a Természet általános Ereje. Azonban mindez el van előlünk rejtve, mivel a mi önző tulajdonságaink különböznek Tőle. Azáltal, hogy korrigáljuk az önző tulajdonságainkat, fokozatosan felfedezzük őt az új, altruisztikus tulajdonságainkon belül.

Kérdés:

Ön azt mondja, hogy mindent a Teremtő irányít, és korábban egy a tanítványaival kapcsolatos kérdésre azt mondta, hogy mindegyiknek van állása, nincs közöttük semmirekellő. De a semmirekellők nem számítanak ugyancsak embernek? És nem is az ő hibájuk, hogy ilyenek, nincsen szabad válsztásuk, mivel a Teremtő irányítja őket.

Válaszom:

Ezt a magyarázatot mindenre használhatjuk mentségként, és mozdulatlanok maradhatunk mindörökké. Ön ülve maradhat, és semmit sem kell tennie, és azt mondhatja, hogy majd a Teremtő felébreszti, amikor Ő úgy akarja, mivel a semmit tevése is a Teremtőtől származik, és így tovább.

A Teremtő irányítása csak akkor lesz nyilvánvaló számunkra amikor azt magunkévá tesszük, és csak akkor leszünk képesek arról beszélni. De mielőtt ez megtörténik, mindezek a spekulációk csak filozófálások, melyet lustaságunk okoz.

12 Már 2009

Gordon Brown előterjeszt egy tervet az első globális társadalom építésére

 Híradás (a The Times Online által):

“A különleges kapcsolat globálissá válik”.

Amikor a történészek visszatekintenek majd erre az időre, és azt fogják mondani, hogy itt történt a korábban soha nem tapasztalt globális változás. A globális banki válság mértéke és sebessége sokszor teljesen lehengerlő volt. Az emberek akik a bankokra bízzák pénzüket a világ minden részén tehetetlennek érezték magukat és félni kezdtek.

De éppen akkor, amikor a helyzet nehezebbé válik, és a kihívások erősödnek, akkor kell az országoknak tisztán látást, vezető szerepet és bátorságot mutatnia – és még ennél is többet tehetünk, amennyiben nemzetközi szinten együtt működünk. Szóval most van az az idő, amikor a világ minden országának vezetésének együtt kell dolgoznia, és olyan tettekben megegyeznie, amely kivezet minket a jelenlegi válságból, és biztosítja azt, hogy utána erősebbé válunk.

Új típusú kihívások állnak a világgal szemben, mely olyan célok iránti együttműködést kíván, mely az egész világot magába kell, hogy foglalja. A globális pénzügyi stabilitás újjáépítése egy globális kihívás, mely globális megoldást kíván.

Azonban a pénzügyi stabilitás csak az egyike azoknak a kihívásoknak, mely a globalizációval együtt jár. Az a feladatunk, hogy együtt működve egy nagyütemű, alacsony károsanyag kibocsátású újjáépítésbe kezdjünk, komolyan véve a klíma változás globális kihívását. Minden erőfeszítésünknek abba az irányban kell történnie, hogy egy stabilabb világot hozzunk létre, ahol nem csak a globális terrorizmust, hanem a globális éhezést és betegségeket is legyőzzük.

A globalizáció nagy fejlődést hozott, milliókat emelve ki a szegénységből, ahogy azok elkezdték élvezni a gazdasági növekedés, és kereskedelem kedvező hatásait. De mindez új bizonytalanságokat is hozott…A globalizáció nem csak egy lehetséges iránya életünknek, hanem egy tény, a kérdés csak az, helyesen vagy hibásan használjuk azt.

Én oly módon látom ezt az új globális megállapodást, ahol minden földrész nzersanyagokat injektál a globális gazdaságba. Hiszek abban, hogy ennek az új befektetésnek a legfontosabb pontja az, hogy minden ország a jövő zöld fejlesztését segíti, ahol minden ország részt akar venni a nemzetközi pénzügyi rendszerek kialakításában,beleegyezve annak alapvető alapelveibe, melyek nemzetközileg lesznek koordinálva.

Ez egy új globális megállapodás, mely nemcsak lefekteti egy fenntartható gazdasági újjáéledés alapjait, hanem egy valódi új fejezet a nemzetközi kapcsolatok terén, melyben minden ország szerept játszik. Ez a nemzetközileg koordinált terv 6 elemet foglal magában:

– 1. Egy univerzális akció a válság terjedésének megállítására, a globális gazdaság stimulálására, és a globális recesszió mélységének, és időtartamának csökkentésére

– 2. Akció a kölcsönök adásának újraindítására, hogy a családok, és üzletek ismét képesek legyenek kölcsönöket felvenni

– 3. Az összes ország feladja a protekcionizmust, egy áttekinthető mechanizmussal, hogy mindezt figyelemmel lehessen kísérni

– 4. A nemzetközi szabályozás megreformálása, hogy a szabályzati rések megszűnjenek, és a “fekete” banki rendszernek ne legyen tere megbújni

– 5. A nemzetközi pénzügyi intézetek reformja, és egy nemzetközi korai figyelmeztető rendszer létrehozása

– 6. És végül egy nemzetközileg koordinált akció a jövő építésére – azáltal hogy a világgazdaságot egy ökonómiailag, természet barátként és társadalmilag fenntartható alapokra helyezzük, hogy a jövőbeni növekedést és javulást elősegítsük.

Azt szeretném, hogy mindez a remény valóra váljon azáltal, hogy mindannyian együttműködünk a 21.-ik század formálásában, mint az első igazán globális társadalom század.

12 Már 2009

63 queries in 0,449 seconds.