Dr. Michael Laitman

Baal HaSulam (továbbiakban Baal HaSulam írásaiból)

A Tíz Szfira családi drámája

Kérdés:

El tudná magyarázni általánosságban mit is tanulunk mi a Talmud Eszer Szfirot (TES, A Tíz Szfira Tanulmány könyve) 15. részében? Egy szót sem értek belőle.

Válaszom:

A TES 15. részének az a címe: “A Nukva felépítése”. Először a Nukva lett megteremtve, majd össze lett törve, és mi most azt tanuljuk hogyan lehet azt ismét rekonstruálni, azaz milyen sorrendben kell annak darabjait összeszednünk, és mely erők által tudjuk a részeket a korrigált szerkezetté összeállítani.

Ezáltal a fejezet címe: “A Nukva felépítése”. A szerző azt mondja, “Te újra fel akarod azt építeni? Kérlek kezdj bele. De ne feledd hogy meg kell tanuljad hogyan dolgozzál annak anyagával. Az ellen áll majd. Annak részei függenek egymástól, és mindegyik résznek meg van a saját személyisége”.

Azonban hogyan kapok meg mindent amire szükségem van ahhoz, hogy “felépítsem a Nukvát”, lelkemet? Valójában én magam semmivel nem rendelkezem. Amennyiben elkezdem ezt a kérdést feltenni, elkezdek megoldást találni. Kiderül, hogy léteznek Felső résztvevők ebben az építési folyamatban, Apa és Anya (Aba v Ima) ahonnan a Bölcsesség teljes Fénye leereszkedik. Mégis mi nem tőlük kapunk majd meg, hanem a létrán hozzánk legközelebb levő két szinttől. Ők visznek majd el minket a Hasszadim (Kegyelem) Fényéhez, és a Hochma (Bölcsesség) Fényéhez, a tudáshoz.

Nekünk meg kell ismernünk őket, hogy a viszony melyet létrehozunk velük képessé tegyen minket arra, hogy felépítsük magunkat ahogy ők tették. Végül is jelenleg mi formátlanok vagyunk, egy nyers anyag. Azonban amikor mi elkezdjük felépíteni kapcsolatunkat velük, akkor minden egyes velük való kapcsolatból mi formákat nyerünk, mint a pecsét általi lenyomat. Ezeket a formákat amiket megszerzünk magunknak hívjuk úgy: “A Nukva felépítése”.

Báál HaSzulam mindezt egy igen kifejező nyelvezettel írja le, elmagyarázva hogy a spirituális rendszer hogyan viszonyul hozzánk. Ő kapcsolatba hoz minket a spirituális világgal, melyet mi fokozatosan felfedezünk magunk előtt.

Nekünk vágyakoznunk, epekednünk kell erre a felfedezésre! És amikor az elkezd kibomlani, látjuk majd, hogy az hasonló ahhoz ahogy mai világunkban találkozhatunk családunkkal, apánkkal, anyánkkal, nagyszüleinkkel, fiú és lánytestvéreinkkel. Mi belépünk a családba ahol mindenkinek meg van a saját személyisége, státusza, viszonyai és problémái. Nekünk be kell lépnünk ebbe a családba és annak részévé kell vállnunk, és akkor megkapjuk meghatározott formánkat.

Ez egy nagyon élettel teli és emberi kép. Az fokozatosan egyre könnyebben érthetővé válik, mintha mi az élettől magától tanulnánk meg annak törvényeit és belső pszichológiáját. A legnehezebb rész az első kapcsolat felvétele. Ameddig “ki nem nyitjuk az ajtó, és nem lépünk be a házba”, mi csak saccolgatjuk ki is lehet a házon belül. Azonban ahogy beléptünk, elkezdünk mindent megismerni.

hzs

15 okt 2010

Az igazi módszer a középső vonalon van

Baal HaSulam nagyon magas szellemi képességgel lett magajándékozva. De a Teremtő megbízta őt, a spirituális szintjéről leereszkedjen, hogy eljuttassa a Kabbala bölcsességét az emberekhez. A legerősebb tényező, ami segített neki, hogy végrehajtsa ezt a feldatot, ARI lelkének magába foglalása. (Ibur Neshama). A Kabbala bölcsességéebk teljes módszere a korrekció utolsó állapotát tekintve ARI-tól érkezik hozzánk.  Ez megmagyarázza, hogy a negyedik és utolsó vándorlás hogyan eredményezi a teljes spirituális megváltást.

Ezért, ahogy feltárták ARI módszerét, egyetlen igazi Kabbalista sem tanulmányozott más olyan könyvet, amit ARI előtt írtak.  Válaszképp erre a követelményre, Baal HaSulamnak meg volt engedve, ARI lelkének revelációja őbenne. Ezért volt lehetővé téve neki, a Zohár könyve Sulam kommentárját, és a  Tíz Sefira tanulmányát, ami tartalmazta ARI munkáinak kommentárját, ami leírja a spirituális világ struktúráját.

Nem volt olyan Kabbalista, aki előtte volt és le tudta írni  a lelkek korrekciója három vonulatának módszerét. Ahogy ez itt áll,  a teljes Tóra a középső vonulat; a kölcdönös garancia a középső vonulat. Legfőbb munkánk, és a Teremtő nekünk szánt revelációja helyezkedik elk a középső vonulatban. Tehát, ha megvilágítjuk a munka módszerét a középső vonulatban, ez lesz a spirituális üdvözülés számunkra.

Nincs olyan Kabbalista aki passzol Arihoz, aki ezt a módszert kitalálta, és nincs olyan Kabbalista aki passzol BaalHaSulamhoz, aki eljuttat ezt az emberekhez és elmagyarázta, hogyan kell dolgozni vele,  ezért az ő könyvei a Fény forrása számunkra.

ft

23 Sze 2010

Senki nincs közelebb egy gyermekhez mint az édesanyja

Rabash írja, “Apám, Baal HaSulam megígérte nekünk, hogy az ő útját követve, és a tanácsainak végrehajtásán át kiérdemeljük a végtelen életet a Teremtőtől, hozzátapadva.” Rabash önmaga elérte a felső szintjét a spirituális beteljesedésnek, alkalmazva az apja által javasolt munkát. Nyilvánvalóan nincs egyéb gyakorlati  eszköze a mi generációnknak a Felső Világ Feltárására, mint Baal HaSulam írásai. Az ő lelke különösen közel van hozzánk, mivel mi annyira tartunk valakit értékesnek, amennyi előnyt jelent a számunkra.

Nem hasonlítjuk össze a Kabbalisták szintjeit: Mózes, Rashbi, Ari, Baal HaSulam, és Rabash. Egy végtelen, spirituális élet megszerzése a számunkra azoktól a lelkektől függ, akik megelőztek bennünket: Rabash és Baal HaSulam. Ez ahhoz hasonló, ahogy egy édesanya a legfontosabb a gyermeke számára. Természetesen van több, felemelkedett lélek, azonban csak Rabashon és Baal HaSulamon keresztül vagyunk képesek egyesülni, a spirituális rendszerben.

kn

20 Sze 2010

Lelkek egyesülése = Formák azonossága a Fénnyel

Báál HaSzulam azt mondja, hogy csakis a csoporton belüli egységen keresztül lehetséges a Fénnyel egyesülni. Egyébként a Fény nem “érzékel” minket, mivel nekünk ahhoz hasonlóvá kell válnunk. És amikor mi egységre lépünk egymással mi olyanok vagyunk, mint a dugó mely behelyeződik a nyílásába azáltal, hogy pontosan annak megfelelő formát veszünk fel. A Fény már képes minket befolyásolni a bennünk levő üres helyeken belül, és képes azokat korrigálni azáltal, hogy azokat hasonlóvá teszi maghához a tanulás alatt bennünk megjelenő vágy alapján.

Annak érdekében, hogy megszervezzük a tanulás megfelelő formáját Báál HaSzulam cikkeiből, legidősebb fia Rabash létrehozta a kapcsolatok módszerét apja írásaihoz. Amennyiben mi azt felhasználjuk, biztosak lehetünk abban, hogy azokat megfelelően valósítjuk meg.

Nem szabad elfelejtenünk, hogy az összes Kabbalista a csoport szükségességéről beszél, amelyen belül megvalósíthatjuk ezt a módszert, és ahol magunkat a Fényhez hasonlóvá tehetjük. A személy képtelen erre maga által, egyedül. Még akkor is ha valamilyen magas spirituális szinten létezik, nem lesz képes magasabbra emelkedni, vagy akár jelenlegi szintjén megmaradni egyesülés nélkül. Még akkor is ha már a 124. szintet is elérte, nem lesz képes a végső 125. szintre emelkedni akkor ha egyedül dolgozik.

Emlékezzünk Rabbi Yosi ben Kisma esetére aki azt mondta, hogy amennyiben elhagyná tanítványait nem lenne képes tovább haladni, és még azt a szintet is elveszítené amit addig elért. Az a tény, hogy tanítványai “kicsik” voltak, és hogy ő a tanáruk volt az nem számít, az egyetlen dolog ami számított az hogy együtt voltak.

Amennyiben nem létezik egység, egyesülés, akkor nem létezik a Fénnyel való azonosság. Egység nélkül nincs azonosság. Ez egy alapvető, kötelező feltétel.

hzs

20 Sze 2010

A Fény tudománya a világ számára

Ádámtól számítva, minél korábban élt egy Kabbalista, annál közelebb volt összekötve a gyökérrel és a magassággal, ahol állt. Ő volt a Fény forrása mindenki számára, aki utána jött. Mindazonáltal, azok számára, akik össze akarnak kötve lenni a végtelenből terjedő Fény sugarával, a legfőbb forrás a legkésőbbi és a legközelebbi Kabbalista, mert ő volt aki felszedett  és összekötött a Fénnyel, a Teremtővel.

Számunkra ilyen Kabbalista volt Baal HaSulam. Írja, hogy neki adatott meg a privilégium, hogy közvetítse a Kabbalát nekünk. Meg vagyunk tisztelve, hogy egy ilyen lélek tárul fel nekünk, aki tovább adja nekünk a Kabbala módszerét, ami lehetővé teszi nekünk, hogy felfedezzük a Teremtőt.

Baal HaSulam írásai az egyetlen munkák, amelyek ma elvezethetnek a spirituális cél eléréséhez. A Baal HaSulam által írt könyvek szövegei, amelyek kanalizálják a Fényt, amire a korrekciónkhoz szükségünk van.  És azért, hogy felkészítsük magunkat rá, szükségünk van Rabash cikkeire.

A Teremtő kinyilatkozása a teremtett lényekhez, vagyis a mi spirituális felszabadulásunk, mindenki számára teljes kell, hogy legyen. Ez azt jelenti, hogy a tanítás, amit ez a két mester produkált az egész világnak szól.

ft

19 Sze 2010

67 queries in 0,771 seconds.