Dr. Michael Laitman

A válság ellepi a bolygót

 Híradás (az ABC News által):

…egy kisegítési dráma zajlik a bezárt  chicagói Republic Ablak és Ajtó készítő cég falain belül, ahol több, mint 2oo dühödt munkás barrikádozta el magát, miután hirtelen elbocsátották őket…mindenféle végső kielégítés vagy kedvezmények nélkül. A szakszervezeti vezetők úgy vélik, hogy a munkások egy rosszul elsült kisegítési akció áldozatai, ahol a Bank of America, mely egy 25 milliárd dolláros állami kisegítő csomagot kapott, áll a munkások és fizetéseik között.

Kommentárom:

Az a fenyegető feszültség, mely Görögországban kialakult, mutatja, hogy a világ a robbanás szélén egyensúlyozik. Az emberek elégedetlensége képes bármelyik pillanatban lángra gyúlni a lehető legkisebb alkalomra, és mindig könnyű olyan valakit találni, aki feszültségre, vagy akár háborúra buzdít. Szükséges, hogy megálljunk egy pillanatra és elgondolkozzunk azon a tényen, hogy lehetetlen önzőségünket az eddigi megszokott módszerekkel megfékezni. A robbanás bármikor és bárhol, akármelyik pillanatban bekövetkezhet.

Híradás (a utro.com fordítása által):

A pénzügyi válság recessziót okozott a turizmusban és az étterem szakmában, valamint a tömegközlekedésben és a pénzügyi ellátó ágazatokban. Azonban a mobile kommunikációs csatornákon történő kapcsolattartás a legutolsó dolog, amit az emberek hajlandóak feladni.

Kommentárom:

A válság életünk minden területét érinti majd, arra kényszerítve bennünket, hogy gondolkozni kezdjünk. Arra kényszerülünk majd, hogy rátaláljunk a belső, lélektől – lélekig hatoló kommunikációra.

Híradás (az utro.com fordítása által):

Az Oroszországi alkoholpiac legális ágazata katasztrofális nyersanyaghiányban szenved. A jövő év kezdetére az ország alkoholüzemeinek kétharmada megszüntetheti működését.

Válaszom:

Ez egy fenyegető veszély a nemzet egészségére. Igazából, akár a kihalás szélére is sodorhatja őket.

Összegzés:

A válság mindenkit érint majd, és életünk minden területén érezni fogjuk azt. A világ különböző részein más és más módon fogjuk ezt érzékelni, de senki sem menekülhet meg előle. Végül arra fog minket kényszeríteni, hogy jóhiszemű kapcsolatokat építsünk ki egymás között. Mindezt megtehetjük most is, vagy csak rosszabbodás és háborúk után. Amennyiben az emberiség elfogadja, hogy mindaz, ami most történik az a Teremtő kérelme önzőségünk korrekciójára és felemelkedésünkre, akkor a válság egy boldog felemelkedéshez és tökéletes világhoz vezethet.

KA

22 dec 2008

Az elme a vágyak rabszolgája

 Kérdés:

Mi az elme és a szív közötti kapcsolat? Fontos, hogy a személy megpróbáljon közöttük egyensúlyt teremteni? És hogyan lehetséges, hogy valamelyiket növeljük vagy csökkentsük? Az egyik leckében azt mondta, hogy az a személy, akinek az elméje nem eléggé kifejlett, az megőrülhet. Kifejtené ezt hosszabban?

Válaszom:

Mindennek az alapja, az egyetlen teremtmény: a vágy. Így a vágy az, ami alapvetően bennünk található. De ahhoz, hogy megszerezhessük amire vágyunk, az elme kifejlődik a vágy mentén, arra válaszképpen. Így függetlenül attól, mennyire ellenére vagyunk ennek a ténynek, az elménk csak rabszolgája a vágyainknak, azért fejlődik csak ki, hogy a vágyat kiszolgálja.

Ebből kifolyólag soha nem leszünk képesek elménket objektívvé formálni, vágyainktól függetleníteni. Azonban képesek lehetünk vágyainkat megváltoztatni a környezet befolyása alatt (olvassuk el a “Szabadság” című cikket), és az új vágyaknak megfelelően az elménk is megváltozik majd. Amennyiben megértjük mindezt, akkor a megfelelő környezet hatása alatt (egy olyan környezet, mely a teremtés célja felé vezet minket) képesek leszünk mind a vágyainkat és elménket is harmóniában fejleszteni.

Amennyiben valakinek nagy vágyai vannak, de elméje nem eléggé fejlett ahhoz, hogy kielégítse őket, akkor elvesztheti azt a képességét, hogy magát megfelelően kontrollálja.

KA

21 dec 2008

Mindenkinek tudnia kell a kabbaláról

 Kérdés:

Azoknak terjesztjük a kabbalát, akikben már felébredt a szívben található pont. De mit tanítsunk a világ többi részének?

Válaszom:

Mindenkinek tudnia kell a kabbaláról. Azonban mindenki szabadon dönthet afelől, hogy milyen mértékben van szüksége rá: o-tól 1oo%-ig. Minden mozgásban van és az élet értelmével kapcsolatos kérdés mindenkiben kezd feléledni. Ez az a kérdés, melyet a kabbala képes megválaszolni.

Kérdés:

A kabbalában használatos nyelvezet nagyon zavaró. Miért nem egyszerűsítjük le azt? Amennyiben a céljuk a minél szélesebb körű terjesztés, akkor véleményem szerint a előadás stílusát módosítani és egyszerűsíteni kell.

Válaszom:

Igaza van, és remélem képesek leszünk minderre. Baal Hasulam írja, hogy új könyveket kell majd írjunk, ahol a kabbalát egyszerűbb és könnyebben felfogható hangnemben tudjuk tálalni. Önnek is meg kellene próbálkoznia ezzel!

Kérdés:

Tudna egy szótárat adni, ahol elmagyaráz olyan kabbalisztikus kifejezéseket, mint: Klipot, Kli, vessel, Lishma, Parsa, Machson, Ohr, Zechida, Gadlut, Beria, Adam HaRishon, Tzimtzum, Ohr Makif, és így tovább… Azoknak, akik nem otthonosak az arámi vagy héber nyelvben, ezek nehézséget jelentenek.

Válaszom:

Már létezik számos hasonló szótár, mely magában foglalja ezen kifejezések fordítását, magyarázatát, azok kommentárját, és így tovább. Úgy gondolom, hogy a terminológia ismerete, és folyamatos ismételt tanulása a siker egyik forrása, amikor a rendszer és a világok szerkezetének megértése kerül szóba. Ez egy biztos módszere annak, hogy ráhangoljuk magunkat a spirituális erők megérzésére.

KA

21 dec 2008

Jákob és Ézsau története megtanítja nekünk, hogyan csapjuk be az önzőségünket

 Kérdés:

Miért ad igazságot a Tóra Jákobnak, amikor hazudik Ézsaunak? Ézsau tárt karokal várja Jákobot, de ő elfordul tőle és megpróbálja ajándékokkal kifizetni.

Válaszom:

A Tóra a személy korrekciójáról szól, amelynek a végén hasonlóvá válik a Teremtőhöz. Jákob az adakozás iránti szándékot jelképezi, míg Ézsau képviseli a megszerzés iránti vágyat, az önzőséget. Ézsau nem érti, hogy mindig üres marad, mivel szándéka csak “saját magáért” szól, és amennyiben azt a “másokért” történő szándékra változtatná, azonnal megtelne a Felső örökös kielégüléssel, a Fénnyel. Ez az, amit az önzőség nem képes megérteni és ezért van az, hogy a személynek meg kell azt tévesztenie. Be kell csapnia az önzőséget, hogy az közreműködjön a spirituális fejlődésben, azáltal, hogy azt mondja neki, hogy ezzel elkerülheti a szenvedést, és kielégülést kaphat a spiritualitás által.

Ily módon az önzőség segít nekünk a kabbala tanulásában, mivel kielégülést vár tőle. Először Lo Lishma tanulunk, azaz a saját célunk érdekében. Azonban a tanulás folyamata alatt a barátokkal való kapcsolat által, és a Felső Fény által a személy elkezdi kevésbé értékelni a saját maga számára való megszerzést, és egyre többre értékeli az adakozás szándékát   a mások érdekében és a Teremtő érdekében.

Mindez a Fény hatása alatt történik. És amikor valaki megváltoztatja a szándékát, elkezdheti önzőségét (Ézsau) arra használni, hogy az adakozás érdekében szerezzen meg. Így történik az, hogy örökös, tökéletes kielégüléshez jutunk. Ez a folyamat hasonló ahhoz, amikor egy gyerekeket cselekkel vesszük rá, hogy tanuljon, és lassan megérti, hogy mindez az ő érdekében történik. Pontosan ilyen módon játszadozik a Teremtő mindegyikünkkel.

KA

20 dec 2008

Miért halunk meg?

 Kérdés:

Miért kell a korrekciónak sok életcikluson keresztül történnie ahelyett, hogy egy hosszabb élet alatt történne ugyanaz? Van spirituális szükségszerűsége a fizikai halálnak? Elkerülnék az emberek a korrekciót, ha hosszabb életet élnének, és ezzel az önzőség győzelmet aratna?

Válaszom:

A test azért újul meg, mivel belső tulajdonságai is megújulnak. Ezek a tulajdonságok nem képesek megváltozni amennyiben ugyanabban a testben maradunk, mivel az adott test az egy adott tulajdonság készlet korrekciójára alkalmas csak.

Kérdés:

Egy halott lelke mindenképpen visszatér ebbe a világba, függetlenül attól hogy a személy tanult-e kabbalát?

Válaszom:

Amennyiben a személy nem tanult kabbalát, akkor biztosan visszatér ebbe a világba, azért, hogy lelkét a kabbala tanulása révén korrigálja. Csak a lélek teljes korrekciója után nem térünk vissza ebbe a világba, amely világ a világok legrosszabbja. Ennél többet erről a témáról a “Bevezető a Bölcs szájából című könyvhöz” írásban olvashatunk.

Kérdés:

Amikor a fizikai halál bekövetkezik, a Fény eltávozik a megszerzés iránti vágyból, és amennyiben a személy nem fejlesztette a ki lelkét, akkor nincs lelke, amivel a spirituális életben élhetne. Ennek következtében a megszerzés iránti vágy egy újabb fizikai testbe költözik – és ezt hívjuk reinkarnációnak. De mik a szellemek? Olyan teremtmények, akiknek nincsen fizikai testük, de ennek ellenére meg lehet őket fotografikus filmen örökíteni?

Válaszom:

Mindezek csak fizikális (optikai) események, melyek csak úgy tűnnek, mintha léteznének!

KA

20 dec 2008

Egyiptom és a kígyó a mi önzőségünk

 Kérdés:

Mi a Shekina?

Válaszom:

A Teremtő felfedezésére irányuló vágy, és amennyiben ez a vágy teljes, a Teremtő felfedi magát benne. A Teremtőt más néven Shochennek hívjuk, azaz “az aki kitölti a vágyat”.

Kérdés:

Mi a gonosz felismerése?

Válaszom:

Az amikor felismerjük saját önzőségünket.

Kérdés:

A szenvedés ugyanaz, mint amikor lemaradunk a resimo realizálásában?

Válaszom:

Igen!

Kérdés:

Elképzelhetjük az emberiség fejlődésének útvonalát, mint egy előre elkészített kikövezett utat az “Ádám” nevű ponttól a “Teremtő” nevű pontig?

Válaszom:

Ez pontosan így van!

Kérdés:

Hogyan értsük ezt a verset: “Rabbi Simon azt mondta: Öljük meg az egyiptomiak legjobbjait és verjük szét a legjobb kígyó fejét!”

Válaszom:

Egyiptom és a kígyó a mi önzőségünk.

Kérdés:

Mi a kabbalisztikus jelentése a következő idézetnek: “Nem főzhetjük meg a fiatal kecskét anyja tejében”?

Válaszom:

Ne keverjük össze a fejlődő önzőséget (a fiatal kecske) az adakozással (az anya, Bina tulajdonsága, tej). Amennyiben ezt tesszük nem elég, hogy nem leszünk képesek önzőségünket korrigálni, hanem önzőségünket még erősebbé tesszük az adakozás (Bina) tulajdonsága által: megkapjuk az “adakozást a megszerzés érdekében”, ahelyett, hogy az “adakozás érdekében akarnánk szerezni”.

Kérdés:

Mondhatjuk azt, hogy a kövületi, növényi és állati szintek angyalok? Olyanok, mint angyalok (bennünket befolyásoló spirituális erők), mivel nincsen szabad akaratuk?

Válaszom:

Ez így igaz!

KA

19 dec 2008

Mindannyian zombik vagyunk a Felső Világba való belépés előtt

 Kérdés:

Mit kell tennünk, miután keresztül mentünk a gonosz felismerésének szakaszán?

Válaszom:

Amennyiben felismertük a gonoszt saját magunkban, akkor annyira gyűlölni fogjuk majd azt, hogy minden energiánkat arra szánjuk, hogy attól megszabaduljunk. Ez az, amit tennünk kell. Azonban ha még mindig nem értük el azt az érzést, hogy önzőségünk a gonosz, amennyiben még mindig képesek vagyunk azzal együtt élni, akkor fog majd hozzám jönni, hogy mi a teendő…

Kérdés:

Mit tegyek, ha a spiritualitás iránti nagy vágyam mellett még továbbra is félek attól, hogy elvesztem azt a kevés jó dolgot, ami ebben az életben még a rendelkezésemre áll?

Válaszom:

Amennyiben úgy érzi, hogy még mindig van valami jó a jelenlegi helyzetében, akkor még mindig nem érte el a gonosz felismerésének a szintjét.

Kérdés:

Értem, hogy mindannyiunknak egyesülnünk kell a Teremtő iránti közös szándékunk által. De hogyan akadályozzuk meg, hogy ne váljunk zombikká?

Válaszom:

A kabbalisták anyagait és tanácsait kell hogy tanulmányozza. Kövesse őket, ébressze fel a Felső Fény hatását magára – és az majd megváltoztatja magát amilyen módon az szükséges.

A Fény a saját felbukkanása és elrejtőzése alapján működik. Így fejleszti az egyént, szabaddá téve azt. És mindennek eredményeképpen Emberré változtatja – a teljes teremtett vágyból és annak beteljesítéséből állva. A Fényt a Hohma Fényének – a Bölcsesség Fényének hívjuk.

A zombik mindazok az emberek, akik nem rendelkeznek szabad akarattal – aki a mai világban a Felső Világba való belépés előtt léteznek. Ez mind azért van így, mert csak egy, önző természetű vágyuk van a megszerzésre. Ennél többet erről a témáról Baal Haszulam “A Szabadság” című cikkében olvashatunk.

Kérdés:

Lehetséges, hogy egy személyt felülről korlátoznak, és ez által akadályozva van a kabbala tudományának tanulásában, mivel még nem jött el az ideje a teljes korrekcióhoz való eléréséhez, függetlenül attól, hogy mennyi vágya és erőfeszítése van a tanulásra?

Válaszom:

Semmiféle korlátozás nem létezik felülről senki számára! Hibásan látja az akadályokat, melyek vágyának felébresztésére szolgálnak és korlátozás képében jelentkeznek. Teljes és részleges elrejtőzés, és a Teremtő flörtölős játéka az emberrel mind arra szolgál, hogy kifejlessze a cél irányában való igyekezetünket.

KA

19 dec 2008

A boldogság titka

 Híradás (a “Time Magazin” alapján):

A harvardi szociális kutató, Dr. Nicholas Christakis és politika kutató kollégája, James Fowler a California Egyetemen, San Diégóban nagy feltűnést keltettek nemrég megtett bejelentésükkel, hogy 2o év kutatás után ki tudták mutatni, hogy az érzelmeket képesek vagyunk egy emberi hálózaton keresztül átadni akár három szintű elkülönítésen át is, így örömünk minden eddigi elképzelést felülmúlóan attól függ, mennyire boldogok barátaink, és barátaink barátai, még akkor is, ha ebben a hálózatban néhány tagot nem is ismerünk egyáltalán.

Legutóbbi írásukban, melyet a British Medical Journal-ban is megjelentettek, Christakis és Fowler feltérképezték majdnem 5ooo ember érzelmi állapotát és a közöttük fennálló több, mint 5o ezer szociális kapcsolatot. Mindez ahhoz a különleges felfedezéshez vezetett, hogy a boldogság valójában mennyire fertőző: amennyiben valakinek a barátja boldog volt, akkor 15%-ékkal több volt a valószínűsége, hogy az egyén is boldog volt, és ha annak a barátnak egy másik barátja is boldog volt, akkor az eredeti egyénnek még 1o%-kal több esélye volt a boldogságra, és így tovább. Még ha az eredeti egyén barátjának a barátja volt csak boldog, akkor is 5.6%-kal több esély volt a boldogságra. Ez a boldogságlánc az ellenkező irányban is működött, sugározva az eredeti egyéntől a barátok irányába.

Kommentárom:

És amennyiben kölcsönösen “megfertőzzük” (energiát adván) egymást a boldogsággal, mindenki 1oo%-ig boldog lenne. Megjegyezhetjük: “De én nem érzek boldogságot!” Ez nem kellő mentség, mivel még ha csak álmosolyt villantunk is barátainkra, a másik ember valódinak láthatja azt és ezáltal maga boldogabbá, örömtelibbé válik, és aztán mindez visszajut hozzánk másvalakin keresztül.

Ez a módja, ahogy kezdő kabbalisták, akik még nem érezték meg a Teremtő nagyságát, megfertőzik egymást ennek a nagyságnak az érzetével, hogy művileg az önzőség fölé emelkedjenek. Bár még mindig nem rendelkeznek az egymás iránti szeretet tulajdonságával, művileg gerjesztenek szeretetet, szeretettel “fizetnek”, és akkor az valóban megjelenik, mivel vágyuk kiváltja a Korrigáló Fény (Or Makif) hatását felülről.

Valami hasonló történik világunkban is: a gyermek arra vágyik, hogy felnőtté váljon, és ezért a felnőtteket imitálja, és ezáltal nő fel. Tudattalanul egy felső energiát von magára. Azért felsőt, mivel a fejlődésének következő szintjéről jön, és azért jön hozzá, mivel ő azt akarja. Mind a mi világunkban és a spirituális világban ez az egyetlen módja az egyik szintről a magasabb szintre való jutásnak. Még amikor a növényi és állati szinteken történő növekedés dinamikáját figyeljük is meg, hasonló alapelvet láthatunk: a jelenlegi állapot elutasítása és a következő szint iránti vágy a változást és növekedést előmozdító erő. Így a kabbala a természet valódi erőit használja!

Híradás (A Reuters hírügynökség által):

Több, mint 51 ország 28153 emberének internetes megkérdezése a Nielsen Global marketing és információs cég által azt találta, hogy amint a világ a recesszióval kűzd, és a pénzügyi piacok továbbra is kiszámíthatatlanul ingadoznak, egyre több ember jön rá, hogy a pénz nem képes a boldogságot kiváltani.

A Nielsen Boldogság Kutatás azt találta a világ minden részén, hogy a nők boldogabbak, mint a férfiak az 51 országból 48-ban a 2oo8 áprilisi megkérdezések alapján. “Mivel a nők általában nem gazdasági tényezők által éreznek boldogságot, jobban viselik a recessziót…” Bruce Paul, a Nielsen elnökhelyettese által kiadott közlemény alapján….A férfiak boldogabbak a pénz által, míg a nők több boldogságot találnak a barátságaikban, a gyermekeikkel való kapcsolataikon keresztül, vagy más emberekkel való kapcsolatokban….A nők ugyancsak optimistábbak a jövővel kapcsolatban…elégedettebbek a szexuális életükkel…

A boldogság szintjének felmérése mellett a Nielsen kimutatás azt is megvizsgálta, milyen specifikus tényezők járultak hozzá a boldogsághoz a világ különböző részein. “A világ sok szegényebb és fejlődő országaiban nagyobb boldogság uralkodik, mint a fejlettebb országokban, az élet szinte minden részében” mondja Mr. Paul.

Kommentárom:

Irigykedni szabad…

KA

19 dec 2008

A kabbalában a gyönyör, a vágy, mind a Fényhez viszonyítva van meghatározva

 Kérdés:

Mi annak a kifejezésnek a jelentése, hogy: “Sok fajta gondolat van a személy szívében, de a Teremtő majd megment minket mindegyiktől”?

Válaszom:

Csakis a Felső Fény képes az összes vágyunkat és gondolatunkat kitölteni azáltal, hogy a megfelelő tulajdonságokat és formákat adja nekik.

Kérdés:

Lehetséges, hogy a szívben levő pont a személy által átélt előző életciklusoktól függ? Egyszerűen nem értem, hogy miért van az, hogy ez a pont még mindig alszik ilyen sok emberben.

Válaszom:

A szívben levő pont akkor ébred fel, amikor a személy kiábrándulttá válik attól, hogy földi vágyait folyamatosan kielégítse. Ez a célja annak, hogy a különböző életek történelmén megy keresztül évszázadokon keresztül!

Kérdés:

Immár legalább két éve tanulom a kabbalát. Két dolog van ami még mindig zavarba ejt, ami azért lehetséges, mert a “gyönyör” és “vágy” szavakat evilági jelentéseikkel vonom össze. Nagyon megköszönném, ha elmagyarázná ennek a két szónak a jelentését, vagy elvezetne engem a megfelelő információhoz velük kapcsolatban.

Válaszom:

A gyönyör a beteljesedett vágy érzete, – bármilyen vágyé. A vágy az a szándék, hogy feltöltsük magunkat valamivel, amit szeretnénk, vagyis gyönyörrel. Azonban a kabbalában a vágy a Fény iránti vágy, és a gyönyör a Fénytől kapott gyönyör.

Kérdés:

Lehetséges a leckéinek alapvető tartalmát jelbeszéddel átadni?

Válaszom:

Igen, amennyiben valaki, például süketek megértik azt.

KA

18 dec 2008

A kabbala azoknak szól, akik életük értelmét keresik

 Kérdés:

A spiritualitás iránti keresésem során nagyon sok különböző módszert találtam, közöttük a kabbala különböző ágazatait is, de még mindig nem találtam meg a lelkem gyógyszerét. Létezik az egyáltalán?

Válaszom:

Csakis saját maga képes az útját megtalálni, minden külső befolyásolás, illetve “segítség” nélkül és anélkül, hogy azt nézné, hogy mások mit csinálnak. És ez így igaz minden egyes személyre.

A kabbala csak azok számára van, akik életük értelméről kérdeznek. Így csakis azok, akik ezt a kérdést teszik fel, és annak szívébe merülnek, fogják az eredeti kabbalát megtalálni és érezni, hogy az nekik szól. A többiek elégedettek lesznek ál-módszerekkel, pszichológiával, vallással vagy miszticizmussal, melyek bármelyike lehet, hogy a “kabbala” név alatt jelenik meg.

Kérdés:

Tegyük fel, hogy egy hindu bölcs az önzőségét nullára csökkenti. Akkor nem lehet, hogy érzékeli a spirituális világot? Elérheti a “szűrőt”? Vagy lehet, hogy valaki az evolúció illúzióját éli át az elejétől kezdve megint?

Válaszom:

A “szűrő” csakis az e világ felett álló vágyak felett jelentkezhet, de az összes vallás és másfajta módszer az önzőséget a mi világunkba süllyeszti. Akkor hogyan lenne lehetséges, hogy a szűrő az elnyomott önzőség maradványai felett jelenjen meg?

Kérdés:

Beszél-e a kabbala a non-dualizmusról? Ami azt jelenti, hogy nincsen személy, önzőség, világ, stb. Csakis a tudat. Az egyetlen dolog, ami megakadályoz bennünket ennek a tudatnak az érzékelésében az az “énünk”,  ami magára veszi a dicséretet mindenért ami a világban történik, amikor a valóságban az “énnek” semmi szabad választása nincsen. A választások és események csak random módra történnek.

Válaszom:

A kabbalában minden kutatva van és kísérletekkel alátámasztva. Mindenre az egyetlen bizonyítékunk a saját érzékelésünk, ellentétben valamiféle kitaláltsággal. A kabbala nem tagad vagy állít akármit is, ez a tudomány az érzékelés gyakorlati kiterjesztése.

Kevesebbet kellene filozofálnia és inkább arra koncentrálnia, amit igazából személyesen érzékel. Bármit is csak tényeken keresztül vagyunk képesek igazolni, anélkül, hogy teóriákba bocsátkoznánk. Dolgozzunk a következő alaptétel alapján: “A velem kapcsolatos tetteiden keresztül foglak felismerni.”

KA

18 dec 2008

56 queries in 1,068 seconds.