Dr. Michael Laitman

A kapitalizmus Oroszországban reális vagy szükséges?

 Kérdés:

Miért nem működik a kapitalizmus Oroszországban úgy, mint a nyugati államokban?

Válaszom:

Ön téved, mivel Oroszország nem is élt át kapitalizmust eddig. Azonban manapság ez többé nem szükséges, amennyibe úgy teszünk, ahogy Báál Haszulam írta: nyújtsunk az embereknek megértést arról a világról, melyben élünk – a világról, mely globális és összekapcsolt. Ebben az új világban a versengés megváltozik a “ki kapja a legtöbbet” típusúról, a spirituálisra “ki adja a legtöbbet, hogy megérdemelje a Teremtővel való kapcsolatot?” Azonban, ha technológiáról, vagy a tudományokról van szó, jobb, ha “megtanuljuk azt ami jó nyugaton”, ahogy azt Vladimir Mazakovszky mondta.

KA

25 nov 2008

Miért szólalnak fel a tradicionális zsidók ellenünk?

 Híradás:

November 11-én a moszkvai Matina Roscha zsinagógában Berl Lazar, Oroszország főrabbija találkozott Mordechai Shriki-vel, a Ramchal Intézet vezetőjével, aki a világ egyik vezető kabbala tudósa, és Pavel Zarifullin-nal a “Nemzetközi Eurázsiai Mozgalom” vezetőjével. A beszélgetés fő témája a tradicionalizmus feltámasztása volt Oroszországban.

Berl Lazar rabbi mély aggodalmat fejezett ki az orosz zsidók körében észlelhető sarlatán és szekta szerű aktivitás miatt, mint például az ál-kabbalisztikus nézetek, melyeket Berg és Laitman terjesztenek. Az ebben rejlő mély veszélyről beszélt, és arról, hogy mennyire fontos a tradicionális orthodox irányzat erősítése.

Kommentárom:

Teljesen megértem Berl Lazar urat: patrónusai milliókat vesztettek, és így ő is elvesztette részesedését. Az emberek kezdenek okosabbá válni, és nem néznek a szemébe olyan naivan, mint azelőtt, bólogatva mindarra, amit mond. A tradicionális irányzatok válságban vannak. Legokosabb tanítványai elhagyják Berg hatására, aki most nagyon divatos, míg azok, akik igazán értik a helyzetet elhagyják Laitman irányában, ami a helyes választás. Eközben szegény Berl Lazar lehet, hogy hosszú orrán kívül minden más nélkül marad, igazából sajnálatra méltó. Az idő ellene dolgozik. És ez azért van, mivel a Teremtő felfedezése a vallások végét jelenti.

A vallások azért maradtak fenn eddig, mivel a Teremtő rejtve volt, és ahogy felfedezzük Őt mindannyian – ami napjainkban be fog következni – a vallások megszűnnek. Olvassuk el Báál Haszulam “A vallás alapvető tartalma, és funkciója” című cikkét.

 

KA

25 nov 2008

Kabbala TV csatorna az Izraeli YES műholdas TV 66-os csatornáján!

 2oo8 november 24-én egy új Kabbala TV csatorna kezdte meg működését az Izraeli Televízióban.

Az összes programot közvetlenül a Bnej Baruh Oktatási és Kutató Központ TV stúdiójából sugároznak.

Az adás napi 24 órán keresztül a hét minden napján a YES televíziós társaság 66-os csatornáján fogható.

Nézők bármilyen korosztályból, egy széles programválasztékból választhatnak olyan adásokat, melyek életünk különböző eseményeit vizsgálják meg a kabbala bölcsességén keresztül.

KA

25 nov 2008

Az élet értelme ezen a földön a Felső Cél elérése

Kérdés:

Azt olvastam, hogy amikor egy személy meghal anélkül, hogy megszerezte volna a hatodik érzékszervet (a lelket), mely a Felső Világ felfogására szolgál, akkor ő ismét visszatér egy újabb inkarnációban. Akkor miért siratjuk azokat, akik meghalnak? Attól a pillanattól kezdve, hogy erre gondolok, nem látom az élet értelmét. Mindenféle dolog történik körülöttem, de úgy érzem mindezek nem fontosak számomra.

Válaszom:

Ez csodálatos, mivel ez azt jelenti, hogy nagyon közel van ahhoz, hogy megértse, az egész életnek csak egy értelme van, a Felső Világ – a Teremtő elérése, és emellett semmilyen más értelme nincs a földi szintű létezésnek! Az itteni élet magasabb rendű célja az, hogy elérjük a Teremtőt, miközben még itt élünk!

Kérdés:

Lehetséges a lelket korrigálni két inkarnáció között, amikor a lélek nem egy fizikai testben lakozik?

Válaszom:

Nem. A korrekció csak az alatt történhet, amíg a földi világban létezünk.

KA

25 nov 2008

Amerika felébredt

A St. Louis-ban tartott kongresszus megmutatta, hogy Amerika tényleg felébredőben van.

Az Amerikaiak mindig is egy úttörő nemzetnek tartották magukat, olyan nemzetnek, mely mindig valami újat fedez fel. És pontosan ez történik majd: Amerika fog mesélni az egész világnak a kabbaláról, a világ korrekciójáról, és a világ céljának eléréséről. De először is nekünk kell a kabbaláról az amerikaiaknak mesélnünk. Az észak-amerikai csoportjaink megmutatták a kongresszus alkalmával, hogy ők erre készen állnak.

Itt van néhány emlékezetes kép a St. Louis-i kongresszusról:
St.Louis-i képek

 

KA

24 nov 2008

Báál Haszulam így ecseteli az életkörülményeket a globalizált világban

Báál Haszulam “Az akarat szabadsága” című cikke:

“Amikor az emberiség eléri célját, azaz eléri felebarátai iránti teljes szeretetét, amikor a világ minden embere egyetlen szívvé tömörül – csak akkor lesz az emberiség számára szánt tökéletes boldogság teljes pompájában felfedve.”

Báál Haszulam “Béke a Világban” című cikke:

“Először, és legfőképpen minden személynek tökéletesen meg kell értenie, és másokkal is meg kell értetnie, hogy a társadalomban, országban illetve a bolygón uralkodó béke teljesen egymáshoz kötődik.”

Báál Haszulam “A Jövő Generációja” című cikke:

“Az etika, mely a föld minden nemzetére vonatkozik, először is azt kell kötelezővé tegye mindenki számára, hogy adakozniuk kell egymásnak a “szeresd felebarátodat, mint saját magad” elv alapján. Ez lesz minden nemzet szociális öntudatának alapja. De emellett minden nemzet továbbra is követheti saját vallását, és tradícióit, és semelyik nemzet nem avatkozhat bele a másik életébe.”

Báál Haszulam “A Béke” című cikke:

“Az emberek és nemzetek közötti önző ellenállás csakis a Teremtő (Természet) Felső Fényének segítségével szűnhet meg, amennyiben mi azzal azonosulni akarunk. Ez eredetileg a Teremtés alapgondolatában lett megtervezve. És amennyiben mi továbbra is erőfeszítéseket teszünk a Teremtővel való azonosulás célja felé, akkor az irigység, büszkeség, és gyűlölet eltűnik majd, és mi mindannyian egy, a Teremtő tudatával megtelt szívvé gyűlünk össze.”

KA

24 nov 2008

A pénzügyi válság a javunkra szolgál

A globalizáció az emberek közötti kapcsolat törvényeinek felfedezése. Azonban ahelyett, hogy mindez hasznos legyen, egyelőre gondokat okoz társadalmunkban, mivel minden személy arra vágyik, hogy ezt az összefüggő globális rendszert, ahol az emberek egy élőlénnyé kapcsolódnak össze, a saját érdekében használja ki ahelyett, hogy a rendszert úgy használja, ahogy azt kellene: mindenki közösen mindenki jólétének érdekében.

Ma mindannyian össze vagyunk kapcsolódva, mint egy test különböző szervei, és a közösség élete mindenkitől függ. Ilyen körülmények között értelmetlen önzően őszintének lenni – egy globális kormány, világbank, vagy egy közös irányító létrehozásával. Ez nem fog minket abban segíteni, hogy ne álljunk szemben a Természettel, és annak az univerzális kapcsolatra vonatkozó törvényeivel. Ehelyett meg kell változtassuk kapcsolatainkat gazdaságiról integrálisra, arra alapozva, hogy a mások érdeke legalább annyira fontos, mint a sajátunk. Még a legőszintébb kapcsolat is, amely arra épül, hogy: “ami az enyém az az enyém, ami a tiéd az a tiéd” akár erőszakmentes politikával is csak további válságokhoz vezet, amíg megértjük mit kell tennünk.

A kabbala azt javasolja, hogy úgy tekintsünk az emberiségre, mint egyetlen élőlényre, és megtanuljuk, hogyan kell viselkednünk ebben az új rendszerben. Még ha nem is változtatunk meg semmit kapcsolatainkkal kapcsolatban az elején, csak egyszerűen tanulmányozva a kommunikáció és elosztás törvényeit az egyetlen rendszerben, máris megszüntetjük a Természettel való szembenállásunkat, és azonnal érezni fogjuk szenvedésünk csökkenését.

A legpraktikusabb megoldás a válságra, annak alapvető okát tanulmányozni. Más szóval, hogy megtanuljuk, hogyan éljünk az integrális társadalomban, ahol minden egyén jóléte az összes többi egyénen múlik. Legfőképpen meg kell tanítsuk ezeket a törvényeket gyermekeinknek.

KA

23 nov 2008

Zuhanás az emelkedés érdekében

Kérdés:

Meg tudja magyarázni a “zuhanás az emelkedés érdekében” kifejezést, és hogy az hogyan működik a gyakorlatban? Amikor valaki, aki egy éve már kabbalát tanul hirtelen mélyen az állati szintre zuhan, amikor olyanokat tesz, amit soha nem tett a kabbala előtt, ez megfelel a zuhanásnak az emelkedés előtt? Ez az észlelés helyes értelmezése? Hogyan hasznos mindez?

Válaszom:

Mindezt a belső munkáról írott könyvek elmagyarázzák:

– Először a személy önzősége megnövekszik,

– Megérti, hogy az önzőség gonosz,

– Vágyat érez, hogy kitörjön mindebből,

– Rájön, hogy ez nem lehetséges,

– Megérti, hogy mindezt csak a Teremtő képes elvégezni, amennyiben ő kéri ezt,

– Akkor hosszas erőfeszítéseket tesz, hogy a Teremtő segítségét kérje,

– És végül a Fény korrigálja őt a spirituális világ érzékelésének megadásával – a szeretet és adakozás segítségével.

23 nov 2008

Az önzőség korrekciója nincs tiltva

Kérdés:

Még mindig nem értem, hogy a zsidók miért rejtették el a kabbalát mind a mai napig?

Válaszom:

Megértem kérdését, ha a kabbala valóban csak az emberek korrigálására szolgál, és semmilyen módon nem manipulálja a világot, akkor miért volt elrejtve 5769 évig, azóta, hogy Ádám azt felfedezte? Van-e valami tiltás az önzőség korrigálásra vonatkozóan?

Az igazság az, hogy az emberiség történelme folyamán, csak egy időszak volt, amikor a kabbala nyitva állt az emberek számára. Ez az ősi Babilon idejében történt, amikor a világ egy “kis falu” volt, ahol mindenki mindenki másra hatással volt. Amikor a társadalom ebben az állapotban létezik, egyetlen rendszert alkotva, az szükségessé teszi, hogy az emberek a”szeresd felebarátodat, mint saját magadat” alaptörvényt kövessék. Pontosan ez az, amit az akkori babilóniai pap, Ábrahám javasolt honfitársainak.

Azonban csak nagyon kevés ember hallgatott rá, azok, akikben a “szívben levő pont” felébredt. Ezek az emberek követték őt, és céluknak megfelelően lettek elnevezve: Izrael ami a következő szavakból tevődik össze: egyenesen (isra-héberül), és Teremtő (El-héberül). A többiek úgy döntöttek, hogy nem csatlakoznak, nem akarták önzőségüket korrigálni és a szeretet és adakozás tulajdonságait megszerezni, hanem inkább az egymástól való elkülönülést választották. Így eltörölték az egyetlen összefüggő rendszer állapotát, avagy a “kis falut” a társadalomból, és világszerte szétszéledtek.

Eközben Ábrahám csoportja fejlődött, növekedett egész addig, amíg 2ooo éve hatalmas egoizmus jelent meg benne. Ekkor történt, hogy a csoport, Izrael (a zsidók) lezuhantak a “szeresd felebarátodat, mint saját magad” szintjéről, a megalapozatlan gyűlölet szintjére egymás iránt. Ennek következtében elvesztették az egyetlen, összefüggő rendszer érzékelését, ezzel kölcsönös szeretetük, és a Teremtő is eltűnt, a Teremtő “elrejtette Magát”.

Ma ismét elérte a világ az egyetlen összefüggő rendszer állapotát, a “kis falut”, csakúgy, mint az ősi Babilon idejében. Ebben az állapotban, amikor minden ember teljesen összefügg, ahhoz, hogy létezzünk (túlélésünk érdekében) meg kell értsük azt: “minden ember mindenki másért felelős”. És ezt csak a kölcsönös szeretet állapotában vagyunk képesek megérteni. Hogyan vagyunk képesek ezt az állapotot elérni, és túlélni? Ez az amit a kabbala tudománya elmagyaráz nekünk. És ez az oka annak, hogy a kabbala megnyílt a mi generációnknak, mivel most van szükségünk rá.

Ez azért van, mert felfedeztük azt a globális, szisztematikus önzőséget, melyet korrigálnunk kell az egyéni önzőség mellett. Ameddig ez a globális önzőség nem jelent meg, a kabbala tudománya – mely annak korrigálására szolgál – ugyancsak rejtve volt. De ma mindenki számára megnyílt, mivel mindenkinek meg kell változtatnia hozzáállását a többiekhez! Ez a Természet törvénye. Mivel a globális önzőség felfedte magát, nincs tiltás annak korrigálására, a kabbala tanulására. Szóval csak induljunk neki, és tanuljuk meg, hogyan kell élnünk ebben az új világban!

(A fenti fényképen a Bábel tornyát mutató kép előtt állok. Éreznünk kell, hogy mindez hozzánk tartozik!)

KA

22 nov 2008

Mindent a Fény irányít

1. A Fény a Teremtővel egyenlő. A Fény mindig mindennek az eredete! Az elején a Fény alkotta a teremtést, és így a teremtés teljesen a Fénytől függ. Amennyiben a Fény eltűnne, akkor a teremtés sem létezne. Minden mozzanat és változás mely a teremtésben történik, csakis a Fény hatása alatt történik.

A teremtés az élettelen és mozdulatlan amíg a Fény nem kezd el a lehető legkisebb erővel ráhatni. Amennyiben a Fény hatása erősebbé válik, abban a mértékben alapvető változás jön létre a teremtésen belül, mozdulatlanból vegetatívvá változtatva azt, mely szinten a teremtés elkezd érezni, és észlelni. És így tovább.

2. A Fény az irányító erő. A Fény mindig mindennek a forrása! Ezért van írva az: “Nincsen semmi Rajta kívül” és “A Teremtő a mi árnyékunk”. Állandóan meg kell “találjuk” a Teremtőt minden körülmények között, minden megállapításban, mivel Ő az, aki az aktuális állapotot létrehozta.

3. Én irányítom a Fényt!. Amikor erőfeszítéseket teszünk arra, hogy magunkban változást hozzunk létre, akkor magunkra vonjuk a Fényt, és az megváltoztat minket. A Fény képes arra, hogy megváltoztasson engem, és a resimót (emlékkép, spirituális DNS), és csak olyan módon változtat, hogy azzal közelebb vigyen a teremtés céljához. Más szóval az egyetlen dolog, amit én képes vagyok irányítani életemben, az a spirituális fejlődésem üteme. Ellenkező esetben a Fény rám vonatkozó hatására irányuló vágyam hiányában a Fény hiányát okozom, és akkor mindenféle szenvedést élek át – mivel a Fény egyenlő az élettel.

Azonban amennyiben vágyaim is a Fénytől származnak, akkor nem vagyok képes a Fényre viszonzásképen hatni a vágyaimmal. A célra irányuló vágyat egy külső, a Fényen kívüli forrásból kell, hogy megkapjam, és ebben az esetben képes leszek a vágyra hatni, és annak rám való hatását kiváltani, ezzel fejlődésemet felgyorsítani. Ezért kapom meg a helyes környezet, a csoportot, mely az egyetlen lehetőségem és segítségem arra, hogy a cél irányában történő utamat meggyorsítsam.

4. A nő szerepe. A csoportot nem fizikálisan, hanem a vágyon keresztül befolyásoljuk. Így az a nő, aki részt vesz a csoport munkájában (a virtuális tanulás, és a kabbala terjesztése révén), és vágyik arra, hogy a megfelelő behatást megkapja a csoporttól, megkapja és önkéntelenül is használja azt annak érdekében, hogy a Teremtő (Fény) felé forduljon. A fizikális, barátokkal való kommunikáció, és csoportos tanulás kivételével, minden másban amiben a férfiak részt vesznek és részesülnek a nők is részesednek, és ugyanazokon a szinteken mennek keresztül.

KA

22 nov 2008

60 queries in 0,617 seconds.