Dr. Michael Laitman

Bármelyik pillanatban mindent jobbra változtathatunk

 Híradás (a Science Daily alapján):

“Hozzuk ki belőle a lehető legtöbbet: egy kutatás, mely felfedezi a jelen élvezetének motivációját”. Egy új kutatás szerint, az a gondolat, hogy csak korlátozott időnk van egy bizonyos aktivitásban való részvételre, arra késztet minket, hogy jobban értékeljük azt az aktivitást, és a lehető legtöbbet hozzuk ki belőle. Ez az eredmény támogatja azt a feltevést, hogy az által, hogy egy bizonyos érzékelés közben annak hamarosan bekövetkező végére gondolunk, felerősíti annak a jelenben való átélését, és hogy amennyiben arra koncentrálunk, hogy élményeink múlandóak, felerősíti élvezetüket a “most vagy soha” típusú motiváció alapján.

Kommentárom:

Minden pillanatban meg van arra a lehetőségünk, hogy magunkat, illetve a világot jobbra változtassuk. Amennyiben rendelkezünk ezzel a világhoz való hozzáállással, akkor mindig lelkesek vagyunk életünkkel kapcsolatban. Végül is a “világ” az, amit magunkon belül érzékelünk és felépítünk!

Kérdés:

Nem értem: amennyiben minden a gondolatokon keresztül képződik, mely az elménket is mozgatja, akkor mi ennek az eredménye? Mindez azért történik, hogy abszolút harmóniát, és a Teremtő felfedezését elérjük? De minek érdekében? És mi történik, amikor mindezt elértük? Mi volt az értelme a primitív ember megteremtésének, hogy önzőségünkben tündököljünk?

Válaszom:

Vágyunk fejlesztésének célja az, hogy elérjük a tökéletesség érzetét a vágyon belül. A legracionálisabb, leggyorsabb és legkönnyebb módja a tökéletesség elérésének (saját magunk korrekciójának) az amit a Teremtő mutat nekünk saját munkáján keresztül (Avodat HaShem).

Mint ahogy a felnőttek a gyerekeket tanítják a mi világunkban való élésre azáltal, hogy a megfelelő viselkedés pédáját nekik megmutatják, a Teremtő is példát mutat nekünk arra, hogyan viselkedjünk annak érdekében, hogy a világ elrejtett részét felfedjük. Azonban amennyiben saját magunk által cselekszünk, akkor olyanok vagyunk mint az olyan gyerekek akik nem rendelkeznek szülőkkel, vagy a megfelelő környezettel, és egy primitív szintről akarnak növekedni, és a modern világ életét megérteni. Hogyan lennének erre képesek, anélkül, hogy otthon, az óvodában, az iskolában és így tovább nevelésben részesülnének!?

24 jan 2009

Technikai szünet

Elnézést kérünk, de az elkövetkező egy hónapban utazások és az Izraeli kongresszus miatt a blog frissitése akadozóvá válhat.

Köszönjük a megértést!

Minden jót olvasóinknak!

10 jan 2009

Modern világunkban a vallások pszichológiai támogatása többé már nem elégséges

 Híradás (a University of Miami News által):

Az önkontroll az az élet egyik fontos eleme, és egy új tanulmány, melyet a Miami Egyetem Pszichológia Professzora, Michael McCullogh készített, azt találta, hogy a vallásos embereknek erősebb önkontrolljuk van, mint nem vallásos kortársaiknak. A kutatócsoport által megállapított legérdekesebb következtetések közül a következőket emelnénk ki:

– a vallásos rituálék mint imák, és meditáció az agynak azt a részét befolyásolják, mely az önszabályzásban és önkontrollban vesz részt,

– Amikor az emberek céljaikat, “szent” céloknak tekintik, több energiát és erőfeszítést fektetnek beléjük, és ezért valószínűleg sikeresebbek azok elérésében,

– a vallásos életstílusok hozzájárulhatnak az önkontrollhoz azáltal, hogy tiszta, nyilvánvaló viselkedési normákat állítanak fel, és azt követelik, hogy az emberek jobban figyelemmel kísérjék, és ellenőrizzék saját viselkedésüket, és azáltal, hogy az emberekben azt az érzést keltik, hogy Isten figyeli viselkedésüket.

Kommentárom:

A mi időnkben mindez a végéhez közeledik, mivel az önzőség minden emberben növekszik. Az embereknek nincsen a továbbiakban “naív hitük”, mint az előző századokban. Csak azok, akik még önzőségükben nem eléggé kifejlettek rendelkeznek még ilyen fajta hittel bizonyos mértékben. És közvetlenül, vagy a világ többi részével való kapcsolatuk által ők is elérik majd azt a pontot, ahol önzőségük tovább fejlődik majd.

Így a hit lassan eltűnik, és a vallások, mint szokások, kultúrák, vagy az otthoni élet keretein belül maradnak majd meg. A vallásosság lassan eltűnik, és az egyetlen dolog mely segíthet nekünk a globális önzőség, és a kölcsönös gyűlölet ellen állva maradni, az amit a kabbala tanít nekünk: a globális összefüggőség képe, és annak szükségessége, hogy kövessük azt a parancsolatot, hogy: “Szeresd felebarátodat, mint magadat!”.

Ez az amit tennünk kell túlélésünk érdekében, ahelyett, hogy más önző vallási parancsolatokat követünk! A vallások nem fognak nekünk segíteni modern bizonytalanságunkban, szenvedésünkben annak ellenére, hogy az emberek még mindig a vallásokhoz fordulnak annak reményében, hogy megszabaduljanak balszerencséiktől. Mindenkinek át kell ezen esnie, és meggyőződnia arról, hogy a vallások pszichológiai hatása nem működik már a globálisan növekvő önzőségünk ellen.

Ennek az az oka, hogy a vallások a “Domem de Kdusha” szinten vannak, ahol a személy természetesen “szót fogadó” a társadalomban, mint egy jó gyerek. Ez az önzőség kövületi, növényi és állati szintje bennünk. Azonban manapság az emberiség az “emberi” (Ádám) szintre emelkedett az önzőség szempontjából, ahol az önzőség arra hajt minket, hogy egyéni önzőségünket hajszoljuk, és aztán ennek az egyéni önzőségnek a meghódításával ismét egyesüljünk a Teremtő felismerésének érdekében.

Ezért mondja a kabbala azt, hogy a vallások a kultúrális tradíciók és nemzeti szokások szintjére fognak csökkenni, de nem lesznek képesek továbbá az embereknek pszichológiai támogatást nyújtani. A hit a Teremtő ismeretével lesz felváltva, mint ahogy az írva van: “Mivel mindannyian ismerni fognak majd, a legkisebbtől a legnagyobbig!”. Azonban a kabbala nem ellenzi a vallásokat, hanem azokat kiegészíti – kitölti azt az űrt, ami a folyton növekvő, modern önzőség által képződik, és amit a vallások képtelenek kitölteni.

10 jan 2009

Hogyan segítsük a sebezhető, fiatal generációt?

 Híradás (a The Press Association által):

“Az életnek nincsen értelme a fiatal felnőttek számára” Egy 16-tól 25 éves korú fiatal férfiakat megkérdező közvéleménykutatás a Prince’s Trust által azt találta, hogy a fiatal emberek 1O%-a úgy érezte az élet nem éri meg a fáradalmakat és nincsen egyszerűen értelme. A mintegy 2OOO ember megkérdezése azt mutatta, hogy több, mint egy negyedük depressziós. Majdnem felük azt válaszolta, hogy rendszeresen stressz alatt vannak, és sokuk nem talált semmit, amire vágyott volna a jövőben. A Trust, melynek célja a fiatal sebezhető emberek segítése, azt nyilatkozta, hogy a kimutatás egy egyre inkább sebezhető nemzedéket fedett fel.

Kommentárom:

Valóban mindez így igaz. Azonban nem szabad, hogy a jelenlegi generáció állapotát, mint tényt kezeljük, hanem látnunk kell, hogy mindez a növekvő önzőségből származik. Mindez azért van, mert a hatalmas önzőség arra kényszerít minket, hogy megfelelő kielégültséget találjunk, mivel ellenkező esetben üresek maradunk, és így egyszerűen nem hagy minket nyugodni.

Csak a mindenség céljának felfedezése létezik, a cél, amiért az önzőség növekszik, és amiért az ilyen borzalmassá vált, és csakis ennek a célnak a megszerzése képes minket lecsillapítani és kielégíteni. A kielégülés adja majd meg az élethez szükséges erőt, az önzőség korrekcióját, és az által tudunk majd csak prosperálni, hogy mindezt mások hasznára fordítjuk az emberiség globális rendszerén belül.

10 jan 2009

Semmi mást ne kövessen csak a szívét

 Kérdés:

Az őszi AriOnline kabbala kurzuson kezdtem tanulni, és az az érzésem, hogy a kabbala tudja csak elmagyarázni mi van körülöttünk. Én kubai vagyok, és az Egyesült Államokban élek, ahol kémiát tanultam, és egyetemi diplomát szereztem. Jobb anyagi életem van most, mint Kubában volt, és elmondhatom magamról, hogy boldog vagyok. De nagyon aggódom a környezet, a háborúk, terrorizmus, vallási megkülönböztetés, kábítószerek és minden más probléma miatt.

Az AriOnline-nal tanulok, és a kab.tv programjait is nagy érdeklődéssel nézegetem. Többet akarok tanulni, de aggódom, mivel nem tudom mit tegyek.

Válaszom:

Magának kell a választ megtalálnia. Nincsen jogom arra, hogy rábeszéljem bármire is. Pontosan az igazság után kutatva fogja megtalálni a Teremtőt. Mindez csak egy feltétel által történhet meg: ne hallgasson, és ne higgyen senkinek, csakis a saját szívének, amint megtisztította azt attól, ami gyermekkora alatt kapott bele, meg azoktól, akik ön körül léteznek (azaz megtisztította minden “szeméttől”). Ez olyan, mintha csak ma született volna, és még soha nem hallott semmiről ami ebben a világban történik. Az van írva, hogy mindenkinek minden nap úgy kell éreznie, hogy újjászületett, azért, hogy ismételten megvizsgálja, és leenőrizze hozzáállását a világgal, és útjával szemben: “Legyen minden nap új a szemedben”.

10 jan 2009

2OO9 az éhség éve lesz

 Híradás (a The Independent által):

“Az éhség éve: 1 milliárd ember lesz érintve” Egy milliárd ember fog éhezni világszerte a jövő évben..annak ellenére, hogy másodszor sorozatban ismét rekodméretű betakarítás volt idén…A legfontosabb ok a magas ételár volt, mely kiszorította a szegényeket az ételpiacról.

Kommentárom:

Mint ahogy azt láthatjuk, a probléma nem az étel hiánya, hanem képtelenségünk, hogy mindazt megfelelően elosszuk. Mindez önzőségünk eredménye, mely minket irányít, és nem engedi, hogy magunkon kívül másokat is figyelembe vegyünk. Hasonlóan mai időnk minden problémája azt mutatja meg majd nekünk, hogy nem lehet őket megoldani amennyiben nem korrigáljuk önzőségünket.

Két módja van önzőségünk korrekciójának:

– olyan szörnyű szenvedések által, hogy végül hajlandóak leszünk abbahagyni, hogy csak magunkra gondolunk, mivel az csak további szenvedést hoz, vagy

– azáltal, hogy másokhoz kapcsolódunk a szeretet által, önzőségünk felett, és így felfedezve az önzőség korrekciója alapján kapott boldog kielégülést.

09 jan 2009

A válság célja az, hogy a tökéletességhez vezessen minket

 Kérdés:

Hallottam, amint azt mondta, hogy a válság célja az, hogy az emberiséget egy szintre hozza, ahol minden személy a szükségleteinek megfelelő mennyiséget veszi magához, és efelett mindent a társadalomnak ad (mint testünk sejtjei). Kérdésem az: mi olyan különleges az emberek közötti kapcsolatban? Miért akarja a Teremtő, hogy mindezt elérjük?

Válaszom:

Mivel akkor, ahelyett, hogy bolond módjára világunk üres, és illuzórikus élvezeteit kergetjük, akkor tudatosan csak annyit fogunk megszerezni, amire fizikai megélhetésünkhöz szükséges. És egész létezésünk csakis a mások érdekében történik majd. Azzal, hogy ezt az alapszabályt alkalmazzuk, ezzel hasonlóvá válunk a Teremtőhöz, és úgy fogjuk magunkat érezni, ahogy Ő – tökéletesnek és örökkévalónak. Ez a különleges az ilyen módon való létezésben!

A “szükségletek” alatt olyan kielégülést értek, ahol nem vágyunk semmi másra. Sőt mi több, még legszívesebben ettől a kielégüléstől is megszabadulnék, de ez nem lehetséges, mivel úgy lettem teremtve, hogy, hogy fogyasztanom kell. Az a cél, hogy egy olyan állapotot érjünk el, ahol a teljes kielégültségem nem a megszerzésből, hanem az adakozásból keletkezik. Akkor végre megérezzük a teljes teremtést – Ádám egyetlen lelkének örökös lényét. Ebben az esetben az emberek között kialakuló kapcsolat lehetővé teszi, hogy magán a kapcsolaton kívül valami mást is érezzünk, egy új tulajdonságot – az egészet teremtő Felső Fényt, a Teremtőt. Ez az állapot a teremtés célja. Mindez tökéletes, és pontosan ezért akarja a Teremtő hogy ezt elérjük.

09 jan 2009

Amikor fájdalmunk van, ne felejtsük el, hogy kitől jön és miért

 Kérdés:

Sokszor úgy érzem, hogy jobban mentek a dolgok, nagyobb önbizalmam volt, és jobban kapcsolódtam a Teremtőhöz mielőtt elkezdtem a kabbalát tanulni – annak idején az ösztöneimre hagyatkoztam, és az működött. Ha most visszatekintek, akkor “megfelelően”  tettem a dolgomat. Most jobban kielemzem a helyzeteket, és kritikusabb vagyok, mint a múltban voltam. Legyen szíves segítsen. Mindez része a folyamatnak? Meg kell találnom a helyes egyensúlyt.

Válaszom:

Talál erről szóló információt számtalan cikkben: meghatározott célból zökkent ki egyensúlyából, és vesztette el önbizalmát, azért hogy eljusson a Teremtő felfedezésére vonatkozó szükséghez. Olvassa el a: “Nincsen más Rajta kívül” című cikket.

Kérdés:

Az egyik pillanatban boldog vagyok, a másikban fájdalmat és szomorúságot érzek. És nehéz súlyt érzek a hátamon amiatt, hogy mint a csoport tagja, felelősséggel tartozom a csoport többi tagja, és az egész világ iránt. Mit tegyek, hogy csökkentsem fájdalmamat?

Válaszom:

Ne felejtse el, hogy ezek az érzések a Teremtő által ébrednek fel önben, azért, hogy a korrekció felé vezesse önt.

Kérdés:

Normális az, hogy a kabbala tanulása közben néha gyűlöletet érzek az iránt amit tanulok?

Válaszom:

Néha ez megtörténik, és mindez természetes, mivel arról tanul, hogy hogyan gyűlölje meg jelenlegi tulajdonságait. Így mint igazi egoista elkezdi gyűlölni a kabbalát és magamat, mivel én ezt tanítom önnek.

Kérdés:

Hatalmas leépítések várhatóak a pénzügyi válság miatt. Azonban a Bnej Baruh csoportban, amennyiben valaki tanulni akar, annak dolgoznia is kell. Amennyiben az egyik tanulót kirugják állásából, és nem képes új állást találni, akkor ez azt jelenti, hogy a csoportot is el kell hagynia, és teljesen egy új állás keresésének kell idejét szentelnie?

Válaszom:

Nem, de kötelessége, hogy valamennyi idejét egy új állás megszerzésére fordítsa. Vagy, amennyiben munkanélküliségi segélyt kap, mint bárki más, akkor egész napját a Bnej Baruh központban a kabbala terjesztése érdekében végzett munkákon kell töltenie. Ily módon hasznot hajt mindenki másnak.

09 jan 2009

Az emberiség “aktív részének” egyesülnie kell

 Kérdés:

A válság felfedte a globális társadalom ideológiai és politikai ürességét. A jelen felhívása a társadalom aktív személyei (politikusok, üzletemberek, tudósok és művészek) számára az, hogy olyan aktivitásokat hozzanak létre, mely társadalmunkat újraéleszti. A probléma az, hogy nincsenek ötleteik. Hisz abban, hogy lehetséges, hogy eljussunk az emberiség eme aktív részéhez?

Válaszom:

Én úgy látom az szükséges, hogy mind azok, akik abban hisznek, hogy a válságot csakis az ember korrekciójával lehet megoldani, egyesüljenek. Ez azt jelenti, hogy csak akkor javulhatunk, ha megfelelő kapcsolatokat hozunk létre az emberek között, a Természet zárt, egyedülálló rendszerre vonatkozó törvényei alapján, mely pontosan egy olyan rendszer, amelyben fejlődésünk alapján most találjuk magunkat.

A legjobb az lenne, ha egy nemzetközi csoportot hoznánk létre – az emberiség aktív csoportját, mely az emberiség spirituális tanácsadója, vagy kormánya lehet. Így szükséges ilyen emberek megkeresése.

08 jan 2009

A tudat alatti okosabb, mint a tudatos

  Híradás (a Science Daily által):

“A tudatalatti agyunk hozza a lehető legjobb döntéseket” Két idegkutató, Daniel Kahneman és Amos Tversky 2OO2-ben Nobel díjat kapott 1979-ben végzett kutatásukért, ahol azzal érveltek, hogy az emberek ritkán hoznak racionális döntéseket. Ellentétben ezzel a kutatással Alex Pouget, egy a Rochester-i Egyetemen dolgozó agy és tanulási tudományokkal foglalkozó helyettes professzor azt mutatta ki, hogy az emberek igazából optimális döntéseket hoznak, de csak akkor, amikor a döntéseket a tudat alatti agyunk hozza meg.

Kommentárom:

Nincs kétség, földi agyunk nem érzi azokat a célokat, amiket a Teremtő állít elénk minden pillanatban, míg a tudat alatti énünk közelebb áll az igazsághoz, mivel azt ösztönök vezérlik inkább, nem testi körülmények. Amikor elménk nincs megkötözve önzőségünk által, amely mindent az alapján kíván és tervez, hogy mennyi jutalmat kapunk általa, akkor végre meglátjuk az igazságot!

Így először is önzőségünk fölé kell emelkedjünk, hogy igazán objektívan láthassuk a világot, magunkon, “énünkön” kívül. Csak ekkor használhatjuk önzőségünket arra, hogy a “rajtunk kívül álló világot” megszerezzük. Ezt a megszerzést valóban a “Felső Világ”-nak hívjuk, egy olyan világnak, mely az önzőség, és saját természetünk felett áll.

08 jan 2009

58 queries in 0,508 seconds.