Dr. Michael Laitman

Specifikus praktikus lépések a válság kezelésére

 Kérdés:

Milyen specifikus, praktikus lépéseket javasolna a kormányoknak a válság kezelésére?

Válaszom:

A kabbala azt tanítja, hogy az integrált világ azt teszi szükségessé, hogy mindenki annyiban részesedik, amennyi a létezéséhez szükséges, és minden többletet a társadalom, mint egész javára kell fordítani. Ezt nem lehet erőszakkal bevezetni, mint a Szovjet rendszerben, hanem az emberek ama megértéséből kell adódnia, hogy szükséges a Természet törvényét betartani, mely azt mondja: “Minden ember egy családba tartozik”. Minden ember majd jutalmat kap ezért az örök és tökéletes létezés érzésével (az önzőségünkön kívül), mint minden ami a Természetben létezik.

A szükséges tennivalók: amellett, hogy egy oktatási rendszert hozunk létre, minden embernek annyi pénzt kellene adni, ami ahhoz szükséges, hogy megfelelő életvitelt tudjon folytatni. Senkinek sem lehetne ennél több a bankszámláján. Minden többlet a “közös számlára” kell, hogy menjen.

Az eredmény: Nem érdekes mennyi pénz áll rendelkezésre ehhez. A tett maga ami fontos, mivel ez egy integrált, globális tett, mely megegyezik a Természet (Teremtő) törvényeivel. Így mindez egy pozitív reakciót fog kiváltani a természetből a társadalom felé.

Kommentárom:

1. Ezeket a tetteket azzal együtt kell megtenni, hogy megfelelő, hatásos oktató, magyarázó anyagokat adunk közre a tömegtájékoztatási eszközökön keresztül. Mi (Bnej Baruh) már most rendelkezünk ezekkel az anyagokkal!

2. Amennyiben az emberiség nem tesz lépéseket ebben az irányban, megértve annak fontosságát, akarva vagy akaratlanul a kabbala tanulásán keresztül, akkor a Természet fog minket ebbe az irányba kényszeríteni, de egy hosszabb, keserűbb úton, a szenvedés útján keresztül. A helyzet hasonló lesz a konok gyerekhez, aki nem akarja azt tenni, amit szülei mondanak neki, és aki csakis büntetések árán hajlandó megérteni, hogy meg kell hallgassa, amit mondanak neki. Csak később lesz képes megérteni, hogy a szülei csak jót akartak neki, és mindvégig igazuk volt.

KA

17 nov 2008

Mit várhatunk a Washingtoni G20 csúcstól?

Híradás:

Amennyiben a G20 találkozó résztvevői nem jutnak megegyezésre, a világgazdaság hamar összeomlik, milliárdok fognak éhen halni, és a G7 országaiban szociális káosz uralkodik majd.

Kommentárom:

A G2o találkozó résztvevői legalább egy részleges bizalmi szintet el kell, hogy érjenek ahhoz, hogy tetteiket koordinálni tudják a gazdasági, és katonai együttműködés területein. A világnak szüksége van arra, hogy kapcsolatot lássanak a különböző országok között. Az nem elég, hogy egyszerűen csak a pénzügyi rendszerek (bankok, vállalatok, különböző valuták, offshore számlák, monopóliumok megszüntetése) terén gyakorolnak irányítást, és megegyeznek abban, hogy nem indítanak katonai támadásokat. Ez nem elég, mivel a Természet arra kényszerít minket, hogy teljesen integrálódjunk!

Még abban az esetben is, ha nem jutnak megegyezésre, abban legalább meg kell, hogy állapodjanak, hogy megint összeülnek, hogy megoldják a globális újraépítés problémáját, egy egyetlen összefüggő rendszer törvényei alapján.

Mint azt a kabbalisztikus írások mondják: “A királyok és miniszterek szíve a Teremtő kezében van. “És a Teremtőt az emberek vágyai hajtják abban a mértékben, amennyiben hasonlatossá válnak a Teremtőhöz, a felebarát iránti szeretethez. Így minden a világ globalitásával kapcsolatos tudás terjesztésén múlik, és azon, hogyan tudunk, mint egy család összekapcsolódni. Amikor mindezt megértjük, nem érzünk többé gyűlöletet mások iránt, hanem csak saját önzőségünk iránt, mely az egyetlen gonosz a világban. És akkor megérezzük a többiek iránti szeretetünket is.

KA

17 nov 2008

A számítógép képernyője soha sem lesz képes a könyvet helyettesíteni

 Kérdés:

A Blackpool-i kongresszuson mindenkinek javasolta a “Kabbala kezdőknek” című könyvet héber fordításban. Miért?

Válaszom:

Tapasztalat mutatja, hogy állandó tanulóink végül is mind megtanulnak héberül, a kabbala eredeti nyelvén beszélni, mivel lehetetlen az eredeti információt más nyelven átadni, más szimbólumokkal bemutatni. Ez azonban csak állandó tanulóinkra vonatkozik. Például most St.Louisban vagyunk. A helyi csoport, ami keresztény amerikaiakból áll, kétszer egy héten héber leckét tanul. Már megértik azt, és majdnem minden leckét fordítás nélkül hallgatnak.

Kérdés:

Az egyik mostani leckében azt mondta, hogy a számítógép képernyőjén olvasott lecke kevesebb Fényt ad, mint a könyv. Mi a különbség abban, hogy a szöveg min jelenik meg?

Válaszom:

Van különbség, főleg egy kezdő számára, aki bárhol, bármikor kinyithat egy könyvet. Azonban az új generáció számára a számítógép közelebb van.

KA

16 nov 2008

A lélek halhatatlan motorja

 Híradás:

Az olajozás segíti a világ minden motorját a működésben, de még így is legalább az energia egy negyede elveszik a súrlódás miatt. A legkorszerűbb olajozási technikák ellenére az autók motorjában legalább az energia 15%-a vész el emiatt. A legtöbb motorban jóval több, mint 15% a veszteség, és a súrlódásból származó hő évente dollármilliókat érő fenntartási és javítási munkát eredményez. Egy új, folyékony kristályokon alapuló olajozási módszer hatalmas súrlódás csökkentést ígér, és az ebből a felfedezésből származó új anyagok akár öt éven belül piacra kerülhetnek, olyan olajok, melyek akár nullára csökkenthetik a súrlódást.

Kommentárom:

Bárcsak felfedeznének hasonló olajokat az emberek számára! Igazából ilyesmi már most létezik: az adakozás tulajdonsága pontosan ilyen viszonyokat teremt az egymás közötti kapcsolatokban. Nemcsak megszünteti a súrlódást, hanem még többlet energiát is szolgáltat a motornak – a közös léleknek- a működéshez. Ez az energia az egyes személyek által mások iránt érzett adakozási szándékából adódik. Ezzel egy közös, az adakozás iránti szándék jelenik meg, maga a Teremtő, mely határtalan energiát képez, valamint az örökké való kielégülés érzését.

KA

16 nov 2008

Itt van Amerika vége, vagy mégsem?

 Kérdés:

Nem örül annak, hogy Amerikának vége?

Válaszom:

Önnel ellentétben, én nem vagyok képes örülni a hírekben hallható amerikai válságnak, és annak sem örülök, hogy Isten bünteti őket büszkeségükért, mivel tisztelem azokat az embereket, akik egy ilyen erős országot építettek a saját erejükből, mindenféle külső segítség nélkül.  Nem hiszek a végletekben gondolkodó világban, tudom, hogy a világ kerek, és ez az egyetlen lehetséges állapot.

Ahhoz hogy egy ország nagy legyen, szükséges, hogy legyen hatása a világ többi részére, annak pénzügyeire, technológiájára, kifejlett tudományaira, és tökéletes kormányzással kell bírnia, mindenfajta erőszak nélkül. Objektíven felülről szemlélve a világot, szomorú vagyok a közeljövőben várható válságok miatt. Nem érzek emiatt semmilyen animalisztikus élvezetet.

Azonban ön hamarosan csalódott lesz, mert Amerika  túléli majd a válságot. Nagyobb rugalmassággal rendelkezik, mint bármelyik másik ország, és könnyebben lesz képes alkalmazkodni. A nyugati civilizáció összeomlása és a jelenleg ismert világunk vége mindannyiunkat változásra kényszerít majd. Azok akik okosan gondolkodnak, hamarosan tanulmányozni fogják a kabbalát, és így kevesebbet fognak szenvedni, és hamarabb magukhoz térnek majd. Ezt kívánom mindenkinek, köztük az orosz embereknek is.

KA

16 nov 2008

Az “igaz” és a “bűnös” ugyanazon személy két spirituális állapotát jelentik

 Kérdés:

Az egyik reggeli leckén azt magyarázta, hogy a “szent ember”(Cadik) az, aki igazat ad a Teremtőnek azon a spirituális szinten, ahol éppen van, és az, hogy igazat ad nem azt jelenti, hogy beszél róla, hanem, hogy felfedezi magának a Teremtő tulajdonságát, annak minőségét és eredményét. Szóval a “szentség” azt jelenti, hogy megegyezik formájában a Teremtővel. De milyen különbséget jelent az, hogy valaki hányszor tesz kísérletet erre, ha a “szentség” csak az eredmény alapján mérendő, az alapján hogy valaki hogyan azonosul a Teremtővel?

Válaszom:

Ez azért van, mert ahhoz, hogy valaki elérje az “igaz ember” szintjét, hogy felfedezze, és igazat adjon a Teremtő tetteinek, minden személynek ugyanannyi erőfeszítést kell tennie, bár ezek az erőfeszítések specifikusak minden egyén számára, és az egyén saját képességének, és erejének megfelelően vannak megszabva.

 

Kérdés:

A 86-os Shamati cikkben, melynek címe “És Raktár Városokat Építettek”, azt olvassuk: Ebből az adódik, hogy az igaz ember erőt kap ahhoz, hogy egyre erősebbé váljon a bűnösön keresztül, és a bűnös az út porává vált az igaz lába alatt, és az igazak e felett a bűnös réteg felett járnak.

Így visszapillantva ez a munka különösen fontos. És nem azért mert ez kötelező, mint azt először gondoltuk, amíg létezett a gonosz kísértés. Most láthatják, hogy a bűnös kísértés nélkül is érdemes adakozásban, és hitben dolgozni.”

Ebben a kivonatban mit jelent az “igaz” és a “bűnös”?

Válaszom:

A bűnös és az igaz a múltbeli és jelenkori szinteket jelenti ugyanabban az egyénben.

KA

16 nov 2008

Nem kerülhetjük meg a Természet törvényeit

 Kérdés:

A nagy kabbalista Báál Haszulam arra kéri az embereket, hogy ne sértsék meg a Természet törvényeit, mintha ezek a törvények közlekedési szabályok lennének, ahol az ember nem mehet keresztül az utcán a tiltott helyen, vagy nem vezethet a közlekedés irányával szemben. Például az emberiség a Wright testvérek óta megszegi a gravitáció törvényét. Ennek ellenére ez a törvény továbbra is életben van, csak mi megkerüljük. És akkor mi van?

Lehetséges egy listát készíteni a Természet törvényeiről, vagy csak a kabbalisták ismerik őket?

Válaszom:

Minden esetben amikor megszegjük a Természet törvényeit, ezek a tettek egy negatív reakciót váltanak ki, egészen a halálig bezárólag. A globális társadalmon belüli viselkedés szabálya nem jelentkezett mint a Természet egyik törvénye a mi időnkig, de most elkezdett jelentkezni, mivel beléptünk fejlődésünk utolsó fázisába, elértük az “emberi szintet”, míg azelőtt csak alacsonyabb szinteken, a kövületi, vegetatív, és állati szinteken léteztünk.

A Természet törvényei szigorúbbak, mint a közlekedési szabályok, mivel a Természet nem sajnál, és nem bocsát meg, és “a legpontosabb fizetséget” követeli. Nem kerülhetjük meg ezeket a törvényeket, de tanulmányozhatjuk őket, és megtanulhatjuk, hogyan kell őket pontosan használni. A globalizáció azt követeli tőlünk, hogy egyesüljünk annak érdekében, hogy megfeleljünk a Természet irányító erőjének. Amennyiben megtesszük ezt, akkor ezeket a törvényeket előnyünkre tudjuk hasznosítani. De ha nem tanuljuk meg, hogyan éljünk mint egy globális társadalom, akkor lezuhanunk, mint egy gyengén épített repülőgép, amíg meg nem tanuljuk a Természet törvényeinek helyes használatát.

KA

16 nov 2008

Mennyibe kerülne a világon mindenkit élelemmel ellátni?

 Kérdés:

Az ENSZ FAO ágazata szerint a világon csak 3o milliárd dollárra lenne szükség évente, hogy megszüntessük az éhséget. Azonban 7oo milliárd dollárt szánnak a kredit válság megoldására. Szóval könnyedén találunk 7oo milliárd dollárt a pénzügyi válság megoldására, de nem találunk 3o milliárd dollárt, hogy megoldjuk a világszerte jelentkező éhséget. Miért van ez?

Válaszom:

Nyilvánvalóan a bankszakemberek úgy érzik, hogy az ő problémájuk fontosabb. De megkérdezném: hogyan osztotta el az ENSZ a javakat eddig? Ők miért nem harcoltak a világméretű éhség ellen, vagy próbáltak meg kísérletet tenni annak megoldására?

A tény az, hogy nem lehet a világot ilyen módon ellátni! Az emberek nem mehetnek a Teremtő (Természet) terve ellen. Az egyetlen dolog amit korrigálnunk kell, az az emberi természet, és ha ez sikerül, mindenkinek jut majd elég!

KA

16 nov 2008

Mi történik majd a vallásokkal a teljes korrekció után?

Két kérdés, melyeket az ünnepekről és a vallásról kaptam:

Kérdés:

Mely zsidó ünnepek maradnak majd meg a Messiás jövetele után?

Válaszom:

Az egyetlen ünnep, mely megmarad az a Purim ünnepe, mert az az önzőség teljes korrekcióját jelképezi, amikor az emberek közti minden különbség eltörlődik, mindenki egyenlővé válik, és a Teremtővel való azonosulásunk teljessé válik egy tökéletes örökkévaló állapotban.

 

Kérdés:

Ha valóban hisz abban, hogy a vallások eltűnnek, akkor alábecsüli azt a szerepet és szükségszerűséget, melyet az emberek életében töltenek be…

Válaszom:

Semmi sem történik erőszakkal! A természet vezeti majd az emberiséget az egyesülés és egy családdá válás útjára a szenvedések segítségével. Akkor majd mindannyian felfedezzük a Teremtőt, és kézzel foghatóan fogunk vele kapcsolatba lépni, és a vallások nemzeti szokások szintjére csökkennek majd.

KA

15 nov 2008

A Harmadik Templom, Kőben vagy a Szívben?

Híradás: Az Izraeli társadalom állandóan a Harmadik Templomról vitatkozik: építsük-e meg? A történelmi Izraelt vajon eredeti határainak megfelelően kellene-e benépesíteni? Szükséges-e, hogy az összes zsidó Izraelben telepedjen le? Szükséges-e egy zsidó kormány létrehozása? És így tovább, több a kérdés, mint amennyi választ képesek vagyunk találni.

Kommentárom: Évekkel ezelőtt már írtam “Zion benépesítéséről”.

Mindez nem azt jelenti, hogy kényelmes villákat kell építeni Izrael szerte, hanem, hogy az emberek szívét kell benépesítsük az adakozás és szeretet tulajdonságával.

Minden egyes alkalommal amikor a valódi küldetésünkre figyelmeztetem az embereket, csak újabb velem szembeni gyűlölettel találkozom. Mindemellett ezek a figyelmeztetések megteszik majd a hatásukat, és előbb utóbb meghallgatásra találnak.

KA

15 nov 2008

62 queries in 0,165 seconds.