Dr. Michael Laitman

Miért vagyunk itt?

 Kérdés:

Az utóbbi időben legalább annyira van szükségem a leckék hallgatására és a kiadott szövegek elolvasására, mint amennyire az evésre ivásra. Minden nap úgy érzem, nem bírok tovább menni amennyiben nem töltök időt a kabbalával. Amikor tanulok, az egész nap jól érzem magam. De amikor eljön az este, még egy kicsit tanulnom kell, ellenkező esetben úgy érzem, elvesztettem valamit. Mi történik velem? Mindez előnyös, vagy valamit változtatnom kell érzéseimen?

Válaszom:

Azért lettünk erre a világra teremtve, hogy felfedezzük a Felső Világot, miközben ezen a világon élünk, és akkor majd mindkét világban egyszerre létezünk egy időben. Így a Természet alapterve alapján minden szabadidőnket (szabad normális életünkhöz szükséges dolgok megszerzése, és elvégzése után) a Felső Világ felfedezésére kell fordítsuk. Be kell lépjünk ebbe a Felső Világba mielőtt fizikai testünk elhalálozik, és ebben az esetben tovább létezünk fizikai halálunk ellenére. Amennyiben ezt nem érjük el a megfelelő idő alatt, akkor a Felső Világ felfedezését egy újabb fizikai életciklus alatt kell folytassuk.

KA

15 nov 2008

A világ a vágyainkon belüli érzékelés képe

 Kérdés:

Egyrészt azt mondja, hogy nincs kapcsolat a lélek és a fizikális test között, hogy ez a kettő két párhuzamos világban létezik. Másrészt azt is mondja, hogy ez a jelenlegi világ, meg a másik világ nem is létezik, minden közös és egyesült, és jelenlegi valóságunk a lehető legalacsonyabb szintje a spirituális világnak, mely csak érzékelésünkben jelentkezik ebben a pillanatban. Ez azt jelenti, hogy a fizikai test is a lélek része, spirituális dolog?

Válaszom:

Természetesen, amit most mint világunkat érzékelünk, az a legkisebb vágyunk. A többi vágyaink el vannak rejtve előlünk és olyan mértékben tűnnek majd elő, amilyen mértékben haladunk a spiritualitás felé. Ami ezekben a vágyakban érzékelődik majd, azt hívjuk a Felső Világoknak.

Ugyanakkor az összes többi vágyunk is megmarad. Ezért van az, hogy a kabbalistáknak megmarad eme világ érzete, de ezt az érzést kiegészíti a Felső Világok érzékelése. És a teljes korrekció idején az összes érzékelés eggyé forrad össze – a Végtelen Világ érzékelésévé.

 

Kérdés:

 

Amint a leckéket hallgatom az az érzésem támad, hogy a Felső Világot csak az érdekli, hogy mi hogyan reagálunk mindarra ami körülvesz minket, és amit onnan fenntről kapunk. Ez így igaz?

Válaszom:

Ez így van, és hogy, hogyan kell megfelelően reagálni a Teremtő behatására, pontosan ezt tanuljuk. Ez az a folyamat, mely alatt megértjük Őt, és egyenlővé válunk Vele.

KA

15 nov 2008

Ragadjuk meg a változtatás pillatatát, hogy egy valóban globális társadalmat hozzunk létre.

 

Híradás: Nagy-Britannia miniszterelnöke, Gordon Brown hisz abban, hogy a globális pénzügyi válság ürügyként szolgálhat egy új, globális társadalom létrehozására, mely közös célok által lesz összekötve. Arra hívja fel a világ vezetőit, hogy rakják le az alapjait egy új globális rendszernek.

Londonban, a polgármester bankettjén mondott éves beszédében Gordon Brown a következőket mondta: ” A történészek  úgy tekintenek majd jelenlegi korunkra, mint egy különleges időszakra, mely meghatározó jelentőségű volt. Egy soha sem látott globális változás ideje, egy olyan periódus, amikor egy időszak lezárult, és egy újabb kezdődött, a nemzetek, kontinensek, és az egész világ számára.”

Kommentárom: Ez csak azt igazolja, hogy a szenvedés megmutatja az embereknek, hogy pontosan mi történik. Azonban mindezt szenvedés nélkül is meg lehetne tanulni, a világ fejlődésének tudatos megismerésével. Akkor közösen lennénk képesek egy jobb jövő érdekében munkálkodni, kényelmesen, kellemes érzésekkel, egy ragyogó holnap reményében, ahelyett, hogy a Természet csapásai tolnának minket a boldogság felé.

kn-

KA

15 nov 2008

A Kabbala mindenkié

a kabbala mindenkié

 

 

 

 

Kérdés: Öt éve tértem át a Judaizmusra, hosszadalmas tanulmányok és keresgélés után. Az előző években teljesen magával ragadott a Tóra és annak tanulmányozása. Most azonban az Ön előadásainak hatására veszélyes kérdések kavarognak a fejemben.  Amikor a Teremtő azt mondja, hogy “Az én gondolataim nem a te gondolataid” és a bölcs ember azt mondja, hogy “a Tóra az a Teremtő bölcsessége”, azaz az Ő gondolatai, akkor ez azt jelenti, hogy az elmúlt néhány ezer évben a gyakorló zsidók mind tévedtek, és igazából keresésem és vallásválasztásom a rossz irányba vitt?

Válaszom: Az ember elejétől kezdve önzőnek született. Gondolatai ellentétesek a Teremtő gondolataival. A Kabbalisták csoportját (Ábrahám vezetésével) “Izrael Népének” nevezték, mivel aspirációjuk egyenesen a Teremtő irányába irányult (Isra-El héberül). Így éltek mindaddig, amíg lezuhantak a spiritualitás szintjéről  (“Szeresd felebarátodat, mint saját magad”) az önzőség szintjére. Ezt hívjuk a Templom lerombolásának.

Azóta ez a csoport száműzetésben élt, önzőségben, és a “megalapozatlan gyűlölet” szintjén. A Teremtő feltárulás helyett, elrejtőzködött. Ahelyett, hogy direkt kommunikációnk lenne Vele, inkább kialakult a vallás. Ahelyett, hogy a Teremtővel közös tetteket végeznénk, önzőségre alapuló mechanikus “parancsolatokat” hajtunk végre (mechanikus tetteket, melyeket gyermekkortól erőltetünk magunkra, és automatikusan végzünk).

Senki sem hibáztatható a nemzet eme állapotáért, ennek mind meg kellett történnie. Azonban ma (immár 1oo éve) kötelességünk megkezdeni korrekciónkat, és ezáltal, ki kell jönnünk száműzetésünkből. Azok, akik ennek ellenállnak, azok a nemzet, a világ és a Teremtő ellenlábasai.

Emellett csak tanuljuk a kabbalát. Nem érdekes milyen valláshoz tartozunk. A kabbala mindenkié.

kn-

KA

15 nov 2008

Miért Amerikát érte az első csapás?

miért Amerika

 

 

 

 

Kérdés:Legyen szíves magyarázza el, miért Amerikát érte az első válság? Az amerikaiak a legadakozóbb emberek a földön. Rengeteg jótékonysági akciót vezetnek, és adnak mindenféle célra, köztük humanitárius célokra is. Személy szerint az Egyesült Államoknak köszönhetem, hogy eljöhettem a régebbi Szovjetunióból. Köszönhetjük még, hogy zsidók biztonságban vannak manapság és van saját országuk és azt is, hogy a Szovjetunió már  megszűnt, és hogy a világ hosszú ideig általuk virágzott.

Szóval miért őket érinti a válság? Milyen hibát követtek el, hogy ezt a büntetést érdemlik? Lehet, hogy az amerikaiak ezt nem altruisztikus okokból teszik, és nem olyan céllal, mint ahogy azt a Kabbala elmagyarázza, de ennek ellenére hozzájárulásuk és tetteik nem maradhatnak elismerés nélkül. A világ összes országai közül az Egyesült Államok áll legközelebb a “Szeresd felebarátodat” elvhez, amennyire ezt meg tudom állapítani.

Válaszom: Mindez azért történik, mivel az Egyesült Államok a világ legfejlettebb országa, és a világ többi részével és a többi országával kapcsolatban áll. Így ők érzik a globális válságot legelőször, mely majd tovább gyűrűzik, és elborít mindent. Természeti, járványokkal teli, és szociális válsággá változik majd. Ez így megy majd tovább, amíg megtanuljuk, hogy a problémát csak közösen, globálisan vagyunk képesek megoldani, úgy mintha mind együtt egy határok nélküli test lennénk.

kn-

KA

15 nov 2008

Segítsünk, hogy a világ jobbá váljon!

segítsünk, hogy a világ jobbá válljon

 

 

 

Kérdés: Itt Afrikában az emberek nem nagyon akarnak arról tudni, ami a mi világunkon kívül létezik, de engem fiatal korom óta mindig is izgatott a külvilág, és mindig is meg akartam találni a igazságot. Az utóbbi időben azon gondolkodtam, hogy hogyan változtathatnám meg az emberek gondolkodását, és hogyan adhatnék  értelmet az életüknek. Elkezdtem a többieknek a jóságról, és a Teremtőhöz való közeledésről beszélni, és nagy örömöt találok abban, hogy másokért jót teszek. Régebben mindig valami jutalmat vártam tetteimért, de ez nem érdekel többé. Az egyetlen kívánságom az, hogy mindannyian közelebb kerüljünk Istenhez. Azon kapom magam, hogy azon imádkozom Istennek, hogy ahelyett, hogy Ábrahámmal lehetnék a mennyekben, inkább azt adja meg nekem, hogy maradhassak a földön, addig amíg a legutolsó lélek is fel nem jut velünk együtt.

Miért érzek felelősséget a világért? Miért függ boldogságom a mások jólététől? Lehet, hogy ez egy jel Istentől? Vagy csak álmodozom? Legyen szíves mondjon valamit erről a lelkiállapotról! Köszönöm előre is, Alhain Kadima.

Válaszom: Egyszerűen szólva egy új vágyat fedezett fel önmagában: az adakozás iránti vágyat és a Teremtő iránti vágyat, egy olyan vágyat, mely másokban még nem létezik. Meg kell ezt a vágyát valósítsa, és akkor egy nagy ajándékot adhat majd önmagának is és a világnak is!

Kérdés:Egy új tanuló vagyok, és egy kérdést szeretnék feltenni. Mondhatjuk azt, hogy csak olyan mértékben szerzünk tudást, és a valóságunk hű képét (Hochma), amekkora mértékben képesek vagyunk arra, hogy ezt az igazságot másoknak átadjuk (Bina)? Úgy értem, csak akkor vagyunk képesek a szeretet törvényének rendszerét megfejteni, amennyiben azt az élet minden területén tapasztaljuk? Köszönöm, Tiago.

Válaszom: Igen. Azáltal, hogy másoknak adakozunk, egy közös vágyat építünk, mely vágyban felfedezzük a világ egyetlen erejét, a Teremtőt.

kn-

KA

15 nov 2008

Elkerülhető-e a recesszió?

Híradás:

Az amerikaiak azért választották meg Barack Obamát elnöknek, mert azt remélik, hogy majd  megoldja a gazdasági problémáikat. Azonban szakértők szerint már késő bármit is tenni, és elkerülhetetlen a válság továbbgyűrűzése. Már nincs semmi, amit kormányok képesek lennének tenni, hogy megakadályozzák a globális gazdasági modell összeroppanását és a válság továbbgyűrűzését. Mindegy milyen intézkedéseket tesznek, a fogyasztás egyre csökkenni fog, a recesszió hosszú ideig tart majd, és a világ újabb csődbe menéseket és a válság egyéb következményeit figyelheti meg a gazdaság többi részén is. Az IMF pesszimista előrejelzéseket bocsát ki, recessziót jósolva a világ vezető gazdasági hatalmainál.

Kommentárom:

Az egyetlen dolog, ami segíthet a világon az az, hogyha megértjük globális helyzetünk valódi jelentését. Hogy ez azt jelenti, hogy egyetlen élőlénnyé váltunk, és ennek megfelelően univerzális testvériségben és egyenlőségben kell élnünk, univerzális egyenletes elosztást alkalmazva, abszolút adakozással, az egyén teljes profitját a társadalomra áldozva, és a felebarát iránt érzett szeretettel. Ez hasonló ahhoz, ahogy egy integrált élőlény működik, benne minden sejt tökéletes harmóniában élve, mivel egyébként betegség lépne fel, és akár a halál is bekövetkezhet.

Mindennek fokozatosan kell létrejönnie, de nincs más lehetőség! Így fő célunk az, hogy az emberiséget egy globális oktatási rendszerrel lássuk el azért, hogy megértessük velük az “egyetlen élőlény” értelmét és jelentését a természetből vett példák segítségével. Az emberek, főként a vezetők meg kell, hogy értsék, nincs lehetőség a régi szabályokhoz való visszatérésre. A történelem során először, a világ mássá vált. Hasonlóvá vált a Felső Világhoz, más szóval az embereknek meg kell szerezniük az adakozás tulajdonságát, az elfogadás tulajdonsága helyett. Pont az ellentétes minőségre kell változnunk.

Erről kell beszélnünk, és folyamatosan ehhez kell hozzá szoknunk. Nincs más módja az előre jutásnak. Ellenkező esetben egy újabb világháború törhet ki, és még akkor is, ha az befejeződik, ugyanazzal a problémával állunk szemben: hasonlóvá kell válnunk a Teremtővel, mivel ez az, amit el kell érnünk a Teremtés terve alapján.

KA

15 nov 2008

Lehet Kabbalistának születni?

Kérdés:

Hogyan kapom meg a “szívben levő pontot”?

Válaszom:

Amikor az első spirituális resimo megjelenik bennünk.

Kérdés:

Ki tanította a kabbalát az első embernek, Ádámnak, hiszen akkor még nem voltak könyvek?

Válaszom:

Saját maga fedezte fel, mint Ábrahám. Azért hívjuk “első embernek”, mivel az aki eléri a Teremtővel való azonosulást, azt embernek nevezzük, Ádám, mely a “hasonló” szóból származik. Ő volt az első “ember” abban az időben, mindenki más még az állati sorban élt.

Kérdés:

Lehetséges, hogy egy újszülött már kabbalistaként jön világra?

Válaszom:

Nem. Mindenkinek ki kell érdemelnie a “szűrőt” (masach).

Kérdés:

Lehetséges, hogy egy újszülött egy spirituális szinten létezik?

Válaszom:

Igen, amennyiben az egész társadalom azon a szinten van.

Kérdés:

Lehetséges-e, hogy egy újszülött a machson (határvonal) feletti szinten születik, mindent megértve?

Válaszom:

Nem, de mindezt igen hamar elérheti gyerekkora alatt, nevelése segítségével, mint ahogy az a Templom lerombolása előtt történt.

Kérdés:

Mit jelent az, hogy lenullázom magam a többiek előtt?

Válaszom:

Ez akkor történik, amikor egy másik személy vágya fontosabb nekünk, mint a sajátunk.

Kérdés:

Szükséges-e, hogy több figyelmet szentelek a csoportnak, mint feleségemnek és gyermekeimnek?

Válaszom:

Csakis legbelül.

KA

15 nov 2008

A Teremtő vár ránk.

Kérdés:

Éveken keresztül úgy éreztem önző vagyok. Aztán megtaláltam a kabbalát, és megértettem, miért éreztem így magam. Most tanulok, terjeszetem a kabbalát, de még üresebbnek érzem magam. De legalább van remény.

Válaszom:

Az üresség érzése a Fény hatására jelentkezik, amely megmutatja nekünk, hogy üresek vagyunk, és, hogy ezt az ürességet csakis a Fény töltheti meg. Ahhoz, hogy ez megtörténjen, mindezt kívánnunk kell, és ezt a vágyat csakis a környezetünktől kaphatjuk.

Kérdés:

Az utóbbi időben már nem érzem rossz embernek magamat. Természetesen továbbra is önző vagyok, de már nem érzem magam rosszul emiatt. Éppen ellenkezőleg, felemelkedett hangulatban érzem magam, a leckék alatt is jobban koncentrálok, és többet terjesztem a kabbalát, mint előtte. Honnan tudhatom, hogy még mindig a megfelelő úton haladok?

Válaszom:

Amennyiben mindig a csoporttal való közösségre koncentrálunk, amennyiben megértjük, hogy az eggyé válás segítségével magunkra vonhatjuk a korrekció Fényét, akkor felfedezzük a Teremtőt.

Kérdés:

Kérem a Teremtőt, hogy korrigáljon engem, mivel nekem nincs erőm arra, hogy magamat korrigáljam. Ezzel szemben szégyenlem magam ettől a kéréstől, mivel ez azt jelenti, hogy elégedetlen vagyok azzal a helyzettel amiben most vagyok a helyzettel, amit a Teremtő adott nekem, hogy használjam. Hogyan értsem ezt az ellentmondást?

Válaszom:

Minden egyes helyzetben és állapotban a Teremtő csak arra vár, hogy közelebb kerüljünk Hozzá.

KA

15 nov 2008

Obama, esély a reményre, vagy csak egy újabb csalódás?

 Híradás:

Obama hamarosan csalódást fog kelteni választóinak. Az emberek nagy reményekkel várják Barack Obama működését. Nem csak, mint politikai vezető, hanem egy egész generáció reménysége, egy olyan személy, aki fellendülést hoz majd mindenkinek, és legfőképpen a kilábalást a pénzügyi válságból.

Kommentárom:

Az ok amiért Obamát megválasztották: Az elmúlt években a világ az Egyesült Államokat, mint egy nemzetközi rendőrt, és erőszakos tanárt tekintette. Háborút vív Irakban, Guantanamóban fegyenceket tart tárgyalások, és vádak nélkül, és arroganciája ellentétbe helyezi olyan régiókkal, mint Európa, Latin Amerika, és Ázsia. Emellett ismét hidegháborút kezdeményezett Oroszországgal. Más szóval az Egyesült Államok egy nagyon kedvezőtlen képet alakított ki magáról. Még a világ más táján keletkező katasztrófákért is őt okolják.

Ezt az ellenszenves képet még a pénzügyi válság is csak fokozta, amiért mindenki az USA- t hibáztatja, mivel az USA a világ globális gazdaságának, és pénzügyeinek központja. Minél rosszabban érzik majd az emberek magukat a fejlődő válság alatt, annál jobban fogják gyűlölni, és hibáztatni az Egyesült Államokat. A világ véleménye az, hogy a fehér anglo-saxon protestáns Amerika uralja az egész világot, és arrogánsan megszablya a szabályokat mindenkinek hosszú évek óta.

Annak érdekében, hogy megszabaduljanak ettől a kedvezőtlen képtől, és negatív attitűdtől, Amerika úgy döntött, hogy az afrikai-amerikai Obamát választja meg elnökének. Ez hatástalanítja az amerikai fekete és spanyol származású lakosság gyűlöletét, kedvezőbb megértést és kapcsolatokat hoz létre az Egyesült Államok és Latin Amerika, valamint Ázsia, Afrika és még Európa között is. Ez ugyancsak megszünteti az okokat, amiért Oroszország negatívan szemléli az USA-t, hiszen egy fekete elnökkel kevés olyan dolog van, amiért őket gyanúsítani lehet. A folyamatot profi módon, és éppen időben hajtották végre. Azonban azon túl, hogy elterelik a gyanúsítgatásokat, gyűlöletet, és a nemzetközi közvélemény negatív hozzáállását, hozhat-e ez valódi pozitív eredményeket?

A megoldás: A kabbala tudománya alapján a globális válság csak most kezdődött, és egyre növekedni fog. Addig fog tartani, amíg az emberiség teljes harmóniába hozza magát a Természettel (Teremtő). A kabbala azt is elmagyarázza, hogy kell ezt megtegyük.

A csalódás: Manapság azonban nem valószínű, hogy Obama tanácsadói készen állnak arra, hogy meghallgassák, amit a kabbala mondana. Úgy tűnik a világnak még szenvednie kell néhány válságot, mint az egyiptomi Fáraónak, azért, hogy meghallja az igazságot. Így mindazok, akik pozitív változásokban reménykednek csalódásokkal állnak szemben. A Teremtő adott a világnak egy új vezetőt, de ő csak abban az esetben válhat a megfelelő vezetővé, amennyiben elkezdi az emberek világnézetének globális megváltoztatását.

A világ helyzetének javulása csak úgy érhető el, ha a globális világ jelenségét az egész világnak bemutatjuk, oktatjuk, és az új alapállást, hogy a világot mint egy egészt szemléljék, megértetjük velük. Amennyiben egy globális oktatási rendszert alkotunk a globális világról, akkor az egész világ azonnal érezni fogja, hogy a természetbe tartozik, és mindenki reményei valóra válnak.

15 nov 2008

68 queries in 0,894 seconds.