Dr. Michael Laitman

A három vallás spirituális gyökere

 Kérdés:

Nem értem miért van szakadás a három alapvallás között. Amennyiben egy Isten van, miért léteznek ezek a különbségek?

Válaszom:

A vallások azért születtek, hogy a Teremtő rejtettségének ideje alatt is tovább fejlődhessünk. Amikor majd ismét felfedezzük a Teremtőt, akkor a vallások fokozatosan nemzeti tradíciókká, kultúrákká válnak.

A spiritualitásban három vonal segítségével haladunk előre. Ezek a vonalak világunkban a Teremtő rejtettsége folyamán a három alapvallásban nyilvánultak meg: az Iszlám képviselte a jobb oldalt, a Kereszténység a bal oldalt, és a Judaizmus a középső vonalat.

Ez azzal is összefügg, ahogy a naptárak vannak felállítva: az Iszlám naptár a holdhónaphoz igazodik, a Keresztény naptár a Naphoz, és a zsidó naptár luni-solar, vagyis a kettő között helyezkedik el. Honnan tudták az emberek, milyen naptárt állítsanak fel? Onnan, hogy jelenlegi világunkban mindennek meg van a spirituális eredete, és az emberek tettei ezeknek a spirituális gyökereknek felelnek meg világunkban. (Azonban egy kabbalista mindezt tudatosan teszi, míg mások mindezt véletlenszerűen, önkéntelenül).

A többi tanításról szólva, azok nem számítanak vallásnak, hanem hiteknek, vagy hiedelmeknek. Körülbelül 38oo létezik belőlük manapság.

KA

04 dec 2008

A Teremtő rávesz majd minket arra, hogy egyesüljünk

 Kérdés:

Undorodom a spiritualitástól. Úgy érzem, hogy életemet magányosan akarom leélni, nem egy csoporton belül. Az a benyomásom, hogy a spiritualitás célja az, hogy életünket mindenfajta élvezet nélkül éljük le. Úgy értem, milyen élvezetet képes a spirituális élet nyújtani? Nem érzem késznek magam arra, hogy normális életemet a spiritualitás kedvéért feladjam. Hogyan imádkozzak egy másik vágyért, amikor igazából ez egyáltalán nem az én vágyam?

Válaszom:

A Teremtő (Kabbala) semmit nem akar ránk erőszakolni. Helyette azáltal tol minket előre, hogy jelenlegi életünkön belül szenvedést hoz ránk, és ezzel juttat tovább. Azonban lehetséges az előrejutásunkat felgyorsítani, és könnyebbé tenni a kabbala segítségével.

Akárhogy is, mindenki eléri majd a célt amiért teremtve lett: hasonlóvá váljon a Teremtővel azáltal, hogy egy összefüggő vággyá egyesülünk. Ez vagy a szenvedés útján történik, vagy a Fény útján, mely visszatérít minket az egyetlen forráshoz, a Teremtővel (a szeretet és adakozás tulajdonsága) való azonosuláshoz.

Most a világban mindenki felfedi a közös szenvedést, amelynek egyetlen oka van – az emberek közötti egyetlen vágyban való összekapcsolódás hiánya. De a Teremtő rávesz majd minket arra hogy egyesüljünk!

KA

04 dec 2008

Túlélési stratégiák a válság alatt: pszichiátriai kezelés, antidepressziós gyógyszerek, és jövendőmondás

 Híradás:

A globális pénzügyi válság a világ minden táján súlyos hisztériába sodorja az embereket. Az emberek pánikba esnek, ahol meggondolás nélküli tetteket követnek el, hogy befektetéseiket megőrizzék. A németek a szocialista irodalomban keresik a választ, a kínaiak a kommunista párt ellen tüntetnek, az amerikaiak depresszió ellenes tablettákkal tompítják pénzügyi félelmeiket, az oroszok paranormális gurukhoz és jövendőmondókhoz fordulnak tanácsért. A világ minden táján emberek térnek be különböző vallásokba.

Válaszom:

Az ember gyenge és törékeny teremtmény. Amikor félelme támad, segítségre szorul és bizonytalan, a környezetétől vár segítséget, lehet az pszichoterápia, barátok köre, egy háború, család és így tovább. Vagy lekapcsolja magát a valóságról a kábítószerekkel, misztikus tanításokkal, vagy vallással. Ezért vált Hollywood olyan népszerűvé a Nagy Depresszió alatt.

Azonban ma az idők megváltoztak, mivel egy átmeneti periódusban vagyunk, az individualista világból a globális világba. Az egyetlen megoldás abban a forrásban található, mely képes nekünk elmagyarázni ezt az új világot, és ez a forrás a kabbala, semmi más. Ez azért van, mivel most felfedezzük az egység tulajdonságát a világban, amely a Teremtő tulajdonsága. És a kabbala tudománya az út ennek a megszerzésére.

Így a sok keresés és számtalan hiba után az emberek lassan a kabbalához jönnek. Elmagyarázhatjuk az embereknek, hogy boldogságuk kulcsa már rég a kezükben van, mint Pinokkió történetében!

KA

03 dec 2008

Billentsük át a világ mérlegét az érdem oldalára

 Kérdés:

Az egyik barátom filozófus, aki az egyiptomi kultúrát tanulmányozza. Mesélt nekem egy a zsidó valláson alapuló történetet, egy lélekről, melynek meg kellet gyónnia bűneit. Amikor a gyónásra kerül a sor, bűneit a mérleg egyik serpenyőjébe teszi, amire a másik oldal emelkedni kezd.

Válaszom:

Az a kabbalisztikus írás, amely legközelebb esik ehhez a történethez az a 11o-es pont a “A Tíz Szfira Tanulmánya” című könyvből (ahol más ehhez kapcsolódó forrásokat is találhat). Itt ez olvasható: “Pontosan meg kell értsük, mit írnak a Tractate Kidushim 4o. oldalán: Mindenkinek minden pillanatban félig szentnek és félig bűnösnek kell magát tartania. Amennyiben egy parancsolatot végrehajt, boldoggá válik, mivel az egész világot az érdemek oldalára fordította. Amennyiben bűnt követ el, szégyen rá, mivel az egész világot bűnössé tette.”

Rabbi Elazar, Rabbi Simon fia azt mondja: “A világot a többsége alapján bíráljuk el, és az egyént ugyancsak többsége alapján bíráljuk. Így amennyiben egy parancsolatot végrehajt, boldog lesz, mivel önmagát és az egész világot az érdemek oldalára fordította. Amennyiben bűnt követ el, szégyen rá, mivel az egész világot bűnössé tette. Emiatt az egy bűn miatt a világ és ő maga is nagyon sok jót vesztett el.”

KA

03 dec 2008

Baal Haszulam elmagyarázza a világban tapasztalható szenvedés és válságok okait

Baal Haszulam, “Bevezetés a Zohár Könyvéhez”, 19-es pont:

Amikor minden egyes ember beleegyezik abba, hogy megszünteti az önmaga számára történő megszerzés önző vágyát, és nem lesz más vágya mint a másiknak adakozni, a világ minden gondja és szenvedése megszűnik majd. És egy egészséges, teljes és biztonságos élet biztos reményében élhetünk majd, mivel mindegyikünk számára egy egész világ áll majd rendelkezésre, hogy minden szükségletünket kielégítse.

Azonban amikor mindenki csak a saját maga számára való megszerzés vágyával rendelkezik, ebből erednek a fájdalmak, háborúk és mészárlások, melyekből nincs menekvés. Mindezek mindenfajta betegségekkel, és sebekkel gyengítik testeinket.

Baal Haszulam, “A Vallás Lényege és Célja”:

A gonosz nem más, mint az önimádat, melyet egoizmusnak hívunk, és ami pontosan ellentétes a Teremtővel, akiben nyoma sincsen az Önmaga iránti megszerzés vágyának, hanem csak az adakozásnak.

Baal Haszulam, “Béke a Világban”:

A világ népességének megegyező tulajdonsága az, hogy mindegyikünk készen áll arra, hogy a másikat minden lehetséges eszközzel kihasználja, meggyötörje a saját javára, nem törődve azzal, hogy saját gyarapodását a barátja kárán keresztül éri el. És nem számít, hogy mindegyikünk milyen mentséget talál ki maga számára cselekedetei magyarázatára.

Baal Haszulam, “Az Istenség Felfedése (A Tóra adása)”:

Az egy természetes törvény minden ember számára, hogy mindent ami testén kívül található, valótlannak és nem létezőnek tekint. És minden lépés, melyet abban az irányban tesz, hogy embertársát szeresse, nem tekinthető a “felebarát iránti szeretetnek”, mivel azt a végső cél alapján bíráljuk el, amely a saját érdekében végzett tett. Nincs benne az ember alaptermészetében, hogy akármit is szeretet alapján tegyen felebarátjáért, anélkül, hogy nem várna valami jutalmat érte, és ebből kifolyólag ilyen fajta tett egyszerűen elképzelhetetlen.

KA

03 dec 2008

Baal Haszulam: Az egyén tettei megegyeznek az egész tetteivel

Baal Haszulam, “Bevezetés a Zohár Könyvéhez” 68-as pont:

Ne csodálkozzunk, hogy egyetlen személy tettei zuhanást, vagy emelkedést képesek okozni az egész világnak. Mivel az egy megváltoztathatatlan törvény, hogy “a többségi és az egyéni egyenlő”. És mindaz ami a többségben történik, megtörténik az egyéniben is. És ez igaz az ellenkező irányban is, mindaz ami az egyéniben történik, megtörténik a többségben is, mivel az általános nem jöhet létre, csak amikor az egyéni felfedeződik, az egyéni részek mértéke és minősége alapján. Így minden egyes személy tettei képesek a világot felemelni vagy ledönteni.

Baal Haszulam, “Béke a Világban”:

A társadalom minden egyes személye olyan, mint egy kerék, mely ugyanannak a gépezetnek sok másik kerekéhez van kapcsolva. És ennek az egyetlen keréknek nincs önmagában mozgásszabadsága, hanem mozgását a többi kerék mozgásiránya határozza meg, a gépezet általános céljának érdekében. És amennyiben egy kerék lerobban, akkor ezt a sérülést nem az egyetlen kerék szempontjából vizsgáljuk, hanem a teljes gépezet irányában tett szerepe és szolgáltatása szempontjából.

Baal Haszulam, “Béke a Világban”:

A közösségben csak azt találjuk, ami az egyéni részeiben található. És a közösség nyeresége, minden egyes egyén nyeresége is. Aki a közösséget megbántja, az saját magát is bántja, és aki hasznot hajt a közösségnek, saját maga is részt kap a haszonból, mivel részese az egésznek. És az egész nem ér többet, mint egyéni részeinek összessége.

KA

02 dec 2008

A nő a társadalom teljes értékű fele, sőt több is annál

 Kérdés:

Mi a nő szerepe a kabbalában?

Válaszom:

Mind mai világunkban, és a jövő társadalmában is, mely kigyógyul majd az önzőségből, a nő az egy teljes értékű fél, és még több is annál, mivel az emberek kiegészítik egymást az egyetlen rendszerben.

A nő is képes saját tökéletességét és értékét érezni az önkorrekción keresztül, azáltal, hogy az egész világ irányában szeretővé, és adakozóvá válik. Pontosan a korrigált állapoton keresztül képes a közös lélek női fele egyenlővé válni, és azt érezni, sőt mi több akár többé is válni, mint bárki más, mivel a közös lélek női része által jelképezett vágy az oka a Teremtő felfedezésének.

Kérdés:

Amennyiben a Lo Lishma (nem az Ő nevében) állapota nem segít valakit át a Lishma (az Ő nevében) állapotába, akkor a csoportnak kell hatnia rá segítségképen. Hogyan képes a nő hasonló reakciót kiváltani?

Válaszom:

A vágyán keresztül, mivel a Fény megszerzésében a férfi csoportra kell támaszkodnia.

Kérdés:

Szeretnék kinyitni egy könyvet, olvasni és élvezni azt. De amióta elkezdtem a kabbalát tanulni, nem élvezem már az olvasást. Mit tegyek?

Válaszom:

Tanuljon meg élvezetet kapni a Felső Világokból!

KA

02 dec 2008

A személy a lélek másolata

 Kérdés:

Egy alkalommal arról beszélt, hogy ugyanaz a lélek hogyan szállt vissza ebbe a fizikai világba az évszázadokon keresztül: Ábrahám, Mózes, Rabbi Simon Bar Yochai, az Ari, és Baal Haszulam. Ha jól értem Ön, és mindenki aki már átlépett a Mahszon-on (határvonal a fizikai és spirituális világok között), vagy éppen annak folyamatában van, kapcsolatba lépett ezzel a lélekkel. Ez a lélek befejezte már küldetését?

Válaszom:

Még nem fejezte be. Mindannyian egy lélek részei vagyunk. Annak könnyebb részei már átestek a korrekción, és most minket segítenek ugyanezt elérni. Fokozatosan segítenek bennünket, hogy elérjük amit ők, hogy Ádám egyetlen lelkéhez csatlakozzunk. Az emberiség minden tagja része ennek az egyetlen léleknek, az egyetlen létező teremtménynek.

Kérdés:

Mi a “kabbalista lélek”?

Válaszom:

Az a lélek, mely arra ösztönzi a személyt, hogy felfedje a Teremtőt. Igazából nincsenek másfajta lelkek, mivel amennyiben egy személy nem igyekszik a Teremtő felfedezése felé, akkor még nincsen lelke. Azonban ez az igyekezet megjelenik majd a jövőben, vagy a következő életciklusban.

Mindettől függetlenül még akkor is, ha a személynek nincsen még lelke, kabbalista szövegek olvasása illetve hallgatása felgyorsíthatja a Teremtő iránti igyekezet felfedezését, és a lélek megszerzését.

Kérdés:

Amennyiben valaki genetikailag zsidónak születik, az azt jelenti, hogy minden életciklusában zsidó lesz, illetve volt?

Válaszom:

Igen, mint ahogy ez igaz mindenki másra is. Ez azért van, mert fizikai világunk a Felső Világ lenyomata, és a személy a lélek másolata.

KA

02 dec 2008

A halottak feltámasztásának és a Messiás jövetelének valódi jelentése

 Kérdés:

Lenne szíves a következő megjegyzést megmagyarázni? “A Messiás csak akkor jön el, amikor már nem lesz szükség rá, csak a megérkezése utáni napon érkezik majd meg, nem az utolsó, hanem a legutolsó napon jön majd” ez az idézet Farnz Kafka írásaiból való.

Válaszom:

Kafka filozófus volt. Szavai ismételten bizonyítják, hogy az emberi szív és elme képtelen megérteni a természetet, az életet és az embert. Ahhoz, hogy mindez sikerüljön, először is fel kell fedezzük a Teremtőt.

Kérdés:

Mit jelent a halottak feltámasztása és a Messiás jövetele a kabbalában?

Azt mondta, hogy a halottak feltámasztása azt jelenti, hogy az emberek megszűnnek egoistának lenni. A Yechezkel könyvében is írnak a halottak feltámasztásával kapcsolatban, és ott másként magyarázzák azt. Azt akarta Ön magyarázni, hogy a halottak feltámasztása során a materiális világ egyesül majd a spirituális világgal, és az emberek és lelkeik egy világban léteznek majd? És ha ez nem így van, és minden spirituális, akkor a Messiás is inkább spirituális, mint fizikális?

Válaszom:

A Messiás az nem egy személy, hanem egy erő, mely minket korrigál. Végül is mit képes egy személy tenni!? Ez az erő korrigálja majd minden a vágyainkat kísérő önző szándékainkat, ezzel altruisztikussá változtatva őket. Ezzel egyenlővé válunk majd a Teremtővel, és elérjük a teremtés célját, a Vele való közösséget.

Még jobban felbontva ugyanezt: Az emberek felfedezik majd magukban azt az erőt, mely önzőségüket korrigálja. Ez az erő, mely kihúzza őket a világ önző érzékeléséből az, amelyet Messiásnak nevezünk (ami héberül azt jelenti, hogy kihúzni, kiszedni). Az önzőségük helyett megszerzik a mások érzékelését, velük a vágyakon és érzelmeken keresztül történő kapcsolatot, és hogy velük eggyé válnak. Ezzel a folyamattal megszerzik lelküket.

A lélek a Teremtő egy része, a szeretet és adakozás tulajdonsága. Amikor minden ember ezt teszi majd, mivel mindannyian teljesen össze vannak kapcsolódva, el fogják veszteni különbségeiket – és a fizikai testük érzetét. És akkor majd a közös érzékelésükkel felfedezik a Végtelen Világot, és a Teremtővel való azonosulást.

KA

01 dec 2008

A spirituális világban semmi sem vész el

 Kérdés:

Azt mondta, hogy a Templom lerombolása előtt Izrael egész népe, emberek milliói voltak képesek a spirituális érzékelésre évszázadokon keresztül. Mivel járultak hozzá a civilizációnkhoz? Milyen szerepet játszott az a sok millió ember? Végül is mi csak egy maroknyi abból az időből származó személy könyveit használjuk a tanuláshoz. Lehetséges, hogy az a sok millió ember semmi mást nem hagyott hátra, mint a genetikai állományuk?

Válaszom:

Ránk hagyták spirituális genetikai állományukat – a közös lelken belül végzett korrekciójukat. Ezen túl ők most továbbra is részt vesznek velünk együtt a világ korrekciójában. Ez azért van, mert a spirituális világ az egy állapot, mely állandóan létezik, ahol semmi sem tűnik el, vagy halványul.

Kérdés:

A lelkek az önző vágyak korrigálásával változnak meg, és visszatérnek eredetükhöz – az egyetlen eredeti lélekhez. Korrigálásunk alatt felépítjük Edényeinket (Kelim) és fizikai halálunk után megtartjuk a spirituális világ érzetét ezekben az Edényekben (Kelim). Hogyan kapcsolódnak Edényeink azokkal a lelkekkel, amelyek korrekciója rajtunk keresztül történt?

Válaszom:

A lélek az adakozás tulajdonsága, melyet a személy csak az alatt szerezhet meg, amíg ebben a világban, fizikai testében létezik. Minden, amit halála előtt lelkében érez ugyanaz, amit halála után is érezni fog. Az adakozás tulajdonságán keresztül a személy kapcsolatot érez a többi lélekkel – azokkal, akik rajta keresztül lettek korrigálva, és azokkal is akiken keresztül ő maga lett korrigálva.

KA

01 dec 2008

56 queries in 0,799 seconds.