Dr. Michael Laitman

A spirituális világban semmi sem vész el

 Kérdés:

Azt mondta, hogy a Templom lerombolása előtt Izrael egész népe, emberek milliói voltak képesek a spirituális érzékelésre évszázadokon keresztül. Mivel járultak hozzá a civilizációnkhoz? Milyen szerepet játszott az a sok millió ember? Végül is mi csak egy maroknyi abból az időből származó személy könyveit használjuk a tanuláshoz. Lehetséges, hogy az a sok millió ember semmi mást nem hagyott hátra, mint a genetikai állományuk?

Válaszom:

Ránk hagyták spirituális genetikai állományukat – a közös lelken belül végzett korrekciójukat. Ezen túl ők most továbbra is részt vesznek velünk együtt a világ korrekciójában. Ez azért van, mert a spirituális világ az egy állapot, mely állandóan létezik, ahol semmi sem tűnik el, vagy halványul.

Kérdés:

A lelkek az önző vágyak korrigálásával változnak meg, és visszatérnek eredetükhöz – az egyetlen eredeti lélekhez. Korrigálásunk alatt felépítjük Edényeinket (Kelim) és fizikai halálunk után megtartjuk a spirituális világ érzetét ezekben az Edényekben (Kelim). Hogyan kapcsolódnak Edényeink azokkal a lelkekkel, amelyek korrekciója rajtunk keresztül történt?

Válaszom:

A lélek az adakozás tulajdonsága, melyet a személy csak az alatt szerezhet meg, amíg ebben a világban, fizikai testében létezik. Minden, amit halála előtt lelkében érez ugyanaz, amit halála után is érezni fog. Az adakozás tulajdonságán keresztül a személy kapcsolatot érez a többi lélekkel – azokkal, akik rajta keresztül lettek korrigálva, és azokkal is akiken keresztül ő maga lett korrigálva.

KA

01 dec 2008

Mit látnak a kabbalisták? (És mit esznek?)

 Kérdés:

Emberek olyan kérdésekkel jönnek Önhöz, hogy mire változtassák meg a nevüket, párok kérdezik Öntől, hogy mi legyen gyermekeik neve. Honnan tudja, hogy mit válaszoljon?

Válaszom:

Nincsen semmilyen természet feletti képességem. Az élettapasztalatom alapján adok tanácsokat, és mint bárki más, néha hibázom.

Ajánlataimnak semmi misztikus, illetve varázsereje, vagy titka nincsen. Igazából senki sem rendelkezik ilyenfajta erőkkel. Olyan embereknek, mint Wolf Messingnek vannak természetes adottságaik, például látják a jövőt, azonban egyik ilyen “pszichikus” egyén sem kabbalista. Mindössze jobban képesek jelenlegi világunkat érzékelni, mint mások, de nem érzik a Felső Világot.

Én kabbalista vagyok, és látom a Felső Világot, és az ahhoz vezető utat. A kabbala tanulása alatt, abban a mértékben amennyiben a korrekció iránt törekszünk, magunkra vonjuk a Felső Fényt – a Teremtő szerető és adakozó erejét, mely korrigál minket. Még a kezdők is, akiknek nincs még meg az a képessége, hogy érezzék a Fényt, érzik ezt az erőt, és annak hatását a tanulás alatt.

Kérdés:

A kabbalisták esznek húst?

Válaszom:

Mindig is ettek.

Kérdés:

Rav. Laitman valóban egy kabbalista?

Válaszom:

Nem tudom, de azt tudom, hogy eszik húst!

KA

01 dec 2008

Szenvedésünk oka, és az alternatív útvonal

Nagyon sok kérdést kaptam a szenvedésünk okairól, és a jelenlegi válságról. Itt van válaszom:

A kabbala azt állítja, hogy mindennek ami történik egyetlen oka van: az ember képtelensége, hogy a Természet harmóniájának törvényeit kövesse, más szóval ama képtelensége, hogy a Teremtővel való azonosság törvényeit kövesse. Pontosan ez a kudarc, hogy az egyensúlyt a legmagasabb, “emberi” szinten kövessük, hogy egymás közti kapcsolatainkban a “szeresd felebarátodat, mint saját magad” elve alapján éljünk, vezet el alacsonyabb szinteken is az egyensúly megbomlásához. Ennek következtében az állatvilág és növényvilág kihalóban van, és a kövezeti szinten levő egyensúlyok is megbomlóban vannak. Mindez az önző gondolatok, vágyak és tettek következménye.

Az nem véletlen, hogy a vezető pénzügyi befektetők helyesen jelölték meg a pénzügyi válság okát: hogy ez a válság a morális értékek válsága, ahol a pénzéhség felelőtlen felhalmozások lavinájához vezetett. De mint azt láthatjuk, a szenvedés megtanítja az embereket, még a pénzügyi befektetőket is, hogy meglássák balszerencséjük igazi okait. Így a nagy szenvedés (egészen az éhségig, kihalás veszélyéig menőleg) arra késztet majd minket, hogy felülbíráljuk önző hozzáállásunkat az emberiséggel, és a világgal szemben.

A kabbala képes egy olyan utat nyújtani, ahol ezeket a változtatásokat önkéntesen és kellemesen tehetjük meg, mielőtt a válságok legyűrnek minket. Ellenkező esetben azok csak növekedni fognak, mint a bibliai egyiptomi csapások.

Nehéz azt megérteni, hogy önzőségünk hogyan befolyásolhat természeti katasztrófákat, és a globális felmelegedést. De ebben az esetben is a szenvedés segít majd annak felfedezésében, hogy igazából mi is történik. A világszerte tapasztalt viharok egyre erősödnek majd, és Grönland olvadó jégtömbjei tornádókat okoznak majd. Amikor mindez megtörténik, hirtelen világossá válik majd, hogy mindezen jelenségek igazi oka önzőségük, és az alaptalan gyűlöletünk egymás iránt. E módon a természet megtanít majd minket, hogy “emberré” váljunk, hogy megtartsuk a formák azonosságának törvényét, és elérjük az egyensúlyt!

KA

01 dec 2008

A jelenlegi válság az “első egyiptomi csapás”

Kérdés:

Azt mondta, hogy a jelenlegi válság az első egyiptomi csapásnak felel meg. Mikor lesz ennek vége? Képes a végét látni a hanyatlásnak és a munkanélküliségnek?

Válaszom:

A válság nem csak hanyatlás. A bankok abbahagyták kölcsönök kiadását, abból fakadó félelmükben, hogy nem fogják azt visszakapni. Ez a munkanélküliség emelkedéséhez vezet, az ingatlanok és autók eladását megállítja, és lelassítja a gazdasági produktumot, leértékeli a forrásokat. Ez a folyamat hosszú ideig tarthat, ameddig az emberek megtanulják a globális függetlenség törvényeit, amely kötelezni fog minket a kapcsolataink megváltoztatására: arra hogy minden pillanatban biztosnak kell lennünk abban, hogy minden tettünk az egész világ hasznára szolgál.

Itt van a csapások Hollywoodi verziója, melyek persze csak allegorikusan értendők:

Egyiptomi csapások Hollywoodi módon

Természetesen le kell fordítsuk azt amit a Tórában olvasunk, az eredeti spirituális jelentésére, ahogy azt a kabbala elmagyarázza!

KA

30 nov 2008

Fejlődésünk lehetséges irányai: a háború vagy a békés átmenet

Kérdés:

Hogyan segítem a Teremtő igazolását azzal, hogy terjesztem a kabbalát, és egy virtuális csoporton belül dolgozom? Mi történik, ha nem teszem a munkámat?

Válaszom:

A Teremtőnek nincs önre önmagában szüksége, mivel az Ő érdeke az, hogy az összes lelket egységbe hozza Ádám közös lelkén belül. A többiekkel való egység nélkül ön nem lesz képes a Teremtőt felfedni. Egyszerűen nem lesz képes a helyes irányt megtalálni.

Kérdés:

Hogyan vagyok képes a csoportomat megtalálni? Kit keressek fel ezzel kapcsolatban?

Válaszom:

Menjen weboldalunkra, és kattintson a kapcsolat részre. Vagy látogasson erre a interaktív térképre, ahol találhat csoportokat a lakóhelyéhez közel, és megtalálja kapcsolatfelvételi információikat is.

Kérdés:

Mi történik, ha nem leszünk képesek egyesülni?

Válaszom:

Ez nem lehetséges, mivel egységünk a természet által van megtervezve elejétől kezdve, és ebből kifolyólag be kell következnie. Kötelezve leszünk, hogy megtaláljuk a teljes egymással való kapcsolatot, hogy eggyé váljunk – tökéletesen egybe olvadva harmóniában és szeretetben, mint ahogy az egy integrált rendszerhez illik. Az egyetlen kérdés az, hogy még mennyi szenvedésen kell keresztül mennünk ahhoz, hogy megértsük mindezt, azt hogy ez az egyetlen válságból kivezető út.

A következő két variáció lehetséges:

1. A negatív lehetőség: Az emberek megértik, hogy nincs logikus megoldása a válságnak, és hogy minden szétesik: munkanélküliség, a pénz teljes értékvesztése, gazdasági kapcsolatok teljes összeomlása, a gazdaság és a lakosság alapvető szükségleteinek kielégítésére szolgáló szolgáltatások paralízise – mint a hollywoodi horrorfilmekben a jövővel kapcsolatban. A reménytelenség, a gyilkosságoktól való félelem, öldöklések és forradalmak nyomása alatt a hivatalos hatóságok úgy érzik majd, hogy elvesztették az uralmat a helyzet felett, és háborút fognak kezdeményezni. Azt hiszik majd, hogy ez megoldást ad a problémára, lehetőséget a helyzet kordában tartására, hogy embereket és forrásokat mozgósítsanak. Nem érdekes, hogy ki kezdeményezi majd a háborút, de minden kormány egyetért majd vele.

2. A pozitív lehetőség: Lehetséges, hogy lesz időnk elmagyarázni a dolgokat, és emellett az emberek is megértik majd a “levegőben levő” gondolatainkon keresztül, hogy a válság állapota előre meg van tervezve, racionális, és a Természet (Teremtő) tervének szükséges része, és hogy van egy lehetséges kivezető út. Van egy módja, hogy kitaláljunk a korlátozottságból és ürességből ami világunkban uralkodik, hogy utána egy örökkévaló és tökéletes életet találjunk az önzőségünk felett, mely önzőség a gonoszság egyetlen forrása. És akkor ahelyett, hogy a világot a saját önzőségünkön keresztül érzékeljük, elkezdjük majd azt az adakozás és szeretet tulajdonságain keresztül valahol magunkon kívül észlelni. Akkor megérezzük majd a Felső Világot, az Univerzum másik részét, amely eddig el volt rejtve tőlünk, mivel eddig mindent  “magunkba” akartunk kebelezni,  és ebből kifolyólag nem is tudtuk “honnan származunk”, “mi az életünk célja”, és hogy “hová megyünk, amikor elhagyjuk ezt a világot”. Eddig csak létezésünk egyik kis darabját érzékeltük.

Azonban bármelyik úton is megyünk keresztül, háborúval, vagy békés átmenettel, el fogjuk érni az adakozás és szeretet tulajdonságait, az integrált rendszer tulajdonságait, ahol “minden ember egy családba tartozik”. Akkor egyenlővé válunk majd a Teremtővel a vele való egybeolvadáson, és a Teremtővel való formaegyezés alapján. Ez az egyetlen örök állapot, mivel minden más ehhez vezető állapot tökéletlen.

kn

KA

30 nov 2008

A szociális problémák megoldása önzőségünk korrigálásában található

 Kérdés:

Az utóbbi időben sok olyan hírt olvashatunk, amikor szülők szörnyű dolgokat művelnek gyermekeikkel, amiből az tűnik ki, hogy borzasztó gyűleletet éreznek irántuk. Miért?

Válaszom:

Ez az emberek végtelen őnzőségének a megnyilvánulása, mely egyre csak növekszik. Az utóbbi időben újfajta kapcsolatokat fedezhetünk fel a nemek és korosztályok között is. Az emberek gyakorlatilag csökkenteni akarják a szaporodást, és nem törődnek a családalapítással és gyerekek nevelésével. Ez főként a nagyvárosokban észlelhető, ahol az eredeti lakosságot fokozatosan bevándorlók váltják fel.

Egy másik erősödő bonyolult szociális és etikai probléma az, hogy “mi történjen az idősebb emberekkel”? A jelenlegi pénzügyi válság meg fogja szüntetni a nyugdíjalapokat, és nem lesz, aki képes lesz etetni az idősebb korosztályt, mivel a dolgozók száma jóval kevesebb lesz, mint a nyugdíjasoké.

Ezen túl a dolgozni képes fiatal korosztály egy olyan világban találja majd magát, amely kimerítette természetes nyersanyagait, egy olyan világban, mely nem képes őket ellátni. Ennek következtében háborúk és éhség vár ránk.

A másik lehetőség az, hogy korrigáljuk magunkat és a Természetet a kabbala módszerének segítségével, amely gyorsan képes az embereket és a világot egyensúlyba és harmóniába rendezni.

 

KA

29 nov 2008

Mi vár az emberiségre: kihalás vagy boldog jövő?

 Híradás:

Amennyiben az emberi élet és társadalom körülményei nem változnak meg, a gyors genetikai kihalás elkerülhetetlen. Minden újabb generáció betegesebb az előzőnél. Végül a beteg civilizáció egy életképtelen generációnak ad majd életet. A fejlődő országokban élők egy kicsit tovább húzzák majd. A pénzügyi válság a betegellátási rendszerek válságához vezet majd. Az életminőség drasztikusan csökenni fog, és egy-két évtized leforgása alatt a föld lakossága 1 milliárdra fog lecsökenni.

Kommentárom:

Már sokszor olvashattunk az emberiség tragikus kihalásával kapcsolatos előrejelzéseket különböző okokkal kapcsolatban. A kabbala tudománya nem zárja ki ezeket a lehetőségeket, beleértve további világháborúkat. Azonban ugyanakkor nyújt egy olyan általános megoldást, mely minden lehetséges válságra és azok következményeire alkalmazható.

Mivel minden probléma gyökere az emberiség önzősége, mely ellentétes a Természetben található altruizmussal, az emberiség önzőségének korrekciója hasonlóvá tesz majd bennünket a Természettel, és ezzel pozitív reakciót vált majd ki abból. Ezáltal minden tényező a negatívból pozitívvá változik majd, és az emberiség abba az irányba fejlődhet, hogy felfedezi a tökéletességet és örökkévalóságot önmagán belül.

KA

29 nov 2008

A nő a Teremtő törekvésének hordozója

 Kérdés:

Mi a nők szerepe a kabbalában? Sehol nem látom a nőket szerepelni a rendszerben, mint például tanító szerepkörben, a gyerekleckéken kívül.

Válaszom:

A nő a Teremtő törekvésének a hordozója, míg a férfi az, aki ezt a törekvést megvalósítja.

Kérdés:

Amikor egy nőben felébred a spiritualitás, ugyanazokat az érzéseket élik át, mint a férfiak?

Válaszom:

Igen.

Kérdés:

Szükség van arra, hogy a virtuális csoportban levő barátaimmal fizikálisan is találkozzak? Egy éve már minden nap részt veszek a kabbala terjesztésében. A tanáraink azt mondják, hogy a találkozókon megbeszélt kérdések nagyon fontosak, de nem érzem, hogy nekem tényleg szükségem van erre. Szívemben és gondolataimban összekapcsolódom a csoporttal, és továbbra is folytatni akarom a kabbala terjesztését amennyire az képességeimtől telik, a számítógépen keresztül. Rá kell erőszakoljam magam valami olyasmire, amit a szívem nem kíván?

Válaszom:

Semmire nem kell, hogy erőszakolja magát, mivel maga nő. Amennyiben ez a kérdés egy férfitől származna, neki fizikálisan is részt kellene vennie amikor csak lehetőség adódik rá!

KA

29 nov 2008

Nincsen más Rajta kívül

 Kérdés:

Minden helyzetben megpróbálom látni, hogy: “Nincsen más Rajta kívül”, de néha nincs időm azt megtalálni, hogy a Teremtő mit akar nekem mondani. Mit tegyek?

Válaszom:

A legfontosabb az erőfeszítés, amit teszünk. A Teremtő megtalálja a módját, hogy megértesse velünk ami szükséges – és fogadjuk azt el hálásan.

Kérdés:

Édesanyámnak egy nagyon agresszív tumoros betegsége van immár 9 hónapja, és nem tudom, hogyan birkózzak meg mindezzel. Már 4 éve tanulok kabbalát Önnel. Minden nap nagyon nehéz helyzeteken megyek keresztül. Hogyan tereljem el gondolataimat a problémáról a kabbala segítségével, annak érdekében, hogy segíthessem anyámat, és saját magamat?

Válaszom:

Egy lehetőséget kapott felülről, hogy rövid idő alatt sok mindent korrigálhasson, azáltal, hogy a “tudás feletti hit”-ben (önzőség feletti adakozás) él. Magasabbra kell emelkednie gondolatai által, és látnia kell, hogy mindez csak a fizikai testtel történik, míg a lélek korrekción megy keresztül, ezáltal elválasztva az önzőséget a spirituális testtől.

És persze eközben olvasson  Teremtővel és annak teljes fokú irányításával kapcsolatos írásokat, mint az első Samati cikket a “Nincsen senki Rajta kívül” címűt. Azok elmagyarázzák majd, hogy “Minden kizárólag a Teremtő által van irányítva, és Ő mindent “abszolút jósággal irányít”, azonban egyenlőre mi ezt nem érezzük, mivel belőlünk még hiányzik az adakozás tulajdonsága.

KA

29 nov 2008

Hogyan magyarázzuk el a kabbalát másoknak?

 Kérdés:

Amennyiben valaki a kabbala tanulása révén halad előre, akkor lassan megszerzi azt a képességet, hogy másoknak is el tudja magyarázni a kabbala alapgondolatait, hogy azok is megérthessék?

Válaszom:

Nem feltétlenül. A Zohár könyvében olvashatjuk, hogy Rabbi Simon nem volt képes maga megírni a könyvet, hanem Rabbi Abának mondta azt tollba. Ugyanígy azt is olvashattuk, hogy Mózes is képtelen volt az emberekkel történteket és azok okait nekik pontosan elmagyarázni, és testvérének, Áronnak a segítségére volt szüksége.

Miért van ez? Baal Haszulam azt írja, hogy néhány lélek a Belső Fényből, míg más lelkek a Külső Fényből származnak. Ez határozza meg azt a képességet, hogy az anyagot a hallgatók szintjén tudjuk elmagyarázni, és ezen magyarázatok színvonalát is meghatározza.

Kérdés:

Sok nehéz helyzetben levő emberrel találkoztam. Néhányan vallásosak, mások misztikus tanításokat követnek, és a többiek csak keresnek, kutatnak valami után. Úgy érzem, nagy lehetőség van arra, hogy a kabbala iránt vonzzuk ezeket a személyeket, azáltal, hogy elmagyarázzuk nekik, minden a Teremtőtől jön, és mindennek az a célja, hogy felébressze bennünk a kérdést: “Mi az életem célja?”.

Mit tegyek?

Válaszom:

A legjobb az, ha nem beszélünk ezeknek az embereknek a kabbaláról. Inkább egyszerűen tartson magánál kabbalisztikus anyagokat, mint például újságokat a fogadó/váróhelységében.

 

KA

29 nov 2008

56 queries in 0,742 seconds.