Dr. Michael Laitman

Mindent a Fény irányít

1. A Fény a Teremtővel egyenlő. A Fény mindig mindennek az eredete! Az elején a Fény alkotta a teremtést, és így a teremtés teljesen a Fénytől függ. Amennyiben a Fény eltűnne, akkor a teremtés sem létezne. Minden mozzanat és változás mely a teremtésben történik, csakis a Fény hatása alatt történik.

A teremtés az élettelen és mozdulatlan amíg a Fény nem kezd el a lehető legkisebb erővel ráhatni. Amennyiben a Fény hatása erősebbé válik, abban a mértékben alapvető változás jön létre a teremtésen belül, mozdulatlanból vegetatívvá változtatva azt, mely szinten a teremtés elkezd érezni, és észlelni. És így tovább.

2. A Fény az irányító erő. A Fény mindig mindennek a forrása! Ezért van írva az: “Nincsen semmi Rajta kívül” és “A Teremtő a mi árnyékunk”. Állandóan meg kell “találjuk” a Teremtőt minden körülmények között, minden megállapításban, mivel Ő az, aki az aktuális állapotot létrehozta.

3. Én irányítom a Fényt!. Amikor erőfeszítéseket teszünk arra, hogy magunkban változást hozzunk létre, akkor magunkra vonjuk a Fényt, és az megváltoztat minket. A Fény képes arra, hogy megváltoztasson engem, és a resimót (emlékkép, spirituális DNS), és csak olyan módon változtat, hogy azzal közelebb vigyen a teremtés céljához. Más szóval az egyetlen dolog, amit én képes vagyok irányítani életemben, az a spirituális fejlődésem üteme. Ellenkező esetben a Fény rám vonatkozó hatására irányuló vágyam hiányában a Fény hiányát okozom, és akkor mindenféle szenvedést élek át – mivel a Fény egyenlő az élettel.

Azonban amennyiben vágyaim is a Fénytől származnak, akkor nem vagyok képes a Fényre viszonzásképen hatni a vágyaimmal. A célra irányuló vágyat egy külső, a Fényen kívüli forrásból kell, hogy megkapjam, és ebben az esetben képes leszek a vágyra hatni, és annak rám való hatását kiváltani, ezzel fejlődésemet felgyorsítani. Ezért kapom meg a helyes környezet, a csoportot, mely az egyetlen lehetőségem és segítségem arra, hogy a cél irányában történő utamat meggyorsítsam.

4. A nő szerepe. A csoportot nem fizikálisan, hanem a vágyon keresztül befolyásoljuk. Így az a nő, aki részt vesz a csoport munkájában (a virtuális tanulás, és a kabbala terjesztése révén), és vágyik arra, hogy a megfelelő behatást megkapja a csoporttól, megkapja és önkéntelenül is használja azt annak érdekében, hogy a Teremtő (Fény) felé forduljon. A fizikális, barátokkal való kommunikáció, és csoportos tanulás kivételével, minden másban amiben a férfiak részt vesznek és részesülnek a nők is részesednek, és ugyanazokon a szinteken mennek keresztül.

KA

22 nov 2008

Most hogyan lehet egy üzleti vállalkozás sikeres?

 Kérdés:

Tegyük fel, hogy igaza van a pénzügyi válsággal kapcsolatban, de továbbra sem értem milyen specifikus, praktikus lépésekeket javasol?

Válaszom:

Adok egy rövid választ: én nem vagyok gazdasági szakember, de csak azok a vállalkozások lesznek sikeresek, amelyek az emberek közötti mélyebb kapcsolatokra törekszenek, még bevezetésük előtt! Így a költségek, pénz és emberi erő mind egy egésszé tevődik össze, egy-egy központ által van irányítva. Végérvényesen a bankrendszernek egységessé kell válnia, globálissá, nemzetközivé, és mindennemű nemzeti és kormány irányítástól mentesnek.

A földnek ahhoz kell tartoznia, akik laknak rajta, ahelyett, hogy üzleti vállalkozás legyen.

A helyi irányító szervezeteknek kell döntéseket hoznia az anyagi és egyéb források elosztása felől.

A kormányoknak a társadalom szociális problémáit kellene kezelnie.

A szegény nemzeteknek segítséget kellene adni, de ezeket úgy kell kiadni, hogy fejlesztési programokat segítsenek, és megtérülő befektetésekhez vezessenek.

KA

22 nov 2008

Én a Kabbala államra szavazok

 Kérdés:

Minden jót Rav Michael! Hisz az Asszíria állam feltámadásában? Érte vagy ellene szavazna?

Válaszom:

Én csak egy államra szavaznék, a Kabbala államára, melynek alaptörvénye a “szeresd felebarátodat, mint saját magad” szabály lenne. Ez az, amire a Teremtő, illetve a Természet kötelez minket. Egyensúlyban kell élnünk a globális társadalmi rendszerrel, amelyben élünk. A különálló államok kiemelkedése ellenére van a világ egységének. Olvassa el Báál Haszulam “A Béke” és a “Béke a világban” című műveit.

Kérdés:

Sokan akik kommentárokat küldenek be, azt gondolják, hogy a szabad piacok által elért gazdasági előrejutás önző, és gonosz. Az egyetlen dolog, ami gonosz lehet, az a szándék. Nekünk embereknek szükségünk van arra, hogy az alapvető forrásokhoz (étel, menedék, oktatás) hozzájussunk túlélésünk érdekében. Meg kell értsük, hogy nem az a baj, hogy nyereségre teszünk szert a szabad piac segítségével, hanem az, ahogy az elosztás történik a rászorultak között. Az elosztást legjobb mindenkinek a saját országában elrendeznie. A gyengék csak akkor öröklik meg a világot, amennyiben azok, akik felhalmozták a javakat, megtalálják a módját az elosztásnak. Várom kommentárját.

Válaszom:

Azt javaslom, hogy olvassa el a forrásanyagainkat a pénzügyi válságról, valamint Báál Haszulam következő cikkeit: “A Béke” , a “Béke a Világban” és a “Szabadság”.

KA

21 nov 2008

A Teremtő mindenkihez eljut majd

 Híradás:

“Egyenes beszéd a tőzsdével kapcsolatban”…Az elkövetkező év alatt nagyon sok csődöt fogunk látni a nem eléggé hatékony vállalatoknál…Azok a vállalatok, üzletek, melyek nem képesek csökkenteni költségeiken, egyszerűen megszűnnek majd… egy hatalmas tönkremenési hullám érhet el minket a jövő évben, főként a kisebb vállalatokkal kapcsolatban. A recesszió már most elsöpri azokat, akik nem csökkentik költségeiket.

Híradás:

“A kisvállalkozások befolyásolják a gazdaságot”. A becsült 25.8 millió kisvállalkozás az Egyesült Államokban az elmúlt évtized alatt évente az új állások kb. 6o-8o százalékát generálta, az ország privát szektorának munkásállományának 5o.6 százalékát foglalkoztatja, az összes export ágazat 97 százalékát reprezentálja, és az összes foglalkoztató vállalat 99.7 százaléka belőlük áll.

Kommentárom:

A Teremtő mindenkihez eljut majd, és mindenkivel megérteti majd, hogy pontosan mit akar tőlünk. És azt akarjam, hogy arra vágyjunk, hogy olyanok legyünk, mint Ő maga. Mindössze annyit kell tegyünk, hogy mindezt akarjuk, és Ő elvégzi az összes változtatást!

KA

21 nov 2008

Jutalmunk csakis az erőfeszítésünkön múlik

 Kérdés:

A szemünkben egy sejt jóval fontosabb, mint milliárd sejt az ujjunkon. Ennyivel fontosabb lehet egy szerv a többihez képest. A lelkek közötti különbség hasonló: abban a pillanatban, hogy kiléptek a közös lélekből, a lelkek nagyon egyenlőtlenek egymáshoz képest. És a mai világunkban hasonlóan létezünk, nincsen egyenlőség közöttünk. Azonban az önkorrekció folyamatában mindegyikünk kiteljesíti magát, hogy a Teremtő nagyságát elérje (ez egy idézet volt az egyik Oroszországban adott kabbala előadásból).

Mindez azt jelenti, hogy amennyiben az én lelkem eredete egy egyszerű kétkezi munkás, akkor én mindig “másodosztályú” maradok? Amennyiben a Teremtő így alkotott meg, akkor ez örökké való állapot, vagy csak időleges?

Válaszom:

Minden egyes személy, aki korrigálja magát olyan mértékben, hogy eléri a Teremtő szintjét, egyenlővé válik Vele. Olvassa el a: “A vágy és kielégülés ellenkező kapcsolata” című írást. Amikor valaki, aki a legalacsonyabb helyről származik, megszerzi “Szűrőjét” és a Visszavert Fényt, felemelkedik a Keter (korona) szintjére, mely a Teremtő szintjének felel meg, és így ugyanarra a szintre jut, mint az, aki magasabb eredeti szintről származik. A különbség a munkában rejlik, és a jutalom az erőfeszítéstől függ. Szóval haszontalan csak ülni és szenvedni, inkább dolgozni kell!

KA

20 nov 2008

Számít az, hogy a kabbalista mivel keresi a kenyerét?

 Kérdés:

A legtöbb kabbala tanulónak olyan állása van, ami nem illik bele a természet törvényei közé, és a nagy világ szintjén igazából hozzájárul a világméretű válság kialakulásához. Bármilyen jellegű munkákról beszélek a bányásztól az űrhajósig, hiszen mindegyik az emberi önzőséget hívatott szolgálni.

A kabbala azt tanítja, hogy a természettel egyensúlyban kell lennünk, és csak annyit elvennünk belőle, amire  abszolút szükségünk van. De a szén, olaj, a kozmosz, járművek és a többi ezer féle munkahely mind beleavatkozik a természet harmóniájába, és megrontja a kapcsolatokat.

Mit tegyenek az ezeken a munkahelyeken dolgozó emberek, ha ugyanakkor kabbalát is akarnak tanulni? Hogyan lehetünk képesek kabbalát tanulni, ha közben tudjuk, hogy az általunk végzett munkával károsítjuk a rendszert? Szükséges-e, hogy munkahelyeket változtassunk, és ha igen, akkor milyen jellegű munkát végezhetünk?

Válaszom:

Amennyiben munkája senkit sem károsít közvetlenül, akkor nyugodtan folytassa azt. Előbb utóbb a körülményei felülről kiindulva megváltoznak majd, annak megfelelően, hogyan halad spirituális fejlődésével, és a világcsoporthoz való kapcsolatában.

Kérdés:

Lehetséges-e, hogy az embert mindennapi professzionális tevékenysége segíti a Teremtő irányában való közeledésében? Hogyan változtassuk meg munkahelyünket (főként életünk delén), hogy az egy újabb, hatékony eszközzé váljon (a könyvek, a tanár és a csoport mellett) előrehaladásunk segítésében? Vagy lehet az, hogy az ember állása nem befolyásol minket ebben, és a Teremtő felé való haladásunk az független mindennapi munkatevékenységünktől?

Válaszom:

Amennyiben munkája az nem károsít másokat (például tolvajlás, vagy hasonló) akkor nem számít, hogy hol dolgozik. Az ember csak az alapján lesz elbírálva, hogy mit tesz szabad idejében – abban az idejében, mely munkája, és a hasonló felelősségei után fennmarad. Abban a mértékben kerül elbírálásra, hogy milyen hatékonyan használja szabadidejét spirituális fejlődésére.

KA

20 nov 2008

Hogyan kössük össze a szívünkben levő pontokat?

 Kérdés:

Ön azt mondja: “Ne a testeinken keresztül kapcsolódjunk össze, hanem a szíveinkben található pontokon keresztül – éreznünk kell, hogy azok összekapcsolódnak.” Hogyan tegyük meg ezt?

Válaszom:

A szívünkben levő pont az egy resimó (memória pont) a múltbéli spirituális állapotból. Báál Haszulam egyik levelében ezt írja: “Ez egy önző vágyakozás, mely ahhoz hasonló, amikor egy férfi arra vágyik, hogy szeretett hölgyével ismét összetalálkozhasson!” Semmi más nem szükséges a részünkről, mivel az önző természetünk aktuális korrekcióját, és azonosulásunkat a Teremtővel a Teremtő maga végzi el a Felső Fény segítségével. Mint, ahogy azt a “Tíz Szfira Tanulmányozása” könyv bevezetőjében, annak 155. pontjában olvashatjuk: “Ez (a Fény) teremtett minket, és csak ez korrigálhat minket!” Azonban a mi vágyunkra, és készenlétünkre vár, ahhoz, hogy mindez megtörténjen.

Kérdés:

Mi a különbség aközött, hogy alávetjük magunkat a Bnej Baruh csoport hatásának, vagy, hogy más hasonló egyenlőséget hirdető csoportokkal szemben tesszük azt?

Válaszom:

A különbség a csoport céljában, és a cél elérésének módszerében található.

Kérdés:

Mit tegyünk, amikor barátainkkal találkozunk, de nincsen kapcsolat a szívekben található pontok között, és a találkozó egy fájdalmas, és unalmas eseménnyé alakul? Ez még így is felfogható úgy mint egy kísérlet a kölcsönös garanciára, egységre, és az önzőség legyőzésére, vagy jobb, ha nem megyünk el ilyen találkozókra?

Válaszom:

Ez nem fog magától megtörténni, erőfeszítéseket kell tegyünk rá, és dolgoznunk kell érte. Az egónk ellen dolgozunk végül is, ez nem fogható fel úgy, mint “szerelem első látásra”.

KA

19 nov 2008

A nőknek is el kell érniük a Teremtővel való azonosulást

Kérdés:  A kabbala könyvekben használt “ember”(Adam) kifejezés vonatkozik a nőkre is? Erre a példára gondolok, hogy “ha egy ember érzi a resimot, akkor megérdemli, hogy felfedezze a spiritualitást, a Felső Világ érzését, és a valóság felfogását” (Ez a szemelvény a Kabbala a Tanulóknak című könyvből való).

Válaszom: Minden kétség nélkül minden embernek – mind férfiaknak, mind a nőknek – el kell érni a Teremtővel való azonosulást. Az egyetlen különbség az, hogy a férfiaknak több korrekciót kell végrehajtaniuk magukon, mint a nőknek, a lelkük felépítésének megfelelően.

Kérdés: Azt halottam, hogy nem javasolja a nőknek az éjszakai tanulást. Igaz ez?

Válaszom:Akárki, akármikor tanulhat, amikor csak megfelel neki. Azonban mivel szükséges, hogy a férfiak egy egységgé váljanak, a legjobb, és leghatásosabb módja a tanulásuknak, ha velünk együtt, a férfiakkal tanulnak.

Kérdés: A férfiak önzősége, és nehézségeik a csoporttal való kapcsolatukon keresztül jelenik meg. Hogyan és kihez viszonyítva tudják a nők felfedezni önzőségüket?

Válaszom: A nők önzősége a férfiakkal való kapcsolatukon keresztül jelenik meg. Vagy az egyén, vagy a  férfi csoporttal való kapcsolatukon keresztül, mivel a férfi a kulcsa a nő spirituális fejlődésének. Azzal, hogy erőfeszítéseket tesz a spirituális fejlődésére, a nő megérti, hogy ezt csak a férfiak révén tudja megtenni, a közös csoporton keresztül.

Kérdés: Azt mondja, hogy spiritualitásunknak nincs köze testünkhöz. Akkor miért fontos az, hogy megfelelően öltözködjünk amikor a Kabbala Centrumba megyünk? Nem kellene, hogy inkább a férfiak győzzék le a vágyaikat, és ne úgy nézzenek a nőkre, mint szexuális tárgyakra, hanem mint egyenlő társakra a világ korrekciójában?

Válaszom: Inkább segíteniük kéne a férfiaknak, a Kabbala világméretű terjesztésében, ahelyett hogy magukat a kirakatba tennék . Ezért kaptak engedélyt arra, hogy a Centrumba jöjjenek! A Világot segítő ember akar lenni, vagy csak egy “nő”? Amikor a férfiakkal együtt dolgoznak  a nők, fontos, hogy egyenlők legyenek és külsőjükben ne nagyon emelkedjenek ki résztvevők között.

kn-

KA

19 nov 2008

Próbáljuk megválaszolni saját kérdéseinket

 Kérdés:

Gondolkozzak egy kérdésen, és mérlegeljem, hogy egyátalán feltegyem-e, mielőtt mindenki előtt megkérdezem? Kérdésem mindenit különböző képpen befolyásolhat, pozitívan vagy negatívan. Természetesen mindegyik kérdés legfontosabb része az Ön válasza, de azért elmagyarázná ezt?

Válaszom:

Meg kell, hogy próbálja a saját kérdését megválaszolni. Még akkor is, ha látja, hogy nem helyes, vagy nem tud pontos választ találni, tanulmányai, és a csoport tovább fogja vezetni. A Felső Fény megszerzése nem múlik azon, mennyit tudunk, hanem attól függ mennyire befolyásol minket a Fény.

Kérdés:

Lehetséges, hogy valaki aki már öt éve tanulja a kabbalát nem rendelkezik a szívben levő ponttal? Vagy mindenkinek, aki kabbalát tanul van ilyen pontja?

Válaszom:

Ha valaki azért tanul, hogy megtalálja a választ arra a kérdésre, hogy mi az élete célja, akkor ez a kérdés a Teremtő megismerésére irányuló vágyából – a szívben levő pontból – származik.

KA

19 nov 2008

A válság elemzése

Írva van “Az ember csak gyerekeit és tanítványait nem irigyli”. Én is büszke vagyok a tanítványaimra. Így büszkén teszem közzé azokat a szövegeket és videókat, melyeket tanítványaim készítenek. A következő írást egy new york-i tanítványom, Tasha Fridkin küldte:

A válság elemzése

Azt tudjuk, hogy a természet törvényei működnek, akár ismerjük őket, akár nem. Senki nem fogja kipróbálni a gravitáció törvényét azzal, hogy kiugrik az ablakon, mivel élettapasztalatunk alapján előre tudjuk az eredményt.

Azonban csak kevés ember tudja, hogy a fizikai életünket vezérlő törvények mellett léteznek törvények, melyek lelkeinket vezérlik. Nem látjuk lelkeinket mostani világunkban, és a köztük levő kölcsönhatásokat sem érzékeljük. Azonban ez nem jelenti, hogy a velük kapcsolatos törvények nem szigorúak, ezek továbbra is megállás nélkül hatnak ránk, még akkor is, ha nem érezzük nyilvánvalóan a hatásukat.

Ezeknek a törvényeknek megfelelően lelkeink egy harmonikus és kiegyensúlyozott rendszer részei, mely rendszer az adakozás tulajdonságán alapul.

Minden egyén a lehető legtöbbet adja hozzá a rendszerhez, és csak a szükséges minimumot veszi ki belőle.

Az emberiség azonban különböző módon fejlődött. Mára elérte azt a szintet, ahol minden egyén csak a minimumot akarja adni, és mindenki mást a maga hasznára akar hasznosítani, hogy maximális kielégülést kaphasson. Ráadásul azt már észre sem vesszük. Minden ember nyerni akar a lottón, egy dolláros jeggyel milliókat nyerni. De honnan jön ez a millió? Egy millió emberektől jön, akik ugyancsak a jegyre költöttek. Más szóval, minden egyén mástól akar pénzt elkapkodni a saját maga kiszolgálására. És ezt mindannyian teljesen normálisnak tartjuk.

Így egyenlőtlenség van spirituális és fizikális létezésünk között. A spirituális törvények megsértése nyilvánvaló, és érezhető következményeket okoz fizikális életünkben, mint például a jelenlegi pénzügyi válság. Ez a válság csak az összes társadalmi kapcsolatot érintő általános válság egy bizonyos megnyilvánulása. A pénzügyi rendszer a legsebezhetőbb, hasonló egy élőlény vérkeringéséhez, a világ egész közösségét összekötve, behálózva. Semmi sem változott meg a pénzügyi rendszeren belül, a krízis pusztán pszichológiai. Felfedtük a köztünk levő kapcsolatok hibás használatát, és ezzel elvesztettük bizalmunkat a rendszerben, minek eredményeképpen a rendszer összeomlott.

Ezzel azt mondhatjuk, hogy elértük azt a szintet, ahol a külsőség – az összefonódó rendszereink struktúrája, és alapelvei, elveszítik fontosságukat a belső értékrenddel – gondolatainkkal és szándékainkkal szemben, ezen rendszerek használata folyamán.

Amennyiben mindannyian nem változtatjuk meg hozzáállásunkat a körülöttünk levő emberek irányában olyan formában, melyek egyeznek a lelkeink közti kapcsolatokkal, akkor továbbra is a természet törvényeivel szemben haladunk. És ezek a törvények egyre negatívabban fognak ránk hatni. Senki sem lesz képes ez elől elfutni, nem lesz a földnek egyetlen zuga sem, ahol rejtőzni lehet, arra várva, hogy a dolgok majd maguktól megjavulnak.

A világ lassan térdre kényszerül. Amennyiben meg akarjuk menteni magunkat, magunknak kell elkezdenünk a mentést, azzal, hogy megváltoztatjuk hozzáállásunkat a többiekkel szemben. Senki más nem képes minket megmenteni.

A világot mindannyian építjük. A világ a mi közös otthonunk, és azt a természet törvényei alapján kell építenünk. Ez képes arra, hogy hatalmas, elképzelhetetlen bőséget adjon, vagy, amennyiben továbbra is az önzőségen alapul, elképzelhetetlen szenvedést hoz majd, amely a végén így is úgy is változásra kényszerít majd minket.

KA

18 nov 2008

56 queries in 0,567 seconds.