Dr. Michael Laitman

Spirituális fejlődésünk mértéke erőfeszítéseink erősségétől függ

Kérdés:

Furcsa dolgok történtek körülöttem az elmúlt néhány év alatt. Azok az emberek akikre felnéztem, mélyre süllyedtek, vagy olyan dolgokat művelnek, amik messze vannak az elfogadott társadalmi normáktól. Régebben igen motivált voltam, de mostanában nem érzem a vágyat, hogy bármit is megpróbáljak bárkinek is bebizonyítani.

Az az érzésem, hogy mindazok, akiket jól ismertem, és felnéztem rájuk, nem ugyanazok, mint akik régebben voltak. Goromba vagyok a rokonaimhoz, és ettől folyamatosan bűntudatot érzek, hiszen szeretem őket. Az idősebbek felbosszantanak, undorodom az emberek arcától, és utálom a saját testemet.

Immár hét éve tanulom a Kabbalát, és minden nap követem a leckéket. Nehezemre esik a kongresszusokat látogatni, és a közös étkezéseken részt venni, de a leckéket az interneten keresztül nagyon szívesen nézem. Az az érzésem, hogy mindent megteszek, hogy ne kelljen emberekkel személyesen találkozzak. Ez normális?

Válasz:

Mindenkinek meg van a saját fejlődési sebessége. Amennyiben rendszeresen tanulunk, és szabad időnket a terjesztésre fordítjuk, akkor biztosak lehetünk benne, hogy minden részállapot elmúlik majd. Munkákkal áthaladunk majd rajta, és elérkezik majd a következő részállomás. A Végső Korrekcióig ezek az állapotok váltogatják majd egymást.

Azonban a váltakozás sebessége az erőfeszítésünkön múlik, és ez az egyetlen behatásunk a Teremtőhöz vezető utunk alatt. Amennyiben fejlődésünk természetes sebességgel halad, akkor nyomást (szenvedést) érzünk, amely változtatásra ösztökél minket. Amennyiben a természet (Teremtő) nyomása előtt haladunk, a saját erőfeszítésünk alapján, akkor nem érzünk majd szenvedést, hanem ellenkezőleg, boldogságot, és inspirációt érzünk majd. A választás a miénk!

KA

18 nov 2008

Az önző vágyak azok, melyek nem mások iránti szeretetre, vagy adakozásra irányulnak

Kérdés:

Mik azok az “önző vágyak” és mit jelent “azok felett” létezni?

Válasz:

Önző vágyak azok a vágyak, amelyek nem a mások iránti adakozásra, vagy mások szeretetére, illetve a Teremtő iránti adakozásra és szeretetre irányulnak. Ezeket önzőnek nevezzük, mivel saját magunk akarunk kielégülést kapni bennük.

Az hogy “felettük létezünk” azt jelenti, hogy úgy próbáljuk őket használni, hogy függetlenné váljunk tőlük, és emellett mások kielégítésére használjuk őket.

Kérdés:

Azt magyarázta, hogy a “szűrő” az az önző vágyak visszaverésére szolgál, egy olyan igyekezet, hogy az önző vágyak felé kerüljünk. Amikor akarok valamit, és nagyon vágyok arra, de mégsem érem azt el, és azt mondom magamnak, hogy nem akarom azt a valamit akarni, és ez végül is nem is rajtam múlik. Mindez az önző vágyak visszaverésének felel meg?

Válasz:

Nem, mivel ezzel csak azt érjük el, hogy önzően nem akarunk szenvedni. Ezért verjük vissza vágyunkat: hogy ne érezzünk ürességet, és a bennük levő fájdalmat.

Kérdés:

Amikor valaki teljes adakozással működik a materiális világban, az üresség érzete ellenére, a külső behatások által okozott szenvedés továbbra is sok szívfájdalmat okoz. Mit tehetünk ez ellen?

Válasz:

Olvassunk el sok anyagot a globális korrekcióval kapcsolatban. A szövegek képesek kell, hogy legyenek elég erőt kiváltani a Felső Fényből, hogy elkezdjük érezni a közös vágyat, és a benne levő Fényt.

KA

18 nov 2008

Az élvezetről és szenvedésről

Az ember az élvezet megszerzésére irányuló vágyból teremtődött, a vágyból, mely a Fény befogadására kész. Ezért van az, hogy élvezetet, vagy annak hiányát – szenvedést érez. A személy a Teremtő mindent elborító Fényében lakozik. Abban a mértékben melyben azonossá válik, illetve különbözik a Fénytől,  élvezetet, vagy szenvedést érzékel. Így dönti el, milyen állapotban van.

A kabbala elmagyarázza, hogyan érhetjük el a maximális azonosulást a Fénnyel, annak érdekében, hogy teljes kielégülést kapjunk, addig a pontig, hogy végtelen kielégülést kapunk, amennyiben teljesen azonosulunk a Teremtő Fényével.

A jelenlegi szenvedés globális kiterjedése az egész emberiséget abban az irányban mozgatja, hogy egyetlen teremtménnyé váljunk, mely azonosul a Felső Fénnyel. Az ember végrehajtja a Fény tulajdonságához való azonosulását – “Jó mely Jót tesz” – azzal, hogy végrehajtja a “Szeresd felebarátodat, mint saját magad” törvényét. A szenvedés majd rávesz minket arra, hogy megértsük eme törvény végrehajtásának a szükségességét, de a kabbala tudománya képes arra, hogy megtanítson minket arra, hogy megértsük a Természet tervét gyorsan és csapások nélkül, és hogy tudatosan akarjunk a Jósághoz azonosulni. Ezzel lecserélhetjük a szenvedést élvezetre, és lerövidíthetjük azt az időt, amely az örök, határtalan és tökéletes jóság állapotának eléréséhez szükséges.

KA

18 nov 2008

A pénzügyi válság segít új valóságunk megértésében

Híradás:

Martin Wolf, a Financial Times kolumnistája és a Világbank korábbi fő gazdasági szakértője mondta: “Az egyik legfontosabb előttünk álló feladat az, hogy egy globális pénzügyi rendszert alkossunk, amely egy jobban kiegyensúlyozott világgazdasághoz vezethet, ahol az extra megtakarításokat magas hozamú befektetésekbe fektethetnénk, vagy a szegények hasznára fordíthatnánk.”

Híradás:

Gordon Brown, Nagy Britannia miniszterelnöke hisz abban, hogy a világméretű pénzügyi válság felgyorsíthatja egy új típusú társadalom építését, melyben új célok valósulnak meg, és arra sürgette a világ vezetőit, hogy tegyék le egy új világrendszer alapjait, mely nemzetközi, és elveti a protekciót.

Kommentárom:

Ily módon lassan, fokozatosan megértjük a globális rendszert, és ebből megérthetjük a Teremtő tulajdonságait: a szeretet és adakozást. Az élet (Természet vagy a Teremtő) rávesz majd minket arra, hogy ezeket a döntéseket meghozzuk, és végrehajtsuk őket.

KA

18 nov 2008

Milyen lenne egy tökéletes világban élni?

Senkinek sincs fogalma, hogy mi történik a gazdasággal akár egy másodperc múlva. Szakértők a legkomplikáltabb modelleket építik fel, hogy megpróbálják megjósolni a jövőt múltbeli tapasztalatokra építve, de a legpontosabb statisztika is csak minimális előrelépés a bizonytalanságtól, ami jelenleg nyomaszt minket. A vezető gazdasági szakértők   egyre inkább ezzel a véleménnyel fejezik be cikkeiket: ameddig a globális piacok bizonytalanok, nem érdemes megjósolni a jövőt.

Mi a valódi probléma? Miért nem tudjuk mi történik majd azzal a rendszerrel amit magunk építettünk? A szakértők azt mondják : “a problémát több különálló tényező összejátszása okozza”. Azonban van ennél világosabb magyarázat is. A rendszer nem képes tovább a régi rendszerek alapján működni. Manapság a turbósított globalizáció korában, még tüsszenteni sem tudunk anélkül, hogy az egész rendszer ne remegjen bele. Alan Greenspan a US Federal Reserve System vezetője azt mondta: “A történtek legfőbb oka az emberi természet, amely nem alkalmazkodik a gazdasági tervekhez.” Ezt még 2oo7 szeptemberében mondta. Azt is mondta, hogy a válságok kezelésére különböző merev szabályokat alkalmazni soha sem volt sikeres.

A probléma nem az, hogy kiszámíthatatlan emberi természetünk arra hajt minket, hogy sekélyes önérdekből cselekszünk. Ez történt a múltban is, de mára a helyzet gyökeresen megváltozott: mindannyian egy összefüggő rendszer részeivé váltunk, egy egésszé álltunk össze. Ezért van az, hogy a régebbi módszerek nem működnek többé.

Az élet azt követeli, hogy egyensúlyba hozzuk magunkat az új valósággal. Ahelyett, hogy a régebbi hibákat megismételjük, használjunk sikeres időtálló modelleket, mint példákat. Nagyon sok gyönyörű és sikeres példája van az integrált, és kölcsönös rendszernek

Például vegyük az emberi testet. Az teljesen a sejtek altruisztikus működésétől függ. Minden sejt a teljes test javáért dolgozik, csak annyit tartva meg maguknak, ami a funkciójának betöltéséhez szükséges. Igazából egy nagyon pontos hasonlóságról szólunk: minden természetes rendszer részeinek tökéletes együttműködésétől függ. Amint egyetlen sejt is elkezdi az élőlényt károsítani, ahelyett, hogy azt szolgálná, a többi sejt összefog, hogy az élőlényt segítse, és azt visszatérítse az előzetes egyensúlyhoz.

És mi sem vagyunk kivételek. Bál Haszulam – az előző század nagy kabbalistája – írta, hogy óvatosan kell hogy kezeljük a természet törvényeit: “minden személy, aki megtöri a természet törvényeit, eltér attól a céltól, melyet a természet kitűzött számára, és ezért a természet meg fogja őt büntetni.” Ez a rövid leírás, mely a modern válságra is tökéletesen illik, egy fél évszázaddal ezelőtt íródott.

Nincsenek fellebbezések a természet bíróságán. És mi nagyon messze vagyunk attól, hogy ezeket a törvényeket betartsuk. Mi az alapján a mottó alapján élünk, hogy: “Legyél gazdag, legyél bátor, nem érdekes, hogy kinek a kárára teszed azt.” Ez az amit a fejünkben levő suttogó hang javasol, és mi boldogan szót fogadunk neki.

Itt található a probléma. Képzeljük el mi történik, amikor egy sejt úgy dönt, hogy mostantól csak magával törődik. Az orvosoknak egyszerű kifejezése van rá: rákos betegség. Így a jelenlegi válság csak egy szimptómája egy betegségnek, mely kezelésre szorul.

Amint az emberiség egy egységes rendszerré állt össze, azonnal az ennek megfelelő törvények hatása alá került. Többé nem kapunk felmentést azok alól a dolgok alól, melyek régebben nem vontak büntetést maguk után. Amennyiben továbbra is a régi módon élünk, az ugyanolyan, mintha leugranánk a toronyház tetejéről, és azt hisszük, minden rendben lesz. A játékszabályok megváltoztak, ahelyett, hogy kihasználjuk egymást, mostantól törődnünk kell a másikkal. Ameddig nem vagyunk képesek ezt megtenni, a válság tovább fogja keseríteni az életünket.

Van egy hatásos módszer, amely segíthet abban, hogy könnyebbé tegyük a változás átmeneti időszakát: a társadalmi vélemény. Minden egyszerűbbé válik, ha a kommunikációs csatornák, a sajtó, a tömegtájékoztatás és az internet elmagyarázza az embereknek, hogy mindannyian ugyanannak az összefüggő rendszernek a részei vagyunk, ahol az egyén vesztesége a kollektív vesztesége, és mindenki nyeresége az egyén nyeresége is.

Ahogyan a dollármilliókat a gazdaságba pumpáljuk, ebben a pillanatban azzal egyezik meg,  mint amikor a beteg emberbe nyomják a fájdalomcsillapítót. Ehelyett alapvetően kell megváltoztassuk az alapállásunkat, és a jelenlegi világunkban előtérbe helyezett “Én javam” helyett a “Társadalom javát” kell fontossá tegyük. Azonban ez a társadalom nem egy a különálló részek által bugyborékoló massza lesz, hanem egy nagy család.

Csak próbáljuk elképzelni, hogy körülöttünk mindenki a legközelebbi hozzátartozónk. Mindenkinek őszintén azt kívánjuk, hogy boldog legyen, és segítjük is őket, hogy ezt elérhessék, és ők mindannyian ugyanazt érzik velünk és a többiekkel kapcsolatban, és ők is segítenek minket. És mind emellett a pénzügyi intézményektől is megkapjuk a segítséget, hogy életünket megfelelő minőségben folytathassuk. Ily módon egyensúlyt érünk el magunk és a természet között. Ez azért van, mivel a boldog családon belül működő törvények ugyanazok mint amelyeket most megtörünk, egy egybefüggő, integrált, és tökéletes rendszer törvényei.

KA

17 nov 2008

Ki hisz Istenben?

Egy történet:

Egyszer volt, hol nem volt. Volt egyszer egy amerikai kisváros, ahol egy üzletember úgy döntött, hogy kocsmát nyit. A problémát csak az okozta, hogy a kocsma ugyanabban az utcában lett volna, mint a templom. Természetesen a templom vezetői nem voltak ettől boldogok, és minden istentiszteleten felkérték a lakosságot, hogy tiltakozzanak a kocsma megnyitása ellen, és imádkozzanak Istenhez, hogy büntesse meg a lelketlen üzletembert.

A kocsma megnyitásának  napja előtt hatalmas vihar kerekedett. Hirtelen egy villám belecsapott a kocsma épületébe, és az porig égett.

A templom vezetői nagyon boldogok lettek, de ünnepségük nem tartott sokáig, mivel az üzletember beperelte őket, kielégítést követelve veszteségéért. Természetesen a templom vezetői ártatlannak vallották magukat.

Miután mindkét felet meghallgatta, a bíró ezt jegyezte meg: “A tényekre alapozva megállapíthatom, hogy a kocsma tulajdonosa hisz az imádság erejében, míg a templom vezetői nem hisznek abban!”

KA

17 nov 2008

A férfi és a nő szíve különböző

 Híradás:

“A nem-specifikus szervátültetés jobb eredményeket hoz.” A hosszú távú túlélés egy szívátültetés után magasabb, ha az új szívet kapó személynek ugyanaz a neme, mint a donornak, állítják a tudósok. A pontos ok nem ismert, bár a méretkülönbség lehet az egyik ok.

Tudósok a Baltimore-i John Hopkins Egyetemen utánanéztek az 1998 és 2oo7 között végzett szívátültetéseknek, és megvizsgálták a túlélési arányt az azonos, és nem azonos transzplantátumok között. A legrosszabb eshetőség az volt, amikor egy nő kapott egy férfi szívet, míg a legsikeresebb átültetések azok voltak, ahol a férfi beteg férfi szívet kapott.

Kommentárom:

A kabbala tudománya szerint a férfi és női testek különbsége meghatározza az egyes alaprészek közti különbséget is, beleértve az összes szervet, és testük minden sejtjét. Semmi azonosság nincsen a férfiak és nők között, és ez azért van, mert különböző spirituális gyökérről származnak. Az orvosoknak is figyelembe kellene ezt venniük, amikor az emberi testet operálnak.

KA

17 nov 2008

Specifikus praktikus lépések a válság kezelésére

 Kérdés:

Milyen specifikus, praktikus lépéseket javasolna a kormányoknak a válság kezelésére?

Válaszom:

A kabbala azt tanítja, hogy az integrált világ azt teszi szükségessé, hogy mindenki annyiban részesedik, amennyi a létezéséhez szükséges, és minden többletet a társadalom, mint egész javára kell fordítani. Ezt nem lehet erőszakkal bevezetni, mint a Szovjet rendszerben, hanem az emberek ama megértéséből kell adódnia, hogy szükséges a Természet törvényét betartani, mely azt mondja: “Minden ember egy családba tartozik”. Minden ember majd jutalmat kap ezért az örök és tökéletes létezés érzésével (az önzőségünkön kívül), mint minden ami a Természetben létezik.

A szükséges tennivalók: amellett, hogy egy oktatási rendszert hozunk létre, minden embernek annyi pénzt kellene adni, ami ahhoz szükséges, hogy megfelelő életvitelt tudjon folytatni. Senkinek sem lehetne ennél több a bankszámláján. Minden többlet a “közös számlára” kell, hogy menjen.

Az eredmény: Nem érdekes mennyi pénz áll rendelkezésre ehhez. A tett maga ami fontos, mivel ez egy integrált, globális tett, mely megegyezik a Természet (Teremtő) törvényeivel. Így mindez egy pozitív reakciót fog kiváltani a természetből a társadalom felé.

Kommentárom:

1. Ezeket a tetteket azzal együtt kell megtenni, hogy megfelelő, hatásos oktató, magyarázó anyagokat adunk közre a tömegtájékoztatási eszközökön keresztül. Mi (Bnej Baruh) már most rendelkezünk ezekkel az anyagokkal!

2. Amennyiben az emberiség nem tesz lépéseket ebben az irányban, megértve annak fontosságát, akarva vagy akaratlanul a kabbala tanulásán keresztül, akkor a Természet fog minket ebbe az irányba kényszeríteni, de egy hosszabb, keserűbb úton, a szenvedés útján keresztül. A helyzet hasonló lesz a konok gyerekhez, aki nem akarja azt tenni, amit szülei mondanak neki, és aki csakis büntetések árán hajlandó megérteni, hogy meg kell hallgassa, amit mondanak neki. Csak később lesz képes megérteni, hogy a szülei csak jót akartak neki, és mindvégig igazuk volt.

KA

17 nov 2008

Mit várhatunk a Washingtoni G20 csúcstól?

Híradás:

Amennyiben a G20 találkozó résztvevői nem jutnak megegyezésre, a világgazdaság hamar összeomlik, milliárdok fognak éhen halni, és a G7 országaiban szociális káosz uralkodik majd.

Kommentárom:

A G2o találkozó résztvevői legalább egy részleges bizalmi szintet el kell, hogy érjenek ahhoz, hogy tetteiket koordinálni tudják a gazdasági, és katonai együttműködés területein. A világnak szüksége van arra, hogy kapcsolatot lássanak a különböző országok között. Az nem elég, hogy egyszerűen csak a pénzügyi rendszerek (bankok, vállalatok, különböző valuták, offshore számlák, monopóliumok megszüntetése) terén gyakorolnak irányítást, és megegyeznek abban, hogy nem indítanak katonai támadásokat. Ez nem elég, mivel a Természet arra kényszerít minket, hogy teljesen integrálódjunk!

Még abban az esetben is, ha nem jutnak megegyezésre, abban legalább meg kell, hogy állapodjanak, hogy megint összeülnek, hogy megoldják a globális újraépítés problémáját, egy egyetlen összefüggő rendszer törvényei alapján.

Mint azt a kabbalisztikus írások mondják: “A királyok és miniszterek szíve a Teremtő kezében van. “És a Teremtőt az emberek vágyai hajtják abban a mértékben, amennyiben hasonlatossá válnak a Teremtőhöz, a felebarát iránti szeretethez. Így minden a világ globalitásával kapcsolatos tudás terjesztésén múlik, és azon, hogyan tudunk, mint egy család összekapcsolódni. Amikor mindezt megértjük, nem érzünk többé gyűlöletet mások iránt, hanem csak saját önzőségünk iránt, mely az egyetlen gonosz a világban. És akkor megérezzük a többiek iránti szeretetünket is.

KA

17 nov 2008

A számítógép képernyője soha sem lesz képes a könyvet helyettesíteni

 Kérdés:

A Blackpool-i kongresszuson mindenkinek javasolta a “Kabbala kezdőknek” című könyvet héber fordításban. Miért?

Válaszom:

Tapasztalat mutatja, hogy állandó tanulóink végül is mind megtanulnak héberül, a kabbala eredeti nyelvén beszélni, mivel lehetetlen az eredeti információt más nyelven átadni, más szimbólumokkal bemutatni. Ez azonban csak állandó tanulóinkra vonatkozik. Például most St.Louisban vagyunk. A helyi csoport, ami keresztény amerikaiakból áll, kétszer egy héten héber leckét tanul. Már megértik azt, és majdnem minden leckét fordítás nélkül hallgatnak.

Kérdés:

Az egyik mostani leckében azt mondta, hogy a számítógép képernyőjén olvasott lecke kevesebb Fényt ad, mint a könyv. Mi a különbség abban, hogy a szöveg min jelenik meg?

Válaszom:

Van különbség, főleg egy kezdő számára, aki bárhol, bármikor kinyithat egy könyvet. Azonban az új generáció számára a számítógép közelebb van.

KA

16 nov 2008

56 queries in 0,581 seconds.