Dr. Michael Laitman

Amerika nem fogja kimenteni a világot a pénzügyi válságból

 Híradás: ( a New York Times által):

Annak ellenére, hogy a Vasárnap befejeződött Világ Gazdasági Fórumon arra tettek ígéretet, hogy bátorítani fogják a nemzetközi kereskedelmet, és gazdasági együttműködést, nyílvánvaló jelei mutatkoztak annak, hogy mély szakadékok maradnak az Egyesült Államok és a világ többi része között..külföldi szakértő figyelmeztetek arra, hogy bámilyen a protekcionizmus irányába tett lépés az Amerikaiak, iletve más országok részéről súlyos következményekkel járhat.

A Mr. Obama felé irányuló globális jó érzések ellenére Washington egy aránylag alacsony szintű küldöttséget küldött Davosba, melyet Valerie Jarrett, a Fehér Házi tanácsadó vezetett, mint az elnöki adminisztráció képviselője…”A helyzet iróniája az” mint azt Mr. Haass, a Külügyi Kapcsolatok Tanácsától elmondta, “hogy még mindig mindenki az Egyesült Államokra tekint vezető szerepért, tőlük várva a megoldást, vagy legalább azt, hogy megkönnyítsék a helyzetet”.

Kommentárom:

Amerika nem fogja megmenteni a világot, mivel nem tudja hogyan. Mindössze annyi a helyzet, hogy az USA később fog kifutni a pénzből, mint a többiek.

Diagnózis:

Az önzőség túlbúrjánzása, mely az emberek közötti globális önző kapcsolatokba torkollott.

A betegség lefolyása:

Egyre rosszabbá válik.

Kezelés:

Mivel az önzőség az élet és a természet alapja világunkban, lehetetlen attól megszabadulni. Meg kell találjuk a módját annak, hogy mindezt helyesen használjuk, és így ahelyett, hogy károsítanánk másokat, segítünk nekik. Akkor majd helyreállítjuk a megfelelő kapcsolatokat az emberek között, és a válság eltűnik, mivel az a rossz kapcsolatok eredménye.

11 feb 2009

A házasság intézménye válságban van

 Híradás: (a Rian.ru fordítása alapján):

A pénzéhes párkeresők bajban vannak. A pénzügyi válság gondokat okoz azoknak, akik anyagi okokból megálmodott házasságba akarnak lépni. Ahogy az üzletemberek összeszoruló torokkal figyelik a zuhanó tőzsdeindexet, fiatal hölgyek csalódva figyelik, ahogy potenciális férjjelöltjeik vesztik értéküket. Oroszország szerte a statisztikák szerint a házasságok száma 3O%-al csökkent.

Kommentárom:

Minden házasság számításokon alapul – mindkét fél részéről. Végül is a házasodó felek egoisták, nem angyalok. A nő abból a szempontból értékeli ki jelöltjét, hogy mennyire megbízhatóan képes támogatni a gyerekek felnevelését, és a férfi pedig a szerelme alapján választja ki női választottját, de nem magának, hanem hormonainak. Mindketten így vannak programozva a természet által.

A válság semmi újat nem adott ehhez a folyamathoz. Csak annyi történt, hogy a férfiaknak most más problémáik is vannak a hormonjaik mellett, és a nők nem igazán tudják, hogyan válasszanak megfelelő társat egy olyan világban, ahol a jövő bizonytalan.

Azonban, ahogy azt az Evolúciós Adaptáció Teóriája elmagyarázza a nemek ily módú különleges interakcióját, a férfiak és nők genetikailag úgy vannak beállítva, hogy egymást kihasználják annak érdekében, hogy az utódok felneveléséhez az optimális körülményeket biztosítsák. Azonban most elértük azt az állapotot, ahol oly mértékben szegtük meg a természet törvényeit, hogy lehetetlenné vált a megfelelő társ kiválasztása, és a vele való együttműködés. Ez az igazi VÁLSÁG!

10 feb 2009

Egysítenünk kell a két világot

 Kérdés:

Körülöttem nagyon sok ember él át nehézségeket különböző területeken, pénz, érzések, családi kapcsolatok terén. Szükséges, hogy az ember megpróbálja megtalálni, hol és mikor követett el hibát?

Más szóval, szemlélje úgy jelenlegi helyzetét, mintha az teljesen egyéni lenne, és minden az ő saját tetteitől függ? Vagy inkább tanulja a kabbala tudományát, és várja a belső változások megjelenését a Fény hatása által, anélkül, hogy azon aggódna mit tett, vagy mit nem tett, és, hogy mi okozta a problémáját?

Válaszom:

Mivel mindannyian össze vagyunk kapcsolódva, senki sem személy szerint felelős azért, ami a világban történik, vagy specifikusan velük személyesen, mivel minden előre programozva van, és felülről ereszkedik le. A korporeális szinten mindenhez realisztikusan kell viszonyulnunk, és mind eközben korrigálnunk kell magunkat a spirituális szinten. Ilyen módon egyesítjük a két világot, és egyesítjük a Teremtő irányító hatását felettünk.

10 feb 2009

“Valószínűleg nincs Isten” mondja egy új Brit hírdetési kampány

 Híradás: (a BBC News által):

“Egy ateista hírdetési kampányt indítottak buszokon Nagy Britannia szerte” A kampány indítói belefáradtak a túlfokozott vallásos hírdetésekbe. A kampány azt a szlogent alkalmazza, hogy: “Valószínűleg nincsen Isten. Szóval hagyd abba az aggódást, és élvezd életedet.”

Kommentárom:

Volt olyan idő, amikor a vallás vonzotta az embereket, pszichológiai kielégülést, biztonságot, és reményt adva nekik. Azonban évszázadokon keresztül a vallások csak kihasználják az embereket, ahelyett, hogy segítenék őket. A bürokrata rendszer melyet a vallások kialakítottak, túlnőnek még az állami bürökrácián is.

A vágy, hogy minden áron uralkodjanak a kongregáció gondolkodásán, az mely meghatározza a mai vallásokat. Nem is számít, hogy van-e Isten, vagy sem. Azáltal, hogy szabaddá válunk a pszichológiai vallásos agymosástól, önmagában belső nyugalmat ad.

A kabbala azt mondja, hogy nincsen túlvilág (avagy egy a “síron túli világ”, mely vár ránk fizikai halálunk után). Csak az van, amit életünk folyamán felfedezünk. Amennyiben képesek vagyunk felfedezni többet annál, amit az öt fizikai érzékszervünk ad, akkor megőrizzük ezt a érzékelést akkor is, ha fizikai testünk, mind az öt érzékszervével elhalálozik. Ez az érzés megmarad velünk mindörökké, mivel az adakozás és szeretet az önzőség felett létezik, és e tulajdonságok a személyt a tér és idő és mozgás érzete felé emelik.

A személy Univerzummal kapcsolatos érzékelése a következő szakaszokból áll:

Olam Hazeh“A mi világunk”, melyet önzőségünkön belül érzékelünk, más szóval “Malchut”-ként is nevezzük.

Olam HaBa“A Következő Világ”, a kabbalában úgy ismert, mint az Atzilut Világában elhelyezkedő Abba ve Ima szintje. A kabbalista erre a szintre jut élete folyamán. És amennyiben a személy nem éri el ezt a szintet fizikai haláláig, újra meg kell születnie.

L’Atid Lavo“Érkezés a Jövőben”, az Arich Ampin szintje, Atzilut Világán belül. Mindezt ugyancsak életünk során kell elérnünk.

Gmar Tikkun“A Végső Korrekció” (önzőségünké). Ez az az állapot, ahol a személy eléri a “végtelen Világot”, ahol minden végtelenül össze van kapcsolódva.

09 feb 2009

Mit tegyünk, amikor elönt minket a kétségbeesettség?

 Kérdés:

Nem tudom, mit tegyek. Úgy érzem elvesztettem minden energiámat, és csak a “levegőben lógok”. A munkámban semmi sem érdekel. Annak ellenére, hogy mindent megteszek spirituális munkámban, olyan mértékben érzem magam kétségbeesettnek, mint még soha. Nincs hajtóerőm. Semmi sem befolyásol többé. Ebben a világba semmi iránt nem érzek már vágyat, csak azt érzem, hogy el kell meneküljek valahová, de nem tudom hová. A szívem azt suggalja, hogy az a hely létezik, de mégsem vagyok ott. Már több, mint 3 éve tanulok Önnel, és nem tudom életemet elképzelni a kabbala nélkül. De egyre jobban kétségbe esem, mert nem érzem, hogy bármi is történne velem. Ellenkezőleg, a külső környezet hatással van rám, még gyengébbé téve engem. Mit tehetek? Nem vagyok képes továbbá így folytatni! Mi fog most történni?

Válaszom:

Az oka annak, hogy ilyen gyengének érzi magát a spirituális úton az, hogy nincsen a csoporttal kapcsolata. Nem kapja meg a cél fontosságát a környezettől, pedig ez a legfontosabb – ez előrejutásunk alapja!

Erről töbet is olvashat a “Shamati” cikkekben, és Báál Haszulam leveleiben. Resimók (spirituális gének, vagy emlékpontok) vannak bennünk elrejtve, melyek folyamatosan felszínre kerülnek, önző vágyunk fokozatos növekedését okozva. És nekünk folyamatosan ezen resimók felé kell emelkedjünk, helyes szándékunkat használva, mely szándék az, hogy a Teremtő iránti adakozás és szeretet tulajdonságát elérjük. Pontosan ez a célja annak, hogy önzőségünk növekszik: hogy megadja nekünk azt a lehetőséget, hogy felé emelkedhessünk, hogy jelenlegi világunkból a Teremtő szintjére emelkedhessünk.

És akkor majd megértjük Őt, ahogy az írva van: “Mert akkor mind ismerni fognak, a legkisebbektől kezdve a legnagyobbakig” (Yirmiyahu 31:33). De a folyamat az mindig ugyanaz: a bennünk jelentkező resimó az mindig önző, és minden esetben meg kell kapjuk azt az erőt melynek segítségével e felé emelkedhetünk, és ezt az erőt a csoporttal való kapcsolatunk növelésével kaphatjuk csak meg.

09 feb 2009

A kabbala terjesztésének célja a globális válság idején

 Kérdés:

Az emberek túlnyomó többsége nem érti a jelenlegi válság “minőségét” és annak célját, azt, hogy önzőségünk eltorzít és szétrombol minden köztünk levő kapcsolatot, és, hogy az egyetlen módja annak, hogy mindezt túléljük, az hogy elérjük a: “Szeresd felebarátodat, mint saját magad” szintjét.

Ezentúl az emberek azt sem értik, hogy szükségünk van a Teremtő, a Körbevevő Fény (Or Makif) segítségére, hogy mindezt elérhessük. Nem értik mindezt, mivel a kövezeti szinten lettek teremtve, és lehet, hogy nem is kell mindezt megértsék, és soha nem is lesznek erre a megértésre képesek.

Szóval akkor mi a célja a kabbala terjesztésének? Amennyiben az elit rétegek süketek, mivel a nagyobb profit érdekében végzett rohanás ördögi csapdájában vannak, és a tömegek pedig azért süketek, mivel fejlettségi szintjük nem teszi őket másra alkalmasnak, akkor kinek is terjesztjük a kabbalát, és mit is terjesztünk?

Válaszom:

Mi annak a tudományát terjesztjük, hogy hogyan képes minden egyes ember korrigálnia magát. És minden egyes ember ezt a tudományt majd szabad választásának megfelelően alkalmazza majd. Ez a szabad választás a vágy (szív) és az elme fejlettségének megfelelően jelentkezik majd, a szenvedés, és felismerés által.

Azáltal, hogy ezt a tudományt alkalmazzuk, minden személy könnyebbé teszi korrekciójának útját, azt a természetesről (a természet csapásai által, amint azt az evolúció teszi) egy olyan fejlődési útra terelve, ahol az előrehaladás az egyén cél iránti vágya alapján történik, mely cél a mindenki iránt érzett szeretet és adakozás tulajdonsága. A globális válság jele annak, hogy mindez szükséges.

09 feb 2009

Minden anyagon belül spirituális erő lakozik

 Híradás: (a Newsland.ru weboldalról fordítva):

Tudósok felfedezték, hogy mentális gyakorlatoknak igen erős hatása van az emberi szervezetre. Úgy tűnik, hogy akár képesek lehetünk tornagyakorlatokat végezni bármilyen fizikai erőfeszítés nélkül.

Kommentárom:

A gondolat ereje (“A Teremtés Alapgondolata”) található az egész Teremtés gyökerénél. Az egész Teremtés ebből a gondolatból fejlődött ki, beleértve azokat az erőket melyek leszálltak, és durvábbakká váltak, mindaddig, amíg a mi világunkban található fizikai erőkké váltak. Az ezek között található legdurvább erők képezték ki a körbevevő materiális burkolatot.

Azonban mindezen anyagon belül található a spirituális erő, mely az egészet irányítja, és hajtja az egész anyagot a Teremtővel való hasonlóság felé, az adakozás, és szeretet tulajdonsága felé.

09 feb 2009

Mi szükséges ahhoz, hogy valaki korrigálja magát?

 Kérdés:

Mit kell tegyek ahhoz, hogy rávegyem a Felső Fényt, hogy korrigáljon engem?

Válaszom:

El kell érjük azt a pontot, ahol rájövünk, hogy amikor gyűlölök valakit, akkor magamat gyűlölöm, és magamat károsítom már azzal is, hacsak negatív gondolataim vannak más irányában, vagy mások irányában érzett hibás hozzáállásom által! Emellett nem csak azt fogjuk kívánni, hogy ne történjenek rossz dolgok másokkal, mert az ránk is rossz hatással van, hanem ezen túl felfedezzük, hogy a rossz önző gondolataink másokkal szemben azonnal visszatérnek hozzánk.

És akkor megértjük, hogy mi, és a másik személy az egy és ugyanaz, és nem vagyunk képesek másokra rosszul gondolni, mert az megegyezik azzal, mint ha magunkról gondolnánk ugyanazt. De mindennek ellenére mégsem vagyunk képesek megállni abban, hogy másokról negatívan gondolkodjunk. Ez az az állapot, amikor elérkezünk annak szükségességéhez, hogy a Felső Fény jöjjön, és korrigáljon minket.

Kérdés:

Gyűlölöm a sikeres embereket, és jól érzem magam, amikor mások rosszul érzik magukat. Gyűlölöm az egész világot és az egész emberiséget. Mit tegyek?

Válaszom:

Igazából nincs módja, hogy másként érezze magát. Mindenki ugyanígy érez, de a legtöbb ember még nem fedezte fel a bennük rejlő gonoszt. Írva van: “Én teremtettem az önzőséget, és Én teremtettem a kabbalát annak korrigálására, mivel a kabbala Fénye korrigálja a személyt (visszatéríti azt a Teremtőhöz)” Szóval csak további jó fejlődést!

Kérdés:

Mi a legjobb módja a gyűlölettel, irigységgel és féltékenységgel való megbírkózásnak, mely érzéseket a csoporton belül másokkal szemben érzek?

Válaszom:

Soha nem lesz képes megbírkózni ezekkel az érzésekkel. Csakis a Felső Fény, mely a kabbala tanulása közben hat önre, képes mindezt korrigálni.

09 feb 2009

A kabbala a köztünk levő helyes kapcsolatok tudománya

 Kérdés:

Mindenki más és más helyzetben van, és más és más szinteken megy keresztül. Azt szeretném tudni: mi a köztünk levő kapcsolat lényege? Hogyan lehetünk együtt? Hogyan vagyunk képesek megmondani, mi a szerepünk a nagy általános rendszerben, és hogyan tölthetjük be ezt a szerepet? Minden adott pillanatban hogyan viselkedjünk úgy, hogy az lehetővé tegye kapcsolatunk fenntartását?

Válaszom:

Pontosan abból a célból, hogy kialakítsuk ezt a kapcsolatot tanulunk, gyűlünk össze, és terjesztjük a kabbala tudományát. A kabbala tudománya arról szól, mi a helyes módja kapcsolatteremtésünknek, mely által a Teremtő felfedi magát, magában a kapcsolatban.

Kérdés:

Mi a forrása, és célja a magányosság érzetének? Miért érzem magam magányosnak, annak ellenére, hogy körbe vagyok véve rengeteg emberrel (barátok, család, kollégák, stb…)?

Válaszom:

A célja az, hogy kialakuljon bennünk egy vágy a valódi kapcsolatra másokkal, és a Teremtővel, egy olyan kapcsolatra melyet megtölthet a Fény, ahelyett, hogy csak egy üres kapcsolat maradjon.

Kérdés:

Miért mondja azt, hogy a dolgokat csak magunkon belül fedezhetjük fel? Mindez nem egy önző gondolat? És mi van a barátainkkal? Ők még mindig külsőleg léteznek olyan valaki számára, aki még nem jutott át a határvonalon (Machsom – a fizikális és spirituális világ határa)?

Válaszom:

Nem erőltethetünk korrekciót senkire sem, és mi sem vagyunk képesek azt megtenni más kedvéért. Mi csak elmagyarázhatjuk másnak a világot, annak célját, és azt, hogy mindez hogyan érhető el.

09 feb 2009

Benyomások a Kongresszusról

 

Sok levelet kaptam, ahol az emberek leírják a Kongresszusról való benyomásaikat, és úgy érzem érdemesek arra, hogy megosszam őket:

…Őszintén szólva, múltbéli tapasztalatokra alapozva azt vártam, hogy leverve érzem majd magam a Kongresszus után, de ezen alkalommal valami más történt.

Ahogy munkába vezettem a következő reggelen, hirtelen megértettem, hogy a világ megváltozott a Kongresszus után! Ez nem csak egy érzés volt, hanem epifánia! Hirtelen tisztán láttam, hogy milyen lesz majd a világ, és hogyan fog majd működni – ellenkező irányban, megszerzés helyett az adakozás által.

Már hosszú ideje zaklattak azok a kérdések, hopgy hogyan fog mindez működni, mivel minden iparágazat, és a társadalom általában a megszerzésen alapul. De most hirtelen tisztán láttam magam előtt: Láttam a mosolyt az emberek arcán, láttam igyekezetüket, hogy egymásnak jó érzést okozzanak. Kölülöttem mindenki úgy viselkedett, ahogy mi tettük azt a Kongresszus alatt: az arcuk sugárzott, a tv és rádió csak jó híreket közölt, az adakozás és szeretet tulajdonságai teljes erővel működtek. Körülöttem minden Fényt bocsátott ki, és az öröm felhőjébe öltözött. Úgy tűnik, hogy a Kongresszus megváltoztatta a világot. Körülöttünk minden megváltozott, és mi is megváltoztunk.

…Itt nem csak a maroknyi felnőtt gyűlt össze, hogy leckéket nézzenek, és megrázzák lábukat, hanem családok jöttek, teljes szociális egységek, és a családok mindegyik tagja támogatta egymást, ezzel végtelenségig megnövelve a jóságot. Láttam három vagy négy generációs családokat a jelenlevők között. Voltak pár hetes csecsemők is jelen.

Olyan sok különböző aktivitás lett a gyerekeknek szervezve: cirkusz, játékok, éneklés, tánc, szobák pihenésre, és délutáni alvásra, és korosztályokra felbontott játszószobák. A gyerekeket folyamatosan figyelem és védelem vette körül. Pédául az általános éneklés és táncolás alatt a gyerekeket biztonságosan egy külön területen tartották, ahol volt helyük maguknak is táncolni a tanáraikkal együtt. A kisebb gyerekek idősebb társaik vállán ültek. Ahová csak néztünk férfiak és nők voltak szolgálatban, biztosítva azt, hogy a gyerekek nem vesztek el, vagy sérültek meg bármilyen módon.

…A kaja finom volt és óriási mennyiség volt belőle. Az étkezések között sok külön stand volt forró italokkal, citrommal és édességekkel, és ez állandóan rendelkezésre állt. Minden aktivitás énekléssel és tánccal fejeződött be, mely annyira energikus volt, hogy senki sem bírt ülve maradni még akkor sem ha akart volna. Olyan mennyiségű energia és szeretet áradt kora reggeltől kezdve, hogy lehetetlen volt fáradtnak érződni.

Kommentárom:

Az a kívánságom a világon mindenki számára, hogy mostantól kezdjünk el a Fény és boldogság segítségével fejlődni a szenvedés helyett!

08 feb 2009

57 queries in 0,475 seconds.