Dr. Michael Laitman

A pénzügyi válság akár világháborút okozhat

 Híradás:

Ahogy a válság tovább gyűrűzik, a tudósok azt próbálják megjósolni, hogy vajon a “Második Nagy Depresszió” végén világháború következik-e, mint ahogy az az első Nagy Depresszió után történt? A Nemzetközi Biztonsági Jelentés 2oo8-as kiadásában az Oxfordi Kutató Csoport (ORG) kutatói azt mutatják ki, hogy a háború elkerülhetetlen, hacsak hirtelen gazdasági változások nem történnek meg. A társadalmi elégedetlenség hirtelen durva fegyveres felkelésekhez vezethet a túlélésért. A szakértők azt állítják, hogy társadalmi igazságot és a kereskedés egyenlőségét kell bevezetni, és el kell törölni az adósságokat, valamint csökkentenünk kell az atmoszférába való káros anyagok kibocsátását.

Kommentárom:

Mindenki egyetért a tudósokkal azzal kapcsolatban, hogy mindez jobb lenne, mint egy nukleáris háború, de kinek is kellene ezt az új világrendszert bevezetnie? Ahhoz, hogy mindez megtörténhessen egy új alaptermészetre lenne szükségünk, és egy ilyen alaptermészet csakis a Felső Fény hatására jelenhet meg. Kivétel nélkül az összes jelenlegi államvezető fél egy háború kirobbantásától. Megértik, hogy lehetséges “véletlenül” egy terrorista cselekménnyel, vagy egy harmadik fél provokálásával az akciót beindítani, mely minden országot akaratlanul és kontroll nélkül egy Harmadik Világháborúba sodorhat.

A kabbala régóta azt állítja, hogy csak egy alternatívája van a háborúnak: minden tömegtájékoztatási eszköz kihasználva, univerzális magyarázatot adva az új globális egymásra utaltságra, és annak szükségszerűségére, hogy egy új, a barátságra épülő globális kapcsolatot építsünk ki. Akkor a társadalmi vélemény minden egyént befolyásol majd, mivel az ember úgy lett teremtve, hogy teljesen a társadalmi vélemény által van szabályozva. És amennyiben bármelyik rezsim ellenkezik ezzel a megegyezéssel, akkor azzal elszigeteli magát a világ többi részétől.

Ezt elérve az emberiség hasonlóvá válik a Természettel (Teremtővel), és azonnal felfedezi majd a Természet kedvező befolyását az élet minden szintjén, a természeti körülményektől a gazdaságig.

KA

08 dec 2008

Az igazságot csak belülről lehet felfedezni

Kérdés:

Szeretném az Igazságot nagy I-vel megtalálni, de minden amit nézek és látok hazugságnak tűnik. Hogyan tudom magamnak és másoknak bebizonyítani, hogy a kabbala valóban igaz? Nem elég csak azt mondani, hogy minden gonosz, és csak a Tóra igaz.

Válaszom:

Fejlődés és növekedés mindig a hiba és javítás érzésekkel történik, mint egy követő rendszer, mely valami célra irányul. A bizonytalanság érzése, annak érzése, hogy a dolgok nem igazak vagy hazugságok, az mind szükséges, és örülnünk kell, ha érezzük őket.

Csak az állatok nem csinálnak hibákat, mivel őket a természet vezeti, míg az embernek saját maga által kell kifejlődnie. Sőt, mi több, nem szabad elnyomnunk ezeket a tulajdonságokat másokban, ellenkezőleg, bátorítanunk kell őket még akkor is, ha ezek az emberek elhagynak minket. Hagyjuk, hogy keressék és megtalálják saját útjukat. Ellenkező esetben nem válnak emberivé és “állatok” maradnak, ahogy írva van: “Mind olyanok, mint az állatok”, mindannyian, kivéve azok, akik a növekedés és korrekció Fényét magukra vonják.

Kérdés:

Nagyon sok csoport és iskola tanítja, tanulja a kabbalát. Véleménye szerint minden csoport, mely az eredeti forrásokból tanul, alkalmas a kabbala tanulására?

Válaszom:

Csak önmagunk tudjuk megmondani, melyik csoport és mód a legmegfelelőbb számunkra. Néhány embernek még mindig meg kell tapasztalnia a különböző misztikus tanításokat, vallásokat, és a kabbalát mint tudást adó ágazatot (ahogy Baal Haszulam azt leírja a Jeruzsálemi kabbalistákról szóló írásában) Miután ezt mind kipróbáltuk (akár következő életciklusunkban is), vissza fogunk térni az eredeti kabbalisztikus tanításhoz, mely a Fény megszerzése önzőségünk kijavítása érdekében. Pontosan ez az egyetlen oka a kabbala létezésének világunkban, az egyetlen oka, hogy a Tórát megkaptuk. A Teremtő mondta: “Megteremtettem az önzőséget, és megteremtettem a Tórát annak korrigálására”, vagy más szóval: annak céljából, hogy az emberek megszerezhessék a”Szeretet a felebarát iránt” tulajdonságát, a teljes Tóra és az egész világ alapvető törvényét.

KA

07 dec 2008

Minden ember békéje mindenki máson múlik

A társadalom egysége a forrása a társadalom jólétének.

Baal Haszulam, “A Szabadság”:

A társadalom egysége a forrása a társadalom boldogságának és jólétének, míg az emberek közötti elszigeteltség minden gonosz forrása. Minden siker és jólét csakis az emberek közelségén és a globális közösség egységén múlik.

Az egész világot, mint egy nagy társadalmat kell kezelnünk.

Baal Haszulam, “Béke a Világban”: 

A mi generációnkban, amikor minden személy a világtól függ szükségleteinek kielégítése érdekében, minden egyén az egész világtól függ, mint egy kis kerék a gépezetben.

Ebből kifolyólag nem beszélhetünk tovább egy ország vagy egy nemzet jólétéről, illetve biztonságáról, hanem csakis az egész világról, mivel minden egyes ember előnye vagy károsodása a világ összes emberének előnyétől és károsodásától függ, és az által mérhető.

Ez azért van, mert a mi időnkben minden egyes ember jóléte a világ összes emberének jólététől függ és az által mérendő. Ez azért történik, mivel elérkeztünk egy olyan állapothoz, amikor az egész világ egyetlen társadalomnak számít. Ma minden egyes személy az egész világ által van ellátva, és így minden egyes ember felelőssége, hogy az egész világ jólétével törődjön.

Minden egyes ember békéje mindenki máson múlik

Baal Haszulam, “Béke a Világban”:

Jó és gonosz az által van mérlegelve, hogy egy személy tettei milyen előnnyel járnak a népesség számára. Ez megmutatja azt a helyet ahol a korrekciót kell végezzük, és ezért minden egyes személynek meg kell értenie, hogy a saját személyes java és a társadalom java megegyezik. Ily módon lesz képes az egész világ elérni a teljes korrekciót.

KA

06 dec 2008

Baal Haszulam az emberi természetről

Baal Haszulam, “Béke a Világban”:

Minden egyes személy természete azon alapul, hogy a világ minden másik emberét kihasználja saját céljainak érdekében. És minden amit másoknak ad, abból adódik, hogy a többieket még ravaszabb módon használhassa ki, hogy barátai ne érezzék ezt, és így majd továbbra is adjanak neki.

Baal Haszulam, “Beszéd a Zohár Befejezésének Ünneplésének Alkalmából”:

Hogyan képes az ember a formák teljes megegyezését elérni a Teremtővel, hogy minden tette másoknak való adakozás legyen, ha egyszer az alapvető lényege a saját maga iránti megszerzés? A természetünkből adódóan képtelenek vagyunk akár a legkisebb dolgot is mások érdekében tenni. Amennyiben adunk a másiknak, a végén mindig azt kell, hogy várjuk, hogy megfelelő jutalmat kapunk érte. És amennyiben valaki elégedett jelenlegi helyzetével, akkor képtelen akár a legkisebb mozdulatot is tenni. Így miként lenne az lehetséges, hogy valaki csakis másoknak adakozzon, és nem csak saját magára gondoljon?

Baal Haszulam, “Bevezető a Zohár Könyvéhez”:

Saját lényegünk megegyezik a teremtés bármelyik másik részének lényegével, ami nem több, nem kevesebb, mint a megszerzés iránti vágy.

KA

06 dec 2008

A “Tanár-Tanuló kapcsolat” két spirituális szint között létezik

 Kérdés:

Attól függetlenül, hogy azt mondta, szükség van egy tanárra a kabbala megértése érdekében, továbbra is van egy meghatározott érzésem, hogy nem helyes egy közbülső személy beavatkozására várni, egy közvetítőre a természet és magam között. Nem akarom azt (a kabbalát) megérteni valaki máson keresztül.

Válaszom:

Most ön olyan, mint egy gyermek, aki úgy döntött: maga akarja irányítani tanulását. Amennyiben a Teremtő megjelenik önnek, ahogy néhány különleges léleknek, mint Ádám, Ábrahám, vagy Mózes, akkor valószínűleg nincs szüksége másra – még kabbala könyvekre sem. Amennyiben azonban maga is olyan, mint mindenki más, akkor értelmetlen magában keresgélnie, mivel egyszerűen a rendszer így van felépítve.

A “tanár – tanuló kapcsolatot” nem mi találtuk ki. Ez nem egy emberi kapcsolatra vonatkozik, hanem a Felsőbb Szint és az Alsó Szint közötti kapcsolatra. Mi csak a lelkek rendszerének tulajdonságát és összekapcsoltságát használjuk ki. Nincsen más módja a spirituális megszületés elérésének.

KA

06 dec 2008

Az egyéniség és különlegesség a Teremtővel való azonosuláson keresztül érvényesül

 Kérdés:

Mindig azt tanította, hogy a kabbala az az egyéni spirituális fejlődés útja, de most úgy tűnik, hogy mindez azt követeli, hogy az egyén feloldódjon az emberiség tömegében.

Válaszom:

Nikolaj Berdajev “A Kreativitás Filózófiája, Kultúra és Művészet” című könyvéből vett idézettel válaszolnék:

“Az egyéniség szabadsága nem alkothatja a kozmoszt, mert ellentétes vele. Az egyéniség szabadsága azt jelenti, hogy szabadon elszigeteljük magunkat és elidegenedünk magunkat a világtól. A világtól való elszigeteltség a világ rabszolgájává tesz bennünket. Egy individualista számára a világ mindig elnyomónak tűnik.
Az individualizmus lealacsonyítja az embert, elnyomva a globális univerzális emberi lényeget. Az individualista az individualitás ellensége. A személy a globális kozmikus hierarchia organikus része, és belsőségének gazdagsága egyenesen arányos a kozmosszal való kapcsolatával.”

Azáltal, hogy az összes lélek rendszerét szolgáljuk – az egyetlen a Teremtő által teremtett dolgot -, a személy beleolvad ebbe a rendszerbe. Az övé lesz, és vele egyenlővé válik. És ezzel egyesül a Teremtővel, egyéniségét és különlegességét valóra váltva.

KA

05 dec 2008

Csak a Teremtő felfedezése képes a világot korrigálni

 Minden kétség nélkül az összes szenvedés a Teremtő rejtettségéből adódik. Ebből kifolyólag a Teremtő felfedése a válság megoldásának a kulcsa.

A kabbala azt állítja, hogy a Teremtő felfedezése az embert boldogsággal és az örökkévalóság érzésével telíti meg. Hogyan fedezi fel a személy a Teremtőt? Fokozatosan a Felső Fény segítségével, melyet a kabbala tanulása vonz rá.

És ne csodálkozzunk azon, hogy egyetlen személy képes az egész világ felszállását vagy zuhanását okozni, mivel egy bizonyos törvény azt állítja: “A közös és az egyéni megegyezik”.

A mi időnkben szükség van a világ emberei közötti a Kölcsönös Garanciára. Így a globális oktatás a legfontosabb dolog mindenek felett.

KA

05 dec 2008

Hogyan választom ki a megfelelő környezetet?

 Kérdés:

A “Szabadság” című cikk, és más a környezettel kapcsolatos írások olvasása után arra a következtetésre jutottam, hogy a környezetnek alapvető szerepe van a személy fejlődésében, és spirituális felfogásában. Mit tegyek, amennyiben nem vagyok benne biztos, hogy a megfelelő környezetet és csoportot választottam?

Válaszom:

Folytassa tanulását és annak elemzését! Ne támaszkodjon saját, illetve a körülötte álló emberek véleményére. A válaszok majd maguktól jönnek, belülről (a Teremtő által) mindenféle külső behatás és önmarcangolás nélkül. Olvassa továbbra is Baal Haszulam műveit és várja a választ!

Kérdés (egy női olvasótól):

Igazán szeretném megérteni mit jelent az, hogy: “építsünk meg környezetünket”? Keressem a megfelelő környezetet egy kabbala csoport képében, azaz egy környezeten belüli környezetben, abból az alapelvből kiindulva, hogy azok, akik nem adnak nekem élvezetet és inspirációt, azok nem a megfelelő úton haladnak, és legjobb, ha kerülöm őket?

Válaszom:

Egy nő számára nincs olyan dolog mint egy csoport, csak a környezet létezik. Ebben a környezetben azokkal a nőkkel lép kapcsolatba, akikhez legközelebb érzi magát. És nincs szükség arra, hogy ennél bármivel is többet tegyen.

KA

05 dec 2008

Nincsenek képek a spirituális világban

 Kérdés:

Hogyan magyarázzák a kabbala követői a kabbalisztikus amulettek eredetét és használatát, melyek démonok és angyalok neveit tartalmazzák, mint Lilithét a kisbabák óvására, Ashmodait a harcos védelmére, és Velzevuv nevét más célokra, és így tovább. Mindezeket a zsidó tradíciókról szóló egyik referencia könyvben találtam. Mindig is azt hittem, hogy káros akármilyen kapcsolatba kerülni ezekkel a teremtményekkel a nevük alapján, például ezeket a neveket védtelen gyermekek közelébe helyezni. A név az valaminek a lényege, és amikor egy démon látja a saját nevét, akkor állítólag nem bánthatja azt a személyt akit a név véd. De mennyire helyes ez az állítás, és min alapul? Azt hiszem, hogy pont az ellenkezője igaz, és ha valaki használja ezeket a neveket, akkor károsodik általuk.

Válaszom:

Úgy érzem, teljesen ki kell, hogy szellőztesse a fejét! A spirituális világban csak erők léteznek. Ezek az erők lehetnek jók – altruisztikusak (az adakozás és szeretet ereje), vagy gonoszak – önzőek. Azonban nincsenek képek, vagy testek! És igazából a mi világunkban sincsenek.

Általában nincs különbség a mi világunk és a spirituális világ között. Minden a személyen múlik, és azon, milyen erőket érzékel. Talizmánok, szerencsehozó amulettek és akármilyen nevek használata semmilyen erővel sem rendelkezik a személy bennük való pszichológiai hitén kívül. Mindezt ignoráns emberek találták ki, akik az erők neveit a kabbalából merítették. A vallások is így keletkeztek.

KA

05 dec 2008

Vágyaink a társadalomból jönnek

 Kérdés:

Hallottam amint egy gyermekeknek adott lecke alkalmával azt mondta, hogy irigyelnünk kell azokat, akik hozzájárulnak a csoport munkájához, és szeretnek másokat. Hazudnom kell talán magamnak, hogy irigylem őket a hozzájárulásukért, annak ellenére, hogy igazából azokat irigylem, akiknek például új autójuk van? Legyen szíves adjon tanácsot, hogy mit tegyek a kabbala tanítása alapján.

Válaszom:

Folytassa a tanulást, a csoport és a leckék majd segítenek abban, hogy melyik értékeket tartsuk fontosnak. Ez jobb annál, mint amikor csak felhalmozunk dolgokat, és utána csak kiábrándultságot érzünk. A Felső Világ, melyet majd lassanként megismerünk, sokkal kielégítőbbnek tűnik majd, mint egy új autó. Az autó azért fontos most magának, mivel a társadalom annak állítja azt be. De ha a társadalom melyben él, más értékeket tart majd fontosabbnak, akkor az ön fontossági sorrendje is megváltozik majd.

Kérdés:

Néha dühös leszek a Teremtőre, de igazából magamra leszek mérges, és azt kérdezem: “Miért ilyen hosszadalmas ez a korrekció?”. És aztán azt válaszolom magamnak: “Mivel nem teszek elég erőfeszítést!”.

Válaszom:

Hiányzik önnek a helyes környezet nyomása.

Kérdés:

Mostanában egy belső párbeszéd zajlik bennem: egy oldalról van egy érdekes állásom, mely ad annyi szabadidőt, hogy tovább fejleszthessem szakmai tudásomat, és ezzel biztos hosszútávú munkahelyet teremtsek magamnak. Más részről nincs elég energiám a reggeli leckék után, így azt tervezem, hogy lecsökkentem azok nézését, de ugyanakkor ez bánt engem. Mi a helyes hozzáállás ilyen helyzetben?

Válaszom:

Be kell, hogy fejezze szakmai tanulását, hogy képes legyen magát és családját támogatni, míg a kabbala tanulását “alacsony lángon” folytatja. Azonban közben minden szempontból áldozza magát a kabbala tanulására. Amennyiben megtartja a helyes egyensúlyt időben és energiában, mindkettőben sikeres lesz.

KA

04 dec 2008

57 queries in 1,201 seconds.