Dr. Michael Laitman

A válságon keresztül az igéret földjére

 Kérdés:

A nap korábbi részében felolvastam a blogját édesanyámnak, aki Ukrajnában él. Mindennel egyetértett. Az egyetlen kérdése az volt, hogy: “Mond meg fiam, mit tegyek most?” És mindössze annyit tudtam mondani, hogy tanuljon. Olyankor, amikor minden nap azzal küzd, hogy hogyan etesse a családját, mindössze annyit tudok neki felajánlani, hogy tanuljon?

Válaszom:

Csakis a Kabbala tömegeknek való terjesztése adja meg nekik azt a lehetőséget, hogy felfogják a változtatás szükségességét:

– Hogy csak annyit vegyenek magukhoz, ami túlélésükhöz szükséges (mint a manna a sivatagban),

– Mindent, amit valaki a szükségesen túl megtermel, a társadalomnak kell adni,

– Szükséges egy globális oktatási rendszer létrehozása, mely megtanítja az embereknek a természet törvényeit a mai globálisan összekapcsolódott világban,

– El kell érjük a globális kölcsönös garancia állapotát (kölcsönös felelősség, mint a Tóra megkapásának  idejében) amikor minden egyes ember megérti, hogy mindenki mindenki mástól függ,

– Fokozatosan át kell térjünk a “mások iránti szeretet” állapotából a “Teremtő iránti szeretet” állapotába. Ez azért történik, mivel ha a fenti feltételek adottak, akkor elkezdjük felfedezni a Teremtőt – a Természet általános Felső Erejét, a formák megegyezésének törvénye alapján.

Ezeknek a feltételeknek a teljesítésével, vagy akár csak a megtanulásuk irányába való szándékunk által magunkra vonjuk a Természet pozitív erőit. Mivel a válság kizárólag a Természettel való szembenállásunk eredménye, áthaladunk majd a válságon, és elérjük a bőség állapotát, “az ígéret földjét”.

KA

11 dec 2008

A zene ritmusa segíti a világ haladását

 Kérdés:

Mi a fontosabb egy zeneműben: a bölcsesség vagy a spiritualitás?

Válaszom:

A spiritualitás.

Kérdés:

A zenehallgatás időpocsékolásnak számít?

Válaszom:

Nem, amennyiben a célirányos szándékunk fenntartásában segít.

Kérdés:

Hallottam egy kifejezést: “a zene ritmusa segíti a világ haladását”!

Válaszom:

Ez költői és romantikus…

Kérdés:

A természet alapján az emberiség mekkora százaléka fogja az élet értelméről szóló kérdést olyan erővel érezni, hogy elkezdik majd tanulni a kabbalát?

Válaszom:

Nincsenek pontos számok, mindenki, aki rendelkezik a szívben található ponttal.

Kérdés:

Mit gondol azokról az hibás, de önkéntelen tanításokról, melyek a múltban hatásos tanítási elemeket használnak?

Válaszom:

Semmit.

Kérdés:

Azért kérdezem, mert az ilyen típusú tanítások a legnépszerűbbek a “spirituális piacon”. Mi a szerepük akkor?

Válaszom:

Az, hogy tanulhassunk hibáinkból.

Kérdés:

Hogyan tekint az eutanáziára?

Válaszom:

Problémásan.

KA

11 dec 2008

Lehet, hogy Amerikában szocializmus alakul ki?

 Híradás:

“A “szocializmus” szó nem vált már ki megvetést az Egyesült Államokban”. A Wall Street-i válság, a nyugdíjalapok és megtakarítások elvesztése, az ingatlanpiac összeroppanása és munkanélküliség előhozta a gazdasági túlélés kérdését. A válság a kormánybeavatkozás növekedését és a pénzügyi szektorban tapasztalható liberális módszerek elvetését váltotta ki. A “szocializmus” szó, mely nemrég még teljesen megrémisztette az amerikaiakat, nem tűnik olyan ijesztőnek manapság. Mi is olyan rossz a szocializmussal kapcsolatban egyébként is? Hagyjuk csak, hogy a kormány a lakosság érdekeit védje, a milliárdosok érdekei helyett.

Kommentárom:

Jelenleg a szocializmus iránti vágyakozás még önző és egoisztikus, de nem is lehet másképpen. Az emberek lassanként megértik, hogy a globalizmus az új valóság, melyben élnünk kell, hogy a világ egy kis faluvá vált, és mindannyian egy nagy család tagjai vagyunk. Az emberek már beszélnek erről, de nem értik még mindezt teljesen. Nem fogadtuk ezt el, mint tényt, egy jelenséget, mely hirtelen megjelent világunkban, viszont olyan jelenséget, amely elől nem menekülhetünk el, és ami arra kényszerít minket, hogy teljesen megváltoztassuk életünket.

Ez ahhoz hasonló, ahogy az életfogytiglani börtönbüntetésre ítélt rab érez: lassan megérti, hogy élete mennyire megváltozott, és hogy ez a változás mennyiben megköveteli, hogy más fajta hozzáállással és viselkedéssel kell élnie. Így amikor az emberek érzik a globalizációt, a globális összekötöttséget és egymásra utaltságot, természetes, hogy a szocializmust, mint felsőrendű és kívánatos jelenségként látják.

Azonban meg kell, hogy változtassuk elképzelésünket arról, hogy pontosan mit is jelent a szocializmus. Amikor majd úgy érezzük, hogy az egész világ egy nagy család, fel fogjuk fedezni a Felső Fényt, a harmónia, gyönyörűség és örök élet érzését. De mielőtt ez megtörténhet, az embereknek át kell menniük az önzőség elvetésének útján. És ahhoz, hogy ezt igazából kívánjuk, fel kell fogjuk, hogy az önzőség gonosz. Ez a következőképpen történhet meg:

1. Az aktuális, az önzőség által kiváltott szenvedés útján (más szóval a “Tíz Egyiptomi Csapás” alapján, ahol az első csapás a pénzügyi válság képében már meg is kezdődött napjainkban), vagy

2. A kabbala tudományának elfogadásával és annak tanulmányozásával.

Bármely módon is az emberiségnek tudatosan el kell jutnia annak megértéséhez, hogy “mindenki egy család tagja”, ahol mindenki minden család tagjával törődik. Ennél többet erről a témáról “A Szabadság” és “A Nemzet” cikkekben olvashatunk.

KA

11 dec 2008

Mindenkinek úgy kell éreznie, hogy ő az egyetlen teremtett lény

 Kérdés:

A Shamati könyvben Baal Haszulam néhányszor megemlíti a “Masach de Hirik”-et. El tudná magyarázni ezt a jelenséget?

Válaszom:

Ez a lélek korrekcióját jelenti a középső vonalon keresztül. A személy felhasználja az önzőséget a bal vonalról, és a Fényt mely korrigálja azt a jobb oldalról, és ezáltal felépíti magát ennek a két erőnek a segítségével.

Kérdés:

Mi a jelentése a “Yuli” szónak?

Válaszom:

Ez az eredeti anyag, amiből minden kifejlődött.

Kérdés:

Miért használja Rav Aschlag azt a kifejezést, hogy “Mi az életem értelme?”, ahelyett, hogy azt mondaná: “Mi az élet értelme?”.

Válaszom:

Mivel minden embernek személyesen kell átélnie ezt a kérdést, és éreznie azt, hogy az egész élete ezen múlik. Úgy kell éreznie, hogy ő az egyetlen teremtett lény, és ezáltal az élet értelme általában, mindenki élete az ő életén múlik.

Kérdés:

Hol van az a hely, ahol a teremtmény felfogja saját “énét”, és ugyanakkor megérti, hogy “nincs más Rajta kívül”?

Válaszom:

Az én felfogásának helye Malchut-on belül van, és a Teremtő megismerése pedig Keter-en belül.

Kérdés:

Segít az, ha felkeressük az igaz emberek sírját és gyertyát gyújtunk a lélek megszentesítésére?

Válaszom:

Csakis pszichológiailag!

KA

10 dec 2008

A fekete lyuk

A fekete lyuk

Kommentárom:

“Ne vegyél el többet, mint amire szükséged van”.

Tökéletes önzőségünk egy különleges jelenséget okoz a természetben: az önzőség fejlődése saját tönkremeneteléhez vezet.

A teremtés kezdetén a Felső Fény egy szikrája egy végtelenül sűrű anyag elképzelhetetlenül apró pontjának adott életet. Azonban ez a pont tartalmazta a Felső spirituális energiát, és elkezdett növekedni. Annak a szikrának az energiája mozgatja az egész világot.

Manapság oda fejlődtünk, hogy a globális önzőség legmagasabb szintjére érkezett, melyet “beszélő”-nek, illetve “emberi”-nek nevezünk. Ezt most egyensúlyba kell hoznunk a Felső Természettel, a Fény szikrájával és a Felső Világgal.

KA

10 dec 2008

Miért okozza az antiszemitizmus feléledését a pénzügyi válság?

 Híradás:

Németországban antiszemita tettek sorozatát hajtják végre. Több, mint 8oo antiszemita tett történt csak az idén. Szakértők ezeket a cselekedeteket a globális pénzügyi válsághoz kötik, mely felélesztette a cionista összeesküvés elméletét.

Az ilyen jellegű akciók drasztikus növekedését figyelték meg Ausztriában, Belgiumban, Svájcban, Franciaországban, Görögországban, és Nagy-Britanniában is.

Kommentárom:

Minden a Természet törvényeinek megfelelően történik! Gyűlölnek és megbüntetnek bennünket, mivel nem hajtjuk végre küldetésünket, azaz, hogy “elhozzuk a Fényt a nemzeteknek”.

Az egyetlen módja, hogy megóvjuk magunkat, és még el is nyerjük a világ tiszteletét és háláját, az hogy terjesztjük a kabbalát.

KA

10 dec 2008

Hol a határvonal a spirituális világ és a mi világunk között?

 Kérdés:

Már 2 éve tanulom a kabbalát a Bnej Baruh-on keresztül, és közben közgazdászként is doktorátust szereztem. Ennek ellenére semmilyen vágyat nem érzek, hogy tovább lépjek materiális életemben. A családom aggódik apátiám miatt. Lehetséges a spirituális fejlődést a pénzügyi munkával összeegyeztetni? És hogyan vagyok képes a családomat befolyásolni, amikor folyamatosan azt állítják, hogy egy nőnek úgy kell viselkednie, ahogy azt a társadalom elvárja.

Válaszom:

Tetteivel nem szabad, hogy családját károsítsa, és mindenkinek éreznie kell, hogy teljes jogú tagja a családnak. Csak akkor tanulhat kabbalát, ha minden rendben megy a normális életében, és amennyire azt a szabad ideje engedi.

Kérdés:

A lányom teljesen elmerült a kabbala tanulásában, és a világ többi része semmit sem jelent neki. A kabbalát mindenek előtt tekinti, és semmi mást nem akar csinálni. Nem érdekli az egyetem, vagy a munkába járás, és azt állítja, hogy meg van a joga, hogy életét úgy élje, ahogy akarja, és nem kell a társadalmi normákat követnie. Úgy érzem, elveszítjük lányunkat, és a társadalom is elveszíti egyik tagját. Előtte nagyon sikeres tanuló volt, és most ez az eredmény. Mit tegyek?

Válaszom:

Bárki akit megkérdez bizonyíthatja, hogy minden tanulómat arra serkentem, hogy szerezzenek maguknak állást, alapítsanak családot, és így tovább, mivel az egyetlen módja, hogy valaki kijavítsa magát az és elérje a Felső Világot, hogy ebben a világban “normális ” életet él. Vagy az ön lánya nem érti ezt meg, vagy foglalkozása nem praktikus, olyan, mely nem teszi lehetővé, hogy megélhessen belőle.

Kérdés:

Legyen szíves megmagyarázni a spiritualitás, és korporalitás közötti kapcsolatot. Egyik részről a materiális világ az eredmények világa, de más részről nincs semmi köze a spirituális világhoz. Hol van a határvonal, mely a spiritualitás végét, és a materiális világ kezdetét jelzi, ahol már semmi nyoma nincs a spiritualitásnak?

Válaszom:

A határvonal a két világ közötti résben rejlik, mivel mindkettő a személyen belül érződik. Az egyiket a”saját magam számára” szándékon keresztül, míg a másikat a “Teremtő számára” szándékon keresztül érezzük.

KA

10 dec 2008

Cion és a “Kevert Többség” kabbalisztikus definíciója

 Kérdés:

Mi a cionizmus? Mi köze mindennek a kabbalához és a Bnej Baruh-hoz?

Válaszom:

“A kabbala annak módszere, hogy felfedezzük a Teremtőt az emberek számára ebben a világban” (Baal Haszulam, “A Kabbala Tudományának Lényege”). A cionizmus az egy társadalmi mozgalom, az Izraelbe (Cion) való visszatérés érdekében. Ennek kabbalisztikus meghatározása a következő: Izrael földjét “Cion” név alatt is hívjuk, mely  héber Yetzia (kijárat) szóból származik. Bármelyik személy, aki kilép önző világának keretei közül, és belép a Felső, Altruista Világba, belép “Cionba”. “Mi Zion Tize Tora” (A Tóra Cionból jön majd), azt jelenti, hogy amikor az ember kilép önzőségének keretei közül, megérkezik a Fényhez.

Kérdés:

A legutóbbi két lecke alkalmával említette a “Kevert Többséget”. Mit jelent ez?

Válaszom:

A “Kevert Többség” (Erev Rav) a kabbala ellenfelei, aki megakadályozzák az embereket abban, hogy elhagyják spirituális száműzetésüket és felfedezzék a Teremtőt. És még az után is, amikor egy személy már a szeretet és adakozás felé igyekszik, az “Erev Rav” megakadályozza őt a haladásban minden lehetséges eszközzel. Ők kerültek Mózes útjába, amikor megpróbálta népét Egyiptomból kivezetni (a spirituális száműzetésből) a Teremtő felfedezése felé. Ők azok, akik mindenféle akadályokat állítottak útjába a sivatagban töltött 4o év alatt.

Manapság ugyancsak mindenféle pletykákat terjesztenek. Többé nem képesek a kabbala ellen beszélni, hanem a kabbalát terjesztők ellen szólalnak fel, beleértve szervezetünket is. Írva van, hogy ők a “Irei Hashem Ovdei Paroh” – azok akik félnek a Teremtőtől, de továbbra is önzőségük keretei között akarnak maradni.

A Vilnai Gaon (Agra) azt írta a Zohár Fénye című könyvében: “A jövőben Mózes mindent felfed majd nekünk, szemben azzal, ahogy most az a Tórában rejtve van azokban a történetekben, melyeket az Erev Rav-nak szántak, akik nem tanulják a Tóra belső jelentését”

KA

09 dec 2008

A Fény útja a Szenvedés Útjával szemben

 Kérdés:

Helyes-e azt mondani, hogy a Fény Útja nem szünteti meg a problémákat az ember életében, csak az történik, hogy aki a Fény Útját követi, az másként éli meg őket? Mivel ez a személy egy magasabb szinten van, nem ugyanazokkal a problémákkal küzd mint régen, mivel a velük szemben való hozzáállása megváltozott, vagyis a problémák forrásával való hozzáállása változott meg. Azonban amennyiben egy olyan személy éli át ugyanazokat a problémákat, aki a Szenvedés Útján halad, az rosszul érzi magát.

Válaszom:

Tökéletesen igaza van! Mindannyian a Felső Fény terében létezünk (az adakozás és szeretet tulajdonságában). Ez a tér koncentrikus gömbökből áll, és minél közelebb van egy gömb a központhoz, annál erősebb a szeretet és adakozás tulajdonsága benne. Minden állandó, csak mi magunk haladunk ezen a téren keresztül, és közben változtatjuk felfogásunkat a tulajdonságaink megváltoztatásán keresztül.

Egy vágy, vagy egyetlen lélek a gömbök központjában teremtődött. Utána elkerült a központtól, közben elvesztve a szeretet és adakozás tulajdonságát, és végül darabokra tört (az egyéni lelkekre). Így egy ellentétes tulajdonságot szerzett – a megszerzését (önzőség). Ebből kifolyólag most a Fénytől legtávolabbi gömbben található.

A lelkeknek meg van a “helyzetük” a Fényhez képes, mint ahogy a töltésnek meg van a helyzete az elektromos vagy mágneses térben. A lelkek Fénnyel való kapcsolata a tulajdonságaik megegyezése alapján történik. Amennyiben a Fény (tér) és a lélek tulajdonságai megegyeznek, akkor a lélek (a vágy) ezt egyensúlyként érzékeli. Más szóval létezik egy egyensúly a lélek erői és a Fény tulajdonságai között. A homeosztázis állapotában léteznek.

Amikor a lelkek elmozdulnak a központból a széli részekre (ahogy a tulajdonságokon keresztül leszállnak), megtartanak egy resimót (emlékpont) minden egyes állapotról, melyen keresztül mennek. Amikor elérik a legtávolabbi pontot a centrumtól (a Teremtőtől, mivel tulajdonságaik ellentétesek vele), a teljes elszakadás lánca meg van örökítve bennük. A lelkek (önző vágyak) ezt a legtávolabbi állapotot úgy élik meg mint ebben a világban (térben) élő személyek (lelkek).

Ebből a helyzetből kiindulva a lelkek megkezdik útjukat visszafelé. Először önkéntelenül mozognak a teremtés célja felé, a nyomás alatt, mely a Fénygömbök tulajdonságai és saját tulajdonságaik között különbözőségből adódik. A lélek szenvedést érez, mely érzés az önzőségük és a Fény tulajdonságai közötti ellentét következménye. Minél nagyobbak a resimók, melyek a lélekben megjelennek, annál inkább nyomódik a lélek a Fény terének belseje felé. Vagy másképpen kifejezve, minél nagyobb a távolság a korrigálatlan resimó és a Fény tulajdonsága között, annál rosszabbul érzi magát a személy (és ugyanez elmondható a társadalom egészéről is).

Egy bizonyos: a Fény terében levő gömbből kiindulva, a Fény resimóra irányuló hatása segíti a szenvedés okának felismerését. Ez úgy nyilvánul meg, hogy kérdéseket teszünk fel a szenvedés jelentésével, annak okával és céljával kapcsolatban. Kérdést életünk értelméről. A személy ekkor elérkezik a csoporthoz (környezet), ahol elkezdheti korrekcióját, hogy hasonlóvá váljon a Fénnyel (adakozás)

“Mindig úgy tűnik nekünk, hogy azért szeretnek minket, mert mi jók vagyunk, és nem vesszük észre, hogy azért szeretnek minket, mivel azok jók, akik szeretnek bennünket.”

Lev Tolsztoj

KA

08 dec 2008

A pénzügyi válság akár világháborút okozhat

 Híradás:

Ahogy a válság tovább gyűrűzik, a tudósok azt próbálják megjósolni, hogy vajon a “Második Nagy Depresszió” végén világháború következik-e, mint ahogy az az első Nagy Depresszió után történt? A Nemzetközi Biztonsági Jelentés 2oo8-as kiadásában az Oxfordi Kutató Csoport (ORG) kutatói azt mutatják ki, hogy a háború elkerülhetetlen, hacsak hirtelen gazdasági változások nem történnek meg. A társadalmi elégedetlenség hirtelen durva fegyveres felkelésekhez vezethet a túlélésért. A szakértők azt állítják, hogy társadalmi igazságot és a kereskedés egyenlőségét kell bevezetni, és el kell törölni az adósságokat, valamint csökkentenünk kell az atmoszférába való káros anyagok kibocsátását.

Kommentárom:

Mindenki egyetért a tudósokkal azzal kapcsolatban, hogy mindez jobb lenne, mint egy nukleáris háború, de kinek is kellene ezt az új világrendszert bevezetnie? Ahhoz, hogy mindez megtörténhessen egy új alaptermészetre lenne szükségünk, és egy ilyen alaptermészet csakis a Felső Fény hatására jelenhet meg. Kivétel nélkül az összes jelenlegi államvezető fél egy háború kirobbantásától. Megértik, hogy lehetséges “véletlenül” egy terrorista cselekménnyel, vagy egy harmadik fél provokálásával az akciót beindítani, mely minden országot akaratlanul és kontroll nélkül egy Harmadik Világháborúba sodorhat.

A kabbala régóta azt állítja, hogy csak egy alternatívája van a háborúnak: minden tömegtájékoztatási eszköz kihasználva, univerzális magyarázatot adva az új globális egymásra utaltságra, és annak szükségszerűségére, hogy egy új, a barátságra épülő globális kapcsolatot építsünk ki. Akkor a társadalmi vélemény minden egyént befolyásol majd, mivel az ember úgy lett teremtve, hogy teljesen a társadalmi vélemény által van szabályozva. És amennyiben bármelyik rezsim ellenkezik ezzel a megegyezéssel, akkor azzal elszigeteli magát a világ többi részétől.

Ezt elérve az emberiség hasonlóvá válik a Természettel (Teremtővel), és azonnal felfedezi majd a Természet kedvező befolyását az élet minden szintjén, a természeti körülményektől a gazdaságig.

KA

08 dec 2008

56 queries in 1,141 seconds.