Dr. Michael Laitman

Jákob és Ézsau története megtanítja nekünk, hogyan csapjuk be az önzőségünket

 Kérdés:

Miért ad igazságot a Tóra Jákobnak, amikor hazudik Ézsaunak? Ézsau tárt karokal várja Jákobot, de ő elfordul tőle és megpróbálja ajándékokkal kifizetni.

Válaszom:

A Tóra a személy korrekciójáról szól, amelynek a végén hasonlóvá válik a Teremtőhöz. Jákob az adakozás iránti szándékot jelképezi, míg Ézsau képviseli a megszerzés iránti vágyat, az önzőséget. Ézsau nem érti, hogy mindig üres marad, mivel szándéka csak “saját magáért” szól, és amennyiben azt a “másokért” történő szándékra változtatná, azonnal megtelne a Felső örökös kielégüléssel, a Fénnyel. Ez az, amit az önzőség nem képes megérteni és ezért van az, hogy a személynek meg kell azt tévesztenie. Be kell csapnia az önzőséget, hogy az közreműködjön a spirituális fejlődésben, azáltal, hogy azt mondja neki, hogy ezzel elkerülheti a szenvedést, és kielégülést kaphat a spiritualitás által.

Ily módon az önzőség segít nekünk a kabbala tanulásában, mivel kielégülést vár tőle. Először Lo Lishma tanulunk, azaz a saját célunk érdekében. Azonban a tanulás folyamata alatt a barátokkal való kapcsolat által, és a Felső Fény által a személy elkezdi kevésbé értékelni a saját maga számára való megszerzést, és egyre többre értékeli az adakozás szándékát   a mások érdekében és a Teremtő érdekében.

Mindez a Fény hatása alatt történik. És amikor valaki megváltoztatja a szándékát, elkezdheti önzőségét (Ézsau) arra használni, hogy az adakozás érdekében szerezzen meg. Így történik az, hogy örökös, tökéletes kielégüléshez jutunk. Ez a folyamat hasonló ahhoz, amikor egy gyerekeket cselekkel vesszük rá, hogy tanuljon, és lassan megérti, hogy mindez az ő érdekében történik. Pontosan ilyen módon játszadozik a Teremtő mindegyikünkkel.

KA

20 dec 2008

Miért halunk meg?

 Kérdés:

Miért kell a korrekciónak sok életcikluson keresztül történnie ahelyett, hogy egy hosszabb élet alatt történne ugyanaz? Van spirituális szükségszerűsége a fizikai halálnak? Elkerülnék az emberek a korrekciót, ha hosszabb életet élnének, és ezzel az önzőség győzelmet aratna?

Válaszom:

A test azért újul meg, mivel belső tulajdonságai is megújulnak. Ezek a tulajdonságok nem képesek megváltozni amennyiben ugyanabban a testben maradunk, mivel az adott test az egy adott tulajdonság készlet korrekciójára alkalmas csak.

Kérdés:

Egy halott lelke mindenképpen visszatér ebbe a világba, függetlenül attól hogy a személy tanult-e kabbalát?

Válaszom:

Amennyiben a személy nem tanult kabbalát, akkor biztosan visszatér ebbe a világba, azért, hogy lelkét a kabbala tanulása révén korrigálja. Csak a lélek teljes korrekciója után nem térünk vissza ebbe a világba, amely világ a világok legrosszabbja. Ennél többet erről a témáról a “Bevezető a Bölcs szájából című könyvhöz” írásban olvashatunk.

Kérdés:

Amikor a fizikai halál bekövetkezik, a Fény eltávozik a megszerzés iránti vágyból, és amennyiben a személy nem fejlesztette a ki lelkét, akkor nincs lelke, amivel a spirituális életben élhetne. Ennek következtében a megszerzés iránti vágy egy újabb fizikai testbe költözik – és ezt hívjuk reinkarnációnak. De mik a szellemek? Olyan teremtmények, akiknek nincsen fizikai testük, de ennek ellenére meg lehet őket fotografikus filmen örökíteni?

Válaszom:

Mindezek csak fizikális (optikai) események, melyek csak úgy tűnnek, mintha léteznének!

KA

20 dec 2008

Egyiptom és a kígyó a mi önzőségünk

 Kérdés:

Mi a Shekina?

Válaszom:

A Teremtő felfedezésére irányuló vágy, és amennyiben ez a vágy teljes, a Teremtő felfedi magát benne. A Teremtőt más néven Shochennek hívjuk, azaz “az aki kitölti a vágyat”.

Kérdés:

Mi a gonosz felismerése?

Válaszom:

Az amikor felismerjük saját önzőségünket.

Kérdés:

A szenvedés ugyanaz, mint amikor lemaradunk a resimo realizálásában?

Válaszom:

Igen!

Kérdés:

Elképzelhetjük az emberiség fejlődésének útvonalát, mint egy előre elkészített kikövezett utat az “Ádám” nevű ponttól a “Teremtő” nevű pontig?

Válaszom:

Ez pontosan így van!

Kérdés:

Hogyan értsük ezt a verset: “Rabbi Simon azt mondta: Öljük meg az egyiptomiak legjobbjait és verjük szét a legjobb kígyó fejét!”

Válaszom:

Egyiptom és a kígyó a mi önzőségünk.

Kérdés:

Mi a kabbalisztikus jelentése a következő idézetnek: “Nem főzhetjük meg a fiatal kecskét anyja tejében”?

Válaszom:

Ne keverjük össze a fejlődő önzőséget (a fiatal kecske) az adakozással (az anya, Bina tulajdonsága, tej). Amennyiben ezt tesszük nem elég, hogy nem leszünk képesek önzőségünket korrigálni, hanem önzőségünket még erősebbé tesszük az adakozás (Bina) tulajdonsága által: megkapjuk az “adakozást a megszerzés érdekében”, ahelyett, hogy az “adakozás érdekében akarnánk szerezni”.

Kérdés:

Mondhatjuk azt, hogy a kövületi, növényi és állati szintek angyalok? Olyanok, mint angyalok (bennünket befolyásoló spirituális erők), mivel nincsen szabad akaratuk?

Válaszom:

Ez így igaz!

KA

19 dec 2008

Mindannyian zombik vagyunk a Felső Világba való belépés előtt

 Kérdés:

Mit kell tennünk, miután keresztül mentünk a gonosz felismerésének szakaszán?

Válaszom:

Amennyiben felismertük a gonoszt saját magunkban, akkor annyira gyűlölni fogjuk majd azt, hogy minden energiánkat arra szánjuk, hogy attól megszabaduljunk. Ez az, amit tennünk kell. Azonban ha még mindig nem értük el azt az érzést, hogy önzőségünk a gonosz, amennyiben még mindig képesek vagyunk azzal együtt élni, akkor fog majd hozzám jönni, hogy mi a teendő…

Kérdés:

Mit tegyek, ha a spiritualitás iránti nagy vágyam mellett még továbbra is félek attól, hogy elvesztem azt a kevés jó dolgot, ami ebben az életben még a rendelkezésemre áll?

Válaszom:

Amennyiben úgy érzi, hogy még mindig van valami jó a jelenlegi helyzetében, akkor még mindig nem érte el a gonosz felismerésének a szintjét.

Kérdés:

Értem, hogy mindannyiunknak egyesülnünk kell a Teremtő iránti közös szándékunk által. De hogyan akadályozzuk meg, hogy ne váljunk zombikká?

Válaszom:

A kabbalisták anyagait és tanácsait kell hogy tanulmányozza. Kövesse őket, ébressze fel a Felső Fény hatását magára – és az majd megváltoztatja magát amilyen módon az szükséges.

A Fény a saját felbukkanása és elrejtőzése alapján működik. Így fejleszti az egyént, szabaddá téve azt. És mindennek eredményeképpen Emberré változtatja – a teljes teremtett vágyból és annak beteljesítéséből állva. A Fényt a Hohma Fényének – a Bölcsesség Fényének hívjuk.

A zombik mindazok az emberek, akik nem rendelkeznek szabad akarattal – aki a mai világban a Felső Világba való belépés előtt léteznek. Ez mind azért van így, mert csak egy, önző természetű vágyuk van a megszerzésre. Ennél többet erről a témáról Baal Haszulam “A Szabadság” című cikkében olvashatunk.

Kérdés:

Lehetséges, hogy egy személyt felülről korlátoznak, és ez által akadályozva van a kabbala tudományának tanulásában, mivel még nem jött el az ideje a teljes korrekcióhoz való eléréséhez, függetlenül attól, hogy mennyi vágya és erőfeszítése van a tanulásra?

Válaszom:

Semmiféle korlátozás nem létezik felülről senki számára! Hibásan látja az akadályokat, melyek vágyának felébresztésére szolgálnak és korlátozás képében jelentkeznek. Teljes és részleges elrejtőzés, és a Teremtő flörtölős játéka az emberrel mind arra szolgál, hogy kifejlessze a cél irányában való igyekezetünket.

KA

19 dec 2008

A boldogság titka

 Híradás (a “Time Magazin” alapján):

A harvardi szociális kutató, Dr. Nicholas Christakis és politika kutató kollégája, James Fowler a California Egyetemen, San Diégóban nagy feltűnést keltettek nemrég megtett bejelentésükkel, hogy 2o év kutatás után ki tudták mutatni, hogy az érzelmeket képesek vagyunk egy emberi hálózaton keresztül átadni akár három szintű elkülönítésen át is, így örömünk minden eddigi elképzelést felülmúlóan attól függ, mennyire boldogok barátaink, és barátaink barátai, még akkor is, ha ebben a hálózatban néhány tagot nem is ismerünk egyáltalán.

Legutóbbi írásukban, melyet a British Medical Journal-ban is megjelentettek, Christakis és Fowler feltérképezték majdnem 5ooo ember érzelmi állapotát és a közöttük fennálló több, mint 5o ezer szociális kapcsolatot. Mindez ahhoz a különleges felfedezéshez vezetett, hogy a boldogság valójában mennyire fertőző: amennyiben valakinek a barátja boldog volt, akkor 15%-ékkal több volt a valószínűsége, hogy az egyén is boldog volt, és ha annak a barátnak egy másik barátja is boldog volt, akkor az eredeti egyénnek még 1o%-kal több esélye volt a boldogságra, és így tovább. Még ha az eredeti egyén barátjának a barátja volt csak boldog, akkor is 5.6%-kal több esély volt a boldogságra. Ez a boldogságlánc az ellenkező irányban is működött, sugározva az eredeti egyéntől a barátok irányába.

Kommentárom:

És amennyiben kölcsönösen “megfertőzzük” (energiát adván) egymást a boldogsággal, mindenki 1oo%-ig boldog lenne. Megjegyezhetjük: “De én nem érzek boldogságot!” Ez nem kellő mentség, mivel még ha csak álmosolyt villantunk is barátainkra, a másik ember valódinak láthatja azt és ezáltal maga boldogabbá, örömtelibbé válik, és aztán mindez visszajut hozzánk másvalakin keresztül.

Ez a módja, ahogy kezdő kabbalisták, akik még nem érezték meg a Teremtő nagyságát, megfertőzik egymást ennek a nagyságnak az érzetével, hogy művileg az önzőség fölé emelkedjenek. Bár még mindig nem rendelkeznek az egymás iránti szeretet tulajdonságával, művileg gerjesztenek szeretetet, szeretettel “fizetnek”, és akkor az valóban megjelenik, mivel vágyuk kiváltja a Korrigáló Fény (Or Makif) hatását felülről.

Valami hasonló történik világunkban is: a gyermek arra vágyik, hogy felnőtté váljon, és ezért a felnőtteket imitálja, és ezáltal nő fel. Tudattalanul egy felső energiát von magára. Azért felsőt, mivel a fejlődésének következő szintjéről jön, és azért jön hozzá, mivel ő azt akarja. Mind a mi világunkban és a spirituális világban ez az egyetlen módja az egyik szintről a magasabb szintre való jutásnak. Még amikor a növényi és állati szinteken történő növekedés dinamikáját figyeljük is meg, hasonló alapelvet láthatunk: a jelenlegi állapot elutasítása és a következő szint iránti vágy a változást és növekedést előmozdító erő. Így a kabbala a természet valódi erőit használja!

Híradás (A Reuters hírügynökség által):

Több, mint 51 ország 28153 emberének internetes megkérdezése a Nielsen Global marketing és információs cég által azt találta, hogy amint a világ a recesszióval kűzd, és a pénzügyi piacok továbbra is kiszámíthatatlanul ingadoznak, egyre több ember jön rá, hogy a pénz nem képes a boldogságot kiváltani.

A Nielsen Boldogság Kutatás azt találta a világ minden részén, hogy a nők boldogabbak, mint a férfiak az 51 országból 48-ban a 2oo8 áprilisi megkérdezések alapján. “Mivel a nők általában nem gazdasági tényezők által éreznek boldogságot, jobban viselik a recessziót…” Bruce Paul, a Nielsen elnökhelyettese által kiadott közlemény alapján….A férfiak boldogabbak a pénz által, míg a nők több boldogságot találnak a barátságaikban, a gyermekeikkel való kapcsolataikon keresztül, vagy más emberekkel való kapcsolatokban….A nők ugyancsak optimistábbak a jövővel kapcsolatban…elégedettebbek a szexuális életükkel…

A boldogság szintjének felmérése mellett a Nielsen kimutatás azt is megvizsgálta, milyen specifikus tényezők járultak hozzá a boldogsághoz a világ különböző részein. “A világ sok szegényebb és fejlődő országaiban nagyobb boldogság uralkodik, mint a fejlettebb országokban, az élet szinte minden részében” mondja Mr. Paul.

Kommentárom:

Irigykedni szabad…

KA

19 dec 2008

A kabbalában a gyönyör, a vágy, mind a Fényhez viszonyítva van meghatározva

 Kérdés:

Mi annak a kifejezésnek a jelentése, hogy: “Sok fajta gondolat van a személy szívében, de a Teremtő majd megment minket mindegyiktől”?

Válaszom:

Csakis a Felső Fény képes az összes vágyunkat és gondolatunkat kitölteni azáltal, hogy a megfelelő tulajdonságokat és formákat adja nekik.

Kérdés:

Lehetséges, hogy a szívben levő pont a személy által átélt előző életciklusoktól függ? Egyszerűen nem értem, hogy miért van az, hogy ez a pont még mindig alszik ilyen sok emberben.

Válaszom:

A szívben levő pont akkor ébred fel, amikor a személy kiábrándulttá válik attól, hogy földi vágyait folyamatosan kielégítse. Ez a célja annak, hogy a különböző életek történelmén megy keresztül évszázadokon keresztül!

Kérdés:

Immár legalább két éve tanulom a kabbalát. Két dolog van ami még mindig zavarba ejt, ami azért lehetséges, mert a “gyönyör” és “vágy” szavakat evilági jelentéseikkel vonom össze. Nagyon megköszönném, ha elmagyarázná ennek a két szónak a jelentését, vagy elvezetne engem a megfelelő információhoz velük kapcsolatban.

Válaszom:

A gyönyör a beteljesedett vágy érzete, – bármilyen vágyé. A vágy az a szándék, hogy feltöltsük magunkat valamivel, amit szeretnénk, vagyis gyönyörrel. Azonban a kabbalában a vágy a Fény iránti vágy, és a gyönyör a Fénytől kapott gyönyör.

Kérdés:

Lehetséges a leckéinek alapvető tartalmát jelbeszéddel átadni?

Válaszom:

Igen, amennyiben valaki, például süketek megértik azt.

KA

18 dec 2008

A kabbala azoknak szól, akik életük értelmét keresik

 Kérdés:

A spiritualitás iránti keresésem során nagyon sok különböző módszert találtam, közöttük a kabbala különböző ágazatait is, de még mindig nem találtam meg a lelkem gyógyszerét. Létezik az egyáltalán?

Válaszom:

Csakis saját maga képes az útját megtalálni, minden külső befolyásolás, illetve “segítség” nélkül és anélkül, hogy azt nézné, hogy mások mit csinálnak. És ez így igaz minden egyes személyre.

A kabbala csak azok számára van, akik életük értelméről kérdeznek. Így csakis azok, akik ezt a kérdést teszik fel, és annak szívébe merülnek, fogják az eredeti kabbalát megtalálni és érezni, hogy az nekik szól. A többiek elégedettek lesznek ál-módszerekkel, pszichológiával, vallással vagy miszticizmussal, melyek bármelyike lehet, hogy a “kabbala” név alatt jelenik meg.

Kérdés:

Tegyük fel, hogy egy hindu bölcs az önzőségét nullára csökkenti. Akkor nem lehet, hogy érzékeli a spirituális világot? Elérheti a “szűrőt”? Vagy lehet, hogy valaki az evolúció illúzióját éli át az elejétől kezdve megint?

Válaszom:

A “szűrő” csakis az e világ felett álló vágyak felett jelentkezhet, de az összes vallás és másfajta módszer az önzőséget a mi világunkba süllyeszti. Akkor hogyan lenne lehetséges, hogy a szűrő az elnyomott önzőség maradványai felett jelenjen meg?

Kérdés:

Beszél-e a kabbala a non-dualizmusról? Ami azt jelenti, hogy nincsen személy, önzőség, világ, stb. Csakis a tudat. Az egyetlen dolog, ami megakadályoz bennünket ennek a tudatnak az érzékelésében az az “énünk”,  ami magára veszi a dicséretet mindenért ami a világban történik, amikor a valóságban az “énnek” semmi szabad választása nincsen. A választások és események csak random módra történnek.

Válaszom:

A kabbalában minden kutatva van és kísérletekkel alátámasztva. Mindenre az egyetlen bizonyítékunk a saját érzékelésünk, ellentétben valamiféle kitaláltsággal. A kabbala nem tagad vagy állít akármit is, ez a tudomány az érzékelés gyakorlati kiterjesztése.

Kevesebbet kellene filozofálnia és inkább arra koncentrálnia, amit igazából személyesen érzékel. Bármit is csak tényeken keresztül vagyunk képesek igazolni, anélkül, hogy teóriákba bocsátkoznánk. Dolgozzunk a következő alaptétel alapján: “A velem kapcsolatos tetteiden keresztül foglak felismerni.”

KA

18 dec 2008

A test halála nem befolyásolja a lelket

 Kérdés:

Amennyiben valakinek a lelke már elért egy bizonyos szintre az előző életciklusban, akkor hogyan halad tovább a jelenlegi életben?

Válaszom:

Az új életciklusban a személy gyorsan eléri az előző életben megszerzett spirituális szintet, és utána folytatja felemelkedését a felsőbb szintekre. Ez azért van, mert a léleknek nincsen kora és a fizikai test halála egyáltalán nem befolyásolja.

Kérdés:

Lehetséges a következő spirituális szint elérése a jelenlegi életben anélkül, hogy fizikálisan meghaljunk?

Válaszom:

Bárki, akiben felébredt a “szívben levő pont” elérheti a teljes korrekciót eme fizikális életén belül, anélkül, hogy azt elhagyná és újabba kellene születnie.

Kérdés:

Hogyan képesek azok az emberek, akik soha nem tanultak kabbalát elérni a Felső Lelket? Mi az életük végeredménye, amikor elhagyják ezt a világot? Elérhetik a Fényt tudattalanul, és milyen fokban?

Válaszom:

A Felső Lélek elérése a Felső Fény megszerzésével egyenlő. És ezt csakis a “szűrő” segítségével lehetséges elérni – az önzőség elleni tulajdonsággal, mely bennünk a Felső Korrigáló Fény (Or Makif) segítségével keletkezhet. Ez a Fény csakis az eredeti kabbala források tanulása közben képes ránk ereszkedni.

KA

18 dec 2008

Éljük az életet mint eddig, és tanuljuk a kabbalát

 Kérdés:

Az interneten keresztül tanulok, és nem vagyok vallásos, és nem világos mit kell tennem a parancsolatokkal (például kóserség, Tefillin, Cicit, Kipa, imák, és így tovább) kapcsolatban. Még a vallásokkal kapcsolatos lecke után sem látom ezt világosan: elég-e az egyéni korrekció útja, vagy el kell kezdjem a parancsolatokat követni mindemellett?

Válaszom:

A kabbala arra bátorít mindenkit, hogy maradjon meg olyannak, amilyen előtte volt. Csakis a Felső Fény képes a személyt korrigálni, megváltoztatni, ezért nem kell semmi mást tennünk, mint tanulnunk (amely a csoportot, maaser fizetését, könyveket, a kabbala terjesztését, és a férfiak esetében amennyire lehetséges házasságban való élést jelenti). Minden belső korrekciót a Felső Fény (Or Makif) fog elvégezni.

Kérdés:

Csak a parancsolatokat kell betartsuk, vagy csak tanuljunk? És hogyan jutunk el ahhoz a ponthoz, hogy teljesen lenullázzuk önzőségünket és megszerezzük a szeretetet?

Válaszom:

Mint ahogy ezelőtt, csak tanulja a kabbalát. A Fény irányítani fogja azzal kapcsolatban, hogyan kell megváltoznia.

Kérdés:

Szükséges-e, hogy egy házas asszony, aki kabbalát tanul betartsa a fizikai parancsolatokat is? Amennyiben igen, mely parancsolatokat tartsuk be? És mi a spirituális eredete a család rituális tisztaságának?

Válaszom:

A fizikális parancsolatok célja, az, hogy megőrizze létezésünk határait, de nincs köze a lelkünk korrekciójához. Mi a Bnej Baruh központban megtartjuk a szokásokat tradicionális okokból. A kabbala nem kötelez senkit arra, hogy bármilyen fizikai tettet tegyen.

Kérdés:

Nem igaz, hogy a parancsolatok melyeket kaptunk, arra vonatkozó tanácsokat adnak, hogyan építsünk a spirituális gyökérhez megfelelő befogadó edényt? És így amikor megfelelő tapasztalatot szerzünk, hogy hogyan építsük fel a megfelelő szándékot, akkor közelebb kerülünk ahhoz, hogy a Fény befogadására alkalmas edényt építsünk?

Válaszom:

Természetesen igaza van. A 613 parancsolat a lélek 613 vágyának korrekciójára szolgál a 613 Fényen keresztül, melyek ráragyognak és korrigálják azt a kabbala tanulása alatt.

Kérdés:

Amennyiben valaki olyan környezetben él, ahol a parancsolatok és vallási törvények külsőséges betartása az elfogadott, akkor nem vagyunk arra kötelezve, hogy betartsuk a szociális normákat? Megmaradhatunk belsőleg “vallástalannak” vagy állandóan meg kell kérdőjelezzük a szándékaink valósságát és a vágyunkat a Teremtő megismerésével kapcsolatban? Lehet, hogy legbelül a Világcsoporthoz kapcsolódunk az internetes oktató programon keresztül, egy csoport részeként, de közben a külsőségekben az ortodox vallás álruhájában járunk?

Válaszom:

Természetesen, és ez az amit a Tóra elvár tőlünk: hogy a külsőséges rituálék követéséhez adjuk hozzá azok belső, valódi értelmét. Más szóval: adjuk hozzá a valódi Tórát az egyszerű Tórához. A kabbalát más szóval a valódi Tórának (Torah Emet) is nevezik, avagy a Belső Tórának (Pnimiut Torah).

KA

17 dec 2008

A kétségek a bennünk felbukkanó új szintek által képződnek

 Kérdés:

Sok ember úgy írja le azt a pillanatot, amikor rátalált a kabbalára, hogy: “Ez az! Végre megtaláltam, amiért születtem!” Az én első találkozásomkor a kabbalával hasonlóan azt éreztem, hogy megtaláltam a helyes megoldást. Ami azonban zavar, hogy még mindig tele vagyok állandó kétségekkel az úttal kapcsolatban, és csak folyamatosan eltolom magamtól ezeket a kétségeket a tanulás által. Mért nincs bennem az önbizalom érzése?

Válaszom:

Más embereknek is vannak hasonló kétségei a választott út helyességével kapcsolatban, mivel minden embernek magának kell megtalálnia és hitelesítenie a tanítást. A kétségek hatására, azáltal, hogy meg akarunk tőlük szabadulni, a személy fejlődik és tovább lép.

Az utunk az, hogy megtanuljuk magunk számára, hogy a Teremtő mit teremtett. Ezért amikor a személy egy kívülálló szempontjából kezdi magát vizsgálni, és távolról tekint magára és viszonyul magához, az segíti abban, hogy a Teremtőt vizsgálja. A kétségek tovább fognak minket kísérni egész a végső korrekcióig, mivel azokat azon új szintek hozzák létre folyamatosan, melyek megjelennek bennünk, de még nem korrigálódtak.

Kérdés:

A helyes irányba fejlődöm a kabbala tudományának tanulmányozásával, ha nem fogadok el mindent amit olvasok, vagy hallok? Néhány dolog egyenesen a szívembe hatol és azonnal elfogadom őket a teljes lelkemmel, de vannak olyan pillanatok is amikor analizálok, és kétségeim vannak.

Válaszom:

A megfelelő tanulás mindig is a vizsgálaton, analízisen alapul. Azonban magunkat is vizsgálnunk kell: lehet, hogy önzőségünk vizsgálgatja azt, mennyire kifizetődő amit éppen tanulunk? A vizsgálónak maga és önző érdekei fölé kell emelkednie, és képesnek kell lennie a dolgokat objektívan elfogadni. Ez kell, hogy vizsgálatunk eredménye legyen. Csak egy “állatnak” nincsenek kétségei, mivel a primitív önzősége által működik.

KA

17 dec 2008

57 queries in 0,451 seconds.